Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 18 август 2020 г., брой 5265
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(18.08.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.15816
USD   1.65007
CHF   1.81684
EUR/USD   1.1853*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 
  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Общи събрания днес
  Електростарт АД - Вършец
ИнтерСтандартс АД - София
Кулинар еърпорт център АД - София
Малогабаритна заваръчна техника АД - Извор
Пазар за плодове, зеленчуци и цветя АД - Сливен
Търговска база - Русе - 98 АД - Русе
Хеброс бус АД - Пловдив
Хеброс-2001 АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Близо 2/3 от средствата, изплатени на работодателите за запазване на заетостта на работниците и служителите по време на извънредното положение, обявено на 13 март 2020 г., са насочени към най-силно засегнатите от пандемията икономически дейности - преработваща промишленост, хотелиерство и ресторантьорство и търговия, показва анализ на Националния осигурителен институт (НОИ) за отпуснатите на бизнеса компенсации за преодоляване на последиците от кризата с корона вируса. В трите бранша оперират около 61 на сто от подпомогнатите осигурители, в които работят 73 процента от работниците и служителите със запазена заетост. Най-голяма сума е изплатена за работещите в предприятията от преработващата промишленост. За тях са отишли близо 71,6 млн. лв. или 38,6 на сто от всички средства. С парите са подпомогнати 15,5 на сто (1 386) от одобрените осигурители, в които обаче работят почти 47 на сто (80 407) от наетите лица. Към работодателите от търговията са насочени 29,5 млн. лв. или 15,9 на сто от средствата.

Източник: 24 часа

За финансиране до половин милион лева за въвеждане на нови технологии могат да кандидатстват фирми и организации за научни изследвания, регистрирани като юридически лица. Документи се подават към Агенцията за малки и средни предприятия. Компаниите могат да получат до 50 на сто от разходите за инду­стриални научни изследвания, нужни им за реализацията на проекта и до 25% за експериментално развитие. Допустимите разходи могат да бъда увеличени за проекти, които включат сътрудничество с друга компания от ЕС, като нито едно от предприятията не поема повече от 70% от допустимите разходи. Или в случаите на сътрудничество между фирма и една или повече организации за научни изследвания и разпространение на знания, която поема най-малко 10% от допустимите разходи и разполага с правото да публикува резултатите от собствените си научни изследвания.

Източник: Труд

 
Концесии

Оценка на остатъчните количества газ в дадените на концесия на “Петрокелтик” в находища “Галата”, “Калиакра”, “Каварна” възлага Министерството на енергетиката. Ведомството обяви обществена поръчка за 275 667 лв. лв. без ДДС на 10 август. Възлага се още и оценка на проекта за разработване и добив от находището “Каварна-изток”. Фирмата, която спечели поръчката, ще изготвя геолого-промишлена характеристика на четирите находища. Ще прави преглед на запасите в тях, както и колко газ се използва за собствена консумация на добивната платфора “Галата” и на компресорната станция. Иска се оценка на остатъчните количества газ, данни за наличието на пластова вода в добитото количество газ и темпа на оводняване на нахoдищата. Ще се представят и препоръки за следващия етап на експлоатация на находищата с цел рационално извличане на природния газ, са сред задачите, които поставя поръчката.

Източник: 24 часа

Дружества
Търговия на едро с машини и оборудване за добива, строителството и части за тях
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Евромаркет кънстракшън ЕАД - София   106 573  
  2   Елтрак България ЕООД - София   76 425  
  3   Евромаркет-БРД ЕООД - София   74 202  
  4   Евромастер Импорт-Експорт ООД - София   47 240  
  5   Зет и Ем Прайвит Ко ООД - София   33 732  
  6   Стройрент ЕООД - София   16 759  
  7   Алки-Л ЕООД - София   15 656  
  8   Байер БГ ЕООД - Ардино   14 540  
  9   Меркури Инвест ЕООД - Сливен   12 814  
  10   Атлас Копко България ЕООД - София   11 441  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 17.08.2020
  Обща стойност (BGN): 5 312 238.56  
Брой търгувани компании: 40
Premium 20 317.96
Standard 574 419.72
АДСИЦ 296 645.36
Структурирани 3 980.40
Облигации 4 412 877.89
Права 3 997.22
Най-голяма промяна в цените
Холдинг Света София АД - София -5.26 %
Елхим - Искра АД - Пазарджик 4.84 %
BaSE - Акции: 2 055.49

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Топлофикация София" ЕАД вече е възстановила 24 милиона лева на своите потребители от ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия, съобщиха от дружеството. Към 17 август чрез прихващане на сметките за юни са върнати над 10 млн. лв., а със сметките за юли и годишните изравнителни сметки - още 13,8 млн. лв. Остават за възстановяване още 12 798 316 млн. лв., с които ще бъдат прихванати бъдещи сметки на потребителите. Топлинните счетоводители са предали изравнителните сметки за парно и топла вода. На тази база "Топлофикация София" ЕАД е изготвила общите фактури за потребената топлинна енергия за периода 1 май 2019 г. - 30 април 2020 г.

Източник: БТА

Банка ДСК вече е най-голямата в България по размер на активите, показват данните на БНБ. Към края на първото полугодие тя вече управлява активи за 21.9 млрд. лева, изпреварайки с малко дългогодишния лидер Уникредит Булбанк (21.877 млрд. лева). Тази смяна на водача се държи на сливане - ДСК придоби Сосиете Женерал Експресбанк, която в последните месеци оперираше под името Експресбанк. Следващите в класацията са ОББ, Юробанк БългарияПърва инвестиционна банка и РайфайзенбанкОбединена българска банка и Пощенска банка също "пораснаха" в резултат на сделки с други кредитни институции. СИБанк придоби някогашната ОББ, като прие името й и така обединената банка се изкачи на третото място. А Пощенска банка се издигна на четвърта позиция, след като "погълна" Алфа Банк и Пиреос. В топ 10 по активи влиза и държавната Българска банка за развитие (3.5 млрд. лв.). Общо 17 от 23-те банки в страната управляват активи за над 1 млрд. лв. Най-малките банки у нас са Токуда банкТексим Банк и Те Дже Зираат Банкасъ, управляващи активи за респективно 381 млн. лв., 380 млн. лв. и 162 млн. лв.

Източник: Сега

След като три руски фирми вече строят като подизпълнители продължението на руския газопровод "Турски поток" в България, държавният газов оператор "Булгартрансгаз" ще вземе и руски заем за проекта, наричан у нас "Балкански поток". Компанията преговаря с европейския клон на руската "Външнотърговска банка" – "ВТБ Банк Юръп" (VTB Bank Europe SE), за финализирането на кредитното споразумение в рамките на обявената от държавното дружество процедура за търсене на кредити за този и други негови проекти. В началото на юли "Булгартрансгаз" съобщи, че са постъпили десет оферти от български и европейски банки и един консорциум за предоставянето на общо 542 млн. евро. Газовият оператор първоначално търсеше 400 млн. евро, но е решил да се възползва от целия предложен кредитен ресурс. В момента се договарят конкретните условия с финансовите институции, унифицират се общите показатели, срока за погасяване и лихвите. Договорите ще бъдат подписани най-късно до края на септември, а усвояването на средствата ще стане в края на 2020 г., когато се очаква да приключи първият етап на изграждането на по-голямата част от 474-километровата тръба.

Източник: mediapool.bg

Европейската комисия е одобрила българска мярка в размер на 4.4 милиона евро за подпомагане на летищата в Бургас и Варна в контекста на избухването на пандемията от коронавирус. Мярката е одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ. Тази публична подкрепа всъщност е под формата на отлагане на плащането на концесионните такси, дължими от Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД, дружеството, управляващо двете летища, на българското правителство, което притежава инфраструктурата на летищата. Целта на мярката е да се помогне на двете летища да се справят с недостига на ликвидни средства, пред който са изправени поради избухването на коронавируса, като се намалят разходите на летищния оператор.

Източник: Клуб Z

"Πapaxoдcтвo Бългapcĸи мopcĸи флoт“ AД пoлyчи шecтия и пocлeдeн 45 500-тoнeн ĸopaб зa пpeвoз нa нacипни тoвapи, c ĸoeтo ycпeшнo пpиĸлючи oбнoвлeниeтo нa флoтa cи пo пpoeĸтa Вluеtесh 45. Πpeз иднaтa гoдинa пpeдcтoи дocтaвĸa нa ĸopaби oт нoвa cepия. Днec в ĸитaйcĸaтa ĸopaбocтpoитeлницa Јіаngѕu Yаngzіјіаng Ѕhірbuіldіng бeшe вдигнaт флaгът нa пocлeдния 45 500-тoнeн ĸopaб зa пpeвoз нa нacипни тoвapи „Oĸoлчицa“. Cлeд „Mилин ĸaмъĸ“ (пeтият в cepиятa) и „Oĸoлчицa“ e oбopyдвaн cъc cĸpaбъp (ycтpoйcтвo зa пpoчиcтвaнeтo нa изгopeлитe гaзoвe, c цeл нaмaлявaнe нa зaмъpcявaнeтo нa въздyxa cъc cepни oĸcиди - ЅОх). Ocвeн тoвa, нoвoпocтpoeният ĸopaб paзпoлaгa и cъc coбcтвeни гpaйфepи, ĸoeтo yвeличaвa възмoжнocтитe мy зa тoвapo-paзтoвapни oпepaции нa нeoбopyдвaнo пpиcтaнищe.

Източник: economic.bg       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Конкурсът Digital Stars издирва дигиталните звезди на България за 2020. Срок за кандидатстване - 31 август!

Включете се в проучване за ролята на автоматизацията в българската индустрия


Предстоящи събития

3 септември: Онлайн семинар „Либерализация на пазара на електроенергия. Клиенти ниско напрежение“

17 септември: Тук-Там Кошер

24-25 септември: Biotech Atelier - европейската конференция за биотехнологии

29 юни – 30 септември: Конкурс за есе: ''Ядрената енергетика, в симбиоза с електрическата мобилност''

24-25 ноември: Career Show Hybrid


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Включете се в курсовете, предлагани от Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии.

Обучение по мрежи в Сиско академията по новата версия на CCNA 7.0:
Във връзка със ситуацията с COVID-19Сиско академията на Българска стопанска камара предлага дистанционно обучение.
Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Старт на курсовете:
CCNA 2 – 05 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 19 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 17 октомври 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Германските антитръстови власти започнаха разследване на отношенията на Amazon с трети страни, продаващи в уебсайта ѝ, обяви ръководителят на регулатора. „В момента разследваме дали и как Amazon влияе на търговците да поставят цените си в нейния магазин“, коментира пред ежедневника Frankfurter Allgemeine Zeitung Андреас Мунт, президент на Федералния картелен офис. Германия е вторият по големина пазар на Amazon след Съединените щати. Мунт твърди, че по време на първите няколко месеца на пандемията от Covid-19, когато много магазини затвориха врати, а потребителите се насочиха към онлайн поръчки, е имало оплаквания, че Amazon е блокирала някои търговци заради предполагамо твърде високи цени. „Amazon не трябва да контролира цените“, твърди той, допълвайки, че американският интернет гигант е отговорил на исканията на регулатора за информация, а сега тя се оценява.

Източник: Reuters

Америка

Френската фармацевтична компания Sanofi планира да придобие американското биотехнологично дружество Principia Biopharma Inc в сделка за 3,4 млрд. долара. Базираният в Париж концерн се насочва към иновативни терапии, за да стимулира растежа при новия главен изпълнителен директор Пол Хъдсън. Сделката ще позволи на Sanofi да поеме пълен контрол върху компанията, която се фокусира върху лечението на множествена склероза и редица автоимунни заболявания, се казва в изявление в понеделник. Bloomberg съобщи миналия месец, че Sanofi проучва потенциални придобивания на американски биотехнологични компании, включително и на Principia. Според съобщението Sanofi ще плати 100 долара за акция, което представлява премия от 10% над цената на книжата на Principia в края на търговията в петък, която скочи с близо 66% от началото на тази година. По този начин общата стойност на собствения капитал ще възлиза на приблизително 3,7 млрд. долара.

Източник: Bloomberg

Азия

Япония беше засегната от най-големия си икономически спад през второто тримесечие, когато коронавирусната пандемия изпразни търговските центрове и сви търсенето на автомобили и друг износ. Третото поредно тримесечие на икономически спад понижи размера на реалния брутен вътрешен продукт (БВП) на Япония до най-ниските му нива от десетилетия, заличавайки ползите от политиките за стимулиране на премиера Шинцо Абе, въведени в края на 2012 г. и известни като „Абеномика“. „Големият спад може да се обясни с намаляването на потреблението и износа", каза Такеши Минами, главен икономист в Norinchukin Research Institute. „Очаквам растежът да стане положителен през тримесечието от юли до септември. Но в световен мащаб възстановяването е бавно навсякъде, с изключение на Китай", добави той. Третата по големина икономика в света се е свила с 27,8% на годишна база в периода межди април и юни, показаха данни на правителството от понеделник. Това е най-големият спад в показателя от началото на статистиката през 1980 г.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
17.08.2020
Dow Jones Industrial
27 844.91 (-86.11)
Nasdaq Composite
11 129.70 (110.42)
Стокови борси
17.08.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)42.71
Heating oil ($US/gal.)1.2400
Natural gas ($US/mmbtu)2.3300
Unleaded gas ($US/gal.)1.2700
Gold ($US/Troy Oz.)2 001.50
Silver ($US/Troy Oz.)27.96
Platinum ($US/Troy Oz.)977.30
Hogs (cents/lb.)53.52
Live cattle (cents/lb.)109.88

       Опознай България

Успение на Св. Иван Рилски

Св.Иван Рилски се родил около 876 г. в Скрино. Бил съвременник на княз Борис (852-889) и на неговия син Владимир, на цар Симеон Велики и на Симеоновия син цар Петър. До 25-годишната си възраст бил пастир. Желанието на юношата било да се посвети напълно в служба на Бога и в някоя света обител да се отдаде на монашески живот. Отначало Иван постъпил в близкия манастир "Св. Димитрий" под самия връх Руен. Приел монашеството, но не останал задълго в обителта, а се отдал на живот в пълна самота, молитви, пост и лишения. Преподобни Иван Рилски се подвизавал на много места, докато най-после се установил в рилската обител, където останал до края на живота си. Там той основал Рилският манастир, който съществува и до днес. Извършил много чудеса през живота си и след смъртта си. Преди смъртта си преподобни Иван отишъл на пълно уединение, там съставил своето "завещание" и починал самичък на около 70 годишна възраст, на 18 август 946 година. Погребан бил в притвора на малката църква в Рилския манастир в каменна гробница, която се е запазила до нас. Св. Иван Рилски е една от най-изявените личности и най-почитаният български светец.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.08.2020
Българска версия: 29991, Английска версия: 2885

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999