Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 04 ноември 2022 г., брой 5814
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(04.11.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.24220
USD   2.00536
CHF   1.97778
EUR/USD   0.9753*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0.59%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 


Общи събрания днес
  БММ АД - София
Галеко АД - София
Дръстър 2004 АД - София
Есерджи АД - Силистра
КООП - търговия и туризъм АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Безработицата в България през септември 2022 г. остава на нивото през август от 4.6 на сто, но на годишна база спада с 0.2 на сто, спрямо септември 2021 г., когато е регистрирана 4.8 на сто, сочат сезонно коригираните данни на „Евростат“. През септември безработни са били общо 151 000 души, от които 18 000 са младежи до 25-годишна възраст, но младежката безработица е 14.1 на сто. В същото време безработицата при мъже е 4.9%, а при жени - 4.3 на сто. България е на 10-то място по безработица през септември, изпреварена от: Дания, Люксембург (двете с 4.5%), Ирландия (4.3%), Словения (4.1%), Унгария (3.7%), Нидерландия (3.8%), Германия (3.0%), Полша (2.6%), Чехия (2.2%).

Източник: 3e News

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Допълнението на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и България като заемополучател по инструмента SURE. Необходимостта от сключване на споразумението за заем произтича от отправеното на 23 юни 2022 г. официално искане от страна на България за допълнителна финансова помощ по линия на Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) вследствие на избухването на COVID-19. Новият размер на средствата, които Европейският съюз ще отпусне на България по инструмента SURE, е 460 170 000 евро, с 15-годишен максимален среден срок до падежа.

Източник: economy.bg

Дружества
Производство на обработващи машини
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Шпинер България ООД - Пловдив   2 664  
  2   Раис ООД - Пазарджик   691  
  3   Кератех Инженеринг ООД - София   657  
  4   ЗММ - Сливен АД - Сливен   474  
  5   Милко ЕООД - Асеновград   326  
  6   Силома АД - Силистра   318  
  7   Технолес ООД - Габрово   211  
  8   Енергия 2001 ЕООД - Севлиево   162  
  9   НИТИ ЕАД - Казанлък   52  
  10   Електра - Димитър Димитров ЕТ - Русе   34  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 03.11.2022
  Обща стойност (BGN): 15 646 636.06  
Брой търгувани компании: 39
Premium 20 020.52
Standard 15 544 333.52
АДСИЦ 44 150.39
Структурирани 44.35
BEAM - Акции: 34 171.80
BaSE - Акции: 102 919.05
BaSE - АДСИЦ: 156.80
Най-голяма промяна в цените
Индустриален холдинг България АД - София -5.32 %
Алтерко АД - София 4.81 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

 

Заводът за боклук край с. Яна, където се преработват софийските отпадъци, ще се захранва със зелена енергия. Общината е обявила поръчка за изграждането на соларна система на покривите на пет от сградите му срещу 3.5 млн. лв. без ДДС. Панели ще бъдат разположени върху сградите за биологично сушене, механично третиране и сепариране, приемната сграда за отпадъци, за съхранение и товарене на RDF и за производството му. Общата инсталирана мощност ще бъде 1809 kWp, като това би спестило на управляващото завода Столично предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) по 600 лв. на час при сегашните цени на ток или над милион спестен разход за ток годишно. В края на август общината обяви и търг за соларни панели в Зоологическата градина в четири сгради от зоопарка - "Хищници", "Гиганти", "Пароцентрала" и "Кухня". Прогнозната стойност е малко над 2 млн. лв., а номиналната мощност 281 kWp. Оферти са подали четири фирми.

Източник: Капитал

Комисията за защита на конкуренцията е разрешила на „Арикома Груп Интернешънъл“ АБ – Швеция да осъществи концентрация посредством придобиване на самостоятелен контрол върху „Мусала Софт“ АД – София и дъщерните му дружества „Мусала Сървисиз“ ЕООД, „Мусала Софт“ ДООЕЛ, Северна Македония, „Мусала Софт Косово“ ЛЛК, Косово и „Мусала Софт“ ЛЛК, Египет. Клиенти на дружеството са мултинационални компании в световен мащаб, които оперират в сектори като телекомуникации и технологии, финансови услуги, здравеопазване, фармация, хазарт, производство и други, както и публични институции. „Арикома“ е част от „КейКейСиДжи Груп“ и е пряко и самостоятелно контролирано от дружеството "КейКейСиДжи Технолоджис" с.р.о. (KKCG Technologies s.r.o., Чехия (КейКейСиДжи Тех). Групата KKCG е собственост на Карел Комарек, един от най-успешните чешки предприемачи. 

Източник: Банкеръ

Компанията "Нетера" изгради и пусна нова оптична мрежа в София, която покрива цялата столица, включително всички големи бизнес центрове и пътни артерии като "Цариградско шосе", бул. "България", централните улици и булеварди. Чрез нея компанията предлага интернет за бизнеса, защита от DDoS атаки, други услуги за свързаност и медия стрийминг. Мрежата в София е присъединена към националната оптична опорна мрежа на телеком оператора, която свързва всички големи български градове като Варна, Велико Търново, Бургас, Пловдив, Русе. Компанията притежава и управлява 4 дейта центъра и собствена глобална мрежа с над 200 точки на присъствие в повече от 55 страни.

Източник: mediapool.bg

Обявената във фалит хазартна компания "Ню геймс" дължи малко над 223 милиона лева на държавата заради неплатени такси върху организирането на моментните лотарийни игри. Такова е решението на столичния административен съд. Установеният дълг от хазартни такси е точно 188 199 519 лева, а 34 991 384 лева са лихви върху просрочените плащания. За малко повече от четири години – между 1 септември 2015 година и 31 декември 2019 г. – на българския пазар са реализирани продажби на талони за близо 2.426 милиарда лева, става ясно само от това дело. От тези приходи комисионната (печалбата) за компанията достига 878 306 349 лв. "Ню геймс" е заплатила на държавата 20% такса върху комисионната си, което е равно на 175.67 милиона лева, а трябвало да плати 15% върху всичките продажби на билети, което се равнява на 364 милиона лева.

Източник: mediapool.bg

Отчетените приходи /без финансови/ от "Трейс груп холдинг" АД през третото тримесечие са на стойност 66.53 млн. лв. и нарастват с 14,58 на сто в сравнение със същия период година по-рано. Най-съществен дял от тях (94,29%) запазват паричните постъпления по строителни договори, които са за 62.73 млн. лв., които са се увеличили с 35,37 на сто за една година. Приходите от продажба на услуги също нарастват. Другите доходи намаляват със 72,38 на сто, като най-съществени от тях са приходи от наеми на собствени активи.„Трейс груп “ изпълнява всички дейности при изграждане на различните видове инфраструктура – строителство, рехабилитация, поддържане, проектиране и свързаните с тях дейности. Числеността на персонала на дружеството и неговите клонове в чужбина към края на септември е 155 души.

Източник: Банкеръ


 

Индикативни дати за провеждане на Пролетния квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието -

от 6 март до 7 април 2023 г. в гр.София

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90,

 


       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Задава се нов регламент за данните, GDPR ще ни се стори като детска игра

Консервите с 30-40% ръст в цените, няма родни зеленчуци

Изложба „Текстилът е новата пластмаса“ откриха в градинката на "Кристал"

Компенсациите за бизнеса заради скъпия ток - до края на 2023 г.


Предстоящи събития

До 10 ноември: Студентски конкурс за есе, организиран от Арбитражния съд при БСК

16 ноември: Световен ГИС ден

8-9 декември: Курс "Добри практики при изграждане на фотоволтаични централи"


Актуални дискусии

До 04.11.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

До 07.11.2022: Бизнес среда: Последваща оценка на въздействието на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти

До 07.11.2022: Регионална политика: техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите

До 07.11.2022: Бизнес среда: Последваща оценка на въздействието на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти

До 07.11.2022: Социална политика и заетост: промени в УП на Агенцията за качеството на социалните услугиБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 

 

Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската комисия ще осигури 3 милиарда евро за развитието на проекти за чиста енергия и за прекратяване на зависимостта от вноса на руски енергоносители. Един милиард евро ще бъдат насочени към проекти за възобновяема енергия, за съхраняване на енергия и за улавянето и внедряването на въглерод, както и за производство на чисти горива за превозните средства, включително за кораби и самолети. Същата сума ще бъде предоставена и за проекти за производството на водород, както и за технологии за заместване на изкопаемите горива с ток. Със 700 милиона евро ще бъдат подкрепени проекти за създаване на нови видове батерии и термопомпи. Предвижда се оценката на предложените проекти да започне след март догодина и да бъде обявена към края на годината. Бюджетът за одобрените проекти се съставя от таксите върху замърсяващите дейности и се очаква до 2030 г. да достигне 38 милиарда евро.

Източник: 3e News

Америка

Американският фармацевтичен гигант Johnson & Johnson обяви, че е постигнал съгласие за придобиването на групата за сърдечно-съдови технологии Abiomed. Цената на сделката е 16.6 млрд. долара, което е с над 50% повече от пазарната стойност на придобиваната компания. Базираната в Ню Джърси J&J заяви, че сделката с Abiomed ще разшири подразделението за медицински технологии и ще увеличи фокуса й върху сърдечно-съдовите заболявания. Миналата година фармацевтичната компания обяви планове за отделяне на подразделението си за потребителски продукти, като по този начин цели пренасочване на усилията си към лекарства и медицински изделия - тенденция, наблюдавана в сектора като цяло. Abiomed разработва медицинска технология, която осигурява подкрепа на кръвообращението и оксигенацията. Компанията е основана през 1981 г., като освен с технологии за сърдечни проблеми се занимава и с технологии за подпомагане на белите дробове и бъбреците. Бизнесът на компанията с медицински технологии включва хирургически, ортопедични и различни други устройства. През първите девет месеца приходите й са били над 20 млрд. долара. Сърдечните помпи Impella, които са разработка именно на Abiomed, са най-малките в света и се използват в Съединените щати от 2008 г. Приходите от продажбите им в световен мащаб възлизат на 985 млн. долара през фискалната 2022 г. Общата печалба на Abiomed за миналата година е достигнала 1.03 млрд. долара. Сърдечните заболявания са една от водещите причини за смъртни случи в САЩ, като на тях се падат близо 700 хил. според правителствени данни за 2020 г.

Източник: Капитал

Азия

Турската инфлация нарасна на годишна база през октомври до нов 25-годишен връх от 85,5%. Индексът на потребителските цени (CPI) на Турция се повиши през октомври с 3,5% спрямо септември, когато се повиши с 3,1 на сто, съобщи БНР. Спрямо година по-рано инфлацията през октомври се ускори до 85,51% спрямо 83,5% през септември. Това е най-висока инфлация в страна от 1997 г., когато тя нарасна с 85,67%.  Най-драстичен ръст през октомври на годишна база имаше отново при транспортните цени (скок с цели 117,2%) в резултат на рязкото повишаване на енергийните цени на фона на войната в Украйна, следван от този при цените на храните и безалкохолните напитки (с 99,1% спрямо 93,1% месец по-рано), на мебелите и домакинското оборудване (повишение с 93,6% от 89,68% през септември), на жилищните комунални разходи (с 85,2%), на дрехите и обувните принадлежности (повишение с 41,3%). Нарастването на потребителските цени се насърчава и от редовните намаления на основния лихвен процент, като през октомври Турската централна банка намали водещата си лихвена ставка до 10,5% от 12%.

 
Индекси на фондови борси
03.11.2022
Dow Jones Industrial
32 001.25 (-146.51)
Nasdaq Composite
10 342.90 (-181.86)
Стокови борси
03.11.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)87.90
Heating oil ($US/gal.)3.8592
Natural gas ($US/mmbtu)6.2710
Unleaded gas ($US/gal.)2.6909
Gold ($US/Troy Oz.)1 631.90
Silver ($US/Troy Oz.)19.49
Platinum ($US/Troy Oz.)923.60
Hogs (cents/lb.)83.65
Live cattle (cents/lb.)151.80

       Опознай България

Римски военен кастел „Димум“

Останките от римския военен кастел „Димум“ се намират в северния край на град Белене. Античният Димум е бил част от укрепителната система на дунавския лимес на Римската империя. При археологически проучвания са открити останки от първия, най-древен митнически пункт в Мизия, когато река Дунав става граница на Римската империя. Димум е бил входна търговска врата за региона (І-ІV век след Хр.) и един от най- ранните военни кастели, важен военен пункт от римската епоха (9-14 г. след Хр.), включващ и база на дунавската флота. Още по времето на първия римски император Октавиан Август крепостта се е явявала най-североизточната точка и граница на Римската провинция Мизия и тракийското царство. В началото на II до края на III век тук е бил лагер на стационирана конна военна част на Римската войска. В периода 325-337 г. Димум е един от големите градски крайдунавски центрове и последната, най-северна митническа станция на диоцеза Илирик. В непосредствена близост се е развил и голям тракийски център с резиденция на тракийски владетел (І хил. пр. Хр.). Дотук е стигнал в похода си през Тракия и Александър Македонски. Римският кастел Димум е обявен за паметник на културата от национално значение през 1965 г. (Снимка: belene.bg)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.11.2022
Българска версия: 30457, Английска версия: 3062

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999