Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 01 септември 2020 г., брой 5275
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(01.09.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.18272
USD   1.63805
CHF   1.81532
EUR/USD   1.1940*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 
  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Общи събрания днес
  8 ми март АД - София
АТ Инвест АД - Монтана
ГБС Бургас АД - София
Дунапак Родина АД - Пловдив
Зърноизкупуване С.т.Х. АД - Благоевград
Комарс-стройинвест АД - Пловдив
Премиер фонд АДСИЦ - Варна
Приморец-Турист АД - Бургас
Технология на металите АД - Плевен
Туристическа компания Предел АД - Благоевград
Черноморски холдинг АД - София
Югоплод АД - Хасково
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Печалбата на банките към края на юли 2020 г. е в размер на 596 млн. лв., като намалява с 43% (449 млн. лв.) в сравнение със същия период на 2019 г., обявиха от БНБ. Сред причините за това е увеличението на лошите кредити. Разходите за обезценка на заеми до края на юли са 443 млн. лв., при 220 млн. лв. година по-рано. Общият размер на отпуснатите от банките кредити нараства през юли с 207 млн. лв. и достига 67,2 млрд. лв. Кредитите за домакинствата се увеличават с 0,8%, или със 196 млн. лв. Същевременно намаляват отпуснатите заеми за нефинансови предприятия - с 0,2%, или с 67 млн. лв. Хората продължават да взимат заеми за покупка на имоти и за текущи нужди, докато предприятията ограничават инвестициите си. През юли депозитите в банките нарастват с 2 млрд. лв. (+2,1%) и достигат 99,8 млрд. лв.

Източник: Труд

19,259 млрд. лв. е спечелил бизнесът в България през 2019 г., сочат данни на НСИ за дейността на нефинансовите предприятия. Те са формирани на база на представените отчети за дейността на 418 616 фирми. В тях са работели 2 211 342 души, а произведената продукция е за 194,504 млрд. лв. От 2015 г. досега структурата на предприятията по икономически сектори не се е променила. Най-много на брой са тези, които се занимават с услуги - близо 50% от всички. Следват тези с дейност търговия - около 35%. Секторите строителство, промишленост и селско, горско и рибно стопанство остават по-назад, всеки с дял под 10%. Ако се разглежда произведената продукция на един зает по икономически сектори, нещата се обръщат. Тук водеща е промишлеността, където служител произвежда около 130 хил. лв. на година. На второ място са работещите в строителството, всеки от които произвежда продукция за близо 120 хил. лв. Най-малка е производителността на занимаващите се с услуги - близо 60 хил. лв.

Източник: 24 часа

 
Приватизация

Три бивши селски училища и детска градина продава община В. Търново по линия на приватизацията. Предложението беше одобрено от местния парламент. От изоставените сгради са очакват приходи в бюджета в размер на близо 600 000 лв. Началната цена за закритото преди няколко години училище в Беляковец е 121 000 лв. Преди време Общината направи безуспешен опит по трансграничното сътрудничество за 350 000 евро да ремонтира базата и да я превърне в център за учебна практика на местните училища и езикови кабинети за децата от румънския окръг Александрия. Бившето училище в село Присово е обявено за продажба за 404 800 лв. Масивната двуетажна сграда е построена през 1950 г., има и двор от 3,5 декара. В най-лошо състояние е закритото училище в село Никюп. В селото се продава и детската градина, като двата имота са оценени за 62 800 лв.

Източник: Янтра - Велико Търново

Дружества
Морски и крайбрежен транспорт
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Параходство Български морски флот АД - Варна   130 996  
  2   Варнафери ООД - Варна   7 215  
  3   Крисмаре ЕООД - Бургас   3 464  
  4   Палмали Геми Хизметлери Ве Аджентели - Бургас   2 921  
  5   Проект С ЕООД - Русе   2 706  
  6   Екипмар ЕООД - Сливен   1 523  
  7   Белфери ЕООД - Белослав   1 324  
  8   ИХБ Шипинг Ко ЕАД - Варна   1 190  
  9   Сий линк шипинг ООД - Бургас   1 123  
  10   Рибекс Маритайм ООД - Бургас   962  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 31.08.2020
  Обща стойност (BGN): 380 925.84  
Брой търгувани компании: 30
Premium 54 283.63
Standard 146 924.70
АДСИЦ 178 979.51
Структурирани 738.00
Най-голяма промяна в цените
Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив -13.91 %
Холдинг Нов век АД - София 12.26 %
BaSE - Акции: 996.00
BaSE - АДСИЦ: 2 925.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

„Българска фондова борса“ АД отчита 2% спад на годишна база на консолидираната нетна печалба до 2,38 млн. лв. за първото полугодие на 2020 г. Консолидираните приходи от продажби се увеличават с 9% на годишна база до 5,8 млн. лв. за полугодието на 2020 г. Резултатите включват дейността на „Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД, където се търгува електроенергията у нас. Дори продажбите на БНЕБ ЕАД са много по-големи от стария бизнес на борсата, а именно комисиони за сделки с акции и облигации. Продажбите са нагоре с 477 хил. лв. спрямо съпоставимия период. Брутната печалба (преди данъци) обаче намалява с 48 хил. лв. поради увеличените разходи. Разходите за възнаграждения и осигуровки се увеличават със 178 хил. лв. до 1,43 млн. лв. за януари-юни 2020 г. Разходите за амортизации са нагоре със 177 хил. лв. до 320 хил. лв., а тези за външни услуги нарастват с 255 хил. лв. до 1,31 млн. лв.

Източник: investor.bg

"Български пощи" въвежда нова услуга по приемане и доставяне на пратки на ОLX, съобщиха от държавното дружество. Услугата започва да се предлага от 1 септември 2020 г., както и инкасирането на дължимите суми по наложен платеж. Електронната търговия е основната двигателна сила на пощенския пазар от години, като куриерските компании се опитват да предлагат все по-добра услуга на големите електронни търговци. Държавната компания макар и с по-бавни темпове, явно също следва този тренд. Платформата OLX е вторият голям клиент на "Български пощи" след лидера eMAG, като двете са в една и съща група. Преди две години от държавната поща съобщиха за новото си партньорство с eMAG. Проектът стартира първоначално с 19 пощенски станции в София. Две години по-късно голяма част от клоновете вече работят с eMAG, като в края на 2019 г. беше съобщено, че броят им се е увеличил до 1600.

Източник: Капитал

Общото събрание на акционерите на "Захарни заводи" АД - Горна Оряховица е одобрило предложението на мениджърите за разпределяне на 0.014 лева брутен дивидент на акция от печалбата за 2019 година. След приспадане на данъка нетната сума за една акция е 0.0133 лева (само за акционерите индивидуални инвеститори). Общата сума, която ще получат притежателите на ценни книжа на производителя на захар и захарни изделия, е в размер на 155 754.34 лева, което е 35% от положителния финансов резултат на фирмата за миналата година - 445 012.42 лева. Останалите 289 258.08 лева ще бъдат отнесени във фонд "Други резерви".

Източник: Банкеръ

Фирма “Петрургия” ЕООД, собственост на бизнесмена Румен Гайтански-Юнг, планира да изгради завод за производство на минерални влакна, който ще бъде захранван със суровина от находището за базалт “Върбовка”. Планира се и изграждане и на собствена ел. централа, която да захранва предприятието. За това потвърди кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов. Издирването на собствениците и техните наследници тече от месеци, като вече почти са приключили с покупката на терените, върху които ще бъде изградено предприятието. Инвеститорът изкупува и парцелите, които са общински, за да реализира намеренията си. Това ще е една от най-мащабните инвестиции не само за община Павликени, но и за Великотърновска област. От 2012 г. е предоставена концесия за добив на подземни богатства от находище “Върбовка”, което “Петрургия” притежава. То е за 35-годишен срок за експлоатация. Находището е с площ от 148 хил. кв. м, намиращи се в землището на село Върбовка, а очакванията са за добиване на 1 128 хил. тона базалт годишно.

Източник: Янтра - Велико Търново

"Героите на Севастопол" - последният кораб по фериботната връзка между Варна, Черноморск и Поти, преустанови дейност. Плавателният съд е собственост на държавната фирма "Български морски квалификационен център" (БМКЦ), а съвсем доскоро го оперираше БМФ. "БМФ прекрати чартъра и го върна на БМКЦ. Върви процедура по отдаване под наем, но засега няма кандидати", заяви изпълнителният директор на държавното дружество Ивайло Гавраилов. Параходството се е отказало поради лоша пазарна конюнктура и трупане на загуби. Търгът е трябвало да се състои на 28 август, но очевидно не се е провел. Фериботната връзка на Варна стартира през 70-те години на миналия век.

Източник: Сега

Регулирана информация

На 31.08.2020 е публикуван допълнителен документ към индивидуален финансов отчет за  2019 год. на Наш Дом - България холдинг АД  - Доклад за изискванията към възнагражденията към отчет за дейността на "Наш Дом - България" АД - Холдинг       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Тракийският университет ще си сътрудничи с високорейтингови германски ветеринарни институции

Нови конкурси на ФНИ ще подкрепят фундаментални научни изследвания в България и ще привлекат перспективни учени с международни резултати у нас

Включете се в проучване за ролята на автоматизацията в българската индустрия


Предстоящи събития

1 септември: Държавни изпити по проект на БСК „Развитие на работната сила“

3 септември: Онлайн семинар „Либерализация на пазара на електроенергия. Клиенти ниско напрежение“

Дарете книги в подкрепа на читалищните библиотеки!

17 септември: Тук-Там Кошер

1-18 септември: Национален конкурс „Най-зелените компании в България”. Срок за кандидатстване: 18 септември!

24-25 септември: Biotech Atelier - европейската конференция за биотехнологии

29 юни – 30 септември: Конкурс за есе: ''Ядрената енергетика, в симбиоза с електрическата мобилност''

24-25 ноември: Career Show Hybrid


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Включете се в курсовете, предлагани от Центъра за обучение по информационни и комуникационни технологии.

Обучение по мрежи в Сиско академията по новата версия на CCNA 7.0:
Във връзка със ситуацията с COVID-19Сиско академията на Българска стопанска камара предлага дистанционно обучение.
Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Старт на курсовете:
CCNA 2 – 12 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 03 октомври 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 24 октомври 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Nestle планира да плати 2 милиарда долара, за да придобие пълна собственост върху производителя на лекарства против алергия към фъстъци Aimmune Therapeutics, тъй като швейцарската компания разширява своя бързо развиващ се бизнес в областта на здравеопазването. Известният със своите шоколадови блокчета KitKat и разтворимо кафе Nescafe, Nestle създаде Nestle Health Science (NHS) през 2011 г., за да отвори нова сфера на бизнес между храните и фармацията. Nestle работи с Aimmune от 2016 г. и вече има дял в нея от около 25,6%, който прави общата цена на сделката 2,6 милиарда долара. „Aimmune разполага с 261 милиона долара в брой и 134 милиона долара в дълг. С предишната ни инвестиция от 473 милиона долара в Aimmune, ще направим парично плащане в размер на малко под 2 милиарда долара “, каза директорът на NHS Грег Бехар. Nestle изчислява, че до 240 милиона души по света страдат от хранителни алергии, като алергията към фъстъци е най-често срещана, а с Aimmune NHS ще разполага с възможности за профилактика, диагностика и медицинско лечение, каза Бехар.

Източник: Reuters

Америка

Мексико създава процес на предварително одобрение за някои стоманени стоки за САЩ в опит да предотврати удари върху продуктите си, докато Тръмп се стреми да защити американската стоманена индустрия с нови квоти за Бразилия. Разрешенията, които влизат в сила на 4 септември, ще установяват дали мексиканският износ на стомана не е преминал през Мексико от други страни, като Китай, заявиха от министерството на икономиката на Мексико. Регламентите са предназначени да се съобразят с ограниченията върху вноса на стомана от САЩ съгласно т. нар. Раздел 232. Президентът Андрес Мануел Лопес Обрадор се срещна с Тръмп в началото на юли при първото пътуване на мексиканския лидер в чужбина. Двамата се ангажираха да задълбочат икономическата интеграция в рамките на нова търговска сделка в Северна Америка. По време на посещението Лопес Обрадор похвали Тръмп, че се отнася с уважение към него, и заяви, че американският лидер никога не се е опитвал да налага нещо на Мексико.

Източник: Bloomberg

Азия

Книжата на телекомуникационния доставчик SoftBank загубиха 3% от стойността си в понделник, след като компанията майка SoftBank Group заяви, че ще продаде до 22% от акциите си в компанията. С това делът ѝ в телекома ще спадне до 40%. Цената на акциите на SoftBank Group беше с близо 5% нагоре след серия от големи продажби на активи и обратно изкупуване на акции, които подкрепиха борсовия ѝ ръст от дъната през март. Новите промени се случиха, след като главният изпълнителен директор Кен Мияучи не успява да развълнува инвеститорите с перспективи за дългосрочен растеж за третия по големина телеком в Япония. SoftBank Group “показва много дисциплиниран подход към управлението на счетоводния баланс (една добре дошла промяна), но не предвещава толкова добро за акционерите (на SoftBank Corp.)“, коментира анализаторът на Jefferies Атул Гоял. Главният изпълнителен директор на SoftBank Group Масайоши Сон вече намали дела си в телекомуникационната компания, която изгради, въпреки огромните дивиденти, докато трупа парични резерви по време на коронавирусната епидемия в страната.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
31.08.2020
Dow Jones Industrial
28 430.05 (-223.82)
Nasdaq Composite
11 775.50 (79.82)
Стокови борси
31.08.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)43.00
Heating oil ($US/gal.)1.2300
Natural gas ($US/mmbtu)2.6500
Unleaded gas ($US/gal.)1.2200
Gold ($US/Troy Oz.)1 995.30
Silver ($US/Troy Oz.)28.88
Platinum ($US/Troy Oz.)955.00
Hogs (cents/lb.)53.60
Live cattle (cents/lb.)105.30

       Опознай България

Симеоновден (1 септември)

Християнският празник в чест на св. Симеон Стълпник е известен сред българите още като “Симеон орач” и “Нова земеделска година”, тъй като отбелязва началото на есенната оран и сеитба. Според житието преподобният Симеон Стълпник е роден през 357 г. в Мала Азия. Благ и смирен, Симеон искал да се изолира напълно от хорските очи и си построил каменна кула, висока 40 лакти. Заживял на върха й в тясна килия и затова бил наречен Стълпник. Там починал на 103-годишна възраст.
Като начало на новата стопанска година Симеоновден е в най-голяма степен аграрен празник. В навечерието му стопаните носят семената за посев в църквата, за да бъдат осветени. В зърното се поставя стрък босилек, червен конец с нанизани на него червени чушки, плодове, орехи и сребърни монети. Народната традиция изисква на Симеоновден да не се изнася нищо от къщата и нищо да не се дава на заем. Тази забрана се спазва строго, за да не “излезе берекетът от дома”. Тъй като обикновено на Симеоновден започва бруленето и събирането на орехите, празникът често се нарича и “Симеон Брульо”.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 01.09.2020
Българска версия: 29979, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      

Септември 2020
 ПВСЧПСН
36 123456
3778910111213
3814151617181920
3921222324252627
40282930    

Октомври 2020
 ПВСЧПСН
40   1234
41567891011
4212131415161718
4319202122232425
44262728293031 

Ноември 2020
 ПВСЧПСН
44      1
452345678
469101112131415
4716171819202122
4823242526272829
4930      

Декември 2020
 ПВСЧПСН
49 123456
5078910111213
5114151617181920
5221222324252627
5328293031   


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999