Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 01 август 2022 г., брой 5746
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(01.08.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.32865
USD   1.91786
CHF   2.00721
EUR/USD   1.0198*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  3М Солуциони ЕАД - Варна
Автотранспорт Чирпан АД - Чирпан
Атлас АД - София
ЕАЗ АД - София
Клеърмонт АД - София
Кумазит транс АД - Ямбол
Международен младежки център АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

1,179 млрд. лв. е излишъкът в бюджета към юни 2022 г., съобщават от финансовото министерство (0,8% от БВП.) Формиран е от превишение на приходите над разходите от 832,6 млн. лв. и по европейските средства в размер на 347 млн. лева. На месечна база за юни превишението на приходите над разходите е в размер на 574,5 млн. лв. Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма към юни 2022 г. са 28,247 млрд. лв. или 47,3 % от актуализираните годишни разчети.

Източник: 24 часа

Към 30 юни 2022 г. печалбата на банковата система е 1,0 млрд. лв., с 359 млн. лв. (54,5 на сто) повече спрямо отчетената за шестте месеца на предходната година, съобщава Българската народна банка (БНБ). Отношението на ликвидно покритие в края на юни е 265,3 на сто и се запазва спрямо отчетеното в края на март. Ликвидният буфер е 38,9 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 14,7 млрд. лв. (при съответно 40,9 млрд. лв. и 15,4 млрд. лв. в края на март). Кредитите за домакинства спрямо края на март се увеличават с 1,5 млрд. лв. (4,8 на сто), тези за нефинансови предприятия – с 582 млн. лв. (1,4 на сто).

Източник: Труд

Дружества
Производство на готови храни за селскостопански животни (фуражи)
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Еко Фураж ООД - Варна   2 761  
  2   Фураж Росица ЕАД - Разград   1 982  
  3   Тракийски фураж ООД - Стара Загора   1 626  
  4   Бонмикс ЕООД - Ловеч   1 574  
  5   Рока Со ООД - Разград   1 271  
  6   Предприятие за производство на фуражи АД - Пордим   783  
  7   Владини Трейдинг ЕООД - София   669  
  8   ХЛ-ТопМикс ООД - Калояново - Сл   506  
  9   Фуражен завод ООД - Търговище   471  
  10   Яйца и птици АД - Дончево   333  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 29.07.2022
  Обща стойност (BGN): 1 624 402.93  
Брой търгувани компании: 40
Premium 105 149.97
Standard 1 369 696.45
АДСИЦ 69 435.06
Структурирани 590.00
BEAM - Акции: 79 531.45
Най-голяма промяна в цените
Алкомет АД - Шумен 17.39 %
Елхим - Искра АД - Пазарджик -10.26 %
BaSE - Акции: 348 509.28
BaSE - АДСИЦ: 1 108.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Проектът на Next.e.GO се сдоби с финалното разрешително за строеж от община Ловеч. Германският стартъп инвестира 140 млн. евро в завода си в България, срещу което правителството пое ангажимент да помогне с 34 млн. евро. Публичните средства ще бъдат отпуснати в рамките на три транша при изпълнението на определени цели. Бъдещата фабрика за електромобили ще се намира на територията на бившия завод „Балкан“, на разгърната площ от над 160 000 кв. м. Застроената част ще надхвърли 65 000 кв. м. Новото съоръжение ще бъде кибер-физичен близнак на интелигентна, базирана на принципите на индустрия 4.0, фабрика на компанията в Аахен, Германия. Заявката е, че при достигане на пълен капацитет на завода на всеки 15 мин. ще бъде произвеждан по един автомобил.

Източник: economic.bg

Белгийската компания "Марбул", която от десет години произвежда дамски облекла в помещения под наем край Пловдив, изгради собствена фабрика в региона. Инвестицията е за над 4 млн. лв., като повечето от средствата са осигурени от самата компания, а останалите са европейско финансиране. С новото предприятие капацитетът за производство ще нарасне двойно, а броят на работниците ще се увеличи до над 200 души. Фабриката се намира в индустриалната зона на село Стряма. Сградата е с площ от 3.3 дка и включва производствена, складова и административна част, а изпълнител на строителните работи е "Кордеел България". Инвестицията в новите помещения е 1.35 млн. евро (близо 2.7 млн. лв.), които са осигурени от "Марбул".

Източник: Марица

"Алкомет" АД отчита 16 пъти ръст на нетната си печалба до почти 17 млн. лв. за първите 6 месеца на 2022 г. на годишна база. Продажбите за полугодието са 432 млн. лв. при ръст с 85% на годишна база, като само за второто тримесечие продажбите са скочили с 65% на годишна база до 207 млн. лв. Разходите за възнаграждения нарастват с 15% на годишна база до 17,3 млн. лв. за януари-юни 2022 г. спрямо същия период на 2021 г. Предметът на дейност на дружеството е производство и търговия с алуминиев прокат, изделия от алуминий и алуминиеви сплави, използвани в машиностроенето, строителството, хранително-вкусовата промишленост и други отрасли.

Източник: expert.bg

ТЕЦ "Брикел" е в процес на извеждане на мощностите, след като РИОСВ - Стара Загора е връчило на дружеството административна мярка за спиране на работата, заради замърсяване и докато не отговори на екологичните изисквания и на европейските норми. Изпълнителният директор на "Брикел" Янилин Павлов е съобщил, че процедурата по спиране на мощностите в ТЕЦ-а ще трае две седмици. За предстоящото затваряне стана ясно след заседанието на Министерски съвет в края на миналата седмица и от изказвания на премиера в оставка Кирил Петков, и на министъра на околната среда Борислав Сандов.

Източник: Капитал

Три различни състава на Върховния административен съд окончателно отхвърлиха жалбите на „Еврофутбол“ ООД и „Национална лотария“ АД“ против решения на Държавната комисия по хазарта (ДКХ) да отнеме притежаваните от тях лицензи. ВАС приема, че в определените от Държавната комисия по хазарта срокове двете дружества не са предприели действия за погасяване или обезпечаване на установените от НАП просрочени публични вземания - за „Еврофутбол“ в размер на общо 328 882 670 лева, и за „Национална лотария“ – на обща стойност 14 945 470,83 лв. главница и 4 015 495 лв. лихва. Съгласно разпоредби на Закона за хазарта Комисията прилага с мотивирана заповед отнемане за срок от три до шест месеца на издадения лиценз за организиране на хазартни игри или за дейност, когато са налице просрочени публични задължения в размер над 5000 лв. и не е представено обезпечение в размер на главницата и лихвите, каквите процесните случаи.

Източник: Сега

Регулирана информация       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Щерьо Ножаров: Бюджетът не трябва да удовлетворява исканията на “жълтите павета“, а да гледа в перспектива

Мария Минчева: Европа се готви за криза, ние се държим сякаш няма нищо

Закъсваме за пелети и мебели


Предстоящи събития

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)

22-24 август: Световна конференция по изменение на климата и устойчивост


Актуални дискусии

До 01.08.2022: Регионална политика:ЗИД на ЗУТ /ДБ и ПП/

До 01.08.2022: Образование: допълнение на Списък на професионални направления и защитени специалности

До 04.08.2022: Земеделие: ЗИ на Закона за подпомагане на земеделските производители

До 05.08.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за движението по пътищата

До 05.08.2022: Култура: - ЗИД на Закона за радиото и телевизията /Възраждане/

До 07.08.2022: Околна среда: Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика

До 07.08.2022: Бизнес среда: ЗИД на Търговския закон /ПП, ИТН, ДБ и БСП/

До 08.08.2022: Социална политика и заетост: ЗИД на на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

До 11.08.2022: Здравеопазване: ЗИД на Закона за здравето /ДБ и ПП/

До 15.08.2022: Финанси и данъчна политика: ЗИД на ЗДДС /ПП, ДБ и ИТН/

До 05.08.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Гражданския процесуален кодексВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29.10.2022, съботно-неделен

CCNA 2 – 17.09.2022, съботно-неделен

DevNet Associate – 08.10.2022, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Железопътният транспорт във Великобритания беше отново затруднен, след като хиляди машинисти се включиха в поредна стачка при влошаващ се трудов спор в отрасъла, предаде DPA. Профсъюзни членове от седем железопътни компании излязоха на 24-часова стачка, което доведе до значителни нарушения на движението на влаковете в страната. През последните два месеца имаше още четири стачки на железничари във връзка със спор за заплащането, работните места и трудовите условия. Предвижда се през август стачките да се засилят. В протестните действия се включиха около 5000 машинисти, се състояха пред жп гарите. Стачкуващите казват, че се ползват със силна обществена подкрепа въпреки причиняваните транспортни нарушения.

Източник: investor.bg

Америка

Нетната печалба на интернет гиганта Google спадна през второто тримесечие. Растежът се забави, но пазарът също очакваше по-лоши резултати след свиването на рекламните бюджети поради икономическата криза. За тримесечието нетната печалба на компанията майка на "Гугъл" "Алфабет" е намаляла с 13% на годишна база до 16 млрд. долара. За периода от април до юни калифорнийската група отчита оборот от 69,7 млрд. долара. Това е най-бавният темп на нарастване на приходите й от второто тримесечие на 2020 г. На Уолстрийт акциите на компанията поскъпнаха с около 4% при електронна търговия.

Източник: Банкеръ

Азия

Средната продължителност на живота в Япония е спаднала за първи път от 10 години през 2021 г., докато страната се бори с пандемията от COVID-19. Това показват данни на японското здравно министерство, предаде агенция Киодо. Продължителността на живота при жените е била 87,57 години, което е с 0,14 години по-малко от предходната година, докато продължителността при мъжете е намаляла с 0,09 години до 81,47 години. Това е първият спад от 2011 г., когато мощно земетресение и цунами разтърсиха североизточна Япония, причинявайки радиоактивни изтичания в атомната централа „Фукушима Даичи”, които взеха над 15 000 жертви, а десетки хора бяха в неизвестност. Въпреки спада, Япония заема първо място по отношение на продължителността на живота на жените, следвана от Южна Корея с 86,5 години и Сингапур с 85,9 години. Япония е на трето място при продължителността на живота на мъжете след Швейцария, където те живеят средно 81,6 години, и Норвегия, която е със средна продължителност на живот при мъжете - 81,59 години.

Източник: БТА

 
Индекси на фондови борси
29.07.2022
Dow Jones Industrial
32 845.13 (315.50)
Nasdaq Composite
12 390.70 (228.09)
Стокови борси
29.07.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)97.35
Heating oil ($US/gal.)3.5000
Natural gas ($US/mmbtu)7.9100
Unleaded gas ($US/gal.)3.0800
Gold ($US/Troy Oz.)1 777.80
Silver ($US/Troy Oz.)20.14
Platinum ($US/Troy Oz.)887.90
Hogs (cents/lb.)97.23
Live cattle (cents/lb.)142.23

       Опознай България

През 1885 г. в Санкт Петербург е отпечатана първата българска банкнота с номинал 20 лева.

Първата българска банкнота е отпечатана в Санкт Петербург през 1885 г., когато е създадена Българската народна банка. В Историческия музей Габрово се съхранява банкнотата с номер 000001. Номиналът й е 20 лева, размерите- 150 на 97 мм, а върху нея има воден знак на БНБ. Лицето на банкнотата представлява кафяво каре върху светла охра, а в левия ъгъл е изобразен държавният герб. В годините непосредствено след Освобождението в българската парична политика цари тотален хаос. В обращение са всевъзможни монети като наполеони, лири, златни и сребърни монети от по-далечни и екзотични страни - като тунизийски, ирански или индийски, излезли от обращение дори в собствените си страни. Първите държавни бюджети през финансовите 1879-1880 г. пък са съставени във френски франкове. След приемането на закона от 1880 г., още следващата година в Англия, в Бирмингам, се отсичат първите български медни монети с номинални стойности 2, 5, 10 стотинки, а година по-късно в Русия се сечат вече сребърни монети по 1 и 2 лв., или първият български лев с благородно съдържание. Банкнотите с номинал от 20 и 50 лв.от първата - златна, емисия, са отпечатани в Санкт Петербург. Малко известен факт е, че в текста на банкнотата са оставени две руски думи. Макар и обменяеми в злато, а по-късно и в сребро, до времето на войните от второто десетилетие на XX век не са приети с доверие от населението.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 01.08.2022
Българска версия: 30296, Английска версия: 2919

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999