Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 08 септември 2022 г., брой 5773
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(08.09.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.26081
USD   1.97858
CHF   2.00598
EUR/USD   0.9885*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 


Общи събрания днес
  8 ми март АД - София
Агрополихим АД - Девня
Агроремпроект 98 АД - Русе
Алуком АД - Плевен
Аурубис България АД - Пирдоп
Бъдеще Бутово АД - Бутово
Винпром - Свищов АД - Свищов
Винпром-Дупница АД - Дупница
ГБС Имоти АД - София
Главболгарстрой АД - София
Енергоремонт Пловдив АД - Пловдив
Зърнени храни Силистра АД - Силистра
Зърно Силистра 97 АД - Силистра
Карнота АД - Карнобат
Магура АД - София
Мипс-Инвестмънт АД - Варна
Надежда-91 АД - Горна Оряховица
Осъм АД - Ловеч
Сентурион кепитъл АД - София
Хидроенергоремонт АД - Пловдив
Юролайън АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

От 3 хил. до 20 хил. лв. безвъзмездни средства ще могат да получат малките и средните предприятия за въвеждане на решения в областта на информационните и комуникационните технологии и киберсигурността. Еврофинансирането е осигурено по Националния план за възстановяване и устойчивост, а общата сума е 30.6 млн. лв. Процедурата в момента е в етап на обществено обсъждане и се очаква да бъде отворена за кандидатстване през октомври. По процедурата могат да кандидатстват микро-, малки и средни предприятия, т.е. фирми с до 250 служители и оборот, не надвишаващ 97.5 млн. лв. (или активи до 84 млн. лв.). Те трябва да са регистрирани преди края на 2019 г. Има изискване и за минимален оборот за 2021 г., който за микропредприятията е поне 41 хил. лв., а за малките и средните - 82 хил. лв.

Източник: Капитал

Икономиката на България през второто тримесечие на 2022 година е нараснала с 4.0% в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. Спрямо първото тримесечие на годината ръстът е 0.8%, съобщи НСИ. Тези данни показват реалното увеличение на брутния вътрешен продукт, като е изключено влиянието на инфлацията. С най-голямо нарастване сред икономическите дейности е брутната добавена стойност в промилеността - 11.9% на годишна база, следвана от създаването и разпространението на информация и далекосъобщения - 5.6%, професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 5.2%. Сектор Строителство отбелязва спад от 16.4% на годишна база.

Източник: Сега

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (03.10 - 14.10.2022)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(24.10 - 04.11.2022)

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90, София
Дружества
Рязане, профилиране и обработване на скални материали
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Ейч Би Минералс ООД - София   13 144  
  2   Балканстон ЕООД - София   9 763  
  3   Хемус-М АД - Мездра   6 931  
  4   Попчев Стоун Дизайн ЕООД - Слънчево   3 681  
  5   Стоа ООД - София   2 398  
  6   Булстоун ООД - Варна   2 038  
  7   Копривлен мрамор ЕООД - Копривлен   2 009  
  8   Гръцки мрамор ЕООД - Долна Градешница   1 584  
  9   Венус - Б корп ЕАД - Мездра   1 406  
  10   Пападопулос и син ООД - София   1 398  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 07.09.2022
  Обща стойност (BGN): 3 221 915.86  
Брой търгувани компании: 46
Premium 2 201 554.96
Standard 821 748.32
АДСИЦ 49 534.33
Структурирани 1 240.00
BEAM - Акции: 31 902.73
BaSE - Акции: 2 368.00
BaSE - АДСИЦ: 45.90
Най-голяма промяна в цените
Билборд АД - София -9.02 %
Софарма трейдинг АД - София 6.87 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

 

Българският производител на спортни състезателни автомобили и електромобили „Син Карс Индъстри“ АД ще произвежда новите си модели не в Русе, където е седалището на компанията, а в съседния румънски град Гюргево. Причината за решението е фактът, че северната ни съседка предоставя по-добри бизнес условия за производителя, обясни основателят и главен изпълнителен директор Росен Даскалов. Компанията не е успяла да намери ефективен начин за наемане на достатъчно голяма площ за производството в родината ни, което обаче се е случило именно в Румъния. Там компанията ще наеме терен от 700 декара за следващите 73 години за по 1000 евро наемна цена на месец. За следващата година компанията има над 400 поръчки за автомобили, а целта е от монтажните линии на завода да излиза по 1 автомобил на ден. Източник: Дунав мост

Пореден нов опит за продажба на “Интерхотел В. Търново” предстои да се проведе през октомври 2022 г. Началната цена за водене на преговорите е 11 859 325 лв. и е намалена с 5 % от предходната процедура, съобразно актуализираната нова пазарна оценка на имуществото от май 2022 г. Преди повече от две години хотелът беше пуснат за продажба за близо 25 млн. лв., но след като не се намери купувач, цената падна на 20 млн. лв. През октомври 2020 г. пак беше изваден за продан за 17 млн. лв., но така и никой не прояви интерес. Сегашната продажба отново ще е чрез пряко договаряне и ще се проведе на 28 октомври в канцеларията на синдика в гр. София. За продан е обявен поземленият имот с площ от 14 506 кв.м и цялата построена върху него масивна сграда, чиято обща застроена площ е 4900 кв.м, състояща се от четири блока и нощен бар, както и гаражи извън основната сграда.

Източник: Янтра - Велико Търново

Производството на безалкохолни напитки и минерални води в България е концентрирано основно в 4 града - Костинброд, София, Девин и Съединение, показват данните от изследване на Института за пазарна икономика и Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки. В бранша заетите са 4700 човека, като близо 30% от работните места са в Костинброд, следван от Съединение, Девин и накрая е София. Предприятията за безалкохолни напитки и води успяват да осигурят 5% заетост в хранително-вкусовата промишленост. В България са регистрирани 187 предприятия с основна дейност за бутилиране на безалкохолни напитки, минерални и други води. Производството е 1,757 млрд. литра, от които 47% се падат на бутилираните води. Над 810 млн. лева са приходите от продажби в България.

Източник: 24 часа

Активите на Fibank към края на юни достигат 12.48 млрд. лв., като се увеличават спрямо същия период на миналата година от 580 млн. лева. Привлечените депозити от други клиенти са на стойност 10.48 млрд. лв. с нетно увеличение за първото полугодие от 509 млн. лева. Счетоводният собствен капитал към края на юни възлиза на 1.34 млрд. лв. и се увеличава с 17 млн. лв. за шестте месеца. Вземанията от клиенти по балансова стойност са в размер на 6.60 млрд. лв., но по този показател има намаление спрямо края на миналата година с 50 млн. лева. И в условията на пандемия от Covid-19 банката подобрява основните си финансови показатели, както и отчита ръст в нетната печалба за първите шест месеца в сравнение със същия период на предходната година от 3.16 млн. лева., като тя достига 36.80 млн. лева.

Източник: Банкеръ

Министерският съвет одобри целева вноска от страна на „Български енергиен холдинг“ ЕАД към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) в индикативен размер 970 млн. лева. Индикативният размер на вноската, средства за която следва да се осигурят на БЕХ ЕАД от дъщерните му дружества - производители на електрическа енергия, е изчислен на база отчетни данни за месец август и прогнозни за месец септември 2022 г. Средствата са предвидени за покриване на разходите за изпълнение на Програмата за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи за периода от 1 юли 2022 г. до 30 септември 2022 г.

Източник: economic.bg       Българска стопанска камара

 

Предстоящи събития

До 9 септември: Промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО

9 септември: Утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации

До 13 септември: Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен “Стартъп виза”

До 22 септември: Национална програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари...

4-5 октомври: Курс по арбитраж

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)

11-12 октомври: Курс по арбитраж
Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи и тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29.10.2022, съботно-неделен

CCNA 2 – 17.09.2022, съботно-неделен

DevNet Associate – 08.10.2022, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Ирландската комисия за защита на данните глоби притежаваната от Meta социална медийна платформа Instagram с 405 милиона евро за нарушения на Общия регламент за защита на данните. Глобата, която е втората най-висока глоба съгласно GDPR след наказание от 746 милиона евро срещу Amazon, е третата за компания, собственост на Meta, наложена от ирландския регулатор. Наказанието, което в момента е най-високото за компания, собственост на Meta - след глоба от 225 милиона евро за WhatsApp и глоба от 17 милиона евро за Facebook - е насочено срещу нарушаване на поверителността на децата от страна на Instagram, включително публикуването на имейл адреси и телефонни номера на деца. Ирландската прокуратура подготвя пон още шест разследвания на компании, собственост на Meta.

Източник: Дарик радио

Америка

Темпът на навлизане на електромобилите в САЩ, най-развития автомобилен пазар в света, се ускорява, показва ново проучване на Recurrent Auto. Изследването прогнозира, че до 2030 г. над 53% от новопродадените коли на американския пазар ще са електрически. Моделите с батерии (BEV) се очаква да представляват 20% от глобалните продажби на леки превозни средства през 2025 г. и 59% през 2035 г. Най-важният фактор са цените на батериите, които все още представляват огромен компонент от общата цена на електромобилите. Второ, зависи какъв избор от различни превозни средства ще имат купувачите и колко автомобилни производители ще пуснат различни модели. Третият фактор са промени в политиката на щатското правителство, коментират от Recurrent Auto. През последните 3 десетилетия до 2018 г. цените на литиево-йонните батерии са се сринали с 97%. От 2018 г. насам намалението на разходите за батерии стана плавно, а през последната година те дори се увеличиха заради трудностите във веригата за доставки и глобалните проблеми. Изборът на различни модели електромобили обаче силно влияе върху потребителското търсене. Според Recurrent през 2023 г. Model Y на Tesla ще се превърне в най-продавания автомобил в САЩ без никаква държавна помощ или стимул. Политиките на щатското правителство също оказва влияние, включително Законът за намаляване на инфлацията, подписан преди месец, както и предложената от щата Калифорния забрана на автомобилите с ДВГ след 2034 г. Щатът Вашингтон също обмисля подобна мярка. Специалистите обаче смятат, че пазарът и потребителите отдавна ще са се преориентирали към електромобилите, преди тези забрани да влязат в сила.(digitalk.bg)

Азия

Акциите на Mitsubishi Motors записват най-голям ръст в цената в сравнение с всички азиатски конкуренти на японската автомобилна компания от началото на годината, поскъпвайки с 84 процента. Макар половината от тазгодишните 10 компании, които се представят най-добре в Азия, да са японски – благодарение на йената, ръстът при Mitsubishi е над два пъти по-голям от този на съперниците от островната страна. Акциите на Mazda и Subaru поскъпват с около 20 на сто, докато тези на Toyota дори отчитат ценови спад. Основните пазари на Mitsubishi включват Тайланд, Индонезия, Виетнам и Филипините, което го прави „по-малко уязвим от забавянето на икономиката на САЩ, отколкото конкурентите Toyota, Honda, Nissan, Subaru и Mazda“, коментира Тацуо Йошида, старши анализатор в Bloomberg Intelligence. Mitsubishi, която е в съюз с Nissan и Renault, генерира около една четвърт от приходите си от региона на Югоизточна Азия. Акциите на Mitsubishi поскъпнаха с 2,9 процента в сряда до най-високото им ниво от май 2019 г.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
07.09.2022
Dow Jones Industrial
31 581.28 (435.98)
Nasdaq Composite
11 781.50 (246.98)
Стокови борси
07.09.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)81.84
Heating oil ($US/gal.)3.5778
Natural gas ($US/mmbtu)7.8360
Unleaded gas ($US/gal.)2.3045
Gold ($US/Troy Oz.)1 726.30
Silver ($US/Troy Oz.)18.31
Platinum ($US/Troy Oz.)852.00
Hogs (cents/lb.)91.05
Live cattle (cents/lb.)144.23

       Опознай България

Рождество на Пресвета Богородица

Рождество на Пресвета Богородица (Рождество Богородично, Малка Богородица или Рожен) е църковен празник посветен на рождението на Богородица. В календара на Българска православна църква празника се отбелязва всяка година на 8 септември. Рождество Богородично е един от трите големи празника в източноправославния календар посветени на Богородица, празникът също е и сред 12-те най-големи религиозни празника в календара на църквата. Родителите на Светата дева - Йоаким и Ана, били щедри и милостиви, но бездетни хора от Назарет. Погълнат от скръб, Йоаким отива в пустинята, където прекарва в строг пост и молитва 40 дни. Ана също се моли горещо на Бога да я дари с рожба. Господ Бог чува молбите им. Пред Света Ана се явява ангел, който й казва, че ще роди благословена дъщеря на име Мария, заради която ще бъдат благословени всички земни родове. Света Ана дава обет, че ще обрече детето си на Бога. Когато малката Мария навършва три години, родителите я завеждат в Йерусалимския храм и така изпълнили обещанието си да предадат своята единствена рожба в служба на Бога. Мария остава да живее в храма, като приема върху себе си дълга да лекува в скръбта им всички самотни и изоставени хора. Напуска земния живот на 64-годишна възраст на 15 август. Според българските традиции Рождество на Пресвета Богородица се отбелязва предимно от жени, за да им помага Богородица в беда или тежка работа. Редица църкви и манастири празнуват патронен празник именно на този ден.Според обичаите стопанката на дома приготвя празнична пита.Тя не трябва да шие и тъче,за да не се разболеят децата в дома. (Снимка: pravoslavieto.com)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 08.09.2022
Българска версия: 30306, Английска версия: 3065

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999