Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Селищна могила Караново

На територията на България има повече от 400 селищни могили, свидетелстващи за блестяща праисторическа цивилизация. Селищната могила Караново се намира в северозападната част на днешното село Караново. Могилата е разположена на 10 км северозападно от град Нова Загора. Тя е един от най-значителните исторически обекти на Балканите и в Европа. Могилата е висока 13 м, с дебелина на културните напластявания 12,4 м. Праисторическият музей е разположен на повече от 25 дка и има 7 културни пласта. Тук са застъпени всички праисторически епохи – от новокаменната до бронзовата включително. Могилата е била населявана в продължение общо на около 3000 г. Тук се провеждат археологически разкопки от 1936 г. От 1984 г. разкопките са с международно участие, съвместно със Залцбургския университет, Австрия. Намереният кръгъл печат в Караново според археолозите съдържа първите фази на писмеността изобщо. При посочената датировка знаците върху печата от Караново се явяват най-старата писменост в Европа. Печатът има диаметър 6 см и е дебел 2 см. Гравиран е на древноевропейски шрифт и по тази причина се предполага, че е бил знак на престиж, даван за особени заслуги и вероятно използван в религиозни церемонии. Според някои изследователи знаците от печата, намерен в Караново, представляват съзвездията, образуващи западния зодиак.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 31.05.2020
Българска версия: 29962, Английска версия: 2884

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.