Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 27 май 2022 г., брой 5699
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(27.05.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29900
USD   1.82839
CHF   1.90200
EUR/USD   1.0697*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Автостарт АД - Самоков
Автотрансснаб АД - София
Агротехчаст АД - Оряхово
Арсенал АД - Казанлък
Балканвело АД - Ловеч
Български търговски център АД - Самоков
Валстонд АД - Габрово
Винпром АД - Велико Търново
Елпром ЕТ АД - Добрич
Завод за асинхронни електродвигатели АД - Пловдив
Индустриален бизнес център АД - София
Камъшит 98 АД - Силистра
КММ АД - Шумен
КПЗ 99 АД - Царева ливада
Подемстроймаш АД - Пловдив
Промишлена енергетика-ВТ АД - Велико Търново
Тримо АД - Пловдив
Тримоинвест холдинг АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Общият размер на отчетените приходи към Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване е 3,030 млрд. лева към 30 април 2022 г., което представлява 31,3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 157,8 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г., съобщават от Националния осигурителен институт (НОИ). Общо отчетените разходи възлизат на 5,471 млрд. лв. или 32,5% от заложените в плана за годината. Разходите са с 19,7 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г. В общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 4,708 млрд. лева., или 33,3% изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии за първите четири месеца на годината са с 341,5 млн. лв. или със 7,8%, по-големи спрямо същия период на 2021 г. За изплащане на т.нар. „Covid добавки“ от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 491,3 млн. лв.

Източник: investor.bg

От 1 януари 2024 г. българските банки ще спазват правилата за преструктуриране на Европейския банков орган, като прилагат подходящи мерки, съобразени с издадените от европейския банков регулатор насоки. Българската народна банка прие решението на ЕБО за прилагане на „Насоки относно подобряване на възможността за преструктуриране за институции и органи за преструктуриране“, които са взети в съответствие с разпоредби на Закона за Българската народна банка и Закона за кредитните институции, съобщи пресцентърът на централната банка. Насоките съдържат препоръки към институциите и компетентните органи за прилагане на подходящи мерки с цел подобряване на възможността за преструктуриране, в съответствие с европейска Директива 2014/59/ЕС, въведена в националната рамка със Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Източник: investor.bg

 
Дружества
Производство на осветители и лампи
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Осрам ЕООД - Труд   3 835  
  2   Фестони ЕООД - Марикостиново   2 553  
  3   2Р-България ЕООД - Пловдив   1 905  
  4   Марели ЕООД - София   1 862  
  5   ПОПП ЕООД - Костинброд   543  
  6   Икис СЛ ООД - София   399  
  7   Дар 80 ООД - Русе   349  
  8   УЗО ООД - Сливен   314  
  9   Атра 96 ООД - Пловдив   291  
  10   Атра Експорт ООД - Пловдив   212  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 26.05.2022
  Обща стойност (BGN): 24 525 542.18  
Брой търгувани компании: 46
Premium 121 661.13
Standard 2 364 854.75
АДСИЦ 1 042 169.73
Облигации 20 855 794.89
BEAM - Акции: 141 061.68
Най-голяма промяна в цените
Холдинг Света София АД - София 9.94 %
Емка АД - Севлиево -6.67 %
BaSE - Акции: 1 937.95
BaSE - АДСИЦ: 831.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Телеком А1 България, част от A1 Telecom Austria Group, ще придобие 100% от акционерния капитал на една от най-големите ИТ компании в България, STEMOА1 и STEMO заедно ще предоставят широко портфолио от високотехнологични услуги за корпоративни клиенти. Сътрудничеството в областта на системната интеграция на ИТ инфраструктурата, мрежовата свързаност, киберсигурността, разработката и внедряването на софтуер ще доведе до значителни възможности за растеж и ползи за потребителите на ИТ услуги. Дългогодишният опит на STEMO на българския пазар обхваща пълно портфолио от ИКТ услуги, като изграждане на ИТ инфраструктура, облачни и управлявани услуги, SAP/ERP интеграция, разработка и внедряване на софтуер, доставка и поддръжка на хардуер. А1 България ще финансира сделката чрез наличния си капитал, като стойността й няма да бъде публикувана според споразумението между участниците. Придобиването подлежи на одобрение от съответните регулаторни органи.

Източник: БТА

Комисията за енергийно и водното регулиране (КЕВР) прие проект на решение за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД като независим преносен оператор на преносна система за природен газ - междусистемна газова връзка Гърция – България (IGB). Проектът е приет съвместно с Регулаторния орган за енергия на Гърция (RAE). Това уточниха от КЕВР. Решението на Комисията за енергийно и водното регулиране и RAE осигурява от регулаторна гледна точка възможността за въвеждане в търговска експлоатация на интерконектора „Гърция-България“ (IGB) след 1 юли тази година. Газовата връзка е от стратегическо значение, тъй като ще позволи свързване на газопреносните системи на България и Гърция и ще осигури диверсификация на източниците и маршрутите на газовите доставки за нашата страна и за Югоизточна Европа. Чрез интерконектора IGB през втората половина на тази година България ще може да получава в пълен обем договорените 1 млрд. куб. м природен газ по договора с Азербайджан.

Източник: Банкеръ

През периода 2022-2023 г. Агрия Груп Холдинг планира да изгради нов логистичен център с капацитет на силози от 94 000 кв. м. в Североизточна България, за да ускори експортната дейност. Групата ще инвестира общо 8,7 милиона евро в съоръжението, включително 4,7 милиона евро, отпуснати през 2022 г. През април Агрия Груп Холдинг добави възобновяема енергия към дейностите си в агробизнеса и търговията с маслодайни семена, след като дъщерното му дружество Bora Energy придоби една трета от капитала на разработчика на соларен парк Energy Solar Technologies. Агрия Груп съобщи, че консолидираната му нетна печалба е скочила до 22,3 милиона лева през първите три месеца на 2022 г. от 7,6 милиона лева през същия период на миналата година, на гърба на значително увеличение на приходите. Приходите на земеделския производител за първото тримесечие се увеличха до 128,15 млн. лв. от около 80,8 млн. лв. за същия период на 2021 г., се казва във финансов отчет на компанията. 

Източник: money.bg

Българският производител на алуминиеви валцови и пресови продукти „Алкомет“ продължава да инвестира в Шумен и разширява производството си с нови мощности. Цялата инвестиция е на стойност около 11 млн. лв., а прогнозата е да увеличи с една четвърт капацитета на валцовите продукти. Оборудването е предназначено за надлъжно рязане на алуминиеви рулони. В следващите месеци ще бъдат закупени и нова наклоняема топилна пещ и втора хомогенизационна пещ за заготовки, които се използват за производство и обработка на профили. Така общият капацитет за валцови и пресови продукти ще се увеличи с 21% и ще достигне годишно количество около 111 хил. тона. След пускане в експлоатация на всички нови оборудвания, се очаква да бъдат разкрити около 35 нови работни места. Миналата година компанията сключи и договор с BMW за серийно производство на елементи за електромобилите на немския производител. През последните години компанията инвестира в модернизиране на оборудването и устойчиви производствени процеси, фокусирайки се върху намаляване на въглеродните емисии и подобряване нивата на рециклиране.

Източник: economic.bg

През 2021 г. българският газопреносен оператор "Булгартрансгаз" е увеличил приходите си с 50%, а печалбата е удвоена спрямо предходната година и достига 140 млн. лв. към края на годината. Това е в резултат на по-големите количества транзитиран природен газ - основно заради пускането на "Турски поток", както и заради по-голямото вътрешно потребление след пандемичната 2020. Дружеството обаче продължава да задлъжнява, като банковите кредити са над 1 млрд. лв., а общо пасивите на компанията стигат 3 млрд. лв. Това пак е свързано с изграждането на "Турски поток" и другите проекти за разширяване и модернизиране на газопреносната мрежа през последните години. Засега "Булгартрансгаз" успява да обслужва дълговете си, като перспективите за увеличаване на приходите са добри - след пускането на газовата връзка с Гърция и сформирането на регионален център на ЕС за покупки на газ, през България може да започнат да преминават много по-големи обеми, най-вече в посока Украйна. Но заедно с това ще има и нови разходи - в разширението на газовото хранилище "Чирен", за изграждането на терминала за втечнен газ край Александруполис (компанията е акционер с 20%), както и за газовата връзка със Сърбия.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

БСК стартира проект за обучение на безработни лица

Пивоварите намаляват бирата в пластмасови бутилки


Предстоящи събития

27 май: Представяне на виртуален биомагазин в Стара Загора

30 май: Заседание на НСТС

31 май – 30 юни: Курс по Английски език за социален диалог 2

31 май – 1 юни: RE-Source Southeast 2022

7 юни – 7 юли: Курс по Английски език за социален диалог 3

8-22 юни: Обучения „Кръгова икономика – добри практики“

7-8 юни: Двустранни срещи (B2B) по време на Free From Functional & Health Ingredients Expo

10 юни: Обучение по ЗБУТ (София)

10 юни: Kонференция "Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход"

15 юни: Next Level HR

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)


Актуални дискусии

До 27.05.2022: Земеделие: изискванията към преработените храни на зърнена основа

До 27.05.2022: Транспорт: Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство

До 30.05.2022: Енергетика: концесионното плащане за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства

До 30.05.2022: Социална политика и заетост: промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

До 30.05.2022: Финанси и данъчна политика: ЗИД на ЗДДС /ДБ, ПП, ИТН и БСП/

До 30.05.2022: Образование: Закона за кредитиране на студенти и докторанти

До 30.05.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за задълженията и договорите /МС/

До 30.05.2022: Бизнес среда: ЗИД на Закона за държавните резерви и военновременните запаси

До 01.06.2022: Околна среда: промени в Правилника за устройството и дейността на НИМХ

До 06.06.2022: Регионална политика: Наредба за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване

До 09.06.2022: Наука и технологии: Националната програма за полярни изследвания

До 11.06.2022: Здравеопазване: Законопроект за изменение на Закона за здравето /ИТН, ПП, БСП и ДБ/

До 12.06.2022: Култура: приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

До 13.06.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Търговския закон

До 15.06.2022: Образование: квалификация по професията „Техник-металург“

До 16.06.2022: Бизнес среда: Устройствен правилник на Българския институт по метрология

До 17.06.2022: Земеделие: Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти

До 20.06.2022: Транспорт: придобиване на правоспособност за управление на МПС

До 30.05.2022: Енергетика: таксите по Закона за подземните богатства

До 24.06.2022: Образование: списък на работодателите, които имат право да сключват договори по ЗВО

До 24.06.2022: Финанси и данъчна политика: ЗИД на ЗДДС /ДБ, ПП, ИТН и БСП/Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1  - 14 май 2022, съботно-неделен

DevNet Associate  - 8 октомври 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Британският финансов министър Риши Сунак наложи данък върху печалбата на големите петролни и газови компании в рамките на усилията на правителството да смекчи задълбочаващата се криза с разходите за живот. В Унгария премиерът Виктор Орбан заяви, че големите компании от енергийния до авиационния сектор ще трябва да предават „допълнителната си печалба“ за заздравяване на бюджета на страната, съобщава Bloomberg. „Петролният и газовият сектор извличат допълнителни печалби не в резултат на промени в последно време при поемането на риск, иновации или ефективност, а в резултат на растящите цени на суровините в световен план, стимулирани отчасти от войната на Русия“, заяви Сунак пред депутати от Камарата на общините. „Затова подкрепям аргумента да обложим със справедлив данък тези печалби“, допълни той, като предизвика смях сред депутатите от опозицията. Сунак заяви, че правителството налага „временен таргетиран данък върху енергийните печалби“, за да стимулира петролните и газовите компании да реинвестират печалбите си.

Източник: CNBC

Америка

Германският производител на тежкотоварни превозни средства Daimler Truck си е осигурил поръчка за 800 електрически камиона в САЩ, съобщава Automobilwoche. За целта е подписано писмо за намерение с доставчика на хранителни продукти Sysco. Първите електрически камиони на американската марка Freightliner, част от Daimler Truck, се очаква да бъдат доставени по-късно тази година. Доставката трябва да приключи до 2026 г. Финансовите подробности по сделката не са оповестени. Sysco иска да замени по-голяма част от своя автопарк от търговски превозни средства за доставка с такива, които използват алтернативни горива и задвижвания. Daimler Truck наскоро обяви, че се подготвя да започне търговско производство на модел eCascadia. Електрическият камион е базиран на конвенционалния Cascadia, който според компанията е най-продаваният камион за дълги разстояния в Северна Америка. С около 100 000 служители Daimler Truck е най-големият производител на камиони и автобуси в света.

Източник: investor.bg

Азия

Централната банка на Южна Корея одобри поредното лихвено увеличение и прогнозира последващи агресивни ходове, за да озапти потребителската инфлация в страната, достигнала 13-годишен връх. В четвъртък регулаторът повиши лихвата с 25 базисни пункта до равнище от 1,75%, най-високото от средата на 2019 г., като по този начин се присъедини към ястребите сред големите централни банки по света. Ден по-рано централната банка на Нова Зеландия одобри второто поредно голямо лихвено повишение в размер на 50 базисни пункта (б.п.) и също прогнозира допълнително агресивно затягане на паричната политика с цел контролиране на инфлацията. Южнокорейският регулатор завиши прогнозите си за инфлацията до 4,5% тази година, което е най-високото ниво от 2008 г. и е над двойно над целевото равнище на банката от 2%. "Нашата политика ще продължи да е фокусирана върху ценовата стабилност за известно време и ще е подходящо да кажем, че тази времева рамка ще се простира върху няколко месеца, засега", каза гуверньорът Ри Чанйонг по време на пресконференция.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
26.05.2022
Dow Jones Industrial
32 637.19 (516.91)
Nasdaq Composite
11 740.70 (305.91)
Стокови борси
26.05.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)114.26
Heating oil ($US/gal.)3.8500
Natural gas ($US/mmbtu)8.8100
Unleaded gas ($US/gal.)3.7900
Gold ($US/Troy Oz.)1 851.90
Silver ($US/Troy Oz.)22.13
Platinum ($US/Troy Oz.)941.00
Hogs (cents/lb.)111.83
Live cattle (cents/lb.)132.60

       Опознай България

Симеон Велики

Симеон (893-927 г.), третият син на Борис I, който идва да смени сваления си брат Владимир Расате, получава от баща си щедро наследство, което дава неизброими плодове през цялото му управление. Възпитаник на блестящата Магнаурска школа в Цариград, при него българската държава достига най-голямата си площ в цялата си история, а неговите походи на юг неведнъж поставят в критично положение самото съществуване на византийската империя. По времето на Симеон княжеската (ханска) титла на българските владетели "прескача" кралската и прераства в царска, т.е. в императорска, а българската архиепископия е въздигната в достойнството на патриаршия. Обилните данъчни постъпления и военната плячка, които постъпват в хазната, дават възможност да бъде разгърнато широко строителство на градове, крепости, разкошни дворци и храмове. Духовният разцвет, чиито семена са посети при Борис, се устремява към своя апогей - България на Симеон навлиза в своя "златен век". Катаклизмите от по- късните епохи стават причина огромната книжнина, създадена под меценатството на Симеон, да доживее до наши дни твърде често само в руски, сръбски, румънски и други преписи, но дори това е вече факт достатъчно красноречив сам по себе си. Симеон, подобно на Крум, умира на 27 май 927 г. от сърдечен удар при подготовката на поредната кампания срещу Цариград.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 27.05.2022
Българска версия: 30301, Английска версия: 2914

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999