Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 27 юни 2022 г., брой 5720
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(27.06.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28024
USD   1.85845
CHF   1.94185
EUR/USD   1.0524*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив
Алтерко АД - София
АС Травел АД - Варна
Балканфарма Дупница АД - Дупница
Българска информационно-консултантска къща АД - София
Верея Тур 97 АД - Стара Загора
Верея Тур АД - Стара Загора
Възход АД - Пловдив
Гоце Делчев Табак АД - Гоце Делчев
Грийн Таун Проджектс АД - София
Делта кредит АДСИЦ - София
Добрички панаир АД - Добрич
Еко агро АД - Оброчище
Електроимпекс АД - София
Елиз АД - Варна
Елиз Комерс АД - Варна
Енигма Инвест АД - София
Загорка АД - Стара Загора
Застрахователно дружество Евроинс АД - София
Захар Инвест АД - Горна Оряховица
Имерис Минералс България АД - Кърджали
ИММИ АД - София
Интеркапитал Груп АД - София
Камчия АД - Варна
Котлостроене АД - София
НИД Индустриален фонд АД - София
Пенсионноосигурително акционерно дружество ЦКБ - Сила АД - София
Портови флот 99 ЕАД - София
ППС Имоти АД - София
Програмни продукти и системи АД - София
Ремонтстрой 98 АД - Плевен
Розахим АД - Горна Оряховица
Свежест 95 АД - Плевен
Сила Холдинг АД - София
Синергон холдинг АД - София
СОД Варна АД - Варна
Спиди АД - София
Строителна Механизация АД - Шумен
Тексим банк АД - София
ТЕЦ Бобов дол ЕАД - Големо село
Тосита АД - Русе
Трансстрой Автоматика и монтажи АД - София
Уеб Медия Груп АД - София
Уника Живот ЗК АД - София
Уника Застрахователна компания АД - София
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София
ФК Логос ТМ АД - София
Формопласт АД - Кърджали
Център за информационно осигуряване АД - София
Чез Електро България АД - София
ЧЕЗ Разпределение България АД - София
Черно море АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Рискът България да не получи навреме първото регулярно плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на 2.6 млрд. лв. бе преодолян, след като Народното събрание спешно прие на две четения нужните изменения в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Промените бяха едно от изискванията на ЕС за плащане на сумата. Сред по-големите схеми, които се очаква реално да стартират до края на годината, е програмата за саниране на жилищни сгради и няколко грантови схеми за подпомагане на предприятията.

Източник: mediapool.bg

В условията на ниски лихви и засилено предлагане на заеми през първото тримесечие на 2022 година нараснаха отпуснатите кредити на домакинствата, посочват от БНБ. Запазването на настоящите нива на ръст на кредитите създава предпоставки за увеличение на задлъжнялостта, което при вече ясно очертаната промяна към повишаване на лихвите може да се отрази негативно върху способността на кредитополучателите да обслужват дълговете си и да доведе до нарастване на лошите заеми при влошаване на икономическите условия. Предвид рисковете, свързани с несигурността в икономическата среда, Управителният съвет на БНБ реши да запази антицикличния капиталов буфер на ниво от 1,5% през третото тримесечие на 2023 г.

Източник: Труд

 

Организация и управление на фирмата
и оптимизация на производствените процеси

Предстоящ квалификационeн REFA-курс:
Модул 1: “Организация на работни системи и процеси”
(03.10 - 14.10.2022)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(24.10 - 04.11.2022)
Посочените периоди ще бъдат съобразени с ограниченията за провеждане на присъствени обучения.
Заявка за участие в курса

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888924185, 02/980-10-90, София

 

Дружества
Производство и разпределение на топлинна енергия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Топлофикация Русе АД - Русе   5 321  
  2   ЕВН България Топлофикация ЕАД - Пловдив   5 004  
  3   Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД Клон България - София   4 083  
  4   ВЕЦ Козлодуй ЕАД - Козлодуй   1 929  
  5   Микроенергия ЕООД - Ботевград   996  
  6   Веолия енерджи Варна ЕАД - Варна   914  
  7   Елдива 09 ООД - Кичево   338  
  8   Нелбо ЕАД - София   136  
  9   Уърлуинд ЕООД - Варна   95  
  10   Чайка Пак ООД - Варна   69  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 24.06.2022
  Обща стойност (BGN): 5 809 809.60  
Брой търгувани компании: 44
Premium 359 117.71
Standard 2 132 564.87
АДСИЦ 47 533.33
Структурирани 16 529.60
Облигации 3 210 128.73
BEAM - Акции: 43 935.36
Най-голяма промяна в цените
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София -9.03 %
Софарма АД - София 6.89 %
BaSE - Акции: 252 106.20
BaSE - АДСИЦ: 345.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Германският концерн "Либхер" ще открие трети завод в България, отново в района на Пловдив, този път за бетоновози. Той е построен за две години, нарича се "Либхер Конкрийт Технолоджи Марица" ЕООД и вече е пуснат в експлоатация. В него годишно ще се произвеждат 2000 детайла и предварително монтирани възли, както и 500 изцяло готови бетоновози, съобщиха от компанията. Новият завод на "Либхер" се намира на бул. "Кукленско шосе" в рамките на Пловдив. Изграден е върху терен от 37 000 кв.м, като застроената производствена и складова площ е 12 000 кв.м. Инвестицията е над 17 милиона евро.

Източник: mediapool.bg

Благоевградска фирма е единствен кандидат да изгражда новия модерен завод край дупнишкото с. Саморанаво. Модерният затвор ще се строи в бившите казарми край с. Саморанаво, впоследствие там е Затворническото общежитие за свободен режим към затвора в Бобов дол. Общата площ на имота, който ще се застроява, е 152 хил. кв. м. Комплексът се финансира по Норвежкия механизъм за около 34 млн. лева. Според проекта ще се изграждат две зони. Първата зона ще е с повишено ниво на наблюдение и охрана и включва нова сграда на администрацията на затвора, нов затворнически корпус с 200 двойни килии за 400 лишени от свобода, преустройство на 2 съществуващи сгради за складове, кухня, пералня, медицински център, спортен център на закрито и зала за осигуряване на заетост и обучение за лишените от свобода, изграждане на сграда за училище, зала и библиотека. Във втората зона ще има нова сграда – център за обучение на персонала и служители, хотелска част към центъра, преходно отделение за лишени от свобода с площадки за изграждане на нови такива, социален център и паркинг за обучаващия се персонал на центъра и посетители. Новият затвор трябва да бъде завършен до края на 2024 г.

Източник: БНР

Комисията за финансов надзор (КФН) е одобрила допускането до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Варна Риълтис” ЕАД, гр. Варна. Емисията е в размер на 10 млн. лева, разпределени в 10 хил. броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени и неконвертируеми облигации, с единична номинална и емисионна стойност 1000 лева. Облигациите са издадени на 21.12.2021 г. и с падеж 21.12.2029 г. Лихвеният процент е плаващ и се изчислява на базата на 6-месечен EURIBOR + надбавка от 3,5%. КФН вписва „Варна Риълтис“ като емитент и посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Източник: investor.bg

Стартиращата компания за устойчиви практики в пчеларството Bee Smart Technologies ("Бии Смарт Текнолоджис") планира първично публично предлагане (IPO) на пазара за растеж BEAM на Българската фондова борса и ще търси над 1 млн. лв., за да финансира европейското си разрастване. Около средата на следващия месец се очаква да стартира първичното публично предлагане, като за 7 юли се планира уебинар, на който да се даде пълна информация за IPO-то. Стъпката на IPO-то ще бъде от 800 хил. до 1,2 млн. лева. Целта на набрания капитал е да се създаде устойчивост в глобалния пчеларски сектор, заявиха от компанията.

Източник: investor.bg

Производителят на калцинирана сода Солвей Соди съобщи, че акционерите му са одобрили предложението на ръководството за разпределяне на брутен дивидент от 17,49 лв. на акция за 2021 г. или цялата нетна печалба на компанията от 111 млн. лв. отчетена за миналата година. Миналата година акционерите на Солвей Соди одобриха разпределението на дивидент от 14,77 лв. за 2020 г. или цялата печалба за годината в размер на 93,8 млн. лв. По-рано през юни Солвей Соди официално откри модернизирания си завод в Девня, Североизточна България, което увеличава годишния капацитет за производство на натриев бикарбонат – производно на калцинираната сода – с 200 000 тона.

Източник: SeeNews       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Проф. Таня Йосифова за последните изменения в потребителското право

Закъснява ли България за Зелената сделка?

Ще има ли пари за увеличение на пенсиите или мерките срещу инфлацията се отлагат?


Предстоящи събития

27 юни: Дискуя „Европейски мерки в защита на българския потребител“

1 юли: Обучение "Управление на проектни дейности от синдикалисти и работодатели на регионално ниво – част 1“

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)


Актуални дискусии

До 27.06.2022: Култура: - ЗИД на Закона за радиото и телевизията /Възраждане/

До 29.06.2022: Земеделие: ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност /ДБ, ПП и БСП/

До 30.06.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Търговския закон /ПП, ДБ, ИТН и БСП/

До 30.06.2022: Социална политика и заетост: ЗИД на на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

До 01.07.2022: Регионална политика: движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

До 07.07.2022: Околна среда: промени в заповед на министъра на околната среда и водите

До 15.07.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за железопътния транспортВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29.10.2022, съботно-неделен

CCNA 2 – 17.09.2022, съботно-неделен

DevNet Associate – 08.10.2022, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Лидери на Европейския съюз се готвят за още намаления на газовите доставки от Русия, като търсят начини за смекчаване на последиците от безпрецедентната криза, както и от ръста на цените на енергията върху икономиката на региона, предава Bloomberg. Последиците от руското нашествие в Украйна и използването от Москва на енергията като оръжия бяха основна тема на срещата на лидерите на ЕС в петък, след като спирания на доставките от Москва засегнаха 12 страни членки и принудиха Германия да повиши нивото на газовия си риск до втора степен на тревога. „Ако Германия вече казва днес, че през зимата ще имат недостиг на газ, последиците ще бъдат огромни за Германия, но също и за всички останали европейски страни“, коментира белгийският премиер Александър Де Кроо пред репортери в Брюксел във втория ден от срещата на върха.

Източник: investor.bg

Америка

Nike e поредната западна марка, която обяви плановете си да напусне Русия след инвазията в Украйна през февруари. Американският гигант за спортни стоки спря онлайн поръчките и затвори магазините в страната през март. Магазините, управлявани от местни партньори, продължават да работят, но компанията прекратява тези споразумения. "Nike ще напусне руския пазар. Нашият приоритет е да гарантираме, че подкрепяме изцяло нашите служители, докато намаляваме операциите си през следващите месеци. Русия става все по-икономически изолирана след инвазията и след санкциите", се казва в изявление на компанията. В момента страната работи върху законодателство, което ще наказва чуждестранни компании, които искат да напуснат, позволявайки на правителството да конфискува активите им и да налага наказателни санкции според Reuters.

Източник: money.bg

Азия

Растежът на бизнеса с облачните услуги в Китай се забавя, като през първото тримесечие на годината Alibaba отчита само 12% ръст на приходите, докато Tencent съобщава, че за същия период бизнесът на подразделението им за облачни услуги се е свил. Забавянето на облачния бизнес е показателно как китайските технологични гиганти се затрудняват да възвърнат позициите си заради регулаторните мерки на Пекин и забавянето на икономиката вследствие тежките ограничения заради коронавируса, съобщава Financial Times. През 12-те месеца до 31 март продажбите на Ali Cloud са се увеличили с 23% на годишна база, като са достигнали 75 млрд. юана (11 млрд. долара), а оперативната загуба на компанията е нараснала до 5 млрд. юана (744 млн. долара). За сравнение за същия период Amazon е увеличил приходите си от облачни услуги с 38%, като е реализирал 21 млрд. долара оперативна печалба при 67 млрд. долара продажби. 

Източник: Капитал

 
Индекси на фондови борси
24.06.2022
Dow Jones Industrial
31 500.68 (823.32)
Nasdaq Composite
11 607.60 (375.43)
Стокови борси
24.06.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)107.76
Heating oil ($US/gal.)4.2500
Natural gas ($US/mmbtu)6.1500
Unleaded gas ($US/gal.)3.7700
Gold ($US/Troy Oz.)1 837.30
Silver ($US/Troy Oz.)21.36
Platinum ($US/Troy Oz.)909.30
Hogs (cents/lb.)106.78
Live cattle (cents/lb.)133.38

       Опознай България

Иракли

Иракли е защитена територия с къмпинг, намираща се до с. Емона, Община Несебър. Отстои на 9 км от гр. Обзор и на 70 км северно е град Варна. Въпреки че в къмпинга има бунгала, той е известен с девствената си природа и чистата околна среда, която не може да се срещне почти никъде по българското крайбрежие на Черно море. Тъй като е далеч от големите курорти - Златни пясъци и Слънчев бряг, а и няма почти никаква инфраструктура, Иракли се посещава предимно от млади хора, които пренебрегват липсата на условия за сметка на общуването с дивата природа. Има много палатки и цели семейства живеят там от юни до септември. Заливът има огромна плажна ивица - повече от 3 км, която достига до нос Емине. Плажът е чист, не е каменист и се посещава от нудисти. Иракли е защитена местност. Целта е да се опазят типичните крайбрежни хабитати на редки и застрашени растителни видове, както и множество птици.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 27.06.2022
Българска версия: 30295, Английска версия: 2918

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999