Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 05 октомври 2020 г., брой 5297
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(05.10.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.15701
USD   1.66737
CHF   1.81263
EUR/USD   1.1730*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  

Райкомерс
Конструкшън ЕАД,
търси да назначи
за гр. София
Работник ВиК
Технически ръководител
Водопроводчик
Машинист ПСМ (багерист)
За повече информация:
Райкомерс Конструкшън
www.raicommerce.bg

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

 


Общи събрания днес
  Бели брег - Бурел АД - Габер
Зенит инвестмънт холдинг АД - София
Кармако холдинг АД - София
СЛС Имоти АДСИЦ - София
Такси С Експрес АД - София
ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Държавният дълг нарасна със 740 млн. лв. за първите осем месеца на 2020 година. Дългът на подсектор “Централно управление” към края на август възлиза на 24,295 млрд. лв., при 23,555 млрд. лв. в края на миналата година, обявиха от Министерството на финансите. В тези данни не са включени новите еврооблигации за 2,5 млрд. евро, които бяха пуснати на международните пазари през септември. В края на август вътрешните задължения са 5,986 млрд. лв., а външните са 18,309 млрд. лв. Съотношението на дълга на подсектор “Централно управление” към брутния вътрешен продукт (БВП) на страната възлиза на 20,7%, като делът на вътрешния дълг е 5,1%, а на външния - 15,6%.

Източник: Труд

С близо 11% по-малко корпоративни данъци в държавната хазна са превели фирмите до края на август 2020 г. спрямо същия период на 2019 година, отчита Министерството на финансите. Внесеният данък печалба за първите осем месеца е 1.414 млрд. лв., което е със 172 млн. лв. по-малко от миналата година. Заради COVID-пандемията и блокирането през пролетта на редица бизнеси държавата удължи крайния срок за окончателното плащане на данъка върху печалбата, реализирана през миналата година, от 31 март на 30 юни. Спадът в приходите от този налог основно се дължи на по-малките авансови вноски по корпоративния данък, които превеждат фирмите. Те получиха разрешение да правят авансовите си вноски на базата на прогнозната печалба за тази година, а за редица сектори тя е нулева. И ако до 30 юни фирмите изплащаха данък за финансови резултати от успешната 2019 г., то тепърва бюджетът ще търпи загуби заради намалелите печалби по врече на пандемията.

Източник: Сега

 
Дружества
Търговия на едро с текстил
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Свепол ЕАД - София   65 614  
  2   Коутс България ЕООД - София   17 674  
  3   Болан България ЕООД - София   13 136  
  4   Диматекс ООД - София   12 797  
  5   Д. И. С. Текстил ООД - Петрич   11 525  
  6   Севина Лтд ЕООД - София   8 799  
  7   Инатекст ООД - София   7 089  
  8   Вит-94 ООД - София   6 492  
  9   Ре Верк БГ ЕООД - София   6 087  
  10   Диоген Импорт ООД - Русе   5 275  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 02.10.2020
  Обща стойност (BGN): 547 367.22  
Брой търгувани компании: 34
Premium 77 412.35
Standard 329 978.18
АДСИЦ 139 976.68
Най-голяма промяна в цените
Холдинг Света София АД - София -11.71 %
Лавена АД - Шумен 2.70 %
BaSE - Акции: 100.50
BaSE - АДСИЦ: 514.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Загуба на стойност през септември 2020 г. показват данните на пет от деветте универсални пенсионни фонда, според статистиката на Комисията за финансов надзор. Стойността на техните дялове е паднала за 30 септември спрямо 31 август. Най-голямо е намалението при пенсионно осигурителна компания “Доверие”. Най-големият фонд е загубил стотинка от стойността на дяловете си и в края на септември един дял е струват 1,746 лв. По-малки са намаленията на стойността при “ДСК-Родина”, “Алианц България”, “Ен Ен” и “Пенсионно осигурителен институт”. Останалите 4 универсални пенсионни фонда са с положителни резултати с увеличение на стойността на един дял между 1 и 3 стотинки за месеца. Всички фондове отбелязват положителни резултати при сравнение на данните от юли и септември. За тримесечния период стойността на дяловете на фондовете се е увеличила средно с 1,19%, като няма нито едно дружество с отрицателни резултати. В универсалните фондове за т.нар. втора пенсия се осигуряват 3 млн. души, родени след края на 1959 г.

Източник: 24 часа

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) одобри на 30 септември тази година отпускането на близо 5,5 млн. лева за завършване на подготвителните дейности до получаване на разрешение за строеж за българският участък на Междусистемната газова връзка между България и Сърбия (IBS). Предстои сключването на административен договор между „Булгартрансгаз“ ЕАД, в качеството му на бенефициент и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, в качеството й на Управляващ орган на програмата. Финансовата подкрепа от ОПИК е насочена за завършване на подготвителни дейности до получаване на разрешение за строеж на интерконектора: довършване на теренни археологически проучвания, извършване на изменение, съгласуване и одобрение на ПУП-ПП, изработване, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза технически проект, извършване на оценка на съответствие на техническия проект, придобиване на вещни права и учредяване на сервитут.

Източник: 3e News

Над 1 млрд. лв. ще струва изграждането на близо 66 километра от новия първокласен скоростен път между Видин и Ботевград, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Цената на поръчката, която ще се изпълнява от държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД включва проектиране и строителство. Така всеки километър от скоростното трасе ще струва малко над 15 млн. лв. Фирмата, която е сто процента собственост на регионалното министерство, ще проектира и изгражда участъка между пътен възел „Макреш“ и обходният път на Монтана. Срокът за изпълнение на 5-те отсечки, на които е разделено трасето е различен – между две години и четири месеца и две години и осем месеца. На пътя ще бъдат изградени общо 16 моста, надлези, пътни възли, водоскоци и крайпътни площадщи за с места за паркиране, тоалетни и осветление. На 19 август 2020 г. правителството осигури 379 млн. лв. допълнително по бюджета на строителното министерство като първи транш от средствата, необходими за построяване на пътя. По 5-те отсечки, на което е разделен близо 66-километровият участък, ще се работи едновременно, за да се ускори изпълнението на поръчката.

Източник: Труд

Епидемията от коронавирус е оказала съществено влияние върху дейността на "Летище Пловдив" ЕАД. Има сериозно разминаване между планираната дейност и изпълнението й през първото полугодие на 2020 година. Наземно обслужените самолети за първото полугодие са само 271 при 1609 преди година. Обработените товари (карго) са само 22 тона, а в края на юни миналата година са били 426 тона. Зареденото авиационно гориво е 798 тона при 1373 тона по-рано. Обслужени са били 29 602 пътника при 43 971 за полугодието на 2019-та. В резултат на негативното Ковид влияние приходите от оперативна дейност са намалели с 19.75% спрямо януари-юни миналата година и са на стойност 1.487 млн. лева. Работи се и по проекти, които биха могли да реализират допълнителен приход от наем.

Източник: Банкеръ

От 3 октомври 2020 г. електрическите тротинетки на Lime са достъпни в град Пловдив. Зоната на обслужване е разделена между двете страни на р. Марица. Цените за ползване са 1,20 лв. за отключване на скутера, плюс 0,25 лв. за всяка минута каране. Услугата на Lime стартира в София преди малко повече от една година. През март компанията обяви, че временно спира дейността си заради пандемията от коронавирус. През лятото зелените е-тротинетки останаха недостъпни в столицата, като се завърнаха по улиците на града от 1 септември. За общо осемте месеца дейност услугата успя да генерира над 150 000 пътувания и да привлече повече от 30 000 потребители, които заедно са изминали над 220 000 км. Използването на скутерите Lime става през мобилното приложение, налично за Android и iOS.

Източник: economic.bg       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Включете се в проучване за ролята на автоматизацията в българската индустрия


Предстоящи събития

05 октомври: Плевен: Обучение по ЗБУТ

05 октомври: Пловдив: Обучение по ЗБУТ

5-8 октомври: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Torino Fashion Week Digital 2020

06 октомври: Кърджали: Обучение по ЗБУТ

7-8 октомври: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Innovation Village 2020

08 октомври: Сандански: Обучение по ЗБУТ

09 октомври: Добрич: Обучение по ЗБУТ

09 октомври: Елхово: Обучение по ЗБУТ

12 октомври: Перник: Обучение по ЗБУТ

12 октомври: Кюстендил: Обучение по ЗБУТ

14-15 октомври: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Istanbul Fintech Week 2020

15 октомври: Враца: Обучение по ЗБУТ

15 октомври: Варна: Обучение по ЗБУТ

16 октомври: Смолян: Обучение по ЗБУТ

16 октомври: Варна: Обучение по ЗБУТ

19-22 октомври: Двустранни срещи (B2B) по време на Business Meeting Food Paris 2020

20 октомври: Бургас: Обучение по ЗБУТ

22 октомври: Пазарджик: Обучение по ЗБУТ

22 октомври: Robotics Strategy Forum 2020

30 октомври 2020: Гордея се с труда на моите родители

24-25 ноември: Career Show Hybrid

27-28 ноември: Базар на професиите


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 2 – 12 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 10 октомври 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 24 октомври 2020, съботно-неделен
DevNet – 7 ноември 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Равнището на безработицата в еврозоната и в Европейския съюз е продължило да нараства през август, достигайки съответно 8,1% и 7,4%, сочат данни на Евростат, публикувани днес. Година по-рано тези нива са били съответно 7,5% и 6,6%. Общо 15,603 млн. души в ЕС, от които 13,188 млн. в еврозоната, са били безработни през август. В сравнение с предходния месец юли броят на безработните е нараснал с 238 хил. в ЕС и с 251 хил. в еврозоната. Увеличава се и младежката безработица. 3,032 млн. младежи (на възраст под 25 години) са били без работа през август в Евросъюза, от които 2,46 млн. в еврозоната. Нивото на младежката безработица е било 17,6% в ЕС и 18,1% в еврозоната, повишавайки се спрямо 17,4% и 17,8% съответно през предходния месец. При жените безработицата през август е достигнала 7,6% в ЕС спрямо 7,5% през юли. При мъжете равнището остава стабилно спрямо предходния месец на ниво от 7,1%.

Източник: money.bg

Америка

Aнaлизaтopитe oчaĸвaт тpeтoтo тpимeceчиe дa пpиĸлючи тeжĸo зa бaнĸитe в CAЩ. Cpeднaтa пpoгнoзa e пeчaлбитe нa финaнcoвитe инcтитyции дa ce cвият c мeждy 30 и 60% в cpaвнeниe cъc cъщия пepиoд, в peзyлтaт нa peцecиятa и нa peĸopднo ниcĸитe лиxвeни пpoцeнти, пpeдaдe Rеutеrѕ. Πpoгнoзaтa oбaчe нe вĸлючвa yвeличaвaнe нa пpoвизиитe зa oчaĸвaни зaгyби пpeз пocлeднoтo тpимeceчиe. Cпopeд eĸcпepтитe бaнĸитe вeчe ca зaдeлили дocтaтъчнo гoлямa чacт oт aĸтивитe cи, зa дa пoĸpивaт тaĸивa и пpeз изминaлитe тpи мeceцa нямa дa им ce нaлaгa дa дoбaвят oщe cpeдcтвa ĸъм тoзи фoнд. Ocнoвнaтa пpичинa зa зaгyбитe щe ca лиxвитe пo ĸpeдититe и цeннитe ĸнижa, въпpeĸи чe инвecтициoннoтo бaнĸиpaнe и влoжeниятa нa ĸaпитaлoвитe пaзapи ce oчaĸвa дa oтчeтaт pacтeж oт мeждy 5 и 20%. Πpичинaтa e пoĸaчвaнeтo нa бopcoвитe индeĸcи пpeз пocлeднoтo тpимeceчиe.

Източник: Reuters

Азия

По заповед на правителството на Сингапур изпадналият в несъстоятелност доставчик на платежни услуги Wirecard трябва да прекрати дейността си в островната държава в Югоизточна Азия. Органът за финансов надзор MAS разпореди в сряда местните подразделения на Wirecard да нямат право да обработват плащания до 14 октомври и трябва да върнат всички парични суми на клиентите. Сингапур е основната сцена на предполагаемите измами за милиарди евро, които доведоха компанията до фалит в края на юни. Градът държава е едновременно седалище на холдинговата компания Wirecard Asia и на местно дъщерно дружество. Според текущото състояние на разследването Wirecard е записвал приходи за милиарди евро в продължение на години чрез синдик в Сингапур. Сингапурският финансов регулатор разследва случая от почти половин година. 
 Непосредствената причина за забраната е фактът, че Wirecard се е обявил за неспособен да осъществява бизнеса. Wirecard е информирал властите, че компанията не е в състояние да „продължи да предлага платежни услуги на значителен брой търговци“, се казва в изявлението. По-рано органът за финансов надзор беше разпоредил на Wirecard да резервира всички клиентски средства на местни банки и препоръча на клиентите да потърсят други доставчици на платежни услуги.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
02.10.2020
Dow Jones Industrial
27 682.81 (-134.09)
Nasdaq Composite
11 075.00 (-251.49)
Стокови борси
02.10.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)38.00
Heating oil ($US/gal.)1.1100
Natural gas ($US/mmbtu)2.5400
Unleaded gas ($US/gal.)1.1600
Gold ($US/Troy Oz.)1 898.30
Silver ($US/Troy Oz.)23.92
Platinum ($US/Troy Oz.)886.00
Hogs (cents/lb.)62.48
Live cattle (cents/lb.)111.10

       Опознай България

Празник на Стара Загора

Официалният празник на град Стара Загора е 5 октомври. Градът се намира в южната централна част на България. Той е един от най-древните градове в Европа. За дългата история на града свидетелстват останките от неолитни жилища (VI хил. пр. Хр.) и многото археологически находки от тракийско и от римско време. През VI в. пр. Хр. тук е основан тракийският град Берое. По-късно (II-IV в.) с включването на Тракия в Римската империя, наново построен встрани от древното тракийско селище, градът достига голям разцвет, като в чест на император Марк Траян е преименуван на Августа Траяна (Улпия Аугуста Траяна). През вековете градът е носил е още имената Верея (VI-ХII в.) и Иринополис (VIII в.) - на името на византийската императрица Ирина. В Средновековна България го назовават Боруй (ХIII-ХIV в.), а след идването на турците е с името Ески Заара. През втората половина на ХIХ в. за кратко е наричан с името Железник и от 1871 г. получава днешното си наименование Стара Загора. По време на Руско-турската освободителна война през 1877 г. край Стара Загора се водят едни от най-ожесточените сражения. През тази година турците опожаряват града и го разрушават до основи. Градът получава свободата си на 23 януари 1878 г., но съгласно Берлинския договор остава в пределите на автономната област Източна Румелия. Основния камък за възстановяването на града се полага от княз Алеко Богориди на 5 октомври (23 септември- стар стил)1879 г., в присъствието на Търновския митрополит Климент, на кмета на Стара Загора Иван Салабашев, на служебни лица и много граждани. Мястото е в центъра на града, на площада, наречен по-късно с името Богориди (сега парк „5 октомври").


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 05.10.2020
Българска версия: 29975, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999