Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 17 юни 2022 г., брой 5714
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(17.06.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28618
USD   1.88061
CHF   1.92845
EUR/USD   1.0400*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Варна Мениджмънт и Консултинг АД - Варна
ЗММ-Победа АД - Сливен
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В България равнището на свободни работни места през януари - март 2022 г. се е увеличило с 0,1 п.п. на годишна база до 0,9 на сто, отчита Евростат. През последното тримесечие на предходната година то е било 0,7 на сто. Равнището на незаетите работни позиции през първото тримесечие на настоящата година в сектор "промишленост и строителството" е 0,6 на сто. Така показателят запазва стойностите си спрямо същия период година по-рано. В сектор "услуги" равнището на заетост в България расте през тримесечието приключващо в края на март 2022 г., достигайки 0,9 на сто - ръст от 0,2 п.п. в сравнение със същите месеци на предходната година.

Източник: 24 часа

В края на месец май 2022 г. общата стойност на парите в обращение е 24,5 млрд. лв., което е спад с 24,8 млн. лв. спрямо предходния месец, показват данни на БНБ. Спадът на парите в обращение през май е още по-показателен на фона на високата инфлация. Свиването на наличните пари в обращение е знак за намаляване на потреблението на домакинствата, отчитат и от НСИ. Оборотът в търговията на дребно за месец април намалява с 0,8% спрямо предходния месец. Данните за април обаче са достатъчно показателни за свиване на потреблението. Оборотът при продажбите на храни и напитки през април намалява с 0,5% спрямо предходния месец.

Източник: Труд

 

Организация и управление на фирмата
и оптимизация на производствените процеси

Предстоящ квалификационeн REFA-курс:
Модул 1: “Организация на работни системи и процеси”
(03.10 - 14.10.2022)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(24.10 - 04.11.2022)
Посочените периоди ще бъдат съобразени с ограниченията за провеждане на присъствени обучения.
Заявка за участие в курса

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888924185, 02/980-10-90, София

 

Дружества
Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Алси ЕООД - Бургас   1 211  
  2   Кемстийл ЕООД - София   640  
  3   Марвин ООД - Димитровград   401  
  4   Полимер продукт ООД - Яна   384  
  5   Никойл ЕООД - Стара Загора   215  
  6   КЦМ Трейд ООД - Пловдив   212  
  7   Век 2007 ЕООД - Пловдив   209  
  8   Шакер ООД - Севлиево   206  
  9   Булсор Груп ООД - София   205  
  10   Дикра Метали ЕООД - Елин Пелин - гара   134  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 16.06.2022
  Обща стойност (BGN): 497 553.10  
Брой търгувани компании: 39
Premium 105 653.51
Standard 142 987.58
АДСИЦ 154 488.28
Структурирани 60 885.47
BEAM - Акции: 33 538.26
Най-голяма промяна в цените
Петрол АД - Ловеч 14.81 %
Сирма груп холдинг АД - София -3.80 %
BaSE - Акции: 96 875.49
BaSE - АДСИЦ: 514.50
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българският производител на мода Fashion Supply планира IPO на пазара за растеж на малки и средни предприятия BEAM. Целта на компанията е да набере 4 млн. лв. капитал, с който да се насочи към следващите стратегически цели на бизнес модела си. Fashion Supply е позиционирана успешно на европейския пазар, основно в Нидерландия и Англия, със собствени дизайнерски колекции за облеклата с нестандартни размери. Производителят е партньор на модните компании в сегмента - MS Mode, The Sting, Miss Etam, Terranova и други. В компанията е внедрен изцяло автоматизиран модел на работа.

Източник: money.bg

Производителят на IoT (интернет на нещата) устройства „Алтерко“ е предоставило допълнително финансиране на американското дъщерно дружество Allterco Robotics U.S., съобщават от публичната компания. Финансирането е в общ размер 1,5 млн. щатски долара съгласно решение на съвета на директорите. Общо 500 хил. долара се предоставят като парична вноска за увеличение на капитала. Останалите 1 млн. долара се предоставят като допълнителна парична вноска за период от една година срещу годишна лихва от 1%. Финансирането ще бъде използвано за разширяване на търговския екип на дъщерното дружество в САЩ и покриване на временни нужди от парични средства и др.

Източник: investor.bg

"Телевик" ще разширява производствените възможност с нова фабрика, която ще повиши капацитета почти тройно с инвестиция за 10 млн. лв. Това ще позволи на компанията да навлезе и в нови пазарни ниши. Българското предприятие е основано през 2000 г. и в момента в него работят около 200 души. Цялата тази дейност в момента се извършва в рамките на 3300 кв.м, като това включва производствена база, склад за части и материали и склад за готови изделия. С площ от 5500 кв.м новото хале ще бъде доста по-просторно. Изграждането му е започнало в края на 2021 г. и трябва да приключи официално през първото тримесечие на 2023 г.

Източник: Капитал

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ е купил 1115 дка земеделски земи при средна цена 1386 лв./дка – най-високата, която е платил през 2022 година. Той постоянни прави покупки на разпокъсани малки парчета земя в над 800 землища, което, заедно с извършваните последващи комасационни проекти, води до окрупняване на собствеността. През месец май 2022 г. са продадени 7 дка земеделски земи на средна цена 3000 лв./дка и е получено окончателно плащане по два договора за продажба на разсрочено плащане от 2017 г. за 923 дка земеделски земи. Към края на месец май 2022 г. дружеството притежава 185 095 дка земеделска земя и 60.8 дка земя в урбанизирани територии.

Източник: Банкеръ

Заради спирането на газовите доставки от правителството по основния договор на България с “Газпром експорт”, от “Булгаргаз” ЕАД са обявили спешен търг за покупка на количества на платформата на “Газов Хъб Балкан” ЕАД от 20 юни с цел “гарантиране непрекъснатост на снабдяването за българските потребители”. В обявлението на “Булгаргаз” ЕАД се казва, че се търси природен газ от организирания борсов пазар, а търсените количествата за юли са 46 000 MWh на ден. Според справка на “Булгаргаз” ЕАД, прогнозните количества за юли 1 722 335 MWh, което означава, че осредненото количество за ден е около 50 000 MWh. Така излиза, че от 20 юни отново ще се търси газ за индустрията и битовите потребители за следващия месец, при това отново през оферти, “предложени от търговци на природен газ”.

Източник: Труд       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Относно проект на Закон за представителните браншови организации в селското стопанство

Експерти за предложението за 2-месечен платен отпуск за бащинство

БАСЗЗ: Необходимо е изцяло ново законодателство, регулиращо поземлените отношения


Предстоящи събития

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)


Актуални дискусии

До 17.06.2022: Финанси и данъчна политика: актуализации на ДБ, бюджет на НЗОК и на ДОО за 2022 г.

До 17.06.2022: Земеделие: Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти

До 18.06.2022: Здравеопазване: Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г.

До 20.06.2022: Социална политика и заетост: ПМС за определяне на нов размер на социалната пенсия

До 20.06.2022: Регионална политика: промени в Тарифата за таксите, за ползване на републиканската пътна мрежа

До 20.06.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за пътищата /МС/

До 20.06.2022: Транспорт: придобиване на правоспособност за управление на МПС

До 21.06.2022: Енергетика: промени в Закона за енергетиката

До 21.06.2022: Енергетика: Промени в закона за енергетиката

До 22.06.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за пътищата /МС/

До 23.06.2022: Бизнес среда: ЗИД на Търговския закон

До 24.06.2022: Образование: списък на работодателите, които имат право да сключват договори по ЗВО

До 24.06.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за достъп до обществена информация /МС/

До 24.06.2022: Образование: списък на работодателите, които имат право да сключват договори по ЗВО

До 24.06.2022: Финанси и данъчна политика: ЗИД на ЗДДС /ДБ, ПП, ИТН и БСП/

До 27.06.2022: Култура: - ЗИД на Закона за радиото и телевизията /Възраждане/

До 07.07.2022: Околна среда: промени в заповед на министъра на околната среда и водите

До 15.07.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за железопътния транспортВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1  - 14 май 2022, съботно-неделен

DevNet Associate  - 8 октомври 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Американската верига за бързо хранене McDonald's ще плати сумата от 1,25 млрд. евро във Франция, за да избегне разследване за данъчни измами. В четвъртък председателят на Съда в Париж потвърди съответното споразумение между прокуратурата и френското дъщерно дружество на McDonald's, съобщиха от юридическия орган в Париж. По този начин разследванията, провеждани от 2016 г. насам по подозрение в данъчни измами, ще бъдат прекратени. Френското правосъдие подозира McDonald's, че изкуствено намалява печалбите си във Франция, като плаща лицензионни такси на европейската си компания майка в Люксембург. В началото на 2016 г. прокуратурата започна предварително разследване, след като представители на синдикатите подадоха жалба срещу френското дъщерно дружество на веригата за бързо хранене заради организирана данъчна измама. Според тогавашната информация става въпрос за годишна сума в размер на 75 млн. евро.

Източник: investor.bg

Америка

Федералният резерв на САЩ повиши основния си лихвен процент със 75 базисни пункта в сряда, опитвайки се да спре разрушителния скок на инфлацията. Централната банка на САЩ прогнозира забавяне на икономиката и нарастваща безработица през следващите месеци. Повишението на лихвата беше най-голямото, правено от Фед от 1994 г. насам, и беше предоставено, след като последните данни показаха продължаващо ускоряване на инфлацията. „Инфлацията остава висока, отразявайки дисбаланса на предлагането и търсенето, свързан с пандемията, по-високите цени на енергията и по-големия ценови натиск“, се казва в изявление на Федералния комитет за отворен пазар в края на последната си двудневна среща във Вашингтон. „Комитетът е силно ангажиран с връщането на инфлацията до нейната цел от 2%. Изявлението продължи да цитира войната в Украйна и политиките за блокиране на Китай като източници на инфлация.

Източник: economic.bg

Азия

Японският автоконцерн Honda Motor Co. и технологичният гигант Sony Corp. подписаха споразумение за създаване на съвместно предприятие за електрически превозни средства с „висока добавена стойност“ под името Sony Honda Mobility, което ще предостави „ново поколение мобилност и услуги“, съобщава Automotive News. Този ход, обявен по-рано в четвъртък, обединява две емблематични японски марки от две от най-важните индустрии в страната: автомобилната и високите технологии. Компанията, в която Honda и Sony ще имат равни дялове, ще бъде създадена тази година с цел разработване и продажби на електромобили и предоставяне на услуги за мобилност през 2025 г. Сделката все още подлежи на регулаторно одобрение. Ясухиде Мизуно, управляващ директор в Honda, ще изпълнява ролята на председател и главен изпълнителен директор в новата компания. Мизуно преди отговаряше за автомобилните операции в Honda.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
16.06.2022
Dow Jones Industrial
29 927.07 (-741.46)
Nasdaq Composite
10 646.10 (-453.06)
Стокови борси
16.06.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)116.92
Heating oil ($US/gal.)4.5800
Natural gas ($US/mmbtu)7.4100
Unleaded gas ($US/gal.)3.9000
Gold ($US/Troy Oz.)1 845.20
Silver ($US/Troy Oz.)21.82
Platinum ($US/Troy Oz.)944.30
Hogs (cents/lb.)106.03
Live cattle (cents/lb.)136.30

       Опознай България

Аквe калиде

Аквe калиде, Термополис или Бургаски минерални бани - независимо от наименованието си вече 25 столетия един лековит извор привлича неудържимо желаещите да се изкъпят в него. Курортът край минералните бани на Бургас е бил популярен още в древността. Свидетелство за хилядолетното използване на минералните бани са останките от античен и средновековен град край тях и тракийското светилище на трите нимфи, покровителки на изворите. Първият знатен владетел, къпал се в лековития извор, е Филип II Македонски - цар на Древна Македония и баща на Александър Македонски. Под името Аквe калиде, а по-късно и Термополис минералните бани се развивали и процъфтявали през вековете. В един от летописите се разказва, че в тях намерила спасение съпругата на византийския император Тиберий II. Първи лечебните качества на минералната вода край Бургас описва турският историк Евлия Челеби през XVII век, които твърди, че при пътешествията си по целия свят не е виждал друга по-лековита вода. Минералната вода край Бургас се характеризира като "мека". Тя е гореща, с температура 41 градуса, слабоминерализирана, умерено флуорна. Бистра е и е с много добри питейно-вкусови качества. В минералните извори търсят облекчение болни от ревматизъм, безплодие, подагра, невралгии.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 17.06.2022
Българска версия: 30295, Английска версия: 2919

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999