Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 02 ноември 2020 г., брой 5317
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(02.11.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.16813
USD   1.67194
CHF   1.82822
EUR/USD   1.1698*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Месембрия АД - Бургас
Републикаконсерв АД - Свищов
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Производствените цени в България продължиха тенденцията на спад през септември на годишна база. Общият индекс на цените на производител през миналия месец се понижава с 3,1% в сравнение с година по-рано, съобщи НСИ. Намалението на цените се дължи предимно на спада при производството в преработващата промишленост - с 3,6%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3,1%. Годишен ръст от 9,1% на цените обаче има при добивната промишленост. По-значително намаление в преработващата промишленост е отчетено при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 3,1%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 2,8%, и производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1,8%. Съществено повишение на цените се наблюдава при производството на хранителни продукти - с 2,6%, и при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи, без косъм - с 2,3%.

Източник: investor.bg

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР ) утвърди по-високата цена на природния газ за ноември, предложена от „Булгаргаз“. Регулаторът е приел цена от 28.21 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за този месец при 24.72 лв./MWh през октомври. На тази цена общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Окончателното ценово решение на Комисията е прието в съответствие с променените условия на договора между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“. КЕВР е взела предвид и постъпилата отчетна информация за пазарните индекси на европейските газови хъбове за месец октомври 2020 г. и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за същия период.

Източник: economy.bg

 
Дружества
Производство и обработка на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Дъ Глас Ко. ЕООД - София   2 805  
  2   Дублекс Гласс ООД - Свиленград   2 539  
  3   Вид Глас 1 ООД - София   1 921  
  4   Булкорп ООД - Разград   1 422  
  5   Полиринг ЕООД - Търговище   1 222  
  6   Волфрам ООД - София   1 090  
  7   ОКЕАНГЛАСС ООД - Бургас   1 082  
  8   Корел ИД ЕООД - София   946  
  9   Дуерре ООД - София   786  
  10   Скайглас ООД - София   622  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 30.10.2020
  Обща стойност (BGN): 1 151 769.38  
Брой търгувани компании: 48
Premium 81 423.32
Standard 1 054 630.54
АДСИЦ 13 561.52
Структурирани 2 154.00
Най-голяма промяна в цените
Топливо АД - София 30.53 %
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София -9.03 %
BaSE - Акции: 30 998.59
BaSE - АДСИЦ: 15 726.00
  Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 
  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Все още несъздаденото предприятие "Държавна петролна компания" ще изхарчи 35,671 млн. лв. за обновяване и донатрупване на горива през бюджетната 2021 година, е заложено в проектобюджета на държавата за 2021 година. Бюджетът на самото държавно предприятие ще надхвърли сумата от 36 млн. лв., защото в нея не са включени административни разходи, а структурата вероятно ще прави и големи капиталови разходи покрай планирано строителство на бензиностанции и нови складове за горива. Според одобрените в Закона за държавните резерви и военновременни запаси текстове предприятието ще е под шапката на министерство на икономиката. Предприятието още не е регистрирано. Сумата от 36 млн. лв. за обновяване и донатрупване на горива се появява като трансфер в програмния бюджет на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", която досега отговаряше за обновяването и натрупването на задължителните запаси за покриване на потреблението за 30 дни. Занапред агенцията само ще определя нивата и ще контролира изпълнението им, а самото търгуване с горивата ще се извършва от петролната компания.

Източник: Сега

От лятото на 2020 г. заводът за бутилиране на вода в Девин работи със 100% зелена енергия. Това води до намаляване с 18% на общите емисии въглероден диоксид на годишна база и е една от няколко стъпки, които лидерът в сектора предприема по пътя към нулев въглероден отпечатък. Ефективното използване на природните ресурси и намаляването на емисиите на парниковите газове е сред основните бизнес приоритети на „Девин“ ЕАД и е в съответствие с Глобалните цели за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals) на ООН.

Източник: economic.bg

Фирми, свързвани с бизнесмена Христо Ковачки, спечелиха два железопътни търга за около 300 млн. лв. с ДДС за железопътния участък София - Волуяк. Договорите с тях са подписани в петък, съобщиха от Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). До сключването на единия от тях, за строителството на участъка за 200 млн. лв. без ДДС, се стигна след решение на Върховния административен съд (ВАС). Първоначално НКЖИ беше избрала друг изпълнител на поръчката, чиято цена бе с около 10 млн. лв. по-ниска от офертата на обединението свързано с Ковачки. Преди това обаче НКЖИ избра консорциум с участието на "Атоменергоремонт" да направи сигнализацията на същия участък за 45 млн. лв. без ДДС. Подписването на двата договора става едновременно тъй като поръчките са свързани помежду си. Те се отнасят за един и същи жп участък София - Волуяк. Близо 10-километровата отсечка е част от коридор Ориент-Източно-Средиземноморски. Модернизацията ѝ се финансира от механизма "Свързана Европа". За изграждането на системите за сигнализация и телекомуникации за управление на влаковете в участъка е избран консорциумът "ИРТМС КА Волуяк" ДЗЗД, в което участват фирмите "Атоменергоремонт" АД и "Каф сигналинг" С.л. Стойността на договора с тях е за близо 45.5 млн. лв. без ДДС.

Източник: mediapool.bg

Универсалният пенсионен фонд "Топлина" е с най-висока доходност от 3,06% на годишна база за периода 28 септември 2018 г. - 30 септември 2020 г., съобщи Комисията за финансов надзор. За този период седем универсални пенсионни фондове са постигнали положителна доходност, а първото място се държи от "Топлина". На второ и трето място се подреждат УПФ "Съгласие" с 2,24% и УПФ "ЦКБ-Сила" с 2,19%. Останалите универсални фодове, постигнали положителна доходност, са УПФ "ДСК-Родина" (1,34%, "УПФ - Бъдеще" (0,9%), "Eн Ен УПФ" (0,16%) и УПФ "Доверие" (0,11%). Двата пенсионните фондове, приключващи 24-месечния период с отрицателна доходност, са "ЗУПФ Алианц България" (-0,09%) и УПФ "ПОИ" (-0,56%.) Според данните на Комисията за финансов надзор за двугодишния период универсалните и професионалните пенсионни фондове приключват със средна отрицателна минимална доходност от съответно -2,15% и -1,92%.

Източник: 24 часа

„Корадо-България“ АД обяви 2% ръст на печалбата до 4,9 млн. лв. за деветмесечието на 2020 г., отчитайки позитивна промяна на няколко пазара. Производителят на стоманени радиатори съобщи за позитивна тенденциятаи при продажбите, където намалението за периода януари – октомври е 10% в сравнение със спада от 18% през първата половина на годината. От януари до края на септевмри са продадени 383 156 бр. отоплителни единици, в това число панелни радиатори, лири за баня и дизайнерски отоплителни тела. Продажбите на територията на страната са в размер на 7599 бр. отоплителни тела, което e приблизително 2% от общите продажби. Към страни партньори от ЕС (с изключение на България) са реализирани 341 615 бр. панелни и тръбни радиатори, а в държави извън Общността - 33 942 бр.

Източник: investor.bg

Регулирана информация       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Подобряват дигиталните умения за обучение на възрастни в мебелната индустрия

МЗ прецизира регламента за конгресно-конферентните мероприятия

Ще издържи ли икономиката второ затваряне?

БСК провежда анкетно проучване относно връзката между бизнеса и висшето образование. Можете да се включите в проучването до 8 ноември.

БСК обявява конкурс за детска рисунка и новогодишно пожелание на тема "2021 (по)желания". Срокът за кандидатстване е 24 ноември!


Предстоящи събития

2-13 ноември: Безплатни обучения по Excel за начинаещи и за напреднали

10 ноември: Обучение „Възстановяване непрекъснатостта на дейността след COVID-19 чрез прилагане на стандартите ISO“

10 ноември: Уебинар на тема: „Как да извлечем максимума от виртуални международни бизнес срещи“.

10 ноември: Стопанска мисия "Металообработка и машиностроене" в София

24-25 ноември: Career Show Hybrid

27-28 ноември: Базар на професиите


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 24 октомври 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 7 ноември 2020, съботно-неделен
DevNet – 7 ноември 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Третото тримесечие доведе до рязко възстановяване на европейската икономика през третото тримесечие, много по-бързо от очакванията - 12,1% растеж на тримесечна основа след 11,4% спад предходното тримесечие. На годишна основа също има рязко подобрение - след спад от 13.9% през второто тримесечие се отчита спад от едва 3.9% през третото тримесечие. Икономиката на целия Европейски съюз (ЕС) расте с 12,1% след рекордните спадове, отчетени през второто тримесечие, показват предварителните оценки на европейската статистическа служба Евростат. Това е най-голямото увеличение на БВП на еврозоната и ЕС, откакто се води статистика от 1995 г., отбелязва Евростат. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. обаче БВП на еврозоната се свива с 4,3%, а на ЕС – с 3,9%. Този спад показва частично възстановяване на икономиката, след като през предходното тримесечие икономиката на еврозоната се сви на годишна база с 14,8%, а на ЕС – с 13,9%.

Източник: Капитал

Америка

Някога Exxon Mobil беше най-голямата публична компания в САЩ, припомня Ройтерс. След това дълги години беше най-голямата енергийна компания в страната. Днес обаче славата на Exxon помръква и тя вече е изпреварена от своите конкуренти (например Chevron), както и от компания, оперираща с възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). В условията на пандемия NextEra Energy, най-големият производител на енергия от вятърни и соларни паркове, вече я задмина по пазарна капитализация и вече е най-скъпата енергийна компания в САЩ. Годината е много тежка за енергийния гигант - очакванията са за трето поредно тримесечие със загуби, след като пандемията сви търсенето на петрол и бензин в световен мащаб. След близо век Exxon изгуби мястото си във водещия индекс на американската търговия - Dow Jones, акциите на компанията са на двадесетгодишно дъно - само от началото на тази година загубиха 55% от стойността си. Всичко това повдига въпроси дали ръководството ще може да си позволи да раздаде дивиденти.

Източник: investor.bg

Азия

Китай планира да надгражда своята стратегия Made in China 2025 (Произведено в Китай 2025) с идеята да се превърне в производител на висококачествени продукти чрез ускоряване на технологичните иновации като част от новия си петгодишен план за икономическо развитие, съобщава Nikkei Asia Review. Около 200 членове на Централния комитет на Китайската комунистическа партия (ККП), основния орган за определяне на политиката на страната, се събират в Пекин за петото пленарно заседание на партията. В центъра на разговорите ще бъде 14-ят петгодишен икономически план на Китай и целта на страната да стане световен лидер в сферата на технологичните иновации и други области до 2035 г. Нарастващото напрежение със САЩ в областта на технологиите и търговията засили необходимостта Пекин да наблегне на иновациите, тъй като Вашингтон се стреми да лиши китайските компании от достъп до ключови технологии, които спомогнаха за растежа на въпросните дружества през последните години.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
30.10.2020
Dow Jones Industrial
26 501.60 (-157.51)
Nasdaq Composite
11 911.60 (-274.00)
Стокови борси
30.10.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)34.48
Heating oil ($US/gal.)1.0500
Natural gas ($US/mmbtu)3.3600
Unleaded gas ($US/gal.)0.9900
Gold ($US/Troy Oz.)1 880.90
Silver ($US/Troy Oz.)23.96
Platinum ($US/Troy Oz.)847.40
Hogs (cents/lb.)65.58
Live cattle (cents/lb.)108.30

       Опознай България

Сръбско-българската война

След обявяване на Съединението (06.09.1885 г.) България очаква съпротива от страна на Турция и съсредоточава войските си по южната граница. Подтикван от Австро-Унгария и с цел да заздрави позициите си, сръбският крал Милан неочаквано обявява война на България на 02.11.1885 г. Сръбските войски нахлуват през западната граница по две направления – София и Видин. Българското военно командване, в което най-високият чин е капитан и е ръководено от 24-годишния Рачо Петров, не е подготвено за нападение от запад, но след спешно заседание е решено най-важната битка да се проведе при Сливница. За няколко дни войската се придвижва до западната граница, предимно пеша, тъй като жп линията все още не е завършена. Въпреки численото си превъзходство сръбската армия е разбита и българите започват настъпление в Сърбия, стигайки до Ниш, когато след намесата на Австро-Унгария войната е прекратена. “Войната на капитаните”, както е известна Сръбско-българската война, е ярък пример за желанието на българския народ за независимост и готовността да се бранят интересите на родината.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.11.2020
Българска версия: 29975, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999