Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Антична крепост на нос св. Атанас

Крепостта на нос Свети Атанас се намира в град Бяла, Варненска област. Археологическият обект е многослоен – има материали от различни исторически периоди. Голям брой са находките от Класическата до Късноелинистическата епоха (V-I в. пр.Хр.). Сравнително малко са тези от Римския период (I-III в.). Най-добре са проучени обекти от Късната античност (края на IV- началото на VII в.). Античното селище и късноантична крепост на нос ”Свети Атанас” представлява комплекс от три сгради с различна функционална характеристика – баптистерий, винарна и базилика. Обектът е най-важният засега проучен раннохристиянски комплекс, който включва трикорабна едноабсидна базилика с притвор, три кръщелни, кладенец за светена вода, жилище на главния свещеник, производствени съоръжения – две пещи за битова керамика и винарна. В базиликата, в кръщелните и в близост до тях са открити фрагменти от архитектурната и декоративната им украса, една цяла и няколко други олтарни маси, фрагменти от стенописи, в това число образ(и) на светец, надпис „Мария“ и др. Въз основа на най-късните монетни находки, разрушаването на крепостта трябва да се свърже с аваро-славянското нашествие през 614 г. – по времето на император Ираклий (610-641). Късноантичната крепост е с площ около 40 декара. Укрепителната линия се състои от крепостна стена и ров и затваря носа от североизточния до южния склон на носа. (Снимка: http://museumbyala.com)

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.04.2021
Българска версия: 29982, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.