Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Дечкова къща - Габрово

Дечковата къща е паметник на културата с музейна експозиция “Градски бит от края на XIX век”, разказваща за живота на градоначалници, индустриалци и техните фамилии от периода на Българското възраждане. Дечковата къща е издигната през 1835 год., близо до буйните води на река Янтра. Известна е още и като “Къщата на спомените”. Сградата е реставрирана при спазване на старите строителни традиции. Стаите са възстановени с автентични мебели, тъкани, завеси, картини, огледала, часовници. Газените лампи, сребърните и кристалните сервизи принадлежат на стари габровски фамилии и административни учреждения. В стаите й са обособени: кметски кабинет от 20-те години на ХХ в., музикален салон с пиано, мъжка гостна, гостна за женски матинета, моминска стая.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.