Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 18 февруари 2020 г., брой 5140
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(18.02.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.34968
USD   1.80510
CHF   1.83801
EUR/USD   1.0835*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  

Райкомерс
Конструкшън ЕАД,
гр. София
търси да назначи
Седем Водопроводчици
Двама Технически ръководители
Двама Заварчици на РЕ
Четирима Работници
Двама Машинисти ПСМ (багеристи)
За повече информация:
Райкомерс Конструкшън
www.raicommerce.bg

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Финансови новини

Министерството на финансите се готви да изтегли нови 200 млн. лева заем. На 24 февруари 2020 г. Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца (3 836 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия с падеж 21.12.2029 г. Номиналната стойност на предложеното количество е 200 млн. лева. Определен е 0.50% годишен лихвен процент, с дата на плащане 26 февруари. Това е четвъртият търг за продажба на лихвоносни съкровищни облигации от началото на годината. На предишните три аукциона - първият се проведе на 13 януари, последният - на 10 февруари, за по-малко от месец, държавата успя да увеличи вътрешния си дълг с общо 600 млн. лева. Първият път чрез 5-годишни ДЦК, а вторият - чрез 10.5-годишни.

Източник: Банкеръ

До 72 часа ще бъде удължен срокът, в който при технически проблеми касовите апарати ще могат да работят без връзка с НАП, преди да блокират. Сега срокът е 24 часа. Удължаването на срока е договорено на работна среща между представители на Националната агенция за приходите и Сдружението за модерна търговия, в което членуват големите търговски вериги. Ще бъде дадена възможност за работа в т. нар. авариен режим при природни бедствия и извънредни ситуации, като касовите апарати няма да блокират и след загубване на връзката с приходната агенция. Предстои да бъдат изготвени промени в Наредба Н-18 за касовите апарати, които да намалят рисковете пред всички търговци, използващи фискални системи в ситуация на технически трудности.

Източник: Труд

 
Дружества
Издаване на стандартен софтуер
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   ЕГТ Интерактив ЕООД - София   52 023  
  2   Атос България Компетънси Център ЕООД - София   38 354  
  3   Софтуер Груп БГ АД - София   26 206  
  4   Ен Ди Би ЕООД - София   22 844  
  5   Опенкод Системс ООД - София   20 959  
  6   Софтуер АГ Дивелъпмънт Център България ЕООД - София   20 093  
  7   ТехХъдъл ЕООД - София   20 004  
  8   Адастра България ЕООД - София   19 860  
  9   Смартком България АД - София   19 466  
  10   ЕПАМ Системс България ЕООД - София   18 209  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 17.02.2020
  Обща стойност (BGN): 427 783.15  
Брой търгувани компании: 27
Premium 28 992.26
Standard 391 923.90
АДСИЦ 6 866.98
Най-голяма промяна в цените
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София -8.99 %
Доверие - Обединен холдинг АД - София 2.88 %
BaSE - Акции: 11 676.67
BaSE - АДСИЦ: 374.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Държавен вестник обнародва приетите от парламента промени в Закона за хазарта, с които тотото официално става монополист в лотарийните игри. Това стана факт, след като президентът Румен Радев подписа указа за обнародването на промените. С влизането в сила на закона всички издадени лицензи извън тези на спортния тотализатор за организиране на лотарийни игри (с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности), се прекратяват. От този момент провеждането на тези лотарийни игри е в нарушение на Закона за хазарта и подлежи на санкция. Занапред лотарията ще се организира само от държавно предприятие "Български спортен тотализатор", като то има 6-месечен срок да изпълни изискванията към обектите и персонала, които ще продават билетите.

Източник: Сега

Имотите на фалиралия завод "Ален мак" в Пловдив вече са собственост на дружеството „Гиза 2008” ЕООД. То притежава и акциите на „Ален мак пропъртис” АД. Последното е създадено на 13 юни 2018 година с капитал 4,2 млн. лева малко преди сделката за "Ален мак". В борда му влизат Илия Пасков и Росен Перинаров. Илия Пасков държи СПА хотел „Свети Никола” в Сандански. По неофициална информация инвеститорът ще предприеме голям ремонт и преустройство на сградата и тя вероятно ще стане бизнес център. И в момента там се отдават площи под наем. За цената на сделката може да се съди от съобщение на синдика Стефан Георгиев до кредиторите от април 2018-а. Той е свикал общо събрание, за да се одобрят условията по предварителен договор за продажба на съвкупност от имоти срещу цена 5,2 милиона лева без ДДС. Отделно от това по масата на несъстоятелност малко по-рано са постъпили и 700 000 лева без ДДС от продажба. Датите и на двете сделки съвпадат с отразеното в Имотния регистър и за купувач се сочи „Гиза 2008” ЕООД. В края на 2018 година синдикът е успял да реализира чрез публичен търг още една продажба от активите на „Ален мак” ​- земя и сгради на „Брезовско шосе”. Купувач е „АСС Синко” ЕООД, регистрирано в Перущица.

Източник: Марица

Приходите на канадската златодобивна компания Dundee Precious Metals (DPM) от бизнеса в България са надвишили 280 млн. долара през 2019 година. Резултатът е с 50 млн. долара по-висок, отколкото през 2018 г. Основната причина за ръста е, че след предприятието в Челопеч през миналата година в страната заработи и мината на DPM край Крумовград, с което добивът и преработката на руда се повишиха. Нетната печалба от дейността в България общо е близо 94 млн. долара, показва годишният отчет на DPM. През 2019 г. канадската компания е достигнала рекордно производство на злато под формата на концентрат в страната. Резултатите от Челопеч са малко по-слаби, отколкото през 2018 г., което се дължи на по-ниското съдържание на метал в рудата. Освен медно-златен концентрат предприятието там продава също и т.нар. пиритен концентрат, който съдържа злато.

Източник: Капитал

Банка ДСК и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) подписаха споразумение за предоставяне на гаранции по отпускани кредити на малки и средни предприятия (МСП) по програма COSME в размер на 70 милиона лева. По силата на споразумението Банка ДСК ЕАД ще ползва гаранция за предоставяне на инвестиционни кредити, оборотни кредити, кредитни линии и овърдрафти на малки и средни предприятия. Програмата включва кредитиране на компании от всички сектори на икономиката, без традиционно изключените (производство и търговия с алкохол, хазарт, оръжия и др.). Размерът на гаранцията е 50% от стойността на кредита, а срокът е до 10 години от отпускането му.

Източник: Банкеръ

Върховният административен съд (ВАС) е осъден да плати 939 107 лв. обезщетение на белгийската фирма "Бос Рентал", защото в разрез с правото на Европейския съюз е отказал да ѝ признае данъчен кредит. Това е приел Софийският апелативен съд в безпрецедентно решение. От ВАС обявиха, че ще обжалват пред Върховния касационен съд. През 2014 г. с ревизионен акт Националната агенция за приходите (НАП) отказва на фирмата да си приспадне данъчен кредит за отдаването под наем на едно строително скеле на германското дружество "Хермер" в Германия, което след това го е преотдало на българска фирма, а тя си самоначислила ДДС. "Бос Рентал" обжалва и печели пред Административния съд София-град. Пред ВАС на втора инстанция "Бос Рентал" губи делото. Точно това съдебно решение е основание за иска за вреди, подаден от белгийската фирма. Според върховните съдии изборът на белгийското дружество да фактурира наемите на "Хермер" под белгийската си ДДС регистрация е злоупотреба с право, тъй като е направено, за да се избегне начисляването на ДДС – в резултат на което данъкът не е начислен нито в България, нито в Белгия. Така ВАС отрича правото на "Бос Рентал" да си възстанови данъчен кредит за 698 067 лв. Като обезщетение дружеството търси освен тази сума, също й лихвите по нея за 4 години - 238 484 лв.

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

В БСК се проведе работна среща за изграждане на Консултативен съвет между бизнеса и УНИЦЕФ

Връзката между бизнеса и местната власт – ключова за градовете на бъдещето

Позиция на БАМИ, БФИЕК и БКХП относно допълнение на Закона за ограничаване на изменението в климата


Предстоящи събития

19 февруари: Мобилността и зелените решения в умните градове – във фокуса на „Knowledge City 2020“

20 февруари: Тенденции в развитието на хранителната индустрия и опазване на околната среда - 20 февруари 2020 г., Пловдив

21 февруари: Бързи срещи между фирми и специалисти на свободна практика в областта на информационните технологии

27 февруари: Регистрирайте се за Retail Digital Summit 2020 с 15% отстъпка от цената с промокод БСК

28 февруари: Семинар „Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност“ (Ст. Загора)

11 март: Семинар „Защита на интелектуалната собственост в Югоизточна Азия“

12 март: Национална конференция „Зелената сделка за текстила: Граждани и бизнес – партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки“

26-29 март: IX Европейски форум за социално предприемачество - 26 март 2020 г.

Technology & Business Cooperation Days по време на HANNOVER MESSE


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии

Обучение по мрежи в Сиско академията
по новата версия на CCNA 7.0:

CCNA 1 - 7 март 2020, съботно-неделен
CCNA 2 - 14 март 2020, съботно-неделен
CCNA 3 - 14 март 2020, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европа може да е загубила битката за създаването на дигитални шампиони, които да се конкурират с американските и китайските компании, събирайки лична информация, но може да спечели войната за индустриалните данни, заяви еврокомисарят, отговарящ за вътрешния пазар. Разнообразните данни – от това колко бързо караме колите си до това колко време е необходимо на робот за извършването на дадена операция, ще открият нов фронт в битката за дигитална доминация, твърди Тиери Бретон. Притеснена от доминацията на американски и технологични компании като Google, Amazon и Huawei, Европейската комисия засилва регулаторния натиск, за да защити своите ирачи. Новият подход ще излезе на преден план тази сряда, когато Бретон ще представи новата стратегия на блока по отношение на данните и изкуствения интелект. „Навлизаме в нова фаза. Битката за индустриалните данни започва сега, а основното бойно поле ще е Европа“, коментира Бретон, който е бивш министър на финансите на Франция.

Източник: Reuters

Америка

General Motors спира операциите си в Австралия и Нова Зеландия и ще продаде завода си в Тайланд, като стъпката е част от най-новото преструктуриране на глобалния бизнес на гиганта. Разходите за напускането на американския производител на автомобили от тези пазари се равняват на 1.1 млрд. долара. Този ход ще ускори оттеглянето на GM от нерентабилните пазари, правейки компанията по-зависима от Съединените щати, Китай, Латинска Америка и Южна Корея. Гигантът ще се откаже и от разширяването си в Югоизточна Азия. General Motors прогнозира, че печалбата през 2020 г. ще остане равна на тази през 2019 г. Миналата година бе трудна за автомобилния гигант, който се сблъска още по-пряко с конкуренцията на производителя на електрически коли Tesla, интересът към който събуди съмнения за надуване на борсов балон. Сега GM се „фокусира върху пазарите, където имаме правилни стратегии за постигане на стабилна възвращаемост и приоритет на глобалните инвестиции, които ще задвижат бъдещия растеж в мобилността“, коментира председателят на компанията и изпълнителен директор Мери Бара.

Източник: Reuters

Азия

Японската икономика се сви с най-бързи темпове от пет години насам към края на 2019 г., тъй като беше засегната от повишаване на данъка върху продажбите, голям тайфун и слабо световно търсене. Годишният брутен вътрешен продукт (БВП) падна с много повече от очакваното с 6.3% през октомври-декември. Има също така опасения, че огнището на коронавирус ще доведе до допълнителен спад през това тримесечие. Това породи опасения, че третата по големина икономика в света може да изпадне в рецесия. През периода японските потребителски разходи паднаха с 2.9%, след като през октомври данъкът върху продажбите в страната беше повишен на 10% от 8%. През същия месец тайфунът Хагибис удари големи части на страната. През последното тримесечие капиталовите разходи паднаха с 3.7%, а износът се понижи с 0.1% на фона на продължаващата търговска война между САЩ и Китай. Сега инвеститорите наблюдават дали икономиката ще се възстанови, след като коронавирусът принуди Китай да затвори заводи и доведе до голям спад на китайските туристи в Япония.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
14.02.2020
Dow Jones Industrial
29 398.08 (-25.23)
Nasdaq Composite
9 731.18 (19.21)
Стокови борси
14.02.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)51.66
Heating oil ($US/gal.)1.6800
Natural gas ($US/mmbtu)1.9300
Unleaded gas ($US/gal.)1.7300
Gold ($US/Troy Oz.)1 589.10
Silver ($US/Troy Oz.)17.86
Platinum ($US/Troy Oz.)973.80
Hogs (cents/lb.)64.30
Live cattle (cents/lb.)120.32

       Опознай България

147 години от обесването на Васил Левски

Васил Левски е идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО) и на Българския революционен централен комитет (БРЦК). Апостолът на свободата е роден в Карлово през 1837 г. Истинското му име е Васил Иванов Кунчев. Левски има тежко детство, и в младините си се подготвя да стане свещеник (оттам идва и другото му прозвище – Дякона). През 1862 г., обаче, разбирайки за сформирането на българска легия на Раковски в Белград, той решава да хвърли расото и да се присъедини към силите на Раковски. След като взема участие в няколко чети, той емигрира в Румъния. Там, той стига до извода, че българите трябва да се вдигнат на организирана борба срещу Османската империя. През 1868 г., той се връща в България и започва работа по създаването на революционна мрежа на цялата територия на България. Основава множество революционни комитети и започва да подготвя народа за всеобщо въстание. Предател му попречва да постигне целта си. Той е заловен от турците в края на 1872 г. и, след като е изправен пред съд, е осъден на смърт и обесен на 6 февруари 1873 г., когато в сила е Юлианският календар или на 18 февруари по нов стил. Възпоменателните церемонии се организират ден по-късно - на 19 февруари.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.02.2020
Българска версия: 29907, Английска версия: 2892

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      

Септември 2020
 ПВСЧПСН
36 123456
3778910111213
3814151617181920
3921222324252627
40282930    


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999