Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 18 март 2021 г., брой 5407
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(18.03.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28303
USD   1.64259
CHF   1.77046
EUR/USD   1.1907*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Беллиссимо АД - София
Добруджански хляб АД - Добрич
Златна Панега цимент АД - Златна Панега
ТЕЦ Марица 3 АД - Димитровград
Хеброс П АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В България строителството през януари 2021 г. се е понижило, продължавайки негативната сесия от септември 2020 г. През януари строителството в ЕС е нараснало с 0.9%, заличавайки голяма част от спада с 1.3% през декември 2020 г., докато в еврозоната се е повишило с 0.8%, след спад с 1.5% през последния месец на миналата година. Данните на Eurostat показват още, че продукцията от гражданското и инженерно строителство в ЕС се е повишило с 0.8%, а в еврозоната - с едва 0.1%, докато сградното строителство е нараснало съответно с 1.1% и с 1.3 на сто. Намаления са регистрирани в Германия (-12.2%), Словакия (-2.3%) и България (-1.3%).

Източник: economic.bg

Министърът на финансите Кирил Ананиев възлага пряко на Българската народна банка отпечатването на близо 4,6 милиарда бандерола за алкохолни и тютюневи изделия. Финансовият ресурс за това задание е 61 млн. лева без ДДС. Според Закона за акцизите и данъчните складове бандеролите се отпечатват от печатницата на Българската народна банка, която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Приблизително 4,1 млрд. бандерола за тютюневи изделия предстои да се отпечатат до декември 2025 година.

Източник: actualno.com

 

Организация и управление на фирмата
и оптимизация на производствените процеси

Предстоящ квалификационeн REFA-курс:
Модул 1: “Организация на работни системи и процеси”
(12.04 - 16.04.2021 и 19.04 - 23.04.2021)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(10.05 - 14.05.2021 и 17.05 - 21.05.2021)

Заявка за участие в курса

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. +359 888 924 185, София
Концесии

„Свети Свети Константин и Елена Холдинг" АД поема концесията на морски плаж „Сахара 1“, община Варна. Срокът на договора, който предстои да бъде подписан, е 15 години. Размерът на първото годишно концесионно възнаграждение е 26 043,47 лв. без ДДС. Концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 6,60 на сто.

Източник: investor.bg

При нова концесионна процедура на летище София достижимите параметри са първоначално концесионно възнаграждение в размер на 161,2 млн. евро и 0 (нула) процента годишни концесионни възнаграждения. Това е прогноза на Международната финансова корпорация, част от групата на Световната банка. Освен първоначалното плащане, което е 660 млн. евро избраният концесионер "Соф Кънекст" ще направи инвестиции за 624 млн. евро и ке изгради нов Терминал 3 на летище София, ще запази всички работници и служители, ще създаде по-добри условия на труд. За последните 20 години инвестициите в летище София са около 244,5 милиона евро, като в тях се включват и изграждането на Терминал 2 и писта за излитане и кацане.

Източник: 24 часа

Дружества
Производство на готови храни за селскостопански животни (фуражи)
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Фураж Росица ЕАД - Разград   72 330  
  2   Тракийски фураж ООД - Стара Загора   50 310  
  3   Бонмикс ЕООД - Ловеч   30 266  
  4   ХЛ-ТопМикс ООД - Калояново - Сл   23 176  
  5   Корн България АД - Силистра   19 538  
  6   ФЗ Васил Костов ООД - Любен-Каравелово   15 478  
  7   Владини Трейдинг ЕООД - София   13 391  
  8   Агро сип ООД - Генерал Тошево   11 913  
  9   Фодър Комерс ООД - Свищов   7 648  
  10   Рока Со ООД - Разград   7 199  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 17.03.2021
  Обща стойност (BGN): 2 132 146.67  
Брой търгувани компании: 36
Premium 37 902.77
Standard 863 904.71
АДСИЦ 466 964.59
Облигации 760 263.99
BEAM - Акции: 3 110.60
Най-голяма промяна в цените
Холдинг Света София АД - София 9.77 %
Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна -3.70 %
BaSE - Акции: 13 903.50
BaSE - АДСИЦ: 24 860.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Международно опериращата швейцарска медийна група Ringier AG постигна договорка за придобиването на мажоритарните дялове в компаниите Sportal Media Group и Digital Ventures. Сделката по закупуването на дяловете се очаква да приключи през второто тримесечие на 2021 г. Транзакцията подлежи на одобрение от компетентните местни регулаторни органи. Sportal Media Group е българска дигитална медийна компания с изключително силно присъствие в спорта. Ддигитални брандове на Sportal Media Group са Sportal.bg, Profit.bg и Novini.bg.

Източник: profit.bg

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) определи 6 април 2021г. за дата на провеждане на търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz и отмени Решение 94/10.03.2021 г. Във връзка с приключила процедура на 10.03.2021 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в обхват 3,6 GHz, постъпи жалба в съда от едно от предприятията, подали заявление за участие в търга.

Източник: 24 часа

Групата "КЦМ 2000", в която влиза пловдивският производител на цинк и олово КЦМ, се насочва и към добив на медни руди. Правителството даде 30-годишна концесия на компанията за добив на метални полезни изкопаеми от находище "Цар Асен 2" в община Пазарджик. Планираната инвестиция в новия обект е близо 11 млн. лв. Находището се намира край село Цар Асен на около 12 км от Пазарджик, в близост до друго старо медно находище. Компанията проучва участъка от 2008 г., а през 2011 г. получи и положителна оценка по ОВОС, но проектът беше забавен заради обжалване. Предвижда се мината и съоръженията покрай нея да заемат площ от 650 дка, като рудата ще се преработва в обогатителната фабрика на групата в село Елешница, където ще се получава меден концентрат.

Източник: Капитал

През 2020 година продуктите на шуменската фирма "Херти" АД са продавани в над 50 държави. Най-големият й пазар е във Франция. Следващите по значение са във Великобритания, България, Германия, Русия и останалата част от Европа, като те формират около 68% от оборота на предприятието. В "Херти" отбелязват ръст в продажбите на продукцията в Европа (и спад на останалите пазари) и запазване на позициите сред клиентите. Повишеното производство е наложило и привличане на нови служители. През миналата година са инвестирани над 3 млн. лв. предимно в изграждане на производствени сгради, както и разширения и подобрения, като разходите са финансирани със собствени средства, инвестционен заем и финансов лизинг.

Източник: Банкеръ

Производителят на ветеринарни лекарствени продукти „Биовет“ АД получи сертификат за инвестиция клас „А“ за новия си завод в Разград на стойност 400 млн. лв. Очаква се в него да заработят поне 350 души. Инвестиционният проект е за нов завод - разширение на Инсталация за производство на междинни продукти, инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти и Фотоволтаична централа. Предвижда се разширяване на съществуващото предприятие посредством изграждане на новия завод и фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди. През септември 2019 г. „Биовет“ откри нов завод в Пещера, като инвестицията в него беше на стойност 300 млн. лв.

Източник: economic.bg       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Предстоящи събития

18 март: Онлайн среща „Наука и бизнес“ представя научни разработки, готови за въвеждане в производството

25 март: Онлайн обучение „Културни особености при правене на бизнес с Индия“

12 април: REFA-курс "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси"

11 май: Retail Digital Summit 2021Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29 май 2021, съботно-неделен
DevNet – 29 май 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Гърция издаде 30-годишни облигации - първата емисия с толкова дълъг падеж от кризисната 2008 г. насам, завършвайки пълното си завръщане на дълговите пазари. Гърция е най-задлъжнелият член на Европейския съюз с дълг от над 200% от БВП. На второ място е Италия със 160% дълг. Постъпилите оферти към Атина са за 17 млрд. евро. Страната планира да заеме до 12 млрд. евро тази година, като вече е събрала 5.5 млрд. евро. За последно Гърция издаде 30-годишни облигации през 2008 г., година преди началото на най-тежката дългова криза от десетилетия. След като си възвърна достъпа до пазара през 2017 г., страната постепенно емитира няколко емисии дългосрочни облигации, като се осмели да достигне 15-годишен падеж миналия януари. Завръщането на Гърция на финансовите пазари показва колко дълъг път е изминала страната през последното десетилетие, защото в апогея на дълговата криза през 2012 г. доходността на гръцките 10-годишни книжа беше скочила на 44%, а страната беше изолирана от международните пазари, коментира Блумбърг. Днес доходността на гръцките книжа е под 1%, което дава възможност на правителството да издава дългосрочен дълг, който евентуално ще бъде върнат чак след 30 години.

Източник: mediapool.bg

Америка

Канадската инфлация се ускори през февруари до най-високото ниво от началото на пандемията заради нарастващите цени на бензина, въпреки че все още е под очакванията на анализаторите, показват данни на статистическите служби на Канада. Годишният темп на инфлация в Канада се ускори до 1,1% от 1% през януари. Анкетираните от Ройтерс анализатори очакваха годишният процент да достигне 1,3% през февруари. На месечна база цените са нараснали с 0,5% спрямо прогнозите на икономистите за 0,7%. Базовата инфлация, разглеждана като по-добра мярка за основния ценови натиск, остана непроменена и достигна 1,73% през февруари. Очаква се инфлацията да се ускори през следващите месеци значително над целта от 2% на централната банка на Канада, но служителите предупредиха, че ръстът ще бъде само временен. Цените на горивата се повишиха за трети пореден месец. Като изключим бензина, годишната инфлация се засили с 1% през февруари спрямо 1,3% през януари. Повишаването на цените на енергията идва на фона на възстановяването на глобалното търсене на бензин, съкращаването на доставките на суров петрол и спирането на добива, свързано с метеорологичните условия в южната част на САЩ.

Източник: investor.bg

Азия

Докато голяма част от света все още се бори с пандемията от коронавирус, китайската икономика показва признаци, че вече е преминала пика на възстановяването. Един от признаците, че първоначалният скок е приключил, са цените на суровините. Според пред-пандемичните данни от 2019 г. Китай без съмнение е най-големият купувач на мед в света и търсенето й влияе върху цените по целия свят. В края на миналия месец медта достигна най-високата си цена от около десетилетие. Но оттогава котировките са спаднали с около 6%, според данните на Лондонската метална борса. Ръстът на цените на по-малко известни метали като кобалт и литий, използвани в производството на батерии за електрически превозни средства, също намалява. Китай остава основният източник на търсене на суровини, но търсенето нараства с по-бавни темпове, казват анализатори от Института за международни финанси. Те отбелязват, че за разлика от политиките, които повишиха цените на суровините и се стигна до т. нар. супер цикъл преди повече от десетилетие, сега Пекин използва по-консервативни стимулиращи мерки за справяне с пандемията. Анализаторите очакват Китай да използва "политическите стимули по-пестеливо".

Източник: Капитал

 
Индекси на фондови борси
17.03.2021
Dow Jones Industrial
33 015.37 (189.42)
Nasdaq Composite
13 525.20 (53.64)
Стокови борси
17.03.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)64.22
Heating oil ($US/gal.)1.8900
Natural gas ($US/mmbtu)2.5100
Unleaded gas ($US/gal.)2.0400
Gold ($US/Troy Oz.)1 749.00
Silver ($US/Troy Oz.)26.60
Platinum ($US/Troy Oz.)1 220.10
Hogs (cents/lb.)102.33
Live cattle (cents/lb.)122.03

       Опознай България

Веляновата къща в Банско

Веляновата къща е най-добре запазената къща в Банско от епохата на Възраждането. Построена е в края на XVIII век и е подарена от местните на прочутия майстор по стенна живопис Уста Велян Огнев. Той пристига по покана на банските първенци, за да изработи иконостаса на църквата Св. Троица. Къщата е двуетажна, укрепена, в характерния стил за епохата на Възраждането. На първия етаж има скривалище, съставено от две свързани помежду си помещения. На втория се намира жилищната част, която е съставена от пет стаи и чардак. Цялата сграда е направена само от дърво и камък. Най-интересното и значимото във Веляновата къща е вътрешната й украса, дело на самия майстор Велян. Най-красиви са стенописите в Синята стая. Тук могат да се видят пейзажи от Венеция и Истанбул. Чардакът е украсен с прекрасна дърворезба, а друга дърворезба в една от стаите изобразява геометрични и растителни мотиви. От 1977 г. до днес къщата работи като архитектурно- етнографски музей. Нейните стенописи и украса са обявени за паметник на културата с национално значение. Веляновата къща е включена в списъка на 100-те национални туристически обекта.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.03.2021
Българска версия: 30000, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999