Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 05 септември 2022 г., брой 5771
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(05.09.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.26165
USD   1.95720
CHF   1.98783
EUR/USD   0.9993*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 


Общи събрания днес
  Диуса АД - София
Ексклузив Ауторент АД - Благоевград
Инкомс - Далекосъобщителна техника АД - Враца
Панорама Хасково АД - София
Пиргос плод АД - Бургас
Прогрес АД - Етрополе
Ремонтстрой АД - Пловдив
Светлина 21 Век АД - Твърдица - Дч
Свинекомплекс Николово АД - Николово
Съгласие-Шумен АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Общите месечни приходи, които Агенция "Митници" е събрала през юли 2022 г, са близо 1.17 млрд. лева. Паричните постъпления от ДДС при внос възлизат на 629.9 млн. лева. Постъпленията от мита за юли са 43.1 млн. лева, а 495.6 млн. лева са касовите приходи от акцизи. В размер общо на над 7.50 млрд. лева са паричните постъпления от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби, които Агенция "Митници" е събрала през седемте месеца на тази година. Над 3.93 млрд. лева са приходите от ДДС при внос, повече от 3.25 млрд. лева са тези от акцизи, а парите, събрани от мита, са 261,5 млн. лева.

Източник: Банкеръ

България е втора в ЕС по увеличение на промишлените производствени цени за година на база данните на Евростат от юли 2022 г. в сравнение със същия месец на предходната. Средното увеличение на цените на годишната база в еврозоната е 37,9 на сто, в ЕС - 37,8 на сто, а в България - 55,9 на сто. В България производствените цени са нараснали с 8 на сто спрямо юни, като по този начин страната ни се нарежда на трето място по увеличение на месечна база. Пред нас по увеличение на показателя са Ирландия (+26,15 на сто) и Унгария (+9,4 на сто). Най-много са се понижили цените на производител на месечна база в Португалия (-1,5 на сто), Швеция (-1,2 на сто) и Люксембург (-0,9 на сто).

Източник: Труд

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (03.10 - 14.10.2022)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(24.10 - 04.11.2022)

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90, София
Дружества
Производство на готови бетонови смеси
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Хидробетон ООД - Казичене   58 651  
  2   Атмикс ООД - София   40 479  
  3   Атмикс бетон ЕООД - София   15 264  
  4   БГ-Бетон ООД - София   14 245  
  5   Кул ООД - Аксаково   13 407  
  6   Миг Маркет ООД - Варна   13 388  
  7   Транспорт Строй АД - София   9 102  
  8   Стара Загора Проект ЕООД - Стара Загора   7 887  
  9   Стимекс ЕООД - Варна   6 640  
  10   Лъсков - Стефан Димитров - 2 ЕООД - Добревци - Лч   4 921  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 02.09.2022
  Обща стойност (BGN): 1 845 584.98  
Брой търгувани компании: 50
Premium 86 142.73
Standard 1 131 733.36
АДСИЦ 393 663.61
Структурирани 192.75
Облигации 191 616.56
BEAM - Акции: 42 203.14
Най-голяма промяна в цените
Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София -15.72 %
Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна 7.81 %
BaSE - Акции: 287 055.68
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

 

Спас Русев се оттегли и не е част от Надзорния съвет на "Виваком" (Vivacom) от 26 август. Русев беше част от състава на Надзорния съвет от юли 2020 г., след като операторът беше придобит от United Group. През 2015 г. Спас Русев спечели търга за българския телекомуникационен оператор при цена от 330 млн. евро. През миналото лято представляваната от него Viva Corporate Bulgaria придоби оператора на платена телевизия и широколентови услуги „Булсатком“. По-рано Русев и Елвин Гури спечелиха търга за покупката на Telecom Albania за 50 млн. евро, която преди това беше собственост на Deutsche Telekom.

Източник: Сега

Цялата печалба на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД за миналата година ще бъде разпределена като дивидент на едноличния й собственик – „Българската фондова борса“ АД.  БФБ ще получи сумата от 7 775 111.03 лева от дъщерното си дружество.И от печалбата за 2020-а „Българска независима енергийна борса“  също изплати дивидент на компанията майка – над 5.2 млн. лева. „Българска фондова борса“ завърши първото полугодие на тази година с печалба от малко над 3.6 млн. лева. Вероятно акционерите й ще получат отново междинен дивидент. Борсовият оператор изплати на притежателите на негови акции рекорден дивидент от печалбата за миналата година - около 1 лев, на два пъти. Междинният дивидент за първата половина на 2021 г. беше в размер на 0.55 лева бруто на акция, а след това към тази сума се добавиха и 0.42 лева.

Източник: Банкеръ

Производителят "Лукойл Нефтохим Бургас" премина изцяло на работа с руска суровина заради по-ниската й цена. Огромната ценова разлика в полза на руския нефт Urals и готовите горива на практика направи вноса почти невъзможен и това доведе до пълно господство на компаниите от групата на "Лукойл" на българския пазар - всички търговци и вериги като OMV, Shell, Eco"Петрол" зареждат от там. По силата на еврорегламент от април е в сила забрана за възлагане и продължаване на договори за обществени поръчки с компании, които са с руски произход или пък купуват от такива с руски произход. Затова сега Министерството на финансите предлага на правителството да поиска от Брюксел разрешение държавата да продължи да купува горива от бургаската рафинерия поне до 2024 г. България вече получи изключение от общото правило - в повечето останали държави в ЕС вносът на руски петрол по море е забранен от 5 декември 2022 г., а на петролни продукти - от 5 февруари 2023 г.

Източник: Капитал

Към 30 юни 2022 г. печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) на Българския енергиен холдинг (БЕХ) достига 2,8 млрд. лева, което е увеличение от 395,5% спрямо първото полугодие на 2021 г., сочи отчет на дружеството. Общо приходите за периода са 9,84 млрд. лева, или увеличение от 167 на сто. Според изискванията на емисията холдингът трябва да поддържа съотношение на покритие на печалбата (EBITDA) от най-малко 4. Към полугодието това съотношение вече е 35,6, след 5,94 за същия период на миналата година. Консолидираното съотношение на задълженията трябва да е не повече от 4,5, а според последните данни намалява до 0,06, спрямо 1,75 през същия период на минатала година.

Източник: investor.bg

“Интеркапитал груп” - София, която работи под марката Cash Terminal, ще предложи публично емисия привилегировани акции от увеличението на капитала на дружеството в размер на 1 925 000 броя поименни, безналични, свободно прехвърляеми привилегировани акции, без право на глас, с номинална стойност 1 лев. По този начин капиталът на компанията ще нарсне от 3 850 000 лева в момента на до 5 775 000 лева. Емисионната стойност на всяка една привилегирована акция от новата емисия е 1.70 лева. Предлаганите книжа се издават на основание решение на общото събрание на акционерите от 16 август 2021 година.

Източник: Банкеръ

Регулирана информация       Българска стопанска камара


 

Предстоящи събития

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)
Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи и тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29.10.2022, съботно-неделен

CCNA 2 – 17.09.2022, съботно-неделен

DevNet Associate – 08.10.2022, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

България е една от страните в ЕС, в която младите хора напускат семейното гнездо в най-късна възраст (30,3 години), показват новите данни на Евростат. България е и с една от най-големите разлики между половете след Румъния, (разлика от 3,5 години), като мъжете у нас напускат на 32,0 години, а жените - на 28,5 години. Най-възрастните напускащи дома си, всички над 30 години, са регистрирани в Португалия (33,6 години), Хърватия (33,3 години), Словакия (30,9 години), Гърция (30,7 години) и България (30,3 години). За разлика от тях в Швеция (19,0 години), Финландия (21,2 години), Дания (21,3 години) и Естония (22,7 години) е регистрирана най-ниската средна възраст - всички под 23 години. През 2021 г. в целия ЕС младите хора напускат родителите си средно на 26,5 години. В ЕС през 2021 г. мъжете са напуснали родителите си средно на 27,4 години, а жените - на 25,5 години. Тази тенденция се наблюдава във всички държави, т.е. младите жени напускат родителското домакинство средно по-рано от младите мъже.

Източник: Дарик радио

Америка

Съединените американски щати са главният бенефициент от енергийната криза в Европа, заяви директорът на Китайския център за изследване на енергийната икономика към университета Ксиамен Лин Боцян, пише китайският вестник Global Times. Ситуацията създаде нови възможности за американските енергийни компании на пазара на втечнен природен газ (LNG). Заради намаляването на доставките на руски газ Европейският съюз (ЕС) трябваше да увеличи вноса на американски втечнен газ. Северноамериканските доставчици се възползваха от тази безпрецедентна печалба. По данни на аналитичната компания Refinitiv за цялата 2021 г. САЩ са доставили на ЕС 34 милиарда кубически метра. м газ, а през първите шест месеца на 2022 г. доставките възлизат на 39 млрд. куб. м. „В миналото това би било немислимо, тъй като е ясно, че поради транспортните разходи цените на американския LNG са много по-високи, отколкото на руския тръбопроводен газ. Но сега украинската криза превърна това в реалност, тъй като ЕС е решен да намали енергийната си зависимост от руския газ“, каза Боцян. В края на август прессекретарят на Белия дом Карин Жан-Пиер каза, че Съединените щати ще продължат да търсят начини за увеличаване на износа на LNG за Европа. (tribune.bg)

Азия

Отпуснатите кредити о China Construction Bank, една от най-големите държавни търговски банки в страната, достигнаха 1,58 трилиона юана (около 229 милиарда щатски долара) през първата половина (H1) на тази година. Банката е засили ла финансовата подкрепа за ключови области и слаби звена на китайската икономика през първите шест месеца, като нови заеми са насочени главно към секторите на инфраструктурата, търговията на едро, търговията на дребно и производството. До края на юни непогасените заеми за изграждане на инфраструктура възлизат на 5,47 трилиона юана, което е с 8,02 процента повече от края на 2021 г. Балансът на средносрочните и дългосрочните заеми за производствения сектор скочи с 24,44 процента от края на 2021 г. до 835,93 милиарда юана, докато непогасените заеми за стратегически нововъзникващи индустрии възлизат на 1,17 трилиона юана, което е увеличение от 26,66 процента. Банката е отбелязала подобрение в качеството на активите си. До края на юни коефициентът на необслужвани кредити на банката спада с 0,02 процентни пункта спрямо този в края на 2021 г. до 1,4 процента.

Източник: Xinhua

 
Индекси на фондови борси
02.09.2022
Dow Jones Industrial
31 318.44 (-337.98)
Nasdaq Composite
11 630.90 (-154.26)
Стокови борси
02.09.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)87.25
Heating oil ($US/gal.)3.6258
Natural gas ($US/mmbtu)8.9020
Unleaded gas ($US/gal.)2.4598
Gold ($US/Troy Oz.)1.00
Silver ($US/Troy Oz.)17.91
Platinum ($US/Troy Oz.)818.20
Hogs (cents/lb.)818.20
Live cattle (cents/lb.)144.73

       Опознай България

137 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия

Берлинският конгрес от 1 (13) юли 1878 разделя България на три части – Княжество България, Източна Румелия (автономна област) и Македония и Беломорска Тракия, върнати под властта на Турската империя. След дългогодишните борби за Освобождение българският народ е разочарован от това разделение и започва подготовка за обединяване на разпокъсана България. На 6 септември 1885 г. в Източна Румелия се извършва преврат и се прогласява съединението на областта с Княжество България. Княз Александър Батенберг утвърждава извършения акт с Указ за Обединението. Обединението на България предизвиква различни реакции в Европа и дава повод на Сърбия да обяви война на България, в която сръбската армия е разгромена. Това принуждава Великите сили и Османската империя да признаят Съединението на Цариградската конференция (24.10.1885 г.). Съединението от 1885 г. е проява на независимия дух на българите и важна стъпка по пътя на утвърждаване на Третата Българска държава.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 05.09.2022
Българска версия: 30297, Английска версия: 3065

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999