Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 22 юли 2022 г., брой 5740
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(22.07.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28632
USD   1.91767
CHF   1.97081
EUR/USD   1.0199*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Автобриз Инвест АД - Варна
Автомотор Корпорация АД - София
Автотрафик АД - Бургас
Асенова крепост АД - Асеновград
Винпром Монтана АД - Монтана
Глобал Пропъртис Груп АД - Хасково
Гранд Хотел Варна АД - Варна
Електрохит АД - Пловдив
Енергомонтаж-ВЕЦ АД - Сестримо
ИЕХИТ АД - Пловдив
Институт по целулоза и хартия АД - София
Искра Филм АД - Казанлък
Пътинженеринг АД - Русе
Рила - Боровец АД - Самоков
Русе - Комерс Инвест-холдинг АД - Русе
Свилоза Транспорт АД - Свищов
Селл АД - Мирково
Скални материали АД - Русе
Строителни материали АД - Бургас
Хидро-строителство-2000 АД - София
Хранене за всички 96 АД - Плевен
Целулоза и хартия 97 АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Над 39 млн. л. горива с държавната отстъпка от 25 стотинки са продадени в периода 9-19 юли, съобщиха от Националната агенция за приходите. Общата сума на предоставената компенсация е почти 10 милиона лева. Най-много с отстъпка се е продавал дизела - почти 16 милиона литра, следват пропан-бутана (13.5 млн. литра) и бензина (10.1 млн. литра). До 19 юли отстъпката от 25 стотинки е използвана над 1.9 млн. пъти, като това число съответства на броя на зарежданията.

Източник: Дневник

Заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев и директорът за страните от Европейския съюз в Световната банка Галина А. Винселет подписаха Рамково споразумение за възмездни консултантски услуги в рамките на настоящия програмен период 2021 – 2027 г. Документът дава възможност на правителството на България да използва значителния международен опит на Световната банка, включително чрез предоставяне на съвети за формулиране на политиките и оформяне на стратегии, задълбочени секторни анализи, планиране на проекти, както и подкрепа за изпълнението им.

Източник: Стандарт

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (03.10 - 14.10.2022)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(24.10 - 04.11.2022)

Заявка за участие в курса: Внимание остават 3 свободни места!
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90, София

 

Дружества
Производство на амбалаж от дървен материал
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Трон ЕООД - Дунавци - СЗ   3 234  
  2   Структута инвест-ВМ ЕООД - Смолян   804  
  3   Лес Комерс 94 ЕООД - Шумен   383  
  4   Дин Пиргос ЕООД - Русе   301  
  5   Бул Лес ЕООД - Ракитово   252  
  6   Кооперация Сила - Брацигово   232  
  7   Васкос ЕООД - Самоков   135  
  8   Ники ЕООД - Нови пазар   79  
  9   Палета (Пд) ЕООД - Пловдив   66  
  10   Профи 2006 ЕООД - Торос   49  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 21.07.2022
  Обща стойност (BGN): 1 025 417.55  
Брой търгувани компании: 42
Premium 320 083.68
Standard 541 113.45
АДСИЦ 123 766.72
Структурирани 2 400.00
Права 654.67
BEAM - Акции: 37 399.02
Най-голяма промяна в цените
Софарма АД - София 10.29 %
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ - Варна -3.64 %
BaSE - Акции: 59 892.60
BaSE - АДСИЦ: 50 500.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Regiocom разкрива офис в Стара Загора, оборудван за 58 души, като очакванията са да нараснат над 100 в следващите месеци. Компанията e една от водещите в Европа, доставящи услуги на предприятия в сферата на енергоснабдяването, телекомуникацията, техническата поддръжка и клиентското обслужване. Тя е с дългогодишна история и е локализирана на повече от 23 места - Германия, Австрия, Турция и други. Стара Загора е шестият български град, в който ще развива дейността си.

Източник: БТА

Icanpreneur, стартираща компания чиято мисия е значително да подобри шансовете за успех на основателите на технологични стартъпи, привлече ангелско финансиране в размер на 200 хил. евро при оценка на компанията от 2,5 млн. евро. Компанията създава SaaS (Software-as-a-Service) платформа, представляваща глобален дигитален акселератор, която дава възможност на начинаещи технологични предприемачи да преминат от идея, през инвестиция, до достигането на product/market fit (пазарно успешен продукт), чрез следване на доказали се в практиката структурирани предприемачески процеси. Началният фокус на Icanpreneur е насочен към успешни професионалисти, които виждат технологичното предприемачество като следваща стъпка в тяхната кариера. Платформата ще им помогне да направят по-плавен преход към предприемачеството.

Източник: economy.bg

Акционерите на „Ейч Ар Кепитъл“ АД са одобрили на извънредно общо събрание увеличение на капитала на компанията със средства от неразпределената печалба. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен с почти 6 075 466 лева чрез издаването на нови 6 075 466 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, всяка с номинална и емисионна стойност от по 1 лев. Новите акции ще бъдат разпределени между акционерите на дружеството съобразно участието им в капитала му. Всеки акционер ще получи по две нови акции за една съществуваща. Така капиталът на компанията става 9 113 199 лева, разпределен в същия брой акции.

Източник: investor.bg

Българската банка за развитие е назначила управител в компания, свързвана с Румен Гайтански-Вълка, която не обслужва получен кредит от 150 млн. лв., съобщи изпълнителният директор на банката Цанко Арабаджиев. Първата задача на управителя е да прецени дали "Роудуей кънстракшън" има бъдеще и е получател на най-големият единичен кредит от банката. Парите са отпуснати в средата на 2019 години за закупуването на строителната компания "Пътстройинженеринг". Обезпечението на кредита е на стойност около една десета от сумата. Първата вноска по кредита е трябвало да се преведе през януари тази година, но до момента плащания няма.

Източник: Дневник

Регулирана информация

На 21.07.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи шестмесечен финансов отчет (на индивидуална база) на “Випом” АД

Източник: Фирмена информация       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Специалисти съветват: Започвайте да пестите за високите сметки през зимата


Предстоящи събития

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)

22-24 август: Световна конференция по изменение на климата и устойчивост


Актуални дискусии

До 22.07.2022: Социална политика и заетост: ЗИД на на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

До 01.08.2022: Регионална политика:ЗИД на ЗУТ /ДБ и ПП/

До 01.08.2022: Образование: допълнение на Списък на професионални направления и защитени специалности

До 04.08.2022: Земеделие: ЗИ на Закона за подпомагане на земеделските производители

До 05.08.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за движението по пътищата

До 05.08.2022: Култура: - ЗИД на Закона за радиото и телевизията /Възраждане/

До 07.08.2022: Околна среда: Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика

До 07.08.2022: Бизнес среда: ЗИД на Търговския закон /ПП, ИТН, ДБ и БСП/

До 08.08.2022: Социална политика и заетост: ЗИД на на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

До 11.08.2022: Здравеопазване: ЗИД на Закона за здравето /ДБ и ПП/

До 15.08.2022: Финанси и данъчна политика: ЗИД на ЗДДС /ПП, ДБ и ИТН/

До 05.08.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Гражданския процесуален кодексВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29.10.2022, съботно-неделен

CCNA 2 – 17.09.2022, съботно-неделен

DevNet Associate – 08.10.2022, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейската централна банка реши да повиши лихвения процент с 50 базисни пункта, с което се присъедини към големите централни банки по света (без Япония), които започнаха с подобни стъпки да опитват да овладеят инфлацията. Централната банка на еврозоната повиши лихвата с 0.5%  Последните увеличения се усетиха по-силно в задлъжнели страни като Италия, Испания и Португалия, но източници казаха на "Ройтерс", че ЕЦБ не вижда необходимост да активира новата схема в никоя страна в момента. С увеличението с 50 базисни пункта ЕЦБ все още изостава от своите колеги по света, особено от Федералния резерв на САЩ, който вдигна лихвите със 75 базисни пункта миналия месец и вероятно ще се движи с подобен марж през юли.

Източник: Дневник

Америка

Ford Motor Co. се готви да съкрати около 8000 работни места през следващите седмици, с което да увеличи печалбите си, за да финансира навлизането си на пазара на електрически превозни средства, предава Bloomberg. Съкращенията ще бъдат в новосъздаденото звено Ford Blue, отговарящо за производството на превозни средства с двигатели с вътрешно горене, както и други операции в цялата компания. Това е част от плана на главния изпълнителен директор Джим Фарли за намаляване на разходите с 3 милиарда долара до 2026 г. Фарли радикално преструктурира Ford, разделяйки производството на автомобили на две, като създаде звеното „Model e“, за да разшири предлагането на електромобили, и „Ford Blue“, който е фокусиран върху традиционните бензинови автомобили като спортното превозно средство Bronco. Очаква се съкращенията да станат на етапи, които вероятно ще започнат това лято. Ford има около 31 000 наети работници в САЩ, където се очакват по-голямата част от съкращенията.

Източник: Bloomberg

Азия

Китайските регионални власти са дали разрешителни за нови 8,63 гигавата нови въглищни мощности само през първото тримесечие на 2022 г., сочи доклад на екологичната организация Greenpeace. Това е малко над 46% от одобрените през 2021 г. въглищни проекти. Експертите коментират, че този ход е опит на страната да гарантира доставките на електроенергия, но не е правилен. Китай има свръхкапацитет от електроцентрали, работещи с въглища. Проблемите идват от лошата интеграция, състоянието на мрежата, товарите и съхранението, категорични са от организацията. От Greenpeace посочват още, че сигурността на доставките, която носят въглищата, е стар мит в енергетиката, произлизащ от широкото разпространение на този енергиен източник.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
21.07.2022
Dow Jones Industrial
32 036.00 (162.00)
Nasdaq Composite
12 059.00 (161.00)
Стокови борси
21.07.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)96.58
Heating oil ($US/gal.)3.5761
Natural gas ($US/mmbtu)7.8750
Unleaded gas ($US/gal.)3.1526
Gold ($US/Troy Oz.)1.00
Silver ($US/Troy Oz.)18.72
Platinum ($US/Troy Oz.)862.00
Hogs (cents/lb.)116.20
Live cattle (cents/lb.)135.73

       Опознай България

Горнобански манастир Св.Св. Кирил и Методий

Горнобанският манастир „Св. Св. Кирил и Методий“ се намира на около 3 км от софийския квартал Горна Баня, в планината Люлин. Основан е през 13 век. В миналото е наричан "Св. Крал". Състои се от еднокорабна, едноапсидна и безкуполна черква и помощна сграда. Предполага се, че манастирът е основан от сръбския крал Стефан Урош. За кратко след основаването на манастира в него са се пазели мощите на Стефан Урош. През 18 век манастирът е разрушен и е възстановен отново през 1875 г. За втори път е изграден наново през 1972 г., след като изгаря напълно. Манастирът е обявен за паметник на културата.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.07.2022
Българска версия: 30299, Английска версия: 2919

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999