Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 25 юли 2022 г., брой 5741
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(25.07.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29717
USD   1.91936
CHF   1.98925
EUR/USD   1.0190*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Асеа Балкан АД - Бургас
ГБС - Енергостроймонтаж АД - Враца
Динамика АД - Кубрат
Загора фрукт АД - Стара Загора
Контактни елементи АД - Драгоман
Кракра АД - Перник
Прайм холдинг АД - Пловдив
Пътнически превози АД - Перник
Светлина Ин АД - Плевен
Терис Къмпани АД - София
Термо еко актив АД - Хасково
Юробанк България АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Докладът за състоянието на администрацията за 2021 г. показва, че щатната численост на българската администрация е 143 381 бр., от които 36 734 са в териториалната администрация. Повишението спрямо предходната година е с 0,5%, но за последните пет години администрацията се е увеличила с 8%. Още по-интересна е съпоставката с броя на населението. През 2021 г. на 100 хиляди души се падат по 2097 чиновници или с 230 повече в сравнение с преди пет години. Тоест, администрацията продължава да се увеличава, въпреки всички намерения за нейното оптимизиране, намаляване на разходите, заместване с електронни услуги. (ИПИ)

През последните години в България се наблюдава устойчивост на плододаващите площи на малини. През тази година те са 18 160 дка, а реколтирани до момента са 1900 декара. Произведеното количество малини досега е в размер на 500 тона. С това се похвалиха производителите наминистъра на земеделието д-р Иван Иванов. България е нетен износител единствено на малини и череши, като експортът на малини - свежи и замразени, възлиза на 3620 т през миналата година.Количеството на преработените малини съставлява 2.9% от всички преработени плодове и възлиза на 2840 тона. Броят на преработвателните предприятия в страната е 38.По-разпространени сортове са Виламет, Малборо, Прусия, Нюбург и други и българските сортове Рубин, Самодива, Люлин, Шопска алена и „№ 195“. В диво състояние расте предимно по северните склонове на планините. От един декар малинови храсти се получават 800-900 кг плодове. Рекордните добиви са значително по-високи - до 1500 кг от декар.

Източник: Банкеръ

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (03.10 - 14.10.2022)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(24.10 - 04.11.2022)

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90, София

 

Дружества
Преработка и консервиране на риба и други водни животни
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Електа ЕООД - Варна   1 813  
  2   Есетра Комерс ЕООД - Болярци - Пд   1 608  
  3   Фишком ООД - Сливен   1 411  
  4   Север - Експорт ООД - Варна   998  
  5   Електа 03 ООД - Каварна   737  
  6   Алмар сийфуд АД - Бургас   521  
  7   Ариел Фиш ООД - Варна   431  
  8   Диавена ООД - Шумен   321  
  9   Булджак ЕАД - Бургас   285  
  10   Океан Йорда Дончев ЕТ - София   159  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 22.07.2022
  Обща стойност (BGN): 848 832.34  
Брой търгувани компании: 40
Premium 63 866.65
Standard 652 696.88
АДСИЦ 11 445.43
Структурирани 1 947.20
BEAM - Акции: 118 876.16
Най-голяма промяна в цените
Зърнени храни България АД - София -7.22 %
Илевън Кепитъл АД - София 5.15 %
BaSE - Акции: 94 867.60
BaSE - АДСИЦ: 270.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

След решениего на Конституционния съд, постановило, че изборът на председател на КЕВР от 9 февруари е проведен в разрез с Конституцията, енергийният регулатор спира напълно работа. Това заяви на извънреден брифинг няколко часа след решението на магистратите председателят на комисията Станислав Тодоров. Но заяви - ще се оттегли от поста си едва след влизането на решението на КС в сила. По закон в 15-дневен срок решението следва да бъде публикувано в Държавен вестник, като след това влиза в сила 3 дни след това.

Източник: actualno.com

Микро-, малките и средни предприятия в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти. По мярката „Технологична модернизация“ в българския бизнес ще бъдат инвестирани общо 260 млн. лв.Тя е първата по Националния план за възстановяване и устойчивост и ще се изпълнява от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и растежа. Минималният размер на безвъзмездната помощ по програмата е 35 000 лв. Максималният е диференциран в зависимост от големината и нуждите на дружествата. Ако са микро, могат да заявят най-много 180 000 лв. Таванът за малките е 350 000 лв., а за средните – 700 000 лв. Със средствата могат да се купуват например машини с автоматизирано управление, роботи или системи за дигитален контрол на процесите. Съфинансирането е до 50%. Срокът за подаване на проектите е два месеца - до 21 септември 2022 г. включително. Това става изцяло електронно през системата ИСУН 2020, в която беше разработен нов модул за НПВУ.

Източник: 24 часа

Оръжейният завод „Арсенал“ започва изграждането на фотоволтаичен парк с мощност 35 мегавата на територията на дружеството. Инвестицията е в размер на 40 млн. лева и е най-мащабната инвестиция в съоръжение през последните години, каза за Divident.EU финансовият директор на дружеството Янко Костадинов. Очаква се фотоволтаичният парк да бъде изграден до пролетта на следващата година изцяло със собствени средства. След изграждането на фотоволтаичния парк, произведената от него електроенергия ще покрие през зимните месеци ноември, декември, януари и февруари нуждите на дружеството на 40%. През останалите месеци на годината той ще задоволява напълно нуждите от електроенергия на дружеството и дори ще се връща част от произведеното количество на свободния пазар.

Радомирският завод "Галко" АД закупева иновативно и високотехнологично оборудване закупува с помощта на европейски средства по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 година. Средствата ще се използват за повишаване на производителността и експортния потенциал на „Галко“ - производствено предприятие, което развива дейност в сектор „Производство на метални конструкции и части от тях“. Сред нейните продукти са и стоманени конструкции за телекомуникации (антени за GSM оператори). Чрез проекта ще се постигне по-висока производителност, отговаряща на нуждите на пазара, намаляване на производствените разходи, оптимизация на производствените процеси и подобряване качеството на произвежданите продуктите. Като част от проектното предложение дружеството планира да наеме на постоянен трудов договор 6 нови служители.

Източник: Банкеръ

Столичният общински съвет реши банята н Банкя да бъде дадена за управление на общинската фирма „Софийски имоти“ за срок от 3 г. или до появата на частна компания, която желае да върши същата дейност. „Софийски имоти“ е избрана да се грижи за обекта, тъй като дружеството вече изгради подобен център – водния комплекс в парк „Възраждане“. По тази причина от общината смятат, че общинската структура има сили да се справи и със стопанистването на банята в Банкя. Когато обаче тя започне работа, в нея няма да се предлагат медицински балнеоложки дейности и спа услуги. Причината е, че „Софийски имоти“ не разполага със съответния лиценз. Преди това „Софийски имоти“ ще трябва да вложи на първо време около 150 000 лв. за „дооборудването и дообзавеждането с цел привеждане на базата в готовност за посрещане на клиенти“, става ясно от предложението на кмета Марков и на общинарите от ГЕРБ.       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 

Предстоящи събития

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)

22-24 август: Световна конференция по изменение на климата и устойчивост


Актуални дискусии

До 01.08.2022: Регионална политика:ЗИД на ЗУТ /ДБ и ПП/

До 01.08.2022: Образование: допълнение на Списък на професионални направления и защитени специалности

До 04.08.2022: Земеделие: ЗИ на Закона за подпомагане на земеделските производители

До 05.08.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за движението по пътищата

До 05.08.2022: Култура: - ЗИД на Закона за радиото и телевизията /Възраждане/

До 07.08.2022: Околна среда: Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика

До 07.08.2022: Бизнес среда: ЗИД на Търговския закон /ПП, ИТН, ДБ и БСП/

До 08.08.2022: Социална политика и заетост: ЗИД на на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

До 11.08.2022: Здравеопазване: ЗИД на Закона за здравето /ДБ и ПП/

До 15.08.2022: Финанси и данъчна политика: ЗИД на ЗДДС /ПП, ДБ и ИТН/

До 05.08.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Гражданския процесуален кодексВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29.10.2022, съботно-неделен

CCNA 2 – 17.09.2022, съботно-неделен

DevNet Associate – 08.10.2022, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Дълговете на страните от Европейския съюз са 87,8% от брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС, показват данни на Евростат към края на първото тримесечие на годината. В страните от еврозоната дългът е 95,6% от БВП. Спрямо края на миналата година задлъжнялостта на страните от ЕС намалява минимално, което се дължи на по-голям ръст на БВП отколкото е увеличението на дълговете им. Най-високи съотношения на държавен дълг към БВП в края на първото тримесечие на 2022 г. са регистрирани в Гърция (189,3%), Италия (152,6%), Португалия (127,0%), Испания (117,7%), Франция (114,4%), Белгия (107,9%) и Кипър (104,9%), а най-малък е дългът в Естония (17,6%), Люксембург (22,3%) и България (22,9%). Високата инфлация в България води до нарастване на БВП в номинално изражение и съответно до поддържане на добро ниво на дълг към БВП.

Източник: Труд

Америка

Миналата година Tesla инвестира 1.5 млрд. долара в покупката на биткойн под претекст, че криптовалутите имат огромен потенциал на пазара за електромобили. Тази година обаче компанията реши да продаде три четвърти от биткойн активите си. „В края на второто тримесечие сме обменили около 75% от притежавания от нас биткойн във фиатни пари.“, казват от компанията по време на изявление за отчета на приходите от второто тримесечие в сряда. Стойността на продадената виртуална валута възлиза на 936 млн. долара. Пазарната стойност на притежаваните от Tesla биткойн активи възлиза на 2.48 млрд. през първото тримесечие на 2021 година. В края на миналата година обаче тя се понижи на 2 млрд. долара.

Източник: actualno.com

Азия

Азиатските страни, доминирани от Китай и Индия, купуват повече от половината от целия суров петрол, доставян от Русия. Потоците към Азия представляват между 55% ​​и 56% от общия морски износ на Русия през последните шест седмици. Тази цифра включва обеми на танкери, които се отправят от пристанищата на Балтийско и Черно море към Суецкия канал и е намаляла от пика от 63% през четирите седмици до 15 април.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
22.07.2022
Dow Jones Industrial
31 899.29 (-137.61)
Nasdaq Composite
11 834.10 (-225.50)
Стокови борси
22.07.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)95.09
Heating oil ($US/gal.)3.4809
Natural gas ($US/mmbtu)8.3050
Unleaded gas ($US/gal.)3.2231
Gold ($US/Troy Oz.)1 725.30
Silver ($US/Troy Oz.)18.49
Platinum ($US/Troy Oz.)864.10
Hogs (cents/lb.)96.30
Live cattle (cents/lb.)137.15

       Опознай България

Птичият залив (Тауклиман)

Птичият залив, още известен като Тауклиман (букв. Тур. Птичи залив), се намира на 16 км източно от Каварна и 61 км от Варна. Той е един от многото природни резервати по брега на Черно море. Известен е с прелестните си малки плажове, терасирани склонове, с изобилието от топла минерална вода и множеството разхвърляни по брега скалисти островчета. По време на сезонната миграция, заливът приютява стотици птици (чайки, гъски, брегобегачи, дъждосвирци и др.), които спират на него за да си починат и да се нахранят. По това време, местността се превръща в истински птичи рай. Соленото свлачищно езеро Тауклиман, наричано още Наневска Тузла, се намира южната част на свлачищния бряг. Дъното му е покрито с черна сероводордна кал, която е много полезна за здравето. В околността са намерени множество езически храмове, следи от средновековни селища, римска крепост от 5 век сл.н.е., няколко каменни съда, използвани за производство на вино. Между терасите са разпръснати пещерни образувания, като най-красивите от тях са разположени във високата част на свлачището – Голямата маара, Темната дупка, Арагонитовата пещера, Игленото ухо, и др.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 25.07.2022
Българска версия: 30299, Английска версия: 2919

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999