Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 08 април 2021 г., брой 5422
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(08.04.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27250
USD   1.64577
CHF   1.77094
EUR/USD   1.1884*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Слатина АД - Самоков
Туристстрой 96 АД - Царацово
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През февруари 2021 година относителният дял на посещенията в България със служебна цел (командировки, участие в конференции, в конгреси и симпозиуми и други) са само 19.5% от всички пътувания до страната, според анализ на Националния статистически институт. Общо 47 045 чужденци са пътували до България по бизнес, като бройката им се е свила с 50.7 процента. От година насам коронавирусната пандемия оказва силен натиск върху фирмите.

Източник: Банкеръ

Строителството на нови жилища в страната през първото тримесечие на 2021 г. е в подем и отбелязва цели 13% ръст. “Пазарът се възстановява с доста добри темпове и през периода януари-март в България има близо милион квадратни метра нови жилищни площи”, заяви Петър Мастиков, главен анализатор на Националния регистър за ново строителство и реконструкции в България. 922 342 кв. метра жилищна площ са построили у нас в началото на годината. Най-голям е ръстът в Пловдив, като за периода има пуснати в експлоатация 178 921 хил. кв. метра, което е ръст от 93% спрямо същия период на 2020 г.

Източник: Труд

Концесии

Определен е концесионер на морски плаж „Къмпинг Веселие“, община Созопол, област Бургас. След проведена открита процедура, Министерският съвет упълномощава Министъра на туризма да сключи договор за концесия със „Блек Сий Бийч“ ЕООД. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 15 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 27 818,87 лв. без ДДС.

Източник: 24 часа

Дружества
Производство на канцеларски изделия от хартия и картон
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Варненска хартиена борса ООД - Варна   5 134  
  2   Абат ЕООД - Тополница - Бл   2 194  
  3   Екобелан ООД - Асеновград   1 329  
  4   БТА Принт ЕАД - София   1 149  
  5   Юниверсалпласт ЕООД - Петрич   978  
  6   Текон Инвест АД - Велико Търново   931  
  7   Мира ЕООД - Кюстендил   705  
  8   Да Ни Ва ООД - Пловдив   651  
  9   Паперпланет България ЕООД - София   210  
  10   Бостон-ГЦ-91 ЕООД - Велинград   165  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 07.04.2021
  Обща стойност (BGN): 2 102 757.46  
Брой търгувани компании: 50
Premium 112 520.44
Standard 1 414 275.86
АДСИЦ 57 590.92
Структурирани 1 185.18
Облигации 513 700.06
BEAM - Акции: 3 485.00
Най-голяма промяна в цените
Химснаб България АД - София 15.91 %
Холдинг Света София АД - София -9.95 %
BaSE - Акции: 641 790.98
BaSE - АДСИЦ: 156 370.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Правителството одобри промени в бюджета на Министерството на финансите, с които ще се осигури възможността за увеличаване капитала на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете) - парична вноска в размер на 590 000 лв. от бюджета на финансовото министерство. Увеличаването на капитала ще се извърши чрез издаване на нови поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка. Средствата са за финансовото осигуряване на дейността на управление „Проектна информация и финансиране“ (предходно „Звено за координация“) за 2021 г., както и за осъществяването на стълбова оценка на дружеството, необходима за кандидатурата на Фонда на фондовете по програмата InvestEU, като партньор по изпълнението на Европейската комисия.

Източник: Банкеръ

Над 6,8 млн. лв. без ДДС дава Националната компания „Железопътна инфраструктура“ за диагностика на релсите с пътеизмерителна лаборатория в периода до 2023 година. Измерването на железните пътища трябва да се извършва на няколко пъти всяка година, като целта е контрол върху геометричните параметри за поддържането им в определените по норматив толеранси. В експлоатационни условия контролът се осъществява чрез ръчни измервания. За определяне на действителните параметри на геометрията на железния път е необходимо измерването да става в натоварено състояние, със специализирана пътеизмерителна лаборатория на собствен ход, с максимална скорост на движение, указана от производителя. Изпълнителят е фирмата „Тинса“ ООД, а изпълненият договор е за 1 163 351 лв. без ДДС.

Източник: actualno.com

ТЕЦ AES Гълъбово е генерирала 860 000 МВтч. енергия първото тримесечие на 2021 г. Само през месец март централата е произвела 322 000 МВтч., което е рекорд в електропроизводството на въглищната мощност за последните 15 месеца. Това представлява 9% от общата електроенергия, потребена в България през месец този месец. За периода от януари до март 2021 г. 52-те турбини на най-големия вятърен парк в страната – ВяЕЦ „Свети Никола“ са осигурили 117 000 МВтч. чиста електроенергия. Само за март вятърният парк произведе 39 706 МВтч. Общо генериращите мощности на AES България ТЕЦ AES Гълъбово и ВяЕЦ „Свети Никола“ са произвели над 976 000 МВтч. електроенергия през първото тримесечие на 2021 г.

Източник: 3e News

„Корадо-България“ ще разпредели 83% от печалбата си през 2020 г. под формата на дивидент за акционерите си, става ясно от поканата за общото събрание на акционерите на 19 май, когато те ще гласуват разпределянето на миналогодишната печалба. Компанията приключи миналата кризисна година с 8% годишен ръст на нетната печалба, която достигна 4,6 млн. лв. Въпреки тежкото първо полугодие на миналата година, когато избухна пандемията с коронавирус, производителят на радиатори вече разпредели 6-месечен дивидент от 0,10 лева на акция. Дивидентът беше за общо 1,317 млн. лв., като беше разпределена 55% от печалбата на дружеството. Шестмесечният дивидент от 0,1 лв. брутно на акция вече е традиционен за „Корадо-България“ АД. Такъв беше разпределен на 12 ноември 2018 г., а след това и на 30 септември 2019 г.

Източник: investor.bg

„Софарма“ АД отчита 31% спад на приходите от продажби на продукция за първото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на 2020 г. В това число има спад на продажбите на продукция за вътрешния пазар с 33% и на продажбите за износ с 30%. Само през март 2021 г. продажбите на продукция намаляват с 56% на годишна база в това число 55% на вътрешния пазар и 56% на износа. Има 13% ръст на продажбите за 12-те години до 2020 г., при положение че в „Софарма“ АД се вляха производствените мощности на „Българска роза Севтополис“, „Медика“ АД и „Унифарм“ АД. За последните 10 години обаче има спад на продажбите на продукция с 16%. .

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

СМТ апелира нехранителните магазини да бъдат отворени от 12 април. Това ще ограничи задълбочаващата се криза в ритейл сектора

Проведе се редовно заседание на УС на БСК

БСК настоява за отваряне на големите нехранителни магазини и търговските центрове от 12 април

Включете се в анкетно проучване на тема: „Covid-19 и работата от разстояние“! Срокът за участие е 25 април.


Предстоящи събития

8-9 април: Академия за бизнеса и правата на детето

12 април: REFA-курс "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси"

11 май: Retail Digital Summit 2021

19-20 май: Българската стопанска камара e партньор на Career Show TechВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29 май 2021, съботно-неделен
DevNet – 29 май 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейската комисия мобилизира 123 милиона евро от "Хоризонт Европа" - новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, за спешни научни изследвания във връзка с вариантите на коронавируса. Това първо спешно финансиране по линия на "Хоризонт Европа" допълва редица финансирани от ЕС научноизследователски и иновационни действия за борба с коронавируса и допринася за цялостното действие на Комисията за предотвратяване, смекчаване и реагиране на въздействието на вариантите на коронавируса в съответствие с новия европейски план за подготвеност за биоотбрана "Инкубаторът HERA". Комисията стартира нови покани, които допълват по-ранните действия за разработване на лечения и ваксини чрез организирането и провеждането на клинични изпитвания за постигане на напредък в разработването на обещаващи терапевтични средства и ваксини срещу SARS-CoV-2/COVID-19.

Източник: БТА

Америка

Съединените щати може би ще са в готовност за икономически бум до 2023 година, ако повече възрастни американци се ваксинират срещу Covid-19 и ако продължат стимулиращите програми на правителството. Това заяви Главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase & Co - Джейми Даймън. "Имам малки съмнения, че излишните спестявания, тези от държавните стимули, огромните дефицитни разходи, повечето покупки на активи от страна на Федералния резерв, новият план на президента Джо Байдън за инфраструктурни инвестиции, вероятно ще допринесат за икономически бум в САЩ", пише той годишното си писмо до акционерите на най-голямата по активи американска банка. Според него всичко това ще представлява важен двигател за силен икономически отскок от негативното въздействие на коронавирусната пандемия. Той обаче също предупреди и че държавните инвестиции, особено тези, свързани с инфраструктурата, трябва "да се харчат разумно", за да бъдат предоставени "повече икономически възможности" за всички американци.

Източник: Reuters

Азия

Toshiba Corp е получила оферта от 20 млрд. долара, срещу които да бъде придобита от европейската инвестиционна компания CVC Capital Partners. Сделката би направила технологичната и енергийна корпорация отново частна, тъй като се очаква, че тя може да бъде свалена от фондовата борса. Toshiba получи първоначално предложение вчера, като ще поиска допълнителни разяснения и ще го обмисли внимателно“, заявиха от компанията в изявление, в което не се предоставят допълнителни подробности. Акциите на Toshiba скочиха с 18% след анонса на новината в сряда. Японската компания бе последователно разтърсена от различни турбулентни събития през последните години. Проблемите ѝ ескалираха през 2015 г., когато избухна скандалът с фалшифицираните отчети и надутата с над 1.2 млрд. долара печалба. В годините след това конгломератът се раздели с огромна част от дела си в производството на NAND чипове, продаде банкрутиралото си ядрено звено Westinghouse, като загуби и позиции в други технологични сфери.

Източник: economic.bg

 
Индекси на фондови борси
07.04.2021
Dow Jones Industrial
33 446.26 (16.02)
Nasdaq Composite
13 688.80 (-9.54)
Стокови борси
07.04.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)59.55
Heating oil ($US/gal.)1.8000
Natural gas ($US/mmbtu)2.5000
Unleaded gas ($US/gal.)1.9500
Gold ($US/Troy Oz.)1 740.30
Silver ($US/Troy Oz.)25.16
Platinum ($US/Troy Oz.)1 236.60
Hogs (cents/lb.)0.00
Live cattle (cents/lb.)0.00

       Опознай България

1992 г. - първата борсова сесия в новата история на България

На 8 април 1992 г. Софийска фондова борса (сега СФБ "Капиталов пазар" АД) организира провеждането на първата публична борсова сесия в новата икономическа история на България. През 1997 г. приключи процеса на окрупняване на капиталовия пазар и на 21 октомври официално започна работа Българска фондова борса-София АД.
Историята на българския капиталов пазар води своето начало от приемането на първия закон за борсите в България, утвърден с указ от 21 февруари 1912 г. и обнародван в Държавен вестник на 28 февруари същата година. Софийската фондова борса получава разрешение за дейност на 28 юли 1914 г., няколко дни преди началото на Първата световна война. Правилникът и тарифите на борсата са одобрени от министъра на финансите и са утвърдени с Царски указ на 25 май 1915 г. На 18 декември 1917 г. Софийската фондова борса издава свой Правилник за вътрешния ред и решава всяка седмица да се провеждат три търговски сесии. На 20 януари 1918 г. фондовата борса е открита официално. До 27 декември 1947 г. тя е единствената фондова борса в България. След национализацията през 1947 г. тя е трансформирана в отдел на БНБ и дейността й е преустановена до 1992 г.Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 08.04.2021
Българска версия: 29991, Английска версия: 2876

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999