Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 05 ноември 2020 г., брой 5320
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(05.11.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.17426
USD   1.66865
CHF   1.83216
EUR/USD   1.1721*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Банка ДСК ЕАД - София
Група за научни изследвания и сервиз АД - София
Стройкоинвест АД - Каспичан
Чез Електро България АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) ще окаже консултантска помощ на България при подготовка на териториалните планове за преход във връзка със Зелената сделка. Става въпрос за осем региона на страната - Стара Загора, Перник, Кюстендил, Хасково, Сливен, Ямбол, Варна, Бургас, Ловеч, Габрово и Търговище. Министерски съвет е одобрил сключеното между Министерството на енергетиката и Световната банка споразумение за това и е взел решение да предложи на Народното събрание да го ратифицира със закон. Споразумението на стойност 2.5 млн. лв. беше подписано на 30 септември 2020 г. в София. Средствата ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Добро управление 2014 - 2020 г."

Източник: Банкеръ

Разрешителните за жилищни сгради са се увеличили с 25% през третото тримесечие на 2020 година спрямо предходното, отчита НСИ. Жилищата в тях са с 25,1% повече, а общата им застроена площ - със 17,1 на сто. Има издадени разрешителни за 1696 сгради със 7414 жилища в тях и 964 166 кв. м разгърната застроена площ. Най-много ще се появят в София - 301 сгради с 2141 жилища в тях, следват Пловдив с 257 сгради и 1613 домове, Варна - 128 с 1003 апартамента, Благоевград - 116 сгради с 270 жилища. Издадените през третото тримесечие разрешителни за жилищни сгради са най-много от 2015 г. насам.

Източник: 24 часа

 
Дружества
Производство на други машини за селското и горското стопанство
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Спарки АД - Русе   25 158  
  2   Мадара Агро ЕООД - Шумен   17 188  
  3   Булмарк ООД - Горна Оряховица   12 491  
  4   Обитех ЕООД - София   12 324  
  5   Викис Хидравликс ООД - Орешак - Лч   5 056  
  6   Метарем ЕАД - Павликени   4 402  
  7   Агротехчаст АД - Оряхово   3 902  
  8   Раломекс АД - Завет   3 250  
  9   Слав Вериги ООД - Стара Загора   2 791  
  10   КАМТ АД - Карнобат   2 720  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 04.11.2020
  Обща стойност (BGN): 114 152.44  
Брой търгувани компании: 32
Premium 10 189.12
Standard 77 370.72
АДСИЦ 26 569.60
Права 23.00
Най-голяма промяна в цените
Емка АД - Севлиево 6.48 %
ЧЕЗ Разпределение България АД - София -3.36 %
BaSE - Акции: 34 408.00
BaSE - АДСИЦ: 44 300.30
  Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 
  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

„Алтерко“ обяви официалния край на първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала, макар че на практика то бе успешно още от първата минута за търговия с правата на 8 октомври 2020 г. Записани и заплатени бяха 3 млн. броя нови акции от увеличението на капитала, от които 15,19% са записани от институционални и 84,81% от частни инвеститори. В резултат на предлагането беше набрана сума в размер на близо 9 млн. лв. Общите разходи на дружеството във връзка с предлагането са в размер на 423,9 хил. лв. Търговията с права започна на 8 октомври и продължи до 19 октомври 2020 г. На 23 октомври 2020 г. се проведе аукционът за 120 651 неупражнени права на дружеството.

Източник: investor.bg

„Албена“ АД отчита спад на продажбите с 65% на годишна база до 31,5 млн. лв. за деветмесечието на 2020 г. Приходите от наеми намаляват с по-слаб темп, или с 52% на годишна база до 1,98 млн. лв. за деветмесечието. Вероятната причина е предплатени наеми до март 2020 г., когато наемателите не са можели да предвидят пандемията от коронавирус и икономическите ù последици. Приходите от продажба на пакетни туристически услуги намаляват със 70% на годишна база до 23 млн. лв. за деветмесечието на 2020 г. Резултатът от всички тези сривове в продажбите е 20,3 млн. лв. влошаване на резултата - от печалба преди данъци в размер на 17,6 млн. лв. за деветмесечието на миналата година до загуба от 2,76 млн. лв. за деветмесечието на 2020 г.

Източник: investor.bg

Компанията „АД Инженеринг” спечели търга за строеж на 74 социални жилища на ул. „Владая” в „Столипиново” в град Пловдив. Фирмата е с едноличен собственик Атанас Танов Дръндаров и досега не е била участник или бенефициент на публични или европейски средства. Уставният капитал е 3000 лева. За 2019 г. Дръндаров чрез "АД Инженеринг" ЕООД е декларирала 985 хил. лв. оборот. Дружеството е на Камарата на строителите в България, иначе не би била допусната до участието в търга за изграждане на социалните жилища в кв. "Гладно поле". Проектът се финансира по оперативна програма „Региони в растеж”. „АД Инженеринг” е класирана на първо място в наддаването, в което участват още 12 кандидати. Обществената поръчка е обявена с прогнозна цена 5 250 588 лева без ДДС, или над 6 млн. лева с включен данък. Договорът не е подписан, защото се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията от фирма „ТЕС Кънстракшън груп” ЕООД, класирана на четвърто място.

Източник: Марица

За деветте месеца на 2020 година предприятието "Емка" АД - Севлиево е направило инвестиции за закупуване на нови машини и оборудване в размер на 326 хил. лева. Приходите от продажби на продукция за периода между януари и септември са за 67.71 млн. лева. Износът е осигурил 46.44 млн. лева от паричните постъпление. Колебанията във валутния курс се отразяват, макар и слабо, върху левовата равностойност на приходите от продажби на предприятието в чужбина. За деветте месеца "Емка" е на печалба от 3.01 млн. лева при 2.95 млн. лева година по-рано. Секторният риск за "Емка" АД е свързан с развитието на отрасъла "Електротехническа проомишленост", в който фирмата работи. Той се характеризира със сложност на производствените технологии и висок темп на технологични промени. На това от дружеството отговарят с амбициозна инвестиционна програма. Няма промяна в групата на най-големите акционери - "Индустриален капитал холдинг" е с 33.12%, "КЕМП" АД с 37.37% и ЗУПФ "Алианц България" с 6.93% от книжата с право на глас.

Източник: Банкеръ

В края на септември 2020 г. активите на Българо-американска кредитна банка достигнаха 1 757 хил. лв Това представлява ръст от 13.82% сравнено с третото тримесечие на 2019 год. Спестяванията на граждани и фирми нарастват с 14.50%. За разглеждания период, банковата система отбелязва 8.94 % годишен ръст в привлечените средства. Банката продължава да разширява кредитния си портфейл, най-вече чрез увеличаване дела на кредити за физически лица. Постигнатото увеличение от 17.12% за едногодишен период превишава над четири пъти средния ръст на банковия пазар по този показател ( 3.95 %). В края на септември 2020 год. БАКБ отчита 8.07% ръст на нетните приходи от лихви, въпреки нисколихвената среда и силно стеснените лихвени маржове.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Радосвет Радев: В кризисната ситуация МИ застана на правилната позиция – тази на предприемача

Милена Драгийска е МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА 2020

Позиция на Сдружението за модерна търговия относно намаляването на ДДС за доставки на прясно приготвена храна само от ресторанти

БСК провежда анкетно проучване относно връзката между бизнеса и висшето образование. Можете да се включите в проучването до 8 ноември.

БСК обявява конкурс за детска рисунка и новогодишно пожелание на тема "2021 (по)желания". Срокът за кандидатстване е 24 ноември!


Предстоящи събития

10 ноември: Обучение „Възстановяване непрекъснатостта на дейността след COVID-19 чрез прилагане на стандартите ISO“

10 ноември: Уебинар на тема: „Как да извлечем максимума от виртуални международни бизнес срещи“.

10 ноември: Стопанска мисия "Металообработка и машиностроене" в София

24-25 ноември: Career Show Hybrid

27-28 ноември: Базар на професиите


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 24 октомври 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 7 ноември 2020, съботно-неделен
DevNet – 7 ноември 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейската комисия (ЕК) поставя под наблюдение вноса на биоетанол и ще предприеме нужните мерки, ако има нечестно предимство за чуждите компании пред европейските производители. От Брюксел съобщават, че вносът на биоетанол расте съществено през последните месеци, благодарение на по-ниската му цена. Това обаче заплашва местната индустрия. Затова и от Комисията са решили да проследят какво се случва в сектора. Наблюдението не е ограничителна мярка върху вноса, а предвижда мониторинг на вноса на специфични продукти. Данните от него са публични. "Нашата икономика все още изпитва въздействията на пандемията и процесът по възстановяване не трябва да бъде застрашен от изкривени търговски практики от трети страни", коментира комисарят по въпросите на търговията Валдис Домбровскис при представянето на тази стъпка. Той намекна още, че подобни наблюдения могат да бъдат наложени и по отношение на други индустрии. Сегашната мярка се предприема по искане на Франция и от името на европейската индустрия по производство на биоетанол. В Брюксел са получили и достатъчно доказателства от местния бизнес, че вносът на биоетанол може да засегне европейската индустрия, пишат от ЕК.

Източник: investor.bg

Америка

САЩ официално напуснаха Парижкото споразумение за климата, постигнато преди пет години с цел да се предотвратят катастрофалните промени на климата. Измина една година, откакто администрацията на американския президент Доналд Тръмп уведоми ООН, че изважда страната от най-новия международен договор за ограничаване на глобалното затопляне. САЩ - най-голямата икономика в света и на второ място по парникови емисии след Китай - са първата държава, напускаща споразумението. Това на практика ще вкара администрацията на Тръмп в конфликт по въпроса за климата с всички основни американски съюзници и конкуренти. Около 189 държави остават ангажирани със споразумението, чиято цел е да ограничи повишението на средната глобална температура до под 2 процента, а ако може и под 1.5 процента, спрямо прединдустриалните равнища. Още шест държави са подписали споразумението, но не са го ратифицирали. Учените предупреждават, че са необходими драстични действия за постигане на целта, заложена в Парижкото споразумение.

Източник: mediapool.bg

Азия

Джак Ма загуби около 3 милиарда долара от богатството си, след като стана ясно, че IPO на Ant Group ще бъде забавено. Регулаторите в Шанхай и Хонг Конг спряха очакваното IPO, което беше определено като най-голямото в историята. Акциите на Alibaba, която притежава една трета от Ant Group, поевтиняха с цели 10% във вторник. Нетното състояние на Джак Ма е спаднало с около 3 млрд. долара във вторник, според индекса на милиардерите на Bloomberg. Alibaba притежава 33% от Ant Group, а Ма притежава 4,2% от Alibaba, която има пазарна капитализация от около 775,5 милиарда долара. Ant Group трябваше да стане публична чрез регистрация на борсите в Хонг Конг и Шанхай тази седмица, което се очакваше да бъде най-голямото IPO в историята и трябваше да събере близо 35 млрд. долара приходи от предлагането. Спирането на IPO на Ant Group идва само един ден, след като Ma и двама ръководители на Ant Group бяха извикани да се срещнат с китайски регулатори. Регулаторите са заявили, че "доходоносният бизнес с кредитиране на Ant ще бъде подложен на по-строг контрол от страна на правителството".

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
04.11.2020
Dow Jones Industrial
27 847.66 (367.63)
Nasdaq Composite
11 590.80 (430.21)
Стокови борси
04.11.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)38.52
Heating oil ($US/gal.)1.1600
Natural gas ($US/mmbtu)3.0600
Unleaded gas ($US/gal.)1.0900
Gold ($US/Troy Oz.)1 908.30
Silver ($US/Troy Oz.)24.17
Platinum ($US/Troy Oz.)875.40
Hogs (cents/lb.)66.35
Live cattle (cents/lb.)107.88

       Опознай България

Божидар Данев (1939-2018)

На днешния ден, през 1939 г., в София е роден Божидар Данев - дългогодишен председател на БСК. Той завършва с отличие висшето си образование в Техническия университет в София през 1965 г., след което постъпва на работа в Институт по кибернетика при Българската академия на науките. През 1980 г. постъпва на работа в Българската индустриална стопанска асоциация (БИСА, днес - БСК) като експерт в направление “Икономически анализи”. Последователно заема длъжностите старши експерт, ръководител направление, директор, заместник-председател.През 1987 г. е назначен и за зам.-председател на Централния кооперативен съюз (ЦКС) по финансовите въпроси. През 1989 г. напуска ЦКС и работи основно като като заместник-председател на БИСА, където ръководи направленията Икономически анализи, Приватизация и инвестиции, Промишлено развитие. За периода 1991-1997 г. е и главен изпълнителен директор на Софийската фондова борса. През 1993 г. е избран за председател на БСК. Основен двигател е по учредяването на Смесения консултативен комитет Европейски съюз – България и е негов съпредседател от българска страна в периода 1999 - 2004 г. Той е член на Управителния съвет на европейския проект за професионална мобилност ESCO от февруари 2011 г. Има над 100 научни публикации в наши и чуждестранни издания и три монографични публикации. Божидар Данев почина на 28 май 2018 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 05.11.2020
Българска версия: 29975, Английска версия: 2881

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999