Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 18 юли 2022 г., брой 5735
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(18.07.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.30130
USD   1.94436
CHF   1.98582
EUR/USD   1.0059*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Бургаска строителна компания АД - Бургас
Динамика Инвест АД - София
Еф Джи Инвест АД - Русе
Заводски строежи - Козлодуй АД - Козлодуй
Пловдивстройресурс АД - Пловдив
София Инвест Брокеридж АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Годишната инфлация в България за юни 2022 г. спрямо същия месец на миналата година се е повишила до 16,9%, съобщава Националния статистически институт (НСИ),. Това показва ускорение от 1,3 пр.п. спрямо данните за май. На месечна база повишението на цените през юни е в размер на 0,9%, което сочи леко забавяне спрямо ръста от 1,2% през предишния месец. Средногодишната инфлация за периода юли 2021 г. - юни 2022 г. спрямо периода юли 2020 - юни 2021 г. е 9,3%.

Източник: investor.bg

Европейската комисия одобри инвестиция за над 110 милиона евро от Кохезионния фонд за първата фаза на проект за модернизиране на железопътен коридор в Западна България, част от по-голяма транспортна мрежа TEN-T между София и сръбската граница.  Модернизацията засяга участък с дължина 33,34 км между Волуяк и Драгоман. Отсечката от железопътната линия свързва Западна България със Сърбия и е част от транспортния коридор, свързващ Турция със Западна и Централна Европа.

Източник: investor.bg

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (03.10 - 14.10.2022)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(24.10 - 04.11.2022)

Заявка за участие в курса: Внимание остават 3 свободни места!
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90, София

 

Концесии

Хотел, супермаркет, медицински център и зона за развлечения, специално устройство за пречистване на отпадните води от тоалетните в самолетите, по-малко използване на вода и енергия - това са част от новостите, планирани на летище "София", се вижда от плановете на концесионера СОФ Кънект", който е подал искане до Министерството на околната среда и водите (МОСВ) да прецени дали е необходимо те да преминат през екооценка. Концесионерът на летището - "СОФ Кънект", в който влизат френският инвестиционен фонд "Меридиам", притежаващ 99% от капитала, и австрийската строителна компания "Щрабаг", която държи 1% дял от дружеството, обещава да инвестира в модернизация на стратегическия обект, който беше отдаден на концесия в края на управлението на третото правителство на Бойко Борисов, т.е. през април 2021 г. На 7 юли "СОФ Кънект" е подал искане до МОСВ ведомството да прецени дали е необходимо извършване на екооценка на плана на концесионера за развитието на летището. В този документ се предвижда изпълнението на плана да стане на няколко фази - първата трябва да приключи до 2025 г., а последната - в периода 2041-2055 г.

Източник: Дневник

Дружества
Производство на готови бетонови смеси
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Хидробетон ООД - Казичене   5 833  
  2   Атмикс ООД - София   3 843  
  3   Атмикс бетон ЕООД - София   2 296  
  4   Евро бетон ЕООД - София   996  
  5   Лъсков - Стефан Димитров - 2 ЕООД - Добревци - Лч   913  
  6   БГ-Бетон ООД - София   751  
  7   Беттран АД - Хасково   561  
  8   Ти. Еф. Инвест ООД - Пловдив   454  
  9   Витин В ООД - Видин   413  
  10   ТБМ 200 ЕООД - Монтана   356  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 15.07.2022
  Обща стойност (BGN): 953 377.00  
Брой търгувани компании: 45
Premium 28 796.37
Standard 680 580.40
АДСИЦ 82 894.94
Структурирани 1 090.00
BEAM - Акции: 160 015.29
Най-голяма промяна в цените
Софарма АД - София -6.03 %
Градус АД - Стара Загора 5.07 %
BaSE - Акции: 101 885.02
BaSE - АДСИЦ: 435.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Фондът за капиталови инвестиции (ФКИ) от Групата на ББР ще инвестира 2,5 милиона евро в развитието на компанията EconicOne – лидер в производството на smart електрически велосипеди в България. България е сред петте най-големи производители на велосипеди в Европа. EconicOne е нов водещ играч в дизайна, производството и пазарното развитие на висококачествени електрически байкове със smart технология, която създава и поддържа. В екипа на фирмата вече работят 70 души от България, Германия и САЩ. Това е петата сделка на Фонда, който бе създаден през 2018 г. и осигурява дялов капитал за растеж на малките и средни предприятия в страната. Дъщерното дружество участва в капитала на компаниите „Колев и Колев“, „Децибел“, М2ПРОМ и IPS („Интернешънъл Пауър Съплай“).

Комисията за финансов надзор (КФН) е отписала „Агро Финанс“ АД като публично дружество по искане на компанията. Регулаторът отписва издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 32 219 708 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка от регистъра на публичните дружества, воден от КФН. В края на 2020 г. „Агро Финанс“ се отказа от лиценза си на дружество със специална инвестиционна цел и стана обикновено акционерно дружество. В последствие мажоритарният акционер – „Агрион Инвест“ АД, отправи търгово предложение към останалите акционери, за да отпише компанията от борсата. „Агро Финанс“ АД ще изплати дивидент за периода от 2021 г., в който е осъществявало дейност като дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). Дружеството ще разпредели брутен дивидент в размер на 0,039996 лева на акция, или общо почти 1,3 млн. лева - цялата печалба в периода 1 януари 2021 – 20 април 2021 г., в който компанията е осъществявала дейност като АДСИЦ. Начална дата за изплащане на дивидента е 20 юли т.г., а изплащането ще се осъществява чрез инвестиционните посредници и ОББ.

Източник: investor.bg

Компания е заявила инвеститорски интерес към общински терени в Сливен за изграждане на фотоволтаици. Община Сливен проведе търг с тайно наддаване, по реда и условията на Закона за общинската собственост, за учредяване на възмездно право на строеж за срок от 30 години. Става въпрос за изграждане на фотоволтаична централа на терени - частна общинска собственост в района зад бившия завод „Динамо“. Пет фирми са закупили документи за участие в процедурата, като една от тях е подала оферта с предложена цена - 4 477 777 лева. "Близо 460 дка общинска частна собственост ще бъдат отстъпени на частния инвеститор за 30 години, който да изгради фотоволтаичен парк. До момента тези земи не носят никакви приходи на общинския бюджет, на практика, те пустеят“, коментира кметът Стефан Радев. Началната тръжна цена на правото на строеж бе определена на 4 465 000 лева, без ДДС.

Източник: Банкеръ

70-метров комин на бившия Текстилен комбинат в Благоевград бе разрушен и на мястото ще бъде изградена инсталация за фотоволтаици. Коминът е в частния имот на „Струматекс“ АД, на ул. „Васил Левски“ № 60, Взривните дейности в този район не са прецедент – преди 2 г. по същия начин тук бяха премахнати производствени сгради на бившия Текстилен комбинат в Благоевград, след като германската компания зa пpoизвoдcтвo нa виcoĸoтexнoлoгични пpoтeзи и биoнични имплaнти Ottobock закупи голяма част от недвижимия имот от собствениците на „Струматекс” АД и започна изграждането на нов завод. Дружеството запази част от недвижимия имот, намиращ се в промишлената зона на ул. „Васил Левски” № 60 в Благоевград, а собствениците му – Мая, Тодор и Борис Андонови, продължиха шивашката дейност.

Източник: Струма

През юни от „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, от групата "Карол", са купени 345 дка земеделски земи при средна цена 1806 лв./дка - най-високата от началото на тази година. Тя е с 30% по-висока от средната за месец май, когато беше 1386 лева на декар. През месец не е имало продажби на имоти, но е получено окончателно плащане по два договора за продажба на разсрочено плащане от 2019 г. за 422 дка земеделски земи, посочва дружеството в редовния си месечен бюлетин. Така към края на юни има увеличение на портфейла от земеделски земи, като от януари досега в него са добавени 2464 декара и е в най-големия си обем тази година. В резултат „Адванс Терафонд“ притежава 185 018* дка земеделска земя и 60.8 дка земя в урбанизирани територии

Източник: actualno.com       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 

Предстоящи събития

19 юли: Национален план за възстановяване и устойчивост: Възможности за финансиране на бизнеса

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)

19 юли: Заседание на Арбитражната колегия на АС при БСК

22-24 август: Световна конференция по изменение на климата и устойчивост


Актуални дискусии

До 20.07.2022: Култура: - ЗИД на Закона за радиото и телевизията /Възраждане/

До 22.07.2022: Социална политика и заетост: ЗИД на на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

До 29.07.2022: Регионална политика:ЗИД на ЗУТ /ДБ и ПП/

До 01.08.2022: Образование: допълнение на Списък на професионални направления и защитени специалности

До 07.08.2022: Бизнес среда: ЗИД на Търговския закон /ПП, ИТН, ДБ и БСП/Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29.10.2022, съботно-неделен

CCNA 2 – 17.09.2022, съботно-неделен

DevNet Associate – 08.10.2022, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Акциите на Aston Martin се повишиха с 20% в петък, след като Фондът за публични инвестиции на Саудитска Арабия (PIF) стана вторият най-голям акционер в компанията-производител на автомобили. Фондът придоби дял от близо 17%. Посредством инвестицията на стойност 78 млн. паунда и емисията права на стойност 575 млн. паунда, 109-годишната компания ще може да намали дълга си и да инвестира в разработването на нови модели автомобили. Саудитският суверенен фонд ще притежава дял от 16.7% от компанията и ще има право на две места на борда на директорите. По-голям дял от 18.3% държи единствено Yew Tree Investments, собственост на канадския милиардер Лорънс Строл. Фондът разнообразява инвестициите си, които предимно влага в петролни проекти, с покупка на дялове в производителя на електромобили Lucid Motors и автомобилната компания McLaren. За Aston Martin, която обявява банкрут седем пъти в своята история, инвестицията създава сигурност за бъдещето на компанията. Понастоящем вторият най-голям дял се държи от Mercedes-Benz и се равнява на 9.7%.

Източник: Reuters

Америка

Испанският милиардер и основател на Zara Амансио Ортега води разговори за закупуването на 64-етажен небостъргач във финансовия квартал на Ню Йорк, съобщи частната му компания Pontegadea. Компанията ще плати 500 млн. долара за имота. Ортега е и основният акционер в компанията за търговия с дрехи Inditex и един от 30-те най-богати предприемачи в света. Сградата с луксозни апартаменти се намира на улица Dutch Street в Манхатън и е висока 234 м,.Планираното придобиване следва сделките в последно време на Pontegadea в Шотландия за придобиването на една от най-големите офис сгради и в Торонто, където компанията се сдоби и с известния небостъргач Royal Bank Plaza, където се намира централата на Royal Bank of Canada. Цената на сделката беше около 800 млн. евро.

Източник: Bloomberg

Азия

Foxconn, най-големият поддоставчик на електроника в света е станал акционер в конгломерата Tsinghua Unigroup чрез инвестиция за 5,38 млрд. юана (797 млн. долара). Инвестицията се случва в момент, в който Тайван гледа внимателно към амбициите на Китай да подсили индустрията си за чипове и предложи нови закони, за да попречи на това, което определя като кражби на технологии за полупроводници в Китай.  Foxconn не е поискала одобрение от тайванското правителство преди да направи инвестицията, а властите вярват, че тя е нарушила закона, който определя отношенията на острова с Китай. Регулаторите преценяват дали да наложи на Foxconn „максималната“ възможна глоба, която е 25 млн. нови тайвански долара, заради големия размер на китайската инвестиция. Тайванският закон гласи, че правителството може да забрани инвестиции в Китай „на база на въпроси, свързани с национална сигурност и развитие на индустрията“. Тези, които нарушават закона, могат многократно глобени докато не бъдат направени корекции.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
15.07.2022
Dow Jones Industrial
31 288.00 (658.00)
Nasdaq Composite
11 452.00 (201.00)
Стокови борси
15.07.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)97.57
Heating oil ($US/gal.)3.7000
Natural gas ($US/mmbtu)7.1150
Unleaded gas ($US/gal.)3.2000
Gold ($US/Troy Oz.)1.00
Silver ($US/Troy Oz.)18.66
Platinum ($US/Troy Oz.)855.01
Hogs (cents/lb.)109.93
Live cattle (cents/lb.)134.95

       Опознай България

185 години от рождението на Васил Левски

Васил Левски е идеолог и организатор на българската национална революция през ХIX век. Роден е на 18 юли 1837 г. в Карлово. През 1845 г. започва образованието си в килийното училище в родния си град, а година по-късно вече учи в местното взаимно училище. В периода 1852-1854 г. той живее в местния светогорски метох и учи църковно пеене. Левски завършва II клас на старозагорското класно училище. През 1856-1857 г. учи в свещеническото училище на даскал Атанас Иванов в Стара Загора, а през следващата година приема монашески сан дякон с име Игнатий. През 1858 г. е ръкоположен за йеродякон и става църковен певец в църквата „Света Богородица“ в Карлово. През 1862 г. Левски напуска родния си град и се отправя към Сърбия, за да се присъедини към Първата Българска легия, организирана от Раковски. Според легендата по време на военни упражнения той прави „левски скок“ и така получава своя прякор. След разтурянето на легията той се присъединява към четата на дядо Ильо войвода. От 1864 г. до началото на 1867 г. в различни български селища (Войнягово, Еникьой и Конгас) Левски се занимава с учителска дейност. През пролетта на 1867 година заминава за Румъния, където по препоръка на Раковски е избран за байрактар в четата на Панайот Хитов. През август 1868 г. отива в Букурещ и се свързва с „Българско общество“, което осигурява и паричните средства за първата обиколка на Апостола из България. Завръща се в България и започва работа по създаването на революционна мрежа на цялата територия на България. Основава множество революционни комитети и започва да подготвя народа за всеобщо въстание. В края на 1869 г., заедно с Любен Каравелов, участва в основаването на Българския революционен централен комитет (БРЦК). През 1870 г. Левски се завръща в България, заема се с доизграждането на комитетската мрежа и създаването на ВРО (Вътрешна революционна организация). За столица на организацията е избран Ловеч. През 1870-1872 година в българските революционни среди съществуват два централни комитета – Каравеловият в Букурещ и този на Левски, който действа в България. След това те се обединяват единен БРЦК. Той е заловен от турците в края на декември 1872 г. в Къкринското ханче и след като е изправен пред съд, е осъден на смърт и обесен на 18 (19) февруари 1873 г. (Снимка: Портрет от Георги Данчов - bg.wikipedia.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.07.2022
Българска версия: 30301, Английска версия: 2919

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999