Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 01 юли 2020 г., брой 5231
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(01.07.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.14354
USD   1.74659
CHF   1.83629
EUR/USD   1.1198*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 
  Годишни счетоводни отчети
Петшоп 1 ДЗЗД - Варна
 

 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Общи събрания днес
  Агро финанс АДСИЦ - Пловдив
Агромашинаимпекс Шумен АД - Шумен
Клеърмонт АД - София
Специална инструментална екипировка-инженеринг АД - Габрово
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

С 37,5 % е намаляла печалбата в банковата система през май 2020 г. спрямо същия месец на 2019 година, съобщи БНБ. 476 милиона лева е печалбата в банковата система до края на петия месец на годината. През май вече ясно се усеща отражението върху икономиката и банковия сектор от кризата с Covid-19. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 260 млн. лв. Практически това е повишение със 100% спрямо отчетените 130 млн. лв. към края на май 2019 г. Намаляват кредитите и депозитите в системата. Ликвидната позиция на банките остава много добра. Системата е стабилна, но понася щети заради кризата с пандемията.

Източник: БНР

Вдигат пенсиите с 6,7% от 1 юли 2020 г., като скокът за минималната е най-голям с 30,57 лв. и тя вече е 250 лв. Увеличение получават 2 000 090 пенсионери, като до края на годината за това са отделени 439,5 млн. лв. За всички се увеличава и размерът на социалната пенсия за старост. Вземат я тези, които не са успели да се пенсионират с осигурителен стаж, преди да навършат 75 г. Тя става 141,63 лв. вместо досегашните 132,74 лв. Таванът обаче остава 1200 лв. Средната пенсия се очаква да мине 415 лв. Инвалидните пенсии, тези за възраст без достатъчно стаж и наследствените пенсии също са увеличени заедно с минималната. Причината е, че те се изчисляват като процент от минималната пенсия, която става 250 лв. Най-ниската пенсия за възраст, за която се изисква 15 г. стаж, пък вече е стане 212, 50 лв. По закон тя е 85% от минималната.

Източник: 24 часа

 
Дружества
Производство на машини и оборудване за металургията и леярството
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Илинден ЕООД - Плевен   18 527  
  2   Сигма ИС АД - Перник   15 300  
  3   Комплексен индустриален сервиз ЕООД - Пловдив   8 600  
  4   Спесима ООД - София   3 823  
  5   РМЗ 2001 АД - Пловдив   1 913  
  6   Енеркемикал ООД - Белене   1 317  
  7   Механичен Завод АД - Мадан   971  
  8   Възход АД - Пловдив   741  
  9   Радомир - Метали АД - Радомир   333  
  10   Техеко ЕООД - Костинброд   213  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 30.06.2020
  Обща стойност (BGN): 1 120 722.27  
Брой търгувани компании: 36
Premium 89 175.29
Standard 871 182.12
АДСИЦ 74 276.43
Облигации 86 088.43
Най-голяма промяна в цените
Чез Електро България АД - София -17.00 %
Българска фондова борса АД - София 7.14 %
BaSE - Акции: 6 244.32

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Германският гигант за автомобилни част Kostal мести част от производствата си от Словакия и Словения в България, съобщи Любомир Станиславов, изпълнителен директор и член на Борда на директорите на Automotive Cluster Bulgaria. Производството на дружеството се мести в Пазарджик, където компанията има завод за модули за автомобилни уредби. Тя ще премести част от производството си от двете държави, което в момента се изпълнява от подизпълнители. В България на принципа на индиректно изместване на производства работят 70-80% от компаниите. В момента в завода работят около 2000 души. Автомобилната корпорация строи общежитие и комплекс за услуги в близкото до Пазарджик село Добровница. Там ще бъдат настанявани работници от чужбина, тъй като Пазарджик не може да отговори на нуждите от работна ръка на предприятието.

Източник: economic.bg

Осем са кандидатите за надзора за строителството на северния обходен път на Бургас. Прогнозната стойност на поръчката за надзора е 825 хил. лева без ДДС. Четири са самостоятелно явилите се в процедурата фирми – „Трафик Холдинг“, „Трансконсулт – БГ“, „Строл-1000“, „Пътинвест-Инженеринг“, както и четири сдружения – „Пътнадзор“ ДЗЗД с участници „Пловдивинвест“ АД и „Консулт Инженерингс“ ЕООД; „План инвест обход Бургас“ ДЗЗД с участници „План Инвест Пловдив“ ЕООД, „Инфра Контрол“ ЕООД и „Инфра Инвест“ ООД; Обединение „Бургас 2020“ с участници „Пътконсулт 2000“ ЕООД, „Ен Ар Консулт“ ЕООД и „Три Ес“ ЕООД; „Строй Експерт Електро 2018“ ДЗЗД с участници „Геоексперт България“ ЕООД и „Строй Тех Надзор“ ЕООД. Новият обходен път ще бъде с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и банкети, както и локални платна.

Източник: investor.bg

Обществената поръчка на БДЖ "Пътнически превози" за доставка на 16 нови мотриси пак е блокирана в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Обединение "Консорциум Щадлер" - един от тримата участници, които се състезават в поръчката, е подало жалба срещу решението на превозвача от 17 юни, с което допуска и трите компании на следващ етап от процедурата - да предоставят първоначални оферти. В протокола, на базата на който е взето решението, се отбелязва, че и от трите дружества - ДЗЗД "СТБ Трейнс" с членове Сименс Мобилити Австрия и Сименс Мобилити ЕООД, Алстом и "Консорциум Щадлер" с членове Щадлер Полска, Щадлер Буснанг, Щадлер Сървис АГ, е искана допълнителна информация, която е предоставена и неяснотите по документацията са отстранени.

Източник: Дума

Водещата в преработката на растителни масла "Олива" АД ще удвои производството си и ще увеличи износа си с инвестиция от 90 милиона евро или с над 175 милиона лева. 35 милиона евро от търговското финансиране ще бъдат осигурени от Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР). Останалата част ще бъде предоставена от група международни банки с водещ мениджър BNP Paribas Suisse. От ЧБТР посочват, че част от заемът ще бъде използван за удвояване на производствения капацитет на "Олива" АД и средства ще бъдат насочени конкретно към завода за преработка на слънчоглед и рапица в област Варна. Сред целите на дружеството е да увеличи и експорта си, като се има предвид, че страната ни е на четвърто място в света по износ на слънчогледово масло. "Олива" АД е част от групата на "Билдком", която е вторият най-голям производител в агробизнеса на българския пазар. Тя генерира годишни приходи над 500 милиона евро или над 970 милиона лева, като над 80% от производството ѝ е за износ.

Източник: money.bg

Райфайзенбанк е поредната банка, която се присъединява към гаранционната програма за безлихвено кредитиране на Българската банка за развитие. Финансовата институция ще започне приема на заявления до дни. Към 29 юни одобрените безлихвени кредити по програмата за подпомагане на физически лица са на обща стойност близо 44 млн. лв. Към търговските банки, партньори по програмата, са постъпили 18 181 искания за кредити, от които потвърдени са общо 10 565, а обработващи се – 1 636. Средната стойност на заемите е малко над 4 150 лв. Две трети от исканията са на лица на трудов договор, а останалата част са на самоосигуряващи се. По програмата работят Алианц банк, Банка ДСК, Инвестбанк, ОББ, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Търговска банка ДЦентрална кооперативна банка и УниКредит БулбанкИнтернешънъл Асет Банк и Общинска банка първи усвоиха финансовия си ресурс по програмата чрез предоставяне на заеми.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Синдикати и бизнес - консенсус по разширяване на мярката 60/40

Писмо на АОБР до МИ относно включване на компенсациите за непреки разходи за въглеродни емисии


Предстоящи събития

02 юли: Конференция ”Корпоративна социална отговорност: устойчиво развитие за българския бизнес“

29 юни – 30 септември: Конкурс за есе: ''Ядрената енергетика, в симбиоза с електрическата мобилност''


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии.

Обучение по мрежи в Сиско академията по новата версия на CCNA 7.0:
Във връзка със ситуацията с COVID-19Сиско академията на Българска стопанска камара предлага дистанционно обучение.
Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Старт на курсовете:
CCNA 2 – 05 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 19 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 17 октомври 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Затварянето на най-старата атомна централа във Франция беше оплакано от работниците и отпразнувано от противниците на ядрената енергетика вчера. Вторият от два 900-мегаватови реактора във Фесенхайм беше спрян снощи. Първият реактор беше спрян още през февруари. Затварянето на централата на границата с Германия е част от промяна в политиката за намаляване на зависимостта на Франция от ядрената енергия. Германия отдавна призовава централата да бъде закрита. Работници в енергийния гигант EDF, който управлява Фесенхайм и 18-те други ядрени централи във Франция, определиха затварянето като тежък удар. Въпреки това то беше отбелязано като победа от антиядрените организации. Андре Атц, президент на Асоциацията „Stop Fessenheim“, заяви, че е щастлив, че 50-годишната битка за затваряне на централата е приключила, но се притеснява от това, което остава след нея. Затварянето на Фесенхайм оставя Франция с 56 водни реактори под 18 централи.

Източник: Euro News

Америка

Бойкотът срещу Facebook за липса на контрол на речта на омразата и дезинформация продължава, и вече се включват други техногиганти и големи американски компании. Става дума за Microsoft, Ford и Pepsi. Компанията на Бил Гейтс е прекратила рекламите във Facebook и другата популярна социална мрежа на Зукърбърг - Instagram - още през май, преди началото на бойкота. Досега в него са се включили над 250 компании. От Ford отбелязват, че спират рекламите за 30 дни, за да "преразгледаме присъствието си на тези платформи". Fox Business съобщава, че Pepsi не са обявили бойкота в изявление, но са изтеглили рекламите си. Кампанията срещу Зукърбърг, която твърди, че той и компанията не поемат отговорност и не взимат достатъчно мерки за проблемите на най-голямата социална мрежа, се обединяват в кампанията #StopHateForProfit (спри омразата за печалба). Кампанията е организирана от няколко НПО-та в САЩ, занимаващи се с правата на малцинствата и цветнокожите хора, но също така и с подкрепата на медийните активисти от Вашингтон Free Press.

Източник: Клуб Z

Азия

Китайският парламент прие закона за националната сигурност на Хонконг, потвърдиха китайските власти. Бюрото по въпросите на Хонконг и Макао към китайското правителство каза, че законът е бил приет единодушно със 162 гласа. Очаква се да влезе в сила съвсем скоро. Главният редактор на "Глобал таймс" - таблоид, издаван от официалния орган на китайската компартия "Женмин жибао" - заяви в Туитър, че най-тежкото наказание, което законът предвижда, е доживотен затвор, но не даде повече подробности. Властите в Пекин и Хонконг нееднократно са казвали, че нормативният акт е насочен срещу шепа "размирници" и по никакъв начин няма да засегне правата и свободите в Хонконг, нито интересите на инвеститорите. Очаква се по-късно днес китайските държавни медии да публикуват още подробности за закона, който беше подготвен в отговор на миналогодишните продемократични протести, често съпроводени от насилие.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
30.06.2020
Dow Jones Industrial
25 812.88 (217.08)
Nasdaq Composite
10 058.80 (184.61)
Стокови борси
30.06.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)39.79
Heating oil ($US/gal.)1.2000
Natural gas ($US/mmbtu)1.7300
Unleaded gas ($US/gal.)1.2200
Gold ($US/Troy Oz.)1 801.60
Silver ($US/Troy Oz.)18.52
Platinum ($US/Troy Oz.)856.00
Hogs (cents/lb.)49.02
Live cattle (cents/lb.)96.28

       Опознай България

Нос Калиакра

Нос Калиакра e вдаден 2 км навътре в морето, на 12 км източно от Каварна и 60 км североизточно от Варна. Брегът е стръмен с отвесни скали, които се спускат 70 метра надолу към морето. Районът е изключително трудно достъпен, което може би е основната причина навремето там да бъде построена древна крепост, наречена Тиризис. През вековете тя е била обитавана от траки, римляни, византийци и българи. Според преданията в нея са били укрити съкровищата на наследника на Александър Велики - Лизимах. Част от древната материална култура може да се види в малкия музей, приютен под една варовикова пещера. Разказва се и легенда за българските момичета, които са се хвърлили от високия нос, вплели косите си една в друга, за да не бъдат помохамеданчени от турците. Името Калиакра в превод означава "Красив нос". Нарекли го така заради пурпурния цвят на скалистите му брегове. Нос Калиакра е обявен за защитена територия през 1941 г. Оттогава е разширявана трикратно. В момента, резерватът обхваща територия от 687.5 хектара и е едно от малкото места в България, където се среща прочутият тюлен монах, един от най – редките представители на черноморската фауна.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 01.07.2020
Българска версия: 30020, Английска версия: 2882

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   

Октомври 2021
 ПВСЧПСН
39    123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031

Ноември 2021
 ПВСЧПСН
441234567
45891011121314
4615161718192021
4722232425262728
482930     

Декември 2021
 ПВСЧПСН
48  12345
496789101112
5013141516171819
5120212223242526
522728293031  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999