Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 18 май 2020 г., брой 5200
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(18.05.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20405
USD   1.81129
CHF   1.86039
EUR/USD   1.0798*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Автомагистрали Черно море АД - Шумен
Алианц България - Пенсионно осигурително дружество АД - София
Метарем 98 АД - Павликени
Метарем ЕАД - Павликени
Многопрофилна областна болница за активно лечение Д-р Ст. Черкезов АД - Велико Търново
Монолит Стил АД - Бургас
Огнеупорни глини АД - Плевен
Рила - Боровец АД - Самоков
Соломон груп АД - София
Трансинфрастрой ЕАД - Бургас
Хемустурист АД - Габрово
Шумел М АД - Шумен
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През първото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.4 на сто спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.3 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. според сезонни данни, отчете Националният статистически институт. За първото тримесечие на 2020 г. БВП в номинално изражение достига 25 146.2 млн. лева. Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2020 г. е 21 481.0 млн. лeвa. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (84.9 на сто), което в стойностно изражение възлиза на 21 346.5 млн. лева. През първото тримесечие на 2020 г. бруто капиталообразуването е 3 649.8 млн. лв. и заема 14.5 на сто относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително. През първото тримесечие на 2020 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. брутната добавена стойност нараства с 0.1 на сто.

Източник: 24 часа

Повече от 76 000 граждани и фирми са поискали да отсрочат плащанията по кредитите си, а одобрените молби до момента превишават 57 000, съобщава Асоциацията на банките в България. Срокът, до който клиентите могат да заявят изричното си желание за ползване на облекчени условия по кредити пред обслужващите ги банки, е 22 юни 2020 г. Редът за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества е публикуван на интернет страницата на асоциацията, както и на тази на БНБ.

Източник: Банкеръ

Дружества
Производство на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Престиж 96 АД - Велико Търново   64 105  
  2   ЗИВ ЕООД - Варна   57 281  
  3   Итал Фууд ЕАД - Шумен   49 167  
  4   Ден и нощ ООД - Горна Оряховица   31 678  
  5   Победа АД - Бургас   28 763  
  6   Смарт органик АД - София   27 659  
  7   Кармела 2000 ООД - Велико Търново   15 341  
  8   Си комерсиал 7 ЕООД - Самоков   14 737  
  9   К Енд Джи ЕООД - Пловдив   11 600  
  10   Роо Брандс ЕООД - София   11 160  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 15.05.2020
  Обща стойност (BGN): 462 003.33  
Брой търгувани компании: 27
Premium 390 401.92
Standard 49 328.47
АДСИЦ 16 694.33
Облигации 4 565.09
Права 1 013.52
Най-голяма промяна в цените
Топливо АД - София -10.00 %
Делта кредит АДСИЦ - София 4.41 %
BaSE - Акции: 1 000 686.80
BaSE - АДСИЦ: 1 540.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Държавата ще прави собствена верига от бензиностанции, съобщи финансовото министерство. Оттам предлагат създаването на Държавна петролна компания към министъра на икономиката. Тя ще изпълнява всички функции и на държавния резерв за съхранение и обновяване на резервите на петролни енергийни продукти. Целта е да се оптимизира управлението на задължителните резерви и да се гарантира постигането и устойчивото им поддържане в изпълнение на изискванията на европейското законодателство. Планирано е в следващата 1 година държавната компания да изгради и бензиностанции в цялата страна. Те ще бъдат както в населените места, така и на основните пътни артерии. Целта била да се подобри конкуренцията на пазара и да се осигурят максимално ниски цени за хората и бизнеса. Държавните бензиностанции ще осигуряват възможност за зареждане и на електромобили като част от стратегията за нисковъглеродна икономика и опазване на околната среда.

Източник: 24 часа

Общо активите на банковата система към 31 март 2020 г. възлизат на 115.1 млрд. лв., като отбелязват ръст от 0.8% спрямо 31 декември 2019 година. Първите 10 банки концентрират 85.6% от общо активите на банковата система към 31 март 2020 година. По този показател УниКредит Булбанк АД заема челната позиция с активи в размер на 21.1 млрд. лв. или 18.3% пазарен дял. Банка ДСК ЕАД е на втора позиция с 15% пазарен дял. На трета позиция е Обединена Българска Банка АД, която запазва мястото си от края на 2019 г, с пазарен дял от 10.1% към 31 март 2020 година. През първото тримесечие на 2020 г. няма размествания в класацията на първите десет банки на база общо активи, спрямо 31 декември 2019-а. Нетните активи на банките към 31 март 2020 г. възлизат на 14.6 млрд. лв., като бележат ръст от 1.5% спрямо 31 декември 2019 година. На челна позиция по този показател остава Банка ДСК ЕАД, като нетните й активи бележат покачване от 3.1% спрямо края на миналата година. Намаление от 2.2% в нетните активи регистрира УниКредит Булбанк АД и остава на второ място по този показател. Юробанк България АД продължава да заема трета позиция по нетни активи, отчитайки ръст от 2.2% спрямо 31 декември 2019 година. Обединена българска банка АД е на четвърта позиция като отчита увеличение в нетните активи от 0.5% спрямо края на 2019 година. Първа инвестиционна банка АД се задържа на пета позиция, като регистрира увеличение на нетните активи от 0.7% спрямо 31 декември 2019 -а. 

Източник: Банкеръ

Съоръжение за мелене на останките изгражда край Лясковец фирмата „Бекстон“ ООД. Руините ще бъдат използвани наново в сферата на строителството. Регионалната екоинспекция е дала одобрение на един от най-интересните проекти напоследък, които допринасят и за облагородяване на пространствата в градове и села. Суровината за работата на инсталацията ще бъдат неопасни отпадъци от тях. Инсталацията ще позволява гъвкаво производство чрез подбиране на различни модули и настройки на трошачките. В крайна сметка от тях ще излиза фракция с различна големина на зърната за бетони, разтвори и пясък за строителни цели. По-едрите отломки пък ще отиват за насипи и легла за пътища. Производството е обезпечено с лаборатория за контрол на зърнометрията на фракциите, процент на примеси и измерване на влажността.

Източник: Борба - Велико Търново

Компанията за ремонт на енергийни съоръжения "Дитсманн Енергоремонт холдинг" е избрана за изпълнител на ключов проект в ТЕЦ "Варна". Дружеството ще ремонтира трите енергийни блока на централата. Договорът е на стойност 11.5 млн. лв. и е спечелен в конкуренция с друго българско обединение. Проектът е ключов за ТЕЦ "Варна", която в момента предоставя студен резерв на Електроенергийния системен оператор, тъй като заради лошо си състояние имаше проблеми с включването на мощности при нужда. Ремонтът, който трябва да приключи за около година, ще позволи на централата да разполага с по-голяма мощност и съответно да печели по-голяма част от търговете за студен резерв. Или при задържане на ниските цени на природния газ директно да участва на енергийната борса. Процедурата е била открита в началото на март с прогнозна стойност 12 млн. лв. без ДДС. В края на април за изпълнител е определена "Дитсманн Енергоремонт холдинг" с оферта за 11.5 млн. лв. Другият кандидат е бил обединението "Енергоремонт - ИДА", в което влизат старозагорската "Металик" и "Енергоремонт" - Гълъбово, което е предложило близо два пъти по-висока цена - 22.9 млн. лв.

Източник: Капитал

Комисията за финансов надзор (КФН) е решила да отпише „НУРТС България“ ЕАД като емитент на ценни книжа от регистъра на публичните дружества. Финансовият регулатор отписва и емисия корпоративни облигации, издадени от дружеството, в размер на 40 000 броя обикновени, корпоративни, лихвоносни, безналични, поименни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми и обезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, посочва се в решенията на Комисията. Решението е взето след подадено в края на март заявление от „НУРТС България“ за отписване. С отделно решение КФН одобрява Свилена Уитни за ръководител на функцията по вътрешен одит на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД и на “ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД. КФН разрешава и преобразуване чрез вливане на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕКСПРЕС“ ЕАД в „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД. През миналата година застрахователната компания „Групама“ се договори за придобиването на животозастрахователното дружество „Експрес Животозастраховане“ от „Банка ДСК“ ЕАД и „Експресбанк“ ЕАД.

Източник: investor.bg

Регулирана информация       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Радосвет Радев: Никой не е готов с цялостната диагноза за отражението на COVID-19 върху икономиката

Отварят моловете от понеделник


Предстоящи събития

18 май: Протест "От Бизнеса БЕЗ Любов" - ALL IN

18 май: Частният сектор и COVID-19 Икономическо въздействие и ефекти върху бизнеса


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Във връзка с извънредното положение в страната и забраната за обучителни институции да провеждат присъствени курсове,
Сиско академията на Българска стопанска камара стартира дистанционно обучение.

Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Търговците на дребно – сред които Tesco Plc, Ikea и Amazon.com Inc., призовават регулаторите на Европейския съюз (ЕС) да намалят таксите за плащания с кредитни и дебитни карти, които се увеличиха, след като бяха ограничени т.нар. такси са обмен преди 5 години. EuroCommerce – организацията, която представлява 6 милиона търговци на дребно, посочва, че картовите оператори „непрекъснато увеличават нерегламентираните такси, наложени на магазините“. Търговското лоби иска Европейската комисия (ЕК) да разшири съществуващите правила за ограничаване на таксите, за да обхване и други картови трансакции. Организацията иска и въвеждане на „силни и възпиращи санкции“, ако операторите не се съобразяват с правилата. „Другите такси значително се увеличиха, като търговците нямат друг избор, освен да ги приемат“, посочва организацията в писмено становище. Visa Inc. и MasterCard Inc. приключиха със споразумение антитръстовия спор с ЕС през миналата година. Таксите за обмен – плащанията между банките на търговците и техните клиенти, бяха цел на антитръстовите разследвания преди ЕС да изготви закон за тяхното ограничаване. 

Източник: Bloomberg

Америка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обмисля възстановяването на част от финансирането на Световната здравна организация, след като миналия месец Белият дом замрази американския принос към международната агенция въпреки множеството критики от глобалните лидери и демократите в Конгреса, които смятат хода за опасен. Тръмп написа, че плащанията към СЗО ще бъдат 10% от това, което преди САЩ са плащали на международната здравна агенция, „отговаряйки на значително по-ниските плащания на Китай“. Той твърди, че не е взето финално решение и в момента финансирането все още е замразено. Съединените щати спряха финансирането на Световната здравна организация през април, след като Тръмп заяви, че агенцията е допуснала грешки, които са „довели до толкова много смърт“ по време на пандемията на Covid-19. Той твърди, че ще бъдат разгледани действията на СЗО, както и че „едно от най-опасните и скъпи решения на СЗО“ е била опозицията ѝ на ограничението за пътуване, което той наложи на Китай и други страни в началото на пандемията. СЗО помоли други страни да запълнят финансовата дупка, която остави оттеглянето на американските средства, за да може да помогне с отговора на случващото се с Covid-19.

Източник: CNBC

Азия

Правителството на Индия планира приватизация на държавни компании в нестратегически сектори. Същевременно на частните компании ще бъде разрешено да инвестират във всички сфери на икономика, включително стратегическите. Това обяви министърът на финансите Нирмала Ситхараман, представяйки по националната телевизия програмата за извеждане на индийската икономика от кризата, причинена от строгите мерки за изолация, наложени в борбата с коронавируса. В нестратегическите сектори предприятията ще бъдат национализирани, а в определени стратегически отрасли ще останат до четири държавни компании - останалите ще бъдат обединени или продадени, каза Ситхараман. Държавните предприятия на Индия, много от които водят началото си още от социалистическите икономически програми, приети непосредствено след постигането на независимостта на страната през 1947 година, работят в редица сектори като минодобив, стоманодобив, производство на химикали и торове, телекомуникации и други. Железопътният транспорт и атомната енергетика са два големи сектора, в които не се допускат частни играчи.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
15.05.2020
Dow Jones Industrial
23 685.42 (60.08)
Nasdaq Composite
9 014.56 (70.84)
Стокови борси
15.05.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)30.49
Heating oil ($US/gal.)0.9400
Natural gas ($US/mmbtu)1.7100
Unleaded gas ($US/gal.)1.0100
Gold ($US/Troy Oz.)1 769.20
Silver ($US/Troy Oz.)17.58
Platinum ($US/Troy Oz.)845.50
Hogs (cents/lb.)57.75
Live cattle (cents/lb.)97.75

       Опознай България

Борис Христов (1914-1993)

На 18 май 1914 година в Пловдив се ражда Борис Христов – великият бас на двадесетото столетие. През 1933 г. Борис Христов се записва в Юридическия факултет в София и го завършва успешно. През 1942 г. му е отпусната царската стипендия и той решава да специализира в Италия оперно пеене. Там учи при маестро Рикардо Страчари. Оперният дебют на Борис Христов е на 12 март 1946 г. Той пее Колин в операта “Бохеми” от Пучини в Общинския театър на Реджо Калабрия. Постепенно започва да придобива известност и ангажиментите му се увеличават. Следва участие в “Борис Годунов” в Римската опера, Деветата симфония на Бетовен в Палермо, “Аида” от Верди и “Манон” от Масне в Каляри, “Месия” от Хендел в римския Театро Арджентина. През следващите години Борис Христов е един от най-обичаните и аплодираните певци на оперните сцени в Европа, Южна и Северна Америка. Репертоарът на Борис Христов излиза далеч от рамките на операта. Той е записал и безброй руски песни – както народни, така и от Римски-Корсаков, Чайковски, Бородин. Освен операта и песните има и трето направление в записите на Борис Христов – църковно-славянската музика. Тук се отнасят главно уникалните записи на поредица български и руски църковно- славянски песнопения направени през октомври 1976 г. и “Liturgia domestica” от Александър Гречанинов записана през ноември 1979 г. И двата записа са направени в “Александър Невски” и още веднъж разкриват музикалната универсалност и уникалност на Борис Христов. Последният му концерт е на 2 юни 1986 г. в Българската академия в Рим, където изпява “Многая лета” от Бортнянски заедно с хоровата капела “Светослав Обретенов”. Умира през 1993 година в Рим.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.05.2020
Българска версия: 29970, Английска версия: 2885

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999