Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 06 февруари 2023 г., брой 5876
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(06.02.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19141
USD   1.78827
CHF   1.95798
EUR/USD   1.0937*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   1.82%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 


Общи събрания днес
  Алфа България АД - София
Детера АД - Пловдив
Мебелпласт АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Националният обмудсман Диана Ковачева алармира, че големите телекоми в България обявяват повишения на цените си за гражданите и бизнеса заради инфлацията, а в същото време държавата планира да им намали драстично таксите, които телекомите заплащат на КРС (Комисията за регулиране на съобщенията). И трите големи - "Виваком"А1 и "Йетел" съобщиха, че ще индексират тарифите си, като за репер използват средногодишния ръст на потребителските цени за 2022 г. - 15.3 на сто.

Източник: Сега

В края на 2022 г. издадените разрешителни в България са със 17,7% по-малко на брой жилища в сравнение с четвъртото тримесечие на предходната година, сочат данните на НСИ. Негативният тренд засяга всички големи градове с изключение на Варна и Бургас, където местната администрация е издала повече разрешителни за строеж на жилищни сгради в сравнение с третото тримесечие, а и са започнати повече сгради. Строителството на административни и промишлени сгради също е с тенденция надолу и на практика 2022 г. отчита около 5% спад на строителната дейност.

Източник: 24 часа

Минималната работна заплата да надмине максималната :)

Въодушевени от постигнатите напоследък гръмки победи, ръководители на два големи синдиката излизат с предложението до края на 2024 г. размерът на минималните работни заплати да настигне и изпревари максималните. Пълен текст на анализа
Коментари по представените материали, можете да изпращате на адрес: bic@bia-bg.com

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (05.03 - 17.03.2023)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(27.03 - 07.04.2023)

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, 0888 924185, София
Дружества
Производство на кухненски прибори, инструменти и железария
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Фаак България ЕАД - Русе   132 584  
  2   Цератицит България АД - Габрово   43 063  
  3   ВСК Кентавър ИЗ Динамика ООД - Дряново   21 048  
  4   Шети България ЕООД - Костиево   19 070  
  5   АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България ЕООД - Варна   13 556  
  6   Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД - Габрово   13 239  
  7   Метал АД - Варна   7 537  
  8   Метма ООД - Пазарджик   6 241  
  9   Кодкий Текнолоджис ООД - Пловдив   5 554  
  10   Мерал България АД - Перущица   3 378  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 03.02.2023
  Обща стойност (BGN): 578 313.76  
Брой търгувани компании: 34
Premium 159 282.94
Standard 339 101.74
АДСИЦ 31 017.86
BEAM - Акции: 48 911.22
BaSE - Акции: 477.93
BaSE - АДСИЦ: 45.00
Най-голяма промяна в цените
Параходство Българско речно плаване АД - Русе -6.32 %
Еврохолд България АД - София 2.31 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

През последните 4 месеца всички 10 универсални пенсионни фонда обръщат негативната тенденция и регистрират положителна доходност, като от октомври до края на януари те са прибавили между 2 и 6,61% към активите си. Това показва проверка в данните на Комисията за финансов надзор за промените в стойността на един дял. Положителното развитие все още не е достатъчно, за да навакса загубеното от началото на пандемията - доходността на годишна база за периода 31 декември 2020 г. - 30 декември 2022 г. е отрицателна за всички фондове с едно изключение ("ЦКБ-Сила").

Източник: Сега

През юли 2022 г. пловдивският строител "Сиенит" е прехвърлил участието си в дружеството-инвеститор в комплекса "Стар мил" (и все още собственик на към 60% от апартаментите, на няколко ателиета и магазини) срещу 1 евро. Купувач е "БСПФ проджект 1", което притежава и стопанисва намиращия се в съседство къмпинг "Градина". То е собственост на регистрирания на остров Ман фонд Black Sea Property (BSP), листван на алтернативния борсов оператор Aquis. Цената всъщност не е символична, а според отчетите на BSP е 5.15 млн. евро, тъй като включва и поемане, и рефинансиране на дългове. Според финансовия отчет на "Стар Мил" за 2021 г. то има 15.8 млн. лева задължения към предприятия от групата. А тя на свой ред има да връща кредит, отпуснат от ББР през 2016 г., като банката е сред кредиторите на "Стар мил" и има вписани в нейна полза ипотеки още от 2006 г.

Източник: Капитал

Канадската компания St Charles Resources е постигнала окончателно споразумение за придобиването на базирания в България частен минен бизнес на Eastern Resources, който притежава два проекта за проучвания и добив на злато в Южна България. Сделка е на стойност 2.5 милиона долара (4.48 милиона лева). Като част от сделката, собствениците на Eastern Resources ще получат 952 380 акции в обединената компания за всяка притежавана от тях акция. Aкционерите на Eastern Resources ще получат 33.3 милиона акции в новосформираното предприятие, което представлява дял от 54.92%. Канадската компания ще осъществи сделката чрез британското си звено Eastern Resources (UK) Ltd. Eastern Resources има капитал от 35 акции. Фирмата има четирима собственици - Сийфин Капитал ООД, Болкан Минерал енд Дискавъри ЕООДГЕОПС- Болкан Дрилинг Сервиси ЕООД и Dundee Resources Limited.

Източник: Блиц

По-малкият обем продажби на имоти намалява приходите и печалбата на „Адванс Терафонд“ към края на 2022 г. в сравнение с края на 2021 г. Приходите от директни продажби на имоти на компанията възлизат на 23,861 млн. лева към края на 2022 г. при 60,918 млн. лева година по-рано, като намаляват с почти 61% на годишна база. Печалбата от продажбата на инвестиционни имоти на компанията е в размер на 13,329 млн. лева. Имотите, държани за продажба, са за 9,622 млн. лева към края на 2022 г. в сравнение с 373 хил. лева към края на 2021 г.

Източник: investor.bg

Продажбите на „Хидравлични елементи и системи“ АД (ХЕС) са започнали да спадат от третото тримесечие на 2022 г. и понижението се очаква да се пренесе и в текущото тримесечие. През третото тримесечие на 2022 г. продажбите са за 24,108 млн. лева в сравнение с 25,253 млн. лева през второто, а през последното тримесечие са за 22,37 млн. лева, което представлява спад от 7,2% в сравнение с предходното. За първото тримесечие на 2023 г. дружеството очаква продажбите да са за 22,67 млн. лева, което би било с 3,8% по-малко на годишна база (23,574 млн. лева).

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Нов ресурс от 1,2 млрд лв. тръгва към българския бизнес


Предстоящи събития

7 февруари: Седми годишни награди на първия в България фестивал за филми, заснети с мобилни телефони „Кино в длан”

27 февруари: Бизнес срещи в рамките на MWC OPEN INNOVATION CHALLENGE 2023

4-5 април: Balkan eCommerce Summit

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)


Актуални дискусии

До 08.02.2023: Социална политика и заетост: командировките в страната

До 08.02.2023: Социална политика и заетост: ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта

До 11.02.2023: Финанси и данъчна политика: командировките в чужбина

До 12.02.2023: Здравеопазване: организации за защита правата на пациентите

До 13.02.2023: Земеделие: инвентаризация и планиране на горските територииБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Управителният съвет на Европейския фонд за финансова стабилност (EFSF) реши да намали до нула маржа на печалбата, събрана от Гърция за периода между 17 юни 2022 г. и 31 декември 2022 г., като част от средносрочните мерки за облекчаване на дълга на страната, договорени през 2018 г., съобщи АНА-МПА. Намалението е осмо пореди и възлиза на 122,5 милион евро. Освен това в рамките на мерките за облекчаване на дълга Европейският механизъм за стабилност (ESM), след одобрение на страна на държавите членки на еврозоната, ще отпусне на Гърция близо 603 млн. евро. Тази сума съответства на постъпленията от дялови участия, свързани с Програмата за пазарите на ценни книжа (SMP) и Споразумението за нетните финансови активи (ANFA). "Европейските институции дадоха положителна оценка на поетите ангажиментит за реформи от страна на Гърция до есента на 2022 г. Това проправи пътя за изплащането на този транш от мерките за облекчаване на дълга, свързан със съответните ангажименти. Общата стойност на всички средносрочни мерки за облекчаване на дълга възлиза на 11,5 млрд. евро", заяви управляващият директор на ESM и EFSF Пиер Граменя. Гърция излезе от рамката за засилено наблюдение и през 2022 г. икономическият ѝ растеж беше сред най-високите в ЕС.

Източник: 24 часа

Америка

Значително възстановяване на новите производствени поръчки в САЩ през декември е регистрирало американското министерство на търговията, след като месец по-рано – през ноември отчете рязък спад на новите поръчки, съобщи ДПА. Поръчките към американската промишленост са скочили с 1,8 на сто през декември спрямо ноември 2022 г., когато също на месечна основа, според ревизирани данни, спаднаха с 1,9 на сто. Икономистите очакваха производствените поръчки да нараснат с 2,2 на сто. Възстановяването на поръчките към промишлеността е било вследствие от скока при стоките за дълготрайна употреба - с 5,6 на сто през декември в сравнение с месец по-рано, когато изтриха 1,8 на сто. Поръчките за транспортно оборудване са били двигател на възстановяването. Междувременно поръчките на недълготрайни стоки са забавили свиването си от 2,1 на сто през ноември до 1,9 на сто през декември на месечна база. Министерството на търговията също информира, че доставките на промишлени стоки са се понижили с 0,7 на сто през декември след спад от 0,9 на сто през ноември. Запасите от промишлени стоки обаче са се повишили с 0,4 на сто през последния месец на миналата година. С нарастването на запасите и намаляването на доставките съотношението на запасите към доставките се е повишило до 1,49 през декември от 1,47 през ноември.

Източник: 24 часа

Азия

Проектът за въвеждане на цифрови плащания в рупии в магазините на Reliance се осъществява в партньорство с местни банки и технологични компании, съобщиха от компанията. Клиентите на магазините, които желаят да плащат с цифрова валута, ще получат динамичен QR код, който да сканират при извършване на плащания. На този етап поддръжката на дигитални плащания в рупии се разширява до веригата магазини Freshpik, а по-късно услугата ще бъде достъпна за клиентите на всички търговски обекти, собственост на Reliance. "Тази историческа инициатива за въвеждане на разплащания в цифрова валута в нашите магазини е в съответствие със стратегическата визия на компанията да предлага избор на индийските потребители. Тъй като все повече индийци желаят да извършват транзакции по цифров път, тази инициатива ще ни помогне да предоставим още една ефективна и сигурна възможност за плащане на клиентите на нашите магазини", заяви говорител на Reliance. През декември миналата година Централната банка на Индия започна пилотно въвеждане на дигитална рупия за пазарите на дребно в някои градове в страната. Властите очакват този подход да помогне за намаляване на зависимостта на икономиката от парите в брой, както и да осигури по-достъпни международни трансакции и да предпази хората от нестабилността на криптовалутите на трети страни.

Източник: Стандарт

 
Индекси на фондови борси
02.02.2023
Dow Jones Industrial
34.00 (-39.02)
Nasdaq Composite
12 128.70 (312.33)
Стокови борси
02.02.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)75.79
Heating oil ($US/gal.)2.8980
Natural gas ($US/mmbtu)2.4530
Unleaded gas ($US/gal.)2.4484
Gold ($US/Troy Oz.)1 928.60
Silver ($US/Troy Oz.)23.56
Platinum ($US/Troy Oz.)1 032.20
Hogs (cents/lb.)75.55
Live cattle (cents/lb.)163.78

       Опознай България

Свети Фотий

Свети Фотий се родил в Цариград около 820 г. в богат и знатен род. Фотий получил най-доброто образование на своето време и бил най-ученият представител на тогавашна Византия. Той бил преподавател в знаменитата Магнурска школа в Цариград, където се учел славянският равноапостол Константин – Кирил Философ и малко по-късно – българският цар Симеон Велики. Фотий заемал високи служби в държавата, но най-много обичал да се занимава с науките. Заради изключителните си дарования и високото си образование той бил поставен през 858 г. за цариградски патриарх. Патриарх Фотий насърчил Константин Философ да стане християнски мисионер на славяните. Той написал до българския цар Борис І обширно послание върху християнската вяра и живот. Свети Фотий оставил богато книжовно наследство, благодарение на което узнаваме за съчинения на древни свети отци. Паметта на св. Фотий се чества на 6 февруари. Името му идва от гръцкото photos – светлина и светецът е покровител на всички, които имат светлина в името си.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 06.02.2023
Българска версия: 30411, Английска версия: 3207

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999