Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 13 ноември 2020 г., брой 5326
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(13.11.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.17883
USD   1.65875
CHF   1.81012
EUR/USD   1.1791*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Балкан механик АД - София
Мотор АД - Враца
Пенсионно осигурително дружество Топлина АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През периода януари - август 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 6.7% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 23 245.7 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.3% от износа за държавите - членки на ЕС. През август 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 8.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 797.3 млн. лева. През периода януари - август 2020 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (46.1%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (35.5%).

Източник: НСИ

През септември е отчетен ръст на наетите работници в страната с 9.2 хил., или с 0.4% спрямо юни, като достигат 2.25 милиона, отчита Националният статистически институт. Спрямо второто тримесечие на годината най-голямо увеличение се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ и „Административни и спомагателни дейности“ - с по 2.4%. В секторите „Образование“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с по 1.6%. Най-голямо спад е регистриран в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 1.5%, и в „Операции с недвижими имоти“ - с 1.0%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите в „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 20.9 и 17.1%.

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Мъркюри ЕАД - София   177 883  
  2   НИКМИ АД - София   72 308  
  3   Айкон ООД - София   38 835  
  4   Микс Констръкшън ООД - София   12 113  
  5   Микс ПС ООД - София   9 939  
  6   Планекс Инвест ООД - Варна   7 786  
  7   Рудин ООД - Стара Загора   7 397  
  8   Сиенит Строителна група АД - Пловдив   7 038  
  9   Софбилд ЕООД - София   6 503  
  10   Тодоров и син 99 ООД - Несебър   6 098  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 12.11.2020
  Обща стойност (BGN): 440 052.05  
Брой търгувани компании: 31
Premium 24 245.14
Standard 404 131.85
АДСИЦ 6 198.41
Структурирани 2 100.00
Права 3 376.64
Най-голяма промяна в цените
Експат Бета АДСИЦ - София 12.50 %
Юрий Гагарин АД - Пловдив -10.00 %
BaSE - Акции: 1 885.07
BaSE - АДСИЦ: 252.00
  Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 
  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов подписа договора за новите военни кораби с германската компания Fr. Lürssen Werft“ GmbH&Co. KG. Само преди година България купи 8 изтребители F-16 и плати накуп 2,2 млрд.лв за тях. Отскоро се заговори за бъдещо купуване на още 8 самолета, а паралелно вървят и преговори за 150 бронирани машини за Сухопътни войски за 1,5 млрд. лв. Корабите са вторият проект от пакета, който тръгва към осъществяване. Според одобрения от Министерския съвет контракт компанията ще построи и достави два многофункционални модулни кораба, като финансовата рамка на проекта е на стойност 984 000 000 лв. с ДДС. Строежът ще бъде извършен на територията на Република България в корабостроителен завод МТГ „Делфин“. Корабите се очаква да бъдат доставени съответно през 2025 и 2026 г.

Източник: Сега

Севлиевският производител на санитарна керамика и арматура "Идеал стандарт - Видима" е получил общо 65 млн. евро кредит от Банка ДСК и Обединена българска банка (ОББ). Възможно е средствата да са предоставени за оборотно финансиране, след като наскоро дружеството приключи инвестиция за над 62 млн. лв., с която бяха модернизирани производствата. В края на октомври компанията е подписала договор за синдикиран заем с двете банки, като сумата е разделена на два транша. Първият е в размер на 10 млн. евро и е под формата на овърдрафт, който се отпуска изцяло от Банка ДСК. Вторият транш от 55 млн. евро представлява револвираща кредитна линия, като 35 млн. евро от нея се предоставят от Банка ДСК, а 20 млн. евро - от ОББ. Лихвата върху първата част от заема е равна на 1-месечния EURIBOR плюс надбавка в размер на 0.95 процентни пункта, но не по-малко от 0.95% годишно. Годишната лихва върху втория транш е сумата от 1-месечния EURIBOR и надбавка от 1.5 процентни пункта, като отново годишната лихва не може да бъде по-ниска от 1.5%.

Източник: Капитал

Сезон лято 2020 година за "Златни пясъци" АД - Варна е започнал необичайно късно и съответно е протекъл нетипично слабо заради настъпилата световна криза в туризма, предизвикана от пандемията от COVID-19. Към края на септември нощувките в курорта са били 27.29 милиона, което означава срив от 69% спрямо лято 2019. Туристите са били с 58% по-малко. Паричните постъпления от туристически услуги са над два пъти по-ниски през третото тримесечие, а тези от инфраструктури вноски и наеми са с един милион лева по-малко.Към края на септември акционерният капитал на "Златни пясъци" е разпределен между "Златни" АД - София с дял от 63.84% и "С-Травел" ЕАД - София с 28.75% от книжата с право на глас. Мениджърите не притежават пряко акции от капитала на фирмата, която управляват.

Източник: Банкеръ

Предлагат 11,84 лв. търгова цена за акция на „София хотел Балкан“ АД, съобщи дружеството. Обект на предложението са само 34 622 акции или едва 0,66% от капитала. При тази цена общата стойност на дружеството е 62,3 млн. лв. Предложителят „Потамиро Лимитид“ Кипър притежава пряко 87,49% и още 11,85% чрез договор за обща политика по управление на дружеството с „Кокари Лимитид“ Кипър. Общият им дял е 99,34%. Плановете включват запазване на статута на публично дружество на „София Хотел Балкан“ АД и продължаване на търговията с негови акции на „Българска фондова борса“ АД. „София Хотел Балкан“ е част от най-голямата хотелска верига в света – Marriott International. През 2011 г. капиталът на „София хотел Балкан“ АД беше увеличен с 4 785 360 акции или 10 пъти спрямо дотогавашните 478 536 акции.

Източник: investor.bg

"Dm България" отчита 3.52% ръст на приходите от продажби, които достигат 157.351 млн. лв. за финансовата 2019/2020 година, която приключва в края на септември.Към края на септември веригата има 87 магазина в 27 града в страната и 789 служители, съобщи Андрей Петров, председател на борда на директорите. За последната финансова година компанията е инвестирала 5.4 млн. лв. - основно в разкриване на седем нови търговски обекта. В резултат на това продуктовата й площ е нараснала с близо един километър, а търговската - с 2663 квадратни метра. В края на май компанията започна и онлайн продажби съвместно с foodpanda.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Изпълнението на антикризисните мерки обсъдиха работодателските организации с министъра на икономиката

Металите са „горивото“ на зелената енергия, но никой не желае добива им

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В АНКЕТАТА НА БСК: „2020 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“. Срок: 9 декември 2020 г.!

БСК обявява конкурс за детска рисунка и новогодишно пожелание на тема "2021 (по)желания". Срокът за кандидатстване е 24 ноември!


Предстоящи събития

13 ноември: Публична дискусия по първия стълб на Националния план за възстановяване и устойчивост

16 ноември: Безплатен семинар: „Гранични процедури и митнически изискванията след излизането на Великобритания от ЕС“

19 ноември: Заседание на НСТС

19-20 ноември: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Interpoma Business Match 2020

24 ноември: Форум "Бъдещето на парите"

25 ноември: Уебинар: Приложение на децентрализирани технологии (блокчейн) в бизнеса

24-25 ноември: Career Show Hybrid

26 ноември: Уебинар на тема: "Онлайн бизнес срещи с германската компания ДРЕКСЕЛМАЙЕР"

24-26 ноември: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Free From Functional Food Expo 2020

27-28 ноември: Базар на професиите


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 24 октомври 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 7 ноември 2020, съботно-неделен
DevNet – 7 ноември 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Базираната в Естония услуга за наемане на електрически тротинетки Bolt обяви, че ще инвестира над 100 млн. евро през 2021 г., за да се превърне в най-голямата компания за скутери в Европа. Това се случва в момент, в който таксиметровите услуги бяха силно засегнати от коронавирусната пандемия. Конкурентът на Uber твърди, че иска да пусне 130 хил. тротинетки в над 100 града през следващата година, с което ще направи агресивна експанзия на континента. „Има още толкова много пространство за растеж“, коментира главният изпълнителен директор на Bolt Маркус Вилиг в интервю за информационната агенция. Вилиг твърди, че е логично да се очаква, че потребителите ще се пренасочат от таксита и обществен транспорт към електрически скутери предвид коронавирусната криза, но тепърва трябва да се видят доказателствата за това. По-рано тази седмица базираният в Берлин стартъп за електрически скутери Tier Mobility набра 250 млн. долара от инвеститори, включително SoftBank, за да разшири дейността си отвъд 80-те града в 10-те страни, които в момента покрива.

Източник: Reuters

Америка

САЩ изготвят допълнителни санкции по проекта за газопровод „Северен поток 2“, най-новото препятствие по пътя на връзката между Русия и Германия за 9.5 млрд. евро, която бе спряна почти година. Преговарящите от Конгреса и Сената се съгласиха да насочат към застрахователите и компаниите за техническо сертифициране, работещи по проекта, в законопроект за отбраната, който трябва да мине до края на годината. Този ход би добавил към санкциите, които спряха работата по връзката за природен газ под Балтийско море само няколко седмици преди тя да бъде завършена. Правилата могат да разпалят напрежението между САЩ и канцлера Ангела Меркел във връзка с проекта, който ще снабдява с газ Северна Германия и ще помогне на държавния руски износител Газпром да затегне контрола си върху доставките на енергия в региона. Президентът Доналд Тръмп, подкрепен и от републиканците, и от демократите в Конгреса, разкритикува зависимостта на Европа от Русия и предложи американски доставки на втечнен природен газ като алтернатива.

Източник: Bloomberg

Азия

Японското правителство ще предложи субсидии, за да помогне на финансовите институции да се слеят или да интегрират мениджмънта си още през лятото на следващата година. Правителството ще отпусне субсидии на регионалните банки и кредитни съюзи, които ще покрият част от разходите им за преход, като тези за интегриране на системите, докато се прегрупират. Всяка институция може да получи до около 3 млрд. йени (28,5 млн. долара), в зависимост от нейния размер. Това е първият път, когато правителството отпуска субсидии на регионалните банки. Планът е свързан с една от основните политики на новата администрация на министър-председателя Йошихиде Суга, който е предвидил прегрупирането на регионалните банки още преди да встъпи в длъжност. Правителството се стреми да внесе законопроект за изменение на Закона за подобряване на финансовите функции по време на парламентарната сесия през следващата година, който да включва предоставянето на субсидии. 

Източник: Nikkei

 
Индекси на фондови борси
12.11.2020
Dow Jones Industrial
29 080.17 (-317.46)
Nasdaq Composite
11 709.60 (-76.84)
Стокови борси
12.11.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)40.40
Heating oil ($US/gal.)1.2200
Natural gas ($US/mmbtu)2.9500
Unleaded gas ($US/gal.)1.1300
Gold ($US/Troy Oz.)1 877.30
Silver ($US/Troy Oz.)24.33
Platinum ($US/Troy Oz.)888.70
Hogs (cents/lb.)66.72
Live cattle (cents/lb.)114.80

       Опознай България

Йоан Златоуст

Йоан Златоуст (349 – 407), една от най-значимите личности в историята на Православната църква, е един от тримата „светители“ – „вселенски учители“, наравно с Василий Велики Кесарийски и Григорий Богослов. Забележителен проповедник и богослов, той е оставил най-голямото по обем богословско творчество в Източната църква. От западните църковни писатели с него може да се сравни само блаж. Августин. Най-известна е „Св. Божествена Литургия на св. Иоан Златоуст“, която се извършва през цялата година, освен в дните, през които е предвидено да се извършва св. Василиева и св. Преждеосвещена литургия. Св. Йоан Златоуст е канонизиран за светец през 438 г. Чества се на 13 ноември, на 27 януари – Пренасяне мощите на св. Йоан Златоуст и на 30 януари – Деня на св. Три Светители (заедно със св. Василий Велики и св. Григорий Богослов). Роден е в Антиохия Сирийска в гръко-сирийско знатно семейство. Баща му Секунд бил военачалник, а майката му Антуса изповядвала християнската вяра. Йоан учи при софиста Либаний и философа Андрагафий в родния си град, а по-късно в Атина красноречие и философия. Покръстен е в 369 г. и става аскет. През 381 г. е в сан дякон, в 386 г. в сан презвитер. Оттогава славата му расте и е наречен „Златоуст“ заради неговото красноречие. (Източник: bg.wikipedia.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 13.11.2020
Българска версия: 29973, Английска версия: 2882

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999