Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Траянови врата

Проходът Траянови врата е разположен на 15 км от гр. Костенец до магистрала "Тракия" в Средна гора. През V в. Пр.Хр. оттам минава военният поход на тракийския цар Ситалк, а самият проход се казва Суки. В края на I и началото на II век Сл.Хр. регионът става част от Римската провинция Сердика. Проходът е бил връзка на Рим с най-източните части на империята. Самата крепост е построена през II век от император Траян като символична граница между провинциите Тракия и Македония. Територията става част от българската държава, когато през 831-836 г. княз Маламир я присъединява. По това време българите наричат крепостта Щипон. Проходът влиза в историята през 986 г., когато византийският император Василий II обсажда Сердика. Тогава войските на Самуил помагат на обсадения град и византийците се оттеглят. В обратния път на 17 август, в прохода Траянови врата войските на Василий II са разбити. Императорът едва успява да се спаси с малка част от личната си свита. В действителност днешното име на прохода - Траянови врата, се използва за пръв път от историка Антоний Бонфиний (1427-1502) във връзка с похода на Владислав Варненчик, който преминава с войските си прохода през 1443 г. Днес крепостта има статут на паметник на културата 1ва степен.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.