Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 01 април 2020 г., брой 5170
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(01.04.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20641
USD   1.78517
CHF   1.84774
EUR/USD   1.0956*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Ексклузив Ауторент АД - Благоевград
Рожен експрес АД - Смолян
Спорт Бееви АД - Велинград
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Дългът на подсектор „Централно управление“ към края на февруари 2020 г. възлиза на 23 609,2 млн. лева. Вътрешните задължения са 5 888,6 млн. лева, а външните 17 720,5 млн. лева. Министерство на финансите съобщи, че в края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 18,6 %, като делът на вътрешния дълг е 4,6 %, а на външния дълг – 14,0 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 24,9 %, а външните – от 75,1 %. Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 29 февруари е в размер на 131,9 млн. лева. Вътрешните гаранции са 65,8 млн. лева, а външните – 66,1 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,1 %.

Източник: Банкеръ

Общият индекс на цените на производител през февруари 2020 г. намалява с 1.0% спрямо предходния месец. Намаление е регистрирано в добивната промишленост - с 8.0%, и в преработващата промишленост - с 1.2%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено повишение на цените с 0.4%. В преработващата промишленост по-ниски цени на производител се наблюдават при производството на основни метали - с 2.7%, и при производството на напитки - с 0.6%. По-голямо увеличение на цените е регистрирано при обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 2.0%, и при производството на облекло - с 0.6%. Общият индекс на цените на производител през февруари 2020 г. нараства с 1.4% в сравнение със същия месец на 2019 година.

Източник: НСИ

 
Дружества
Производство на хартия и картон
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Монди Стамболийски ЕАД - Стамболийски   156 073  
  2   Ема ООД - Плевен   49 339  
  3   Завод за хартия - Белово АД - Белово   32 223  
  4   Клеърс ЕООД - Черковица   16 512  
  5   Велпа трейд ЕООД - Стражица   9 180  
  6   Нова книжна фабрика ЕООД - София   2 963  
  7   Аркотрейд ЕООД - Варна   2 736  
  8   Институт по целулоза и хартия АД - София   2 344  
  9   Костенец пейпър мил ЕАД - Костенец   2 044  
  10   Дикона ЕООД - София   1 620  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 31.03.2020
  Обща стойност (BGN): 524 432.90  
Брой търгувани компании: 42
Premium 124 765.50
Standard 242 612.03
АДСИЦ 131 282.78
Структурирани 25 772.60
Най-голяма промяна в цените
Еврохолд България АД - София 26.67 %
Чез Електро България АД - София -23.16 %
BaSE - Акции: 2 355 604.74

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

В предложението си за цени на тока от 1 юли 2020 г. ЧЕЗ предлага изравняване на нощната тарифа за битови и стопански потребители. Тарифата за бита да бъде 96,23 лв. за мегаватчас, а за бизнеса – 96,27 лв. Мотивът е, че така ще се преодолее и наблюдаваната тенденция за утвърждаване на цени за нощна енергия под нейната себестойност. Освен това очакваните промени на електроенергийния пазар предполага намаляване фирмите, които купуват ток по регулирани цени. Предложените промени целят, според дружеството, пълно елиминиране на кръстосаното субсидиране, чрез намаляване на цените в стопанския сегмент с 22,88% за върхова тарифа, с 8,04% на дневната с измерване с две скали и с 18,79 на сто при измерване с една скала. Компанията предлага и намаляване на цената на енергията за битовите клиенти с 10,38% при измерване с една скала. Ако КЕВР одобри заявеното от ЧЕЗ, то дневният ток за домакинствата ще е с цена 0,19152 лв. за киловатчас (без ДДС), а нощната тарифа ще струва 0,15037 лв. за квтч (без ДДС).

Източник: 24 часа

Четири язовира, които се използват за питейно битово водоснабдяване, са със запълване под 50%. Това са "Студена", "Асеновец", "Ястребино" и "Дяково", съобщи Министерството на околната среда и водите. Утвърден е и месечният график за ползване на водите на комплексните и значими язовири за април 2020г. МОСВ управлява водите на 52 язовира. За язовир "Студена" /с процент на запълване от 34,85 процента/ са предприети действия за максимално ограничаване на водовземането, като се подават води единствено за питейно-битово водоснабдяване. Заявката на ВиК - Перник е удовлетворена, като е разрешено използването на 0,300 млн. м3 от язовира, с допълване на 0,780 млн. м3 от водосбора на яз. "Белмекен". За язовир "Асеновец" /с процент на запълване от 32,44 процента/ разрешените обеми за питейно-битово водоснабдяване са редуцирани на 0,500 млн. м3. За язовир "Дяково" /с процент на запълване 44,86 на сто/ е ограничено водоподаването за други цели освен за питейно-битовото водоснабдяване, както е редуцирано и това количество. Обемът на язовир "Ястребино" /с процент на запълване 31,41 на сто/ гарантира осигуряването на питейно-битовото водоснабдяване и не е необходимо редуциране на заявката на ВиК дружеството.

Източник: Дарик радио

Мините на канадската златодобивна компания Dundee Precious Metals (DPM) в Челопеч и Крумовград продължават да работят нормално. Както и в останалите страни, където дружеството има обекти, засега няма смущения в производството заради епидемията от коронавирус или заради ограниченията за придвижване, налагани от правителствата на място, се казва в съобщение на DPM. Специално за работата в България, където се намират двете действащи мини на компанията, повечето материали и консумативи се купуват от местни фирми, което ограничава риска от проблеми с доставките. В България DPM работи чрез две местни дружества - "Дънди прешъс металс Челопеч" и "Дънди прешъс металс Крумовград", които оперират съответно рудниците "Челопеч" и "Ада тепе". Второто дружество реално започна дейност миналата година, след като беше изграден новият минно-обогатителен комплекс. Канадската компания има също металургичен завод в Намибия, където се преработва и концентратът от Челопеч, както и акционерно участие в различни проекти за проучване или разработване на златни находища в Канада, Сърбия и Еквадор.

Източник: Капитал

Софийският градски съд е наложил запор над акции, банкови сметки и лодка, притежавани от бизнесмена и издател Иво Прокопиев. Запорът е наложен по искане на антикорупционната комисия (КПКОНПИ), внесено 14 февруари 2020 г. Прокопиев е подсъдим по делото за продажбата на държавния дял от електроразпределителното дружество ЕВН през 2011 г. Заедно се него по това дело са обвиняеми бившите министри на финансите и икономиката Симеон Дянков и Трайчо Трайков. Според прокуратурата от въпросната сделка е настъпила щета за държавата в размер на 20 милиона лева. Това дело доведе до задействането на антикорупционната комисия. Комисията успя да запорира имущество за над 150 милиона лева на Прокопиев, генерирано от продажбатата на "Каолин" от края на 2012 г. на германското дружество "Кварцверке". 

Източник: mediapool.bg

По проект на държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" ще бъде направен ремонт на източния кей на пристанището на река Дунав в Лом, съобщиха от клона на предприятието в Лом. Ремонтът ще се направи на три етапа и ще завърши през 2022 година. Предвижда се кейовата стена да бъде повдигната с 2,5 метра на дължина 300 метра и по този начин да се намали значително рискът от наводнение на Лом през ниската част на пристанището, да се заздрави стената и да се защитят от наводнение обществени и частни сгради в близост до реката. Ремонтните дейности няма да попречат на работата на пристанището в Лом и докато траят през следващите две години на него ще се товарят и разтоварват кораби, както и досега. Източният кей е пуснат в експлоатация през 1971 година и заради претоварване през различните години леко се е измествал. В момента експлоатацията му е рискова. След ремонта той ще се заздрави и повдигне. Така няма да бъде заливан от водите на Дунав при високи нива на реката и работата на него няма да се спира в нито един сезон на годината, уточниха от "Пристанищна инфраструктура".

Източник: БТА       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

АНКЕТА: Ще се възползвате ли от мярката 60/40 за подкрепа на работодатели, засегнати от кризата с COVID-19?

Бизнесът в България и по света по време на криза - отговорност и солидарност

Компанията Кока-Кола, нашите бутилиращи партньори и Фондацията на Кока-Кола даряват 120 милиона долара в световен мащаб в подкрепа на усилията за справяне с COVID-19 в засегнатите общности.

Фондация “Лъчезар Цоцорков” подкрепя борбата с COVID-19 с дарение на лични предпазни средства и експресни тестове

„ВП Брандс Интернешънъл“ дарява 300 000 лева за респиратори

Николай Радев: Бизнесът търси правилната формула за справяне с проблема, ситуацията е динамична


Предстоящи събития

Technology & Business Cooperation Days по време на HANNOVER MESSE


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Във връзка с извънредното положение в страната и забраната за обучителни институции да провеждат присъствени курсове,
Сиско академията на Българска стопанска камара стартира дистанционно обучение.

Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската централна банка разшири покупката си на активи миналата седмица с рекордна сума, за да успокои ситуацията на финансовите пазари на фона на избухналата пандемия. С разширяването на количественото си облекчаване и старта на новата програма за спешни покупки PEPP ЕЦБ увеличи покупките си с около 40 млрд. евро. Като част от предишната й програма за покупки - която включва държавни облигации, корпоративни облигации, т. нар Covered Bonds и Asset Backed Securities, тя е придобила облигации за около 24 млрд. евро. Банката също така е изразходвала 15.6 млрд. евро за PEPP миналия четвъртък и петък, включително 1.5 млрд. евро за корпоративни облигации. Тези данни на ЕЦБ обаче все още не са включени в официалния списък, тъй като покупките все още не са достигнали своята дата на сетълмент. ЕЦБ се намеси, за да намали разликата между рентабилността на считани за безопасни книжа - като германските облигации - и облигациите, които инвеститорите считат за по-рискови - като италианските BTP (BTP - Buoni del Tesoro Poliennali - многогодишни държавни облигации със среден матуритет от между четири до осем години).

Източник: Bloomberg

Америка

Износът на американски стоки за Европейския съюз (ЕС) възлиза на 337 млрд. долара през 2019 г., което е увеличение с 6% спрямо предходната година, според доклада „Трансатлантическата икономика 2020“. Американският износ за ЕС е три пъти по-голям от обема, изнесен за Китай. Докладът „Трансатлантическата икономика“ е годишно проучване, фокусирано върху търговията и инвестициите между САЩ и Европа. Изданието за 2020 г. е публикувано в четвъртък (26 март) от Даниел С. Хамилтън и Джоузеф П. Куилан от Института за външна политика към университета „Джон Хопкинс“. Въпреки че някои национални икономики преминават през протекционистки момент - тук можем да цитираме известния лозунг на Доналд Тръмп „Америка на първо място“, отношенията с други страни продължават да бъдат основен фактор за развитието на икономиките. Значението на отношенията между Европа и САЩ, внимателно наблюдавани от Пекин, е пример за това. Докладът коментира търговските преговори на САЩ както с Китай, така и с Европа. Докладът показва, че през 2019 г. САЩ са внесли стоки от ЕС на стойност 515 млрд. долара, подчертавайки все още наличния „значителен дефицит на САЩ“ с ЕС.

Източник: EurActive

Азия

Икономическата криза в резултат от пандемията коронавирус може да доведе до спиране на растежа на Китай, като доведе до бедност 11 милиона души в Източна Азия, предупреди Световната банка. Пандемията причинява “безпрецедентен глобален шок, който може да спре растежа и да увеличи бедността в целия регион”, каза Аадитя Матуо, главен икономист на Световната банка за Източна Азия и Тихия океан. Дори и при най-добрия сценарий, в региона ще се наблюдава рязък спад в растежа, като ръстът на Китай ще се забави до 2,3% от 6,1% през 2019 г., според доклад за въздействието на пандемията върху региона. Тъй като две пети от световното население е поставено под някаква форма на блокада, бизнесът е спрял, а транспортът – забавен, страната, в която започна пандемията, може да избяга от рецесия, но въпреки това ще претърпи рязко забавяне на икономиката си. Само преди два месеца икономистите на Световната банка прогнозираха, че показателите на Китай ще нараснат с 5,9% тази година, което би било най-лошото му представяне от 1990 г. насам. Сега втората по големина икономика в света е изправена пред по-ужасни перспективи, отразени в рекордното свиване на производствената дейност през февруари и промишлено производство, които паднаха за първи път от 30 години насам.

Източник: AFP

 
Индекси на фондови борси
01.04.2020
Dow Jones Industrial
21 917.16 (-410.32)
Nasdaq Composite
7 700.10 (-74.05)
Стокови борси
01.04.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)20.61
Heating oil ($US/gal.)0.9900
Natural gas ($US/mmbtu)1.6500
Unleaded gas ($US/gal.)0.5600
Gold ($US/Troy Oz.)1 585.10
Silver ($US/Troy Oz.)14.19
Platinum ($US/Troy Oz.)726.50
Hogs (cents/lb.)60.32
Live cattle (cents/lb.)92.08

       Опознай България

1 април - Международен ден на шегата

Произходът на този международен празник е неясен, но според една от версиите той възниква около 1582 г. във Франция с въвеждането на Григорианския календар. Тогава Нова година се мести от седмицата 25 март-1 април на 1 януари. По онова време контактите между хората били затруднени и някои разбрали за промяната едва няколко години по-късно. Други пък, въпреки че знаели за нововъведението, отказвали да го приемат и продължавали да празнуват Нова година на 1 април. Тези хора станали обект на разнообразни шеги и трикове. Приятелите им се забавлявали, като им изпращали покани за несъществуващи празненства и други, и така постепенно 1 април се утвърдил като ден на шегата. Официално той е обявен за празник през 1970 г. от Международната организация по въпросите на радиоразпръскването, сега Европейски съюз за радио и телевизия. В Габрово се намира уникалният Дом на хумора и сатирата - своеобразен "Лувър на смеха". Създаден е на "лъжовния" 1 април 1972 г. Домът на хумора и сатирата показва разнообразни тематични изложби в България и чужбина, които се включват в годишния календарен план на изложбите.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 01.04.2020
Българска версия: 29988, Английска версия: 2888

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999