Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 15 юли 2022 г., брой 5734
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(15.07.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.31295
USD   1.95485
CHF   1.98743
EUR/USD   1.0005*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Автомагистрали Хемус АД - София
Агра 99 АД - Савино
Бимекс Инженеринг АД - Пловдив
Възход АД - Пловдив
Еми АД - София
Жабляно АД - Жабляно
Интерлоджик Имоти АД - София
Интерлоджик лизинг АД - София
Прим АД - Хасково
Про Лего АД - София
Универсал Комерс АД - София
Фар АД - София
Хидрострой-инвест АД - Панагюрище
Хисар АД - Хисаря
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Увеличава се прагът по регистрация по ДДС от 50 на 100 хил. лв. Това решиха депутатите с промени в Закона за данъка върху добавената стойност, който Народното събрание прие на второ четене. Според действащата към настоящия момент правна уредба, при достигане на 50 хил. лв. облагаем оборот за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, данъчно задължените лица следва да се регистрират по ЗДДС. Промените влизат в сила от 1 януари 2023 г.

Източник: 24 часа

Правителството реши да създаде Институт за стратегически анализи и прогнози към министъра на финансите.  Институтът ще се назначава и освобождава от министъра на финансите. Основните му функции ще бъдат изготвяне на стратегически микро- и макроикономически анализи по тематични направления, включително фискална политика, стопанска конюнктура, пазар на труда, здравеопазване и други. Инситутът ще се занимава и с изграждане и подобряване на модели за анализ и прогнозиране на икономическото развитие на страната; разработване на математически и статистически модели за оптимизиране на използваните ресурси, включително финансови, от бенефициентите на публични средства; участия в съставянето и актуализирането на средносрочната бюджетна прогноза.

Източник: Банкеръ

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (03.10 - 14.10.2022)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(24.10 - 04.11.2022)

Заявка за участие в курса
Внимание: Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90, София

 

Концесии

"СОФ Кънект", концесионерът на летище "София", съобщи, че събира оферти за нова система за багаж до 15 юли. Поканата за изразяване на интерес е за проектиране, производство, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за обработка на багаж (BHS) на Терминал 2. Тя включва системи за заминаващи и пристигащи пътници. Иновативната система ще улесни процеса по смарт чекиране. Планира се и онлайн регистрация за полет, както и допълнителни ленти за получаване на багаж в зоната за пристигащи.

Източник: mediapool.bg

Дружества
Производство и обработка на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Дуерре ООД - София   1 261  
  2   Вид Глас 1 ООД - София   165  
  3   Арт Глас Студио Светлана ООД - Пловдив   125  
  4   Булглас ООД - Перник   118  
  5   Дублекс Гласс ООД - Свиленград   104  
  6   Декор България ЕООД - Пловдив   83  
  7   Стоянов Трейд ЕООД - Стара Загора   82  
  8   Дъ Глас Ко. ЕООД - София   72  
  9   Агрофикс Сервиз ЕООД - Стара Загора   67  
  10   Полиринг ЕООД - Търговище   53  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 13.07.2022
  Обща стойност (BGN): 4 533 151.15  
Брой търгувани компании: 42
Premium 306 356.87
Standard 4 126 873.08
АДСИЦ 70 346.65
Структурирани 8 421.99
Облигации 600.00
BEAM - Акции: 20 552.57
Най-голяма промяна в цените
Финанс Директ АД - София -93.20 %
Стара планина Холд АД - София 3.16 %
BaSE - Акции: 427 581.56
BaSE - АДСИЦ: 770.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Дружествата от групата на "Българския енергиен холдинг" ще внесат малко над 456 млн. лв. от натрупаните свои свръхпечалби от високите цени на електроенергията за компенсиране на скъпите ток и газ за бизнес потребителите, топлофикациите и газифицираните домакинства. Вноската ще бъде направена към Фонд "Сигурност на електроенергийната система" според последните законови поправки, позволяващи на енергийните предприятия със 100% държавно участие в капитала да внасят целеви вноски в помощ на засегнатите от скъпите ток и газ.

Източник: mediapool.bg

Първичното публично предлагане на „Бии Смарт Текнолоджис“ АД на пазара BEAM на Българската фондова борса (БФБ) е успешно, съобщават от оператора. Компанията е набрала търсените 1,2 млн. лева, с които ще финансира разширяването си на европейския пазар. Борсата допусна до търговия временна емисия акции, издадена от дружеството, с цел осъществяване на първично публично предлагане на 43 636 бр. акции. Книжата са реализирани в 119 сделки. Компанията е втората oт хранителната индустрия, която прави успешно IPO на пазар BEAM след „Смарт Органик“ АД.

Източник: investor.bg

Министърът на иновациите и растежа в оставка Даниел Лорер връчи сертификат за приоритетен инвестиционен проект на „Интуитив Сърджикал“, която ще инвестира 84 млн. лв. в завод за техника за роботизирана хирургия и минимално инвазивни грижи в Първомай. Инвестицията ще се финансира със собствени средства и първоначално ще открие над 100 нови работни места.. „С този проект само за последните четири месеца по ЗНИ са сертифицирани 11 проекта (7 - клас А, 3 - клас Б и 1 - приоритетен проект) с общ размер на планираните инвестиции 231,08 млн. лв., които ще разкрият над 1500 нови работни места“, подчерта Лорер. От тези проекти осем са извън столицата, в това число три в общини с безработица над средната за страната, а шест от тях се осъществяват във високотехнологични производства и услуги.

Източник: 24 часа

На 13 юли 2022 г. „Агрия Груп Холдинг“ АД е сключило договор за придобиване чрез договор за прехвърляне дружествени дялове с нотариално удостоверени подписи на правото на собственост на 100% от дяловете от капитала на търговско дружество „АгриВиа Ойл“ ЕООД, което развива дейност в областта на търговията със зърнени маслодайни култури и растителни олиа. Производството и търговията със зърнени маслодайни култури и растителни олиа са в обхвата на направленията от дейността на „Агрия Груп Холдинг“, като част от част от бизнес модела на холдинга.

Източник: Банкеръ

А1 България отчита силно второ тримесечие на 2022 годината и регистрира ръст на всички основни показатели, като приходите от мобилни и фиксирани услуги се увеличават с 12,5% до 121,5 млн. евро спрямо същия период за 2021 г., а общите приходи растат с 4,3% и достигат 151,3 млн. евро. Печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) възлиза на 63,3 млн. евро, регистрирайки ръст от 14,2% на годишна база. Приходите от мобилни услуги се увеличават с 10,3% през второто тримесечие и достигат 79,3 млн. евро.

Източник: Стандарт       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Мария Минчева бе определена за зам-председател на група 1 "Работодатели" на ЕИСК


Предстоящи събития

19 юли: Национален план за възстановяване и устойчивост: Възможности за финансиране на бизнеса

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)

19 юли: Заседание на Арбитражната колегия на АС при БСК

22-24 август: Световна конференция по изменение на климата и устойчивост


Актуални дискусии

До 15.07.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за железопътния транспорт

До 20.07.2022: Култура: - ЗИД на Закона за радиото и телевизията /Възраждане/

До 22.07.2022: Социална политика и заетост: ЗИД на на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

До 29.07.2022: Регионална политика:ЗИД на ЗУТ /ДБ и ПП/

До 01.08.2022: Образование: допълнение на Списък на професионални направления и защитени специалности

До 07.08.2022: Бизнес среда: ЗИД на Търговския закон /ПП, ИТН, ДБ и БСП/Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29.10.2022, съботно-неделен

CCNA 2 – 17.09.2022, съботно-неделен

DevNet Associate – 08.10.2022, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейският съюз ще подпише с Азербайджан меморандум за доставки на природен газ в опит да понижи зависимостта на ЕС от руската суровина. Споразумението ще позволи да се укрепи „стратегическото партньорство“ между ЕС и Азербайджан, което ще включи договореност за „доставки на каспийски природен газ в Европа и потенциално на Балканите в цел диверсификация“. ЕС и Азербайджан смятат до 2027 година да увеличават обемите на доставяния от Азербайджан природен газ „минимум до 20 млрд. куб. м на година“. За да се постигне това, плановете на Евросъюза са да вложи средства за увеличаване на капацитета на тръбопроводната мрежа на Южния газов коридор.

Източник: EUObserver

Америка

JPMorgan Chase & Co отчете по-висок от очакваното 28-процентов спад на печалбата за второто тримесечие, след като най-голямата американска банка задели повече пари за покриване на потенциалните загуби на фона на нарастващите рискове от рецесия. Очаква се четирите най-големи американски банки да отчетат провизии за загуби в размер на 3,5 млрд. долара за тримесечието, докато се подготвят за остро забавяне на икономиката, а Федералният резерв агресивно повишава лихвените проценти, за да озапти инфлацията.Банката отбеляза печалба от 8,6 млрд. долара, или 2,76 долара на акция, оставайки под средната прогноза на анализаторите за 2,88 долара на акция

Източник: Reuters

Азия

Имотната криза в Китай ескалира и е възможно да застраши банковата система на страна, в която секторът на недвижимите имоти съставлява цели 30% от БВП. Причината за усложняващата се ситуация е, че купувачи на жилища в десетки градове отказват да плащат ипотеките си за недовършените проекти.  Масовият бойкот срещу изплащането на ипотеки се дължи на забавянето на строителни проекти, причинено от финансовите затруднения в сектора след последните COVID ограничения в страната.   Купувачи от 18 провинции и 47 града са спрели да извършват плащания по ипотеки от края на юни. Строителните предприемачи са успели да завършат само 60% от домовете, които са продали на зелено в периода 2013 г. – 2020 година. Същевременно неизплатените ипотечни кредити в страната са отбелязали ръст от 26.3 трлн. юана (или 3.9 трлн. долара) за същия период, сочат оценки на анализатори от Nomura.Отказът от плащане на ипотеки може да увеличи лошите кредити на китайските банки с 83 млрд. долара, казват анализатори от Citibank. Бойкотът би могъл да засегне 4% от всички неизплатени ипотечни заеми на банките. Това се равнява на 1.5 трлн. юана (или 223 млрд. долара), твърди старшият икономист на ANZ China Бети Уан. Тревожното е, че ако повече купувачи откажат да плащат, това не само ще застраши финансовата система, но и допълнително ще създаде социални проблеми на фона на настоящия икономически спад. Цените на новите имоти в 70 града отбелязват спад за девети пореден месец през май, сочат данните на Националното статистическо бюро. Продажбите на имоти също са намалели.

Източник: actualno.com

 
Индекси на фондови борси
14.07.2022
Dow Jones Industrial
30 630.17 (-142.62)
Nasdaq Composite
11 251.20 (3.60)
Стокови борси
14.07.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)96.37
Heating oil ($US/gal.)3.6800
Natural gas ($US/mmbtu)6.6800
Unleaded gas ($US/gal.)3.1900
Gold ($US/Troy Oz.)1 706.10
Silver ($US/Troy Oz.)18.25
Platinum ($US/Troy Oz.)822.20
Hogs (cents/lb.)93.35
Live cattle (cents/lb.)139.93

       Опознай България

Горещници

15, 16 и 17 юли са отредени от православната църква на светите мъченици Кирик и Юлита, Атиноген и Марина. Смятат се за най- горещите дни през годината и са известни като горещници. Горещниците са свързани със строго спазвани забрани за полска и домашна работа - не се ходи на нива и не се жъне, вършее, коси и копае, не се возят снопите и не се впряга кола, не се пере, не се мие, не се меси и пече хляб, не се готви, не се преде, тъче и шие. Нарушаването на тези забрани се смята причина за пожари и запалване на реколтата, дома и др. Така в разгара на лятото, земеделците отпочиват от тежкия труд и гадаят за времето през зимните януари, февруари и март. Пече ли силно слънце през трите горещника - топли, без сняг и виелици ще бъдат и зимните януарско-мартенски дни. Според поверието, ако човек се изкъпе в топли минерални извори през тези дни, ще бъде здрав през цялата година. За най-опасен от трите дни се смята третият горещник, посветен на св. Марина. В деня на нейния празник съществува обичай да се запалва нов, "жив" огън. Стопаните гасят огъня в своите огнища и отново ги палят с "млад". Горещниците са едни от най-тачените сред българите празници за предпазване от огън.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 15.07.2022
Българска версия: 30302, Английска версия: 2919

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999