Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 31 май 2022 г., брой 5701
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(31.05.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29692
USD   1.81701
CHF   1.89390
EUR/USD   1.0764*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

15 години доверен партньор за дигитализация на 320+ компании.
Предлагаме
софтуерни решения за:
BI. Бизнес анализи
ERP. Цялостно управление на бизнеса
FPM. Финансово планиране и консолидация
Годишни отчети в XBRL формат
Изслушваме с внимание и съветваме за избор
на точната бизнес система.
Научете повече >>

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Авторемонтен завод Смолян АД - Смолян
Агротранс 98 АД - Банкя
АСИ Главпроект АД - София
Бдин АД - Видин
Бонора АД - София
Българска импресарско-рекламна агенция АД - София
Българска индустриална компания АД - София
Българско акционерно дружество Гранитоид АД - София
Дунавски бряг АД - Лом
Зена АД - Добрич
Индустриална зона Загоре АД - Стара Загора
Интерпред - Световен търговски център София АД - София
Интерхотел Сандански - България АД - София
Многопрофилна болница за активно лечение д-р Братан Шукеров АД - Смолян
Новоком АД - Плевен
Промишлена енергетика-Варна АД - Варна
Родопи-Автотранспорт АД - Девин
Системхим АД - София
Славяна АД - Славяново
Стаксел АД - София
Стройинвест холдинг АД - София
Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Бургас АД - Бургас
Фаворит петрол АД - Варна
Фазан АД - Русе
Хибридни интегрални схеми АД - София
Хотел Финландия АД - Чепеларе
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Брутният външен дълг в края на март 2022 г. възлиза на 41,542 млрд. евро, което е с 2,488 млрд. евро (+6,4%) повече в сравнение с края на март миналата година, обявиха от БНБ. Брутният външен дълг на сектор “Държавно управление” в края на март е 7,554 млрд. евро. За година той намалява с 311,7 млн. евро. Външните задължения на сектор “Други парични финансови институции” са 5,084 млрд. евро. Те се увеличават със 758,8 млн. евро (+17,5%) спрямо края на март миналата година. Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 14,285 млрд. евро в края на март 2022 г., което е с 376,2 млн. евро (+2,7%) повече в сравнение с края на март миналата година.

Източник: Труд

През март спрямо февруари 2022 г. нараства производството на твърди горива - с 8,7 на сто до 3 584 хил. т; пропан-бутанови смеси - със 133,3 на сто до 7 хил. т; безоловен бензин - с 31,7 на сто до 162 хил. т; дизелово гориво - с 29,1 на сто до 293 хил. т; електроенергия - с 14,7 на сто до 5 144 ГВтч., съобщи Националният статистически институт. Производството на природен газ остава без изменение. През март 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на твърди горива - със 78,4 на сто; безоловен бензин - с 43,4 на сто; дизелово гориво - с 16,7 на сто; електроенергия - с 20,5 на сто.

Източник: БТА

 
Дружества
Производство на велосипеди
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Крос ООД - Монтана   17 444  
  2   Макском ЕООД - Царацово   10 045  
  3   Лидер 96 ЕООД - Пловдив   6 187  
  4   Крос Видин ООД - Видин   2 837  
  5   Спринтер ООД - Монтана   1 577  
  6   Веломания ЕООД - София   1 539  
  7   Велотек ЕООД - Царацово   825  
  8   Велорим ООД - Царацово   180  
  9   Вромос.Ком ЕООД - Бургас   37  
  10   Балканвело АД - Ловеч   5  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 30.05.2022
  Обща стойност (BGN): 920 811.93  
Брой търгувани компании: 50
Premium 69 442.74
Standard 659 541.95
АДСИЦ 108 476.96
Структурирани 48.00
BEAM - Акции: 83 302.28
Най-голяма промяна в цените
Адванс Терафонд АДСИЦ - София -15.47 %
Софарма трейдинг АД - София 12.33 %
BaSE - Акции: 3 830 559.46
BaSE - АДСИЦ: 6 426.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" е купило 8 робота за близо 1 млн. лв., с които да чисти водоемите, съобщи Министерството на икономиката и индустрията. Обществената поръчка за покупката на 8-те роботизирани машини е обявена през март 2021 г. Стойността на една машина е 115 500 лв. Закупени са 8 - по една за всяко от 8-те поделения на дружеството на територията на страната. В момента започва обследване на 384 язовири, за чийто ремонт се подготвя обществена поръчка, каза вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова. За обследването на тези 384 язовира в Бюджет 2022 бяха заложени 57.1 млн. лева за Държавното предприятие "Управление и стопанисване на язовири".

Източник: mediapool.bg

В Казанлък отвори врати нов високотехнологичен телемониторингов център. Две технологични компании, които са сред основателите на Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването - Check Point Cardio и SAT Health, изработиха изцяло нов модел на интегрирана здравна грижа. В основата на тази грижа за пациентите стоят високотехнологични устройства за денонощно наблюдение в реално време на жизнените показатели на пациентите както и стандартизиран процес за достъп до услугата от цялата страна. Денонощното проследяването на пациенти се извършва от високотехнологичният телемониторингов център в гр. Казанлък, където са заети и обучени над 100 медицински специалиста и професионалисти по здравни грижи, а центъра разполага с най-ново поколение амбулаторна телемониторингова система, с изключително прецизно разработен AI алгоритъм за анализ на данните.

Източник: economy.bg

Компанията "Бош" приключи финансовата 2021 г. в България с консолидирани продажби в размер на почти 367 млн. лв. (188 млн. евро), като постигна ръст от близо 24 на сто. "През 2021 г. "Група Бош" в България повиши стабилно резултатите си и преодоля въздействието от коронавирус пандемията", заяви Константин Конов, главен изпълнителен директор на "Роберт Бош" ЕООД и представител на "Група Бош" в България. Към 31 декември 2021 г. броят на служителите на Бош в България, включително и в неконсолидираните компании, е 690 души, като увеличението е с 21 на сто в сравнение с миналата година. Това се дължи най-вече на стабилния ръст на екипа на "Бош Инженеринг Център - София".

Източник: БТА

„Доверие – обединен холдинг” АД - София няма да разпредели дивидент от печалбата си за 2021-а. Мениджърите предлагат 276 375.60 лева от положителния финансов резултат за миналата година, която е в размер на 1 094 014.36 лева, да бъде разпределена, да се заделят за фонд „Резервен“. Други 2%, или 21 880.29 лева, ще се изплатят като бонус на служителите на „Доверие – обединен холдинг” АД. Предлага се 1%, в размер на 10 940.14 лева, да се изплатят като еднократно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството. Остатъкът от печалбата или 784 818.33 лева ще се заделят за фонд „Допълнителни резерви“ на холдинга. Акционерите на „Доверие – обединен холдинг” АД са повече от 140 000 души Към момента дивиденти не се изплащат.

Източник: Банкеръ

Печалбата на „Градус“ АД за първото тримесечие се свива два пъти в сравнение с първото тримесечие на 2021 г., но поради промяна в подхода за отчитане на приходите от финансирания, а не поради промяна в бизнеса. Нетната печалба на „Градус“ за периода възлиза на 6,711 млн. лева при 13,794 млн. лева година по-рано, което е двойно по-малко. Намалението идва от по-малкото приходи от финансирания (субсидии от държавата, основно за хуманно отглеждане на кокошки, т. нар. "щастливи кокошки"). Те са с 6,25 млн. лв. по-малко и са 3,99 млн. лв. спрямо миналогодишните 10,3 млн. лв. През отчетния период е настъпила промяна в подхода при признаване на приходите от финансирания. През текущата 2022 г. те се признават равномерно в годината, а не наведнъж - при фактическото им получаване.

Източник: investor.bg

Регулирана информация

На 31.05.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за първо тримесечие 2022 на Наш Дом България АД Холдинг       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Кристиян Михайлов пред Trendy за изкуствения интелект

Моменти с колекцията "Европейска живопис" на Божидар Данев

Относно драстичното увеличение на концесионните такси за добив на подземни богатства

Относно ДДС за слабоалкохолните напитки

Предложения за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Относно предложенията за антикризисни мерки, внесени в НСТС


Предстоящи събития

31 май – 30 юни: Курс по Английски език за социален диалог 2

31 май – 1 юни: RE-Source Southeast 2022

1 юни: Конференция „Има ли държавна политика за обновяване на домовете?“

7 юни – 7 юли: Курс по Английски език за социален диалог 3

8-22 юни: Обучения „Кръгова икономика – добри практики“

7-8 юни: Двустранни срещи (B2B) по време на Free From Functional & Health Ingredients Expo

10 юни: Обучение по ЗБУТ (София)

10 юни: Kонференция "Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход"

15 юни: Уебинар „Счетоводни и правни аспекти при създаване и управление на онлайн магазин“

15 юни: Next Level HR

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)


Актуални дискусии

До 01.06.2022: Околна среда: промени в Правилника за устройството и дейността на НИМХ

До 06.06.2022: Регионална политика: Наредба за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване

До 08.06.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за пътищата /МС/

До 09.06.2022: Наука и технологии: Националната програма за полярни изследвания

До 11.06.2022: Здравеопазване: Законопроект за изменение на Закона за здравето /ИТН, ПП, БСП и ДБ/

До 12.06.2022: Култура: приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

До 13.06.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Търговския закон

До 15.06.2022: Образование: квалификация по професията „Техник-металург“

До 16.06.2022: Бизнес среда: Устройствен правилник на Българския институт по метрология

До 17.06.2022: Земеделие: Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти

До 20.06.2022: Транспорт: придобиване на правоспособност за управление на МПС

До 30.05.2022: Енергетика: таксите по Закона за подземните богатства

До 24.06.2022: Образование: списък на работодателите, които имат право да сключват договори по ЗВО

До 24.06.2022: Финанси и данъчна политика: ЗИД на ЗДДС /ДБ, ПП, ИТН и БСП/Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1  - 14 май 2022, съботно-неделен

DevNet Associate  - 8 октомври 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Руският петрол, доставян с танкери, ще бъде забранен, а ще бъде направено изключение за южния сегмент на тръбопровода „Дружба", каза на пресконференция председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Северният сегмент на газопровода обслужва Полша и Германия, които се съгласиха с ембаргото. Южната част отива към Унгария, Словакия и Чехия. Фон дер Лайен уточни, че ще бъде направено изключение за южния сегмент, който представлява 10% от вноса на руски петрол. „Имаме ясно политическо изявление от Полша и Германия, че те, както и останалите, ще спрат руския петрол до края на годината. Покрихме като цяло 90% от спирането на руския петрол през този период от време. Остават кръговото 10 или 11%, което се покрива от южната „Дружба". За момента се договорихме за изключения“, каза фон дер Лайен. Фон дер Лайен добави, че лидерите на ЕС ще продължат да се срещат, за да обсъдят подробности за петролното ембарго и други части от пакета от санкции. 

Източник: frognews.bg

Америка

Протест на служители от заведение за бързо хранене в Манхатън, настояващи да им плащат по 20 долара на час - подобно искане би било немислимо преди пандемията, но сега все повече компании силно повишават заплатите, което обаче не намалява неравенствата. Недостигът на работна ръка, свързан с разпространението на Covid-19, проблемите с грижите за децата и недоволството на нископлатените служители, които са твърдо решени да не остават на работа при условията отпреди здравната криза, кара предприятията да гарантират по-високо минимално заплащане, придружено от социални придобивки като по-добра здравна застраховка и премии. "Големите работодатели в страната осъзнаха необходимостта от осъвременяване на заплатите, ако искат да привличат надеждна работна ръка, която да им помага да изплуват в този период на голяма несигурност", подчертава Грегъри Дако, главен икономист в Ernst & Young Parthenon.

Източник: AFP

Азия

Индийският автомобилен концерн Tata Motors подписа споразумение за евентуално закупуване на производствен завод на Ford в западния индийски регион Гуджарат, съобщи Automotive News Europe. Това ще е поредната крачка на компанията в опит да увеличи производството си на електрически превозни средства. Индийският производител вече доминира зараждащият се пазар на електрически автомобили в страната, който правителството се опитва да разшири, като предлага на компаниите милиарди долари под формата на стимули. Меморандумът за разбирателство, обявен в понеделник, покрива земята, активите и всички отговарящи на изискванията служители, работещи в звеното в гр. Сананд, Гуджарат. Финансовите подробности около сделката обаче не са обявени. От Tata посочват, че ще инвестират в нови машини и оборудване в завода чрез звеното си за електрическа мобилност, като очакват заводът да произвежда по 300 хил. единици годишно. Освен това, производството може да бъде увеличено до над 400 хил. единици.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
27.05.2022
Dow Jones Industrial
33 212.96 (575.77)
Nasdaq Composite
12 131.10 (390.48)
Стокови борси
27.05.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)118.50
Heating oil ($US/gal.)4.0100
Natural gas ($US/mmbtu)8.7100
Unleaded gas ($US/gal.)3.9700
Gold ($US/Troy Oz.)1 854.60
Silver ($US/Troy Oz.)21.80
Platinum ($US/Troy Oz.)948.50
Hogs (cents/lb.)111.73
Live cattle (cents/lb.)132.40

       Опознай България

Архитектурен резерват Жеравна

Жеравна е малко селище, разположен в средния дял на Стара планина, в малка котловина, заобиколена от високи планински вериги. В непосредствена близост до него се намира град Котел. Селото е световно известен архитектурен резерват, съхранил над 300 къщи от епохата на националното възраждане. Някои от къщите са на повече от 300 години. Една от най-известните сред тях е родната къща на Йордан Йовков, в която известният български писател е роден през 1880 г. и в която в момента е уредена експозиция от документи и ръкописи на Йовков. Друга известна къща е къщата на възрожденеца Сава Филатеров – един от най-видните българи от края на XVII век, която също е превърната в музей. Запазената обстановка от преди два века представя начина на живот на българския възрожденец. Тя е богато украсена с изящни дърворезби. Вестибюлът е с оригинален дизайн в четириъгълна форма, а таванът е като купол. Къщата музей на Руси Чорбаджи – някога един от най- богатите хора в селото, се намира в неговия център. Всяка една от стаите в нея е направена с точно определено предназначение – за гости, за всекидневна, за дюкян, за кабинет и илюстрира бита, начина на живот на хората от този край през XVIII-XIX век. Жеравна е известна и със своите многобройни чешми. В околността бликат множество извори, повечето от които са вкарани в чучурите на чешми още от незапомнени времена.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 31.05.2022
Българска версия: 30299, Английска версия: 2914

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999