Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 11 юли 2022 г., брой 5730
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(11.07.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.31227
USD   1.92446
CHF   1.97300
EUR/USD   1.0163*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Асансьорни сервизи - София АД - София
БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ - София
ГБС Плевен АД - София
Капитал-3000 АД - София
Кочо Честименски АД - Пловдив
Крумица АД - Крумовград
Многопрофилна болница за активно лечение-Силистра АД - Силистра
Ремонтстрой АД - Бургас
Телекомплект АД - София
Телекомплект Инвест АД - София
Транслоджистикс София АД - София
Трейс Ямбол АД - Ямбол
Университетска многопрофилна болница за активно лечение Kанев АД - Русе
Хели Ер-Сау АД - София
Хляб 97 АД - Казанлък
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Оборотът в търговията на дребно в България е продължил да расте през месец май 2022 г., но затвърждава тенденцията към забавяне на фона на ускоряването на инфлацията. На годишна база повишението на оборотите на търговците на дребно у нас (с изключение на търговията с автомобили и мотоциклети) е с 5% спрямо равнището от същия месец на 2021 г., отчита Националният статистически институт. За сравнение, за април годишният ръст е 5,7%, за март - 9,6%, за февруари - 6,6%, а за януари - 11,1%.

Източник: investor.bg

По данни на НСИ, към 31 декември 2021 г. територията на Република България е 110 996.84 кв. километра. Според начина на трайно ползване (конкретно предназначение) на поземлените имоти най-голяма площ заемат земеделските територии - 54.60%, и горските територии - 33.13% от общата площ на страната. Урбанизираните територии обхващат близо 5 133.2 кв. км, или 4.62% от територията на страната.

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (03.10 - 14.10.2022)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(24.10 - 04.11.2022)
 
Заявка за участие в курса
Внимание: Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90, София

 

Дружества
Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Атоменергоремонт АД - Козлодуй   11 839  
  2   Волаком АД - София   3 193  
  3   Балкан Ерма ЕООД - Перник   1 274  
  4   Милара интернешънъл ООД - Пловдив   1 247  
  5   Арагорн ЕООД - Пловдив   1 207  
  6   Редко ООД - София   779  
  7   Партнер-ЖСП ЕООД - Девня   771  
  8   Астроида ООД - Панагюрище   505  
  9   Киттнер Анлаген Унд Машиненбау ЕООД - Калояново   471  
  10   Войнишки ООД - Благоевград   461  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 08.07.2022
  Обща стойност (BGN): 1 614 969.22  
Брой търгувани компании: 36
Premium 76 810.56
Standard 1 292 348.30
АДСИЦ 120 831.84
Структурирани 38 754.93
Облигации 54 151.48
BEAM - Акции: 32 072.12
Най-голяма промяна в цените
БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF ФОНД - София -49.21 %
Софарма АД - София 16.17 %
BaSE - Акции: 125 279.60
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

За периода от януари до юни 2022 г. централата ТЕЦ AES Гълъбово е произвела 1 965 171 МВтч. електроенергия, което е с над 30% повече спрямо същото шестмесечие на 2021 г. Това е и най-високият производствен резултат за шестмесечие от пускането на централата в търговска експлоатация преди 11 г. до днес. С производството си за полугодието централата е осигурила шестмесечното потребление на близо 1,1 млн. български домакинства. Само през юни ТЕЦ AES Гълъбово е генерирала 324 048 МВТч. електроенергия от български въглища, което е ръст с 690% спрямо месец юни година по-рано.

Източник: investor.bg

Aмepиĸaнcĸaтa компания Lіndеn Еnеrgу подаде уведомление в Комисията за защита на конкуренцията, че иска да стане акционер в българската компания "Овергаз инк.". Одобрението на КЗК е необходимо за финализиране на сделката, която предвижда Lіndеn да придобие 50% от капитала на "Овергаз инк." Бъдещите съдружници са поискали "бързо производство" - т.е. комисията да се произнесе в съкратени срокове (законът предвижда такава възможност). Двете енергийни дружества подписаха споразумение за партньорство миналата година по време на инвестиционния форум "Три морета".

Източник: Сега

Във Великотърновска област се продават фабрики, покрили всички европейски изисквания за производство и с добър външен пазар, дори цели бизнеси. Фабрикатата за замразени плодове и зеленчуци в с. Джулюница, собственост на фирмата „Болкан Фроузен фуудс“е с обявена цена е 1 100 000 евро, като условието е, че се продава не само базата, а целият бизнес заедно с персонала и управителя. Фабриката не работи поне от 2 години. Сумата от 300 000 евро искат и собствениците на напълно оборудвана птицеферма в с. Присово. Имотът включва 6251 кв. м земя с построени в нея къща, напълно оборудвана птицеферма, 2000 кв. м бетонна площадка, 4 допълнителни масивни постройки, 2 гаража, трайни насаждения и зеленчукова градина.

Източник: Борба - Велико Търново

Приключи строителната фаза на междусистемната газова връзка Гърция-България. Събитието беше отбелязано на газоизмервателната станция при гръцкия град Комотини, където интерконекторът се свързва с газопреносната мрежа на Гърция и с Трансадриатическия газопровод. От втората половина на месец юни интерконекторът е запълнен с тестови количества природен газ. Трасето и прилежащата инфраструктура са успешно тествани при пренос на природен газ в посока Стара Загора – Комотини, като от началото на юли станцията на Комотини също е загазена. Продължава интегрирането на системата за автоматизиран контрол и цялостно управление на газопровода (т.нар. SCADA система).

Източник: 3e News

„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ (ФНИБ) е продало земите си в района на Велико Търново. Купувачите са платили общо над 1,4 млн. лева, като средната цена достига 14 лева/кв.м, уточнява дружеството. Компанията планираше да реализира там индустриален или търговски парк. ФНИБ купи имотите през 2006 г. - общо 203 дка нерегулирани земи на основния път София-Варна, на 5 км от центъра на Велико Търново. Заради световната криза през 2008-2009 г. обаче, която засегна сериозно имотния сектор, дружеството отложи плановете си. Пазарът на имоти в България започна да се възстановява след 2013 г., но дружеството тогава даде приоритет на офис проектите си в София. През 2015 г. компанията е продала част от имотите с обща площ 24 445 кв. м, а през 2016 г. е сключила втора сделка за продажбата на още 30 250 кв. м. След двете продажби компанията е останала със 148 дка в региона. През май ФНИБ приключи сделката за продажбата на магазина, в който се помещава веригата от типа „направи си сам“ „Мосю Бриколаж“ във Варна, за 6,8 млн. евро. Купувач е фирмата „Господинови Строймаркет“. Дружеството продаде и един от парцелите си в кв. „Младост-4“ в София за 350 хил. евро.       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

АОБР: Крайните потребители да заплащат директно тавана от 250 лв/MWh

Бизнес съветът към ОИСР (BIAC) създава “мрежа за присъединяване” между работодателските организации в държавите-кандидати за членство

Щ. Ножаров: България се нуждае от коренна промяна на концепцията за развитие на икономиката

6 нови предизвикателства в BIA Open Innovation Platform


Предстоящи събития

19 юли: Национален план за възстановяване и устойчивост: Възможности за финансиране на бизнеса

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)

19 юли: Заседание на Арбитражната колегия на АС при БСК

12 юли: Представяне на "Практически наръчник за охранители"

11-14 юли: Заключително събитие по проект BE-RURAL за развитие на биоикономиката, Полша, 11 – 14 юли

22-24 август: Световна конференция по изменение на климата и устойчивост


Актуални дискусии

До 12.07.2022: Околна среда: ЗИД на Закона за управление на отпадъците

До 14.07.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ПП, ДБ и БСП/

До 14.07.2022: Образование: допълнение на Списък на професионални направления и защитени специалности

До 15.07.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за железопътния транспорт

До 20.07.2022: Култура: - ЗИД на Закона за радиото и телевизията /Възраждане/

До 22.07.2022: Социална политика и заетост: ЗИД на на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

До 29.07.2022: Регионална политика:ЗИД на ЗУТ /ДБ и ПП/

До 01.08.2022: Образование: допълнение на Списък на професионални направления и защитени специалности

До 07.08.2022: Бизнес среда: ЗИД на Търговския закон /ПП, ИТН, ДБ и БСП/Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29.10.2022, съботно-неделен

CCNA 2 – 17.09.2022, съботно-неделен

DevNet Associate – 08.10.2022, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Германският милиардер Клаус-Михаел Кюне става най-големият акционер в Lufthansa след като увеличи дела си от 10 на 15%. 14% от акциите на компанията са собственост на германското правителство, което спаси авиокомпанията от фалит по време на пандемията. Сумата на сделката не се съобщава, но въз основа на цената на акциите при днешната търговия такъв дял е на стойност €330 млн. Акциите на Lufthansa поскъпнаха с 2,4% след новината за промяната в дяловата собственсто. Клаус-Михаел Кюне е един от най-богатите бизнесмени в Германия. Миналата година той беше най-богатият човек в Германия, според класацията на Bloomberg, сега той е на второ място сред германските милиардери в класацията на Forbes със състояние от $32,7 млрд. Кюне притежава контролен пакет от швейцарската логистична компания Kuehne + Nagel, чийто съосновател е неговият дядо Август Кюне, както и 30-процентов дял в германския контейнерен превозвач Hapag Lloyd.

Източник: investor.bg

Америка

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average прибави 346 пункта (1,1%). Широкият измерител S&P 500 напредна с 1,5%, записвайки първа четиридневна печеливша серия от края на март насам. Технологичният бенчмарк Nasdaq Composite пък прибави 2,3%. Енергийният сектор бе сред водещите ръстовете в четвъртък, обръщайки скорошните загуби благодарение на поскъпващия петрол. Акциите на Exxon и Occidental Petroleum поскъпнаха със съответно 3,2% и 4%. Фючърсите върху американския лек суров петрол поскъпнаха с 3,9% до 102,37 долара за барел. Тези върху международния бенчмарк Брент пък прибавиха 3,5% към цената си до 104,23 долара за барел. Златото също поскъпна с 0,2% до 1739,6 долара за тройунция.

Източник: CNBC

Азия

Държавите трябва да разширят производството на соларни (слънчеви) панели, в сравнение с настоящата концентрация на производство в Китай. По този начин ще бъде възможно да се гарантират сигурни доставки и да се постигнат целите за намаляване на въглеродните емисии, каза Международната агенция по енергетика (МАЕ). Според нов доклад на МАЕ светът трябва да удвои до 2030 г. сегашния си капацитет за производство на "основните градивни елементи" за слънчеви панели, а именно: полисилиций, така наречените силициеви (слънчеви) пластини, клетки за слънчеви панели и други модули.През 2021 г. в Китай е бил концентриран 79% от производствения капацитет за полисилиций, отбелязва МАЕ, допълвайки, че впечатляващите 42% от това производство се намират в провинция Синдзян. А там най-големият завод в страната представлява сам по себе си 14% от световния производствен капацитет. Скоро Китай ще произвежда почти 95% от световния полисилиций, както и слитъците и пластините по-надолу по веригата за създаване на стойността. Под натиск да намали зависимостта от вноса на руски газ,

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
08.07.2022
Dow Jones Industrial
31 338.15 (-46.40)
Nasdaq Composite
11 635.30 (13.96)
Стокови борси
08.07.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)103.90
Heating oil ($US/gal.)3.6900
Natural gas ($US/mmbtu)6.3300
Unleaded gas ($US/gal.)3.4400
Gold ($US/Troy Oz.)1 739.40
Silver ($US/Troy Oz.)19.24
Platinum ($US/Troy Oz.)876.30
Hogs (cents/lb.)94.00
Live cattle (cents/lb.)133.95

       Опознай България

Шабленско езеро

Шабленското езеро се намира в Североизточна България, до град Шабла. Шабленското езеро обединява двете крайбрежни езера Езерец и Шабла. Те са свързани по между си с изкуствен канал и влизат в границата на защитената територия от 510 ха. Езерото е включено в списъка на орнитологично важните места в Европа. Обитава се от над 80 вида защитени птици- голям воден бик, морски дъждосвирец, белоока потапница, тръстиковия блатар, няколко вида патици, бърнета, гмурци, чапли, лебеди и др. Шабленското езеро е полусолена лагуна и лежи на 4-5 метров пясъчен нанос, натрупан върху богат торфен слой - доказателство за дълъг блатен период. Освен много редки птици езерото е и убежище на застрашените растителни видове.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 11.07.2022
Българска версия: 30292, Английска версия: 2919

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999