Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 26 октомври 2022 г., брой 5806
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(26.10.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.24439
USD   1.98340
CHF   1.97798
EUR/USD   0.9861*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0.49%  

„Да се подготвим за новостите в ESEF отчитането“
БЕЗПЛАТЕН УЕБИНАР на 3.11 за публични холдингови дружества
Новото предизвикателство в изготвянето на ESEF отчети е маркирането на текстови блокове на пояснителните приложения, което значително ще повлияе на процеса на отчитане.
Каква е методологията на маркиране на оповестяванията като текстови блокове?
Какви са промените и новостите в Ръководството за отчитане в ESEF?
Научете повече за събитието >>

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 


Общи събрания днес
  Винпром сервиз-Португалия корк АД - Надарево
Прайм холдинг АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Жилищните кредити нарастват с 18% на годишна база през месец септември до нов връх от 15.79 млрд. лева, сочат данните на Българската народна банка. Темпът на растеж остава същия от предходния месец и с минималните 0.3 процентни пункта по-нисък спрямо рекордното увеличение от 18.3%, отчетено за първи път през месец март тази година. Така за последните 12 месеца обемът на жилищните кредити в България нарасна с 2.4 млрд. лева, след като към края на септември миналата година възлизаше на 13.3 млрд. лева. Над 90% от всички ипотечни заеми у нас са договорени в левове, а най-масови са кредити със срок за погасяване от над 5 години – 97% от общия обем или заеми за 15.3 млрд. лева.

Източник: actualno.com

За втори път тази година финансовото министерство се отказа да пласира държавни ценни книжа на вътрешния пазар. Причината е прекалено висока лихва, която предлагат инвеститорите. Аукционът за 200 млн. лв. 3.5-годишно ДЦК е канцелиран заради изключително висока поискана доходност - 5.8%. Финансовото министерство трябва да осигури финансиране за 5.4 млрд. лв. бюджетен дефицит в края на тази година. През годината страната ни вече тегли заеми за около 7 мрлд. лв., от които 3 млрд. отидоха за погасяване на стар дълг.

Източник: Сега

Дружества
Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Палфингер Продукционстехник България ЕООД - Червен бряг   17 154  
  2   Подемкран АД - Габрово   4 153  
  3   Балканско ехо ЕООД - Кръвеник   1 567  
  4   Шиндлер България ЕООД - София   1 415  
  5   Лифт Груп Аспект-1 ЕООД - Ветрен - Пз   804  
  6   Лифтком Сервиз ЕООД - София   658  
  7   Ди Вен ООД - Лом   440  
  8   Подемстроймаш инвест ЕАД - Пазарджик   225  
  9   АТМ Спасов ЕООД - Пазарджик   181  
  10   Алекс ЕА ЕООД - София   103  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 25.10.2022
  Обща стойност (BGN): 536 616.12  
Брой търгувани компании: 49
Premium 46 135.28
Standard 325 022.16
АДСИЦ 112 464.78
Структурирани 12 927.00
Облигации 8 587.66
BEAM - Акции: 31 470.25
BaSE - Акции: 301 186.59
Най-голяма промяна в цените
Юрий Гагарин АД - Пловдив 9.09 %
Доверие - Обединен холдинг АД - София -3.14 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

 

50 млн. лв. ще инвестира компания за производство на електрически велосипеди в нов завод край Пловдив, която получи сертификат клас А. „Е-Велокс“ ООД, която произвежда велосипеди под търговската марка „Лидер“, ще открие завод на територията на зона Куклен, част от Тракия икономическа зона. По проекта се предвижда инвестиция за 28 277 000 лв., която ще разкрие нови 330 работни места. Общо в завода ще бъдат инвестирани 50 млн. лв., като той ще е с капацитет от 300 хил. броя електрически велосипеди на година. 

Източник: 24 часа

Инвестиции в размер на 1 млрд. 848 млн. 760 хил. лв. (1 848 760 хил. лв.) на база на изразените намерения за нови мощности от 5 881 MW , от които 4862 MW са ВЕИ планира Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за следващите десет години. Прогнозата за развитие на производствените мощности на България до 2031 г. се базира на изразените от дружества инвестиционни намерения. Десетгодишният план на Електроенергийния системен оператор се базира на развитието на електропотреблението в страната и се базира на три сценария.

Източник: 3e News

Компанията за дялово инвестиране BlackPeak Capital инвестира 8 млн. евро в Telelink Infra Services, регионален доставчик на телекомуникационни и други инфраструктурни услуги в Обединеното кралство, Германия и Централна и Източна Европа, чрез фонда за дялово инвестиране BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund. Целта на инвестицията е да подкрепи настоящия бърз темп на органичен растеж на Telelink Infra Services, и да го ускори чрез сливания и придобивания в Западна, Централна и Източна Европа. Telelink Infra Services вече предоставя редица инженерни услуги, за да отговори на все по-сложните нужди на водещите телекомуникационни оператори и други инфраструктурни участници в Европа.

Източник: economy.bg

Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (Invest Sofia) връчи зелена карта за административно обслужване на Тата Кънсълтънси Сървисис България, която откри в София център за споделени услуги с близо 200 работни места. Всички наети в софийския офис на фирмата са българи, като жените сред тях са 70%. Те ще работят в сферата на финансите и счетоводството, финансовото планиране и анализи.

Източник: Фирмена информация

Приходите на „Слънчев бряг“ АД се понижават през третото тримесечие на 2022 г.  в сравнение с третото тримесечие на 2021 г., въпреки че това е най-активният период от туристическия сезон. За периода юли-септември приходите на дружеството възлизат на 962 хил. лева в сравнение с 1,5 млн. лева година по-рано, като намаляват с почти 36% въпреки увеличението на цените за паркиране и на други услуги в курорта. Общите приходи забавят ръста си до 2,252 млн. лева за деветмесечието в сравнение с 2,226 млн. лева за деветмесечието на 2021 г., като отчитат само 1,2% увеличение на годишна база.

Източник: investor.bg


 

Индикативни дати за провеждане на Пролетния квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието -

от 6 март до 7 април 2023 г. в гр.София

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90,

       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

БСК в подкрепа на секторите "търговия" и "туризъм" относно процедурите по НПВУ за подобряване на енергийната ефективност

Работодателите в ЕС приветстват решението на ЕК да въведе проверка на конкурентоспособността в политиката и законотворчеството на ЕС

Дигитализация и / или киберсигурност?


Предстоящи събития

27 октомври: Пресконференция: Външната търговия на България през първо полугодие на 2022 г.

До 27.10.2022: Транспорт: стратегическ обекти и дейности от значение за националната сигурност

2 ноември: Курс по Английски език за социален диалог 4

До 02.11.2022: Образование: Списък на приоритетните професионални направления

До 07.11.2022: Социална политика и заетост: промени в УП на Агенцията за качеството на социалните услуги


Актуални дискусии

До 26.10.2022: Регионална политика: промени в УП на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

До 26.10.2022: Култура: Национален фонд "Култура"

До 27.10.2022: Транспорт: стратегически обекти и дейности от значение за националната сигурност

До 27.10.2022: Транспорт: стратегически обекти и дейности от значение за националната сигурност

До 30.10.2022: Финанси и данъчна политика: въвеждане на еврото в РББезплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

DevNet Associate - новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

Информационна сигурност - курсът запознава обучаемите с концепциите за информационна сигурност, с методите за оценка на риска, с управлението на конфиденциалността, както и с интегритета и достъпността на активите и услугите в организациите.

Киберсигурност - курсът показва етапите, през които преминава кибер атаката и дава информация за защитни действия, които могат да бъдат ползвани от управленския състав, служители на средно ниво и системните администратори във всеки един от етапите. Обучението набляга и върху вижданията за киберсигурността на международно ниво.

График на курсовете в Сиско академията:

Информационна сигурност – 30.09.2022 - еднодневен

CCNA 2 – 01.10.2022, съботно-неделен

DevNet Associate – 15.10.2022, съботно-неделен

CCNA 1 – 29.10.2022, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

България е платила 22 257 859 лв. обезщетения по дела в Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ) от 1997 г. до началото на октомври 2022 година. От 1997 г. до началото на октомври тази година спрямо българската страна съдът е постановил около 1500 съдебни акта. От тях 754 дела са осъдителни решения поне по едно нарушение на Европейската конвенция за правата на човека. Общият размер на присъдените от ЕСПЧ и платени от държавата ни обезщетения за неимуществени и имуществени вреди е 22 257 859 лв. за този период. До момента 628 решения и определения за одобряване на приятелско споразумение са напълно изпълнени, както спрямо жалбоподателя, така и след приемане на общи решения за предотвратяване на бъдещи нарушения. България продължава да е сред държавите с най-голям брой неизпълнени решения. В процедура на изпълнение пред Комитета на министрите на Съвета на Европа се намират около 170 решения по български дела. Проблемите по някои от тях не не могат да се разрешат вече над 15 години.

Източник: econ.bg

Америка

Златото е средство за съхраняване на стойност от хилядолетия, а в модерната история цената му има тенденция да се движи в противоположна посока спрямо цената на акциите и долара, осигурявайки диверсификация в портфейлите на инвеститорите. Досега през тази година обаче златото не работи като актив убежище за инвеститорите въпреки волатилността на финансовите пазари, пише MarketWatch. Цените на благородния метал достигнаха най-ниските си нива от две години и половина насам в петък сутринта, като най-активните фючърси върху златото поевтиняха с 15,30 долара – или 0,8%, до 1621,10 долара за тройунция. Това беше най-ниското им ниво в рамките на деня след април 2020 г., когато цената на златото се понижи до 1595,20 долара на Comex, сочат данни на Dow Jones Market. Златото се търгува за 1648,03 долара за тройунция малко след 16 часа българско време в понеделник.  Нарастващата доходност по облигациите и силата на щатския долар намаляват привлекателността на златото. Доходността по 10-годишните ДКЦ беше на прага на нов многогодишен връх в петък (4,226%), след като достигна ниво от 4,225% ден по-рано – най-високото от юни 2008 г. Очакванията са централните банкери в САЩ да повишат лихвите с нови 0,75% на следващото си заседание в началото на ноември, но по-рано The Wall Street Journal съобщи за възможността скоро темпа на увеличения да се забави.

Източник: Bloomberg

Азия

Милиардерите в Китай получиха лоши новини след като стана ясно, че китайският президент си осигури нов петгодишен мандат. След новината акциите в Хонконг потънаха до 14-годишното дъно, според индекса на милиардерите на Bloomberg. 13-те най-богати китайски магнати в списъка на милиардерите на Bloomberg загубиха общо 12,7 милиарда долара от богатството си, след като консолидирането на властта на президента Си Дзинпин предизвика страхове относно перспективите за възстановяване на китайската икономика заради подхода на Си в икономическото управление. Основателят и главен изпълнителен директор на Tencent, Пони Ма се оказа най-големият губещ - нетното му богатство се срина с 2,5 милиарда долара до 24 милиарда долара. Загубите на Ма се дължат до голяма степен на загубите в цената на акциите на Tencent, която затвори с 11% надолу в понеделник. Основателят на гиганта за електронна търговия Alibaba Джак Ма загуби 1,2 милиарда долара. Акциите на Alibaba паднаха с 13% на Nasdaq и с 11% в Хонконг. Nasdaq. Най-богатият човек в Китай - милиардерът на бутилирана вода Шонг Шеншен, който е председател на компанията за бутилирана вода Nongfu Spring и основен акционер в Beijing Wantai, също отбеляза спад на нетното си състояние с 2,1 милиарда долара до 60 милиарда долара, след като акциите и в двете регистрирани компании се сринаха. Цените на акциите на китайските компании са подложени на допълнителен натиск, след като Си осигури безпрецедентен трети мандат като шеф на Комунистическата партия и си осигури свой основен ръководен екип с лоялни хора. Това може да сигнализира за по-строг контрол върху управлението на втората по големина икономика в света.

Източник: money.bg

 
Индекси на фондови борси
25.10.2022
Dow Jones Industrial
31 836.74 (337.12)
Nasdaq Composite
11 199.10 (246.50)
Стокови борси
25.10.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)84.94
Heating oil ($US/gal.)3.9518
Natural gas ($US/mmbtu)5.7310
Unleaded gas ($US/gal.)2.5410
Gold ($US/Troy Oz.)1 657.30
Silver ($US/Troy Oz.)19.31
Platinum ($US/Troy Oz.)920.30
Hogs (cents/lb.)88.48
Live cattle (cents/lb.)153.40

       Опознай България

Димитровден

Празникът е в чест на свети великомъченик Димитър, роден през ІІІ в. Като управител на Солун открито изповядвал християнската вяра. Заради нея той е хвърлен в тъмница и убит с копия от езичниците на император Галерий на 26 октомври 306 г. и канонизиран от източноправославната църква. В иконографията се изобразява като светец конник, който язди на червен кон, в ръка държи копието си, с което убива военачалника Лий. Народният празник в чест на св. великомъченик Димитрий Солунски е известен още като Митровден или Разпус. С този ден завършва традиционният период, за който се наемат овчари, говедари, ратаи, става разплащането с тях. "Свети Димитър зима носи, а свети Георги - лято", гласи българската пословица, която отразява най-точно традиционното деление на годината на два сезона. "Дядо Димитър разтърсва дългата си бяла брада и от нея се изсипва първият сняг". В деня на светеца стопаните гадаят за времето през зимата. С Димитровден започва и сезона на сватбите и годежите. По традиция се организира сгледа между младите хора в селото, на която момците си избират невести измежду девойките, които са се хванали на хорото. На този ден празнуват Димитър, Димитрина, Митко, Димо. На 26 октомври се отбелязва и деня на строителя, както и празника на градовете Пордим, Видин, Главиница и Радомир.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 26.10.2022
Българска версия: 30460, Английска версия: 3062

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 02/ 980-10-90, факс 02/ 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999