Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 11 май 2022 г., брой 5688
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(11.05.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28498
USD   1.85316
CHF   1.86643
EUR/USD   1.0554*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

15 години доверен партньор за дигитализация на 320+ компании.
Предлагаме
софтуерни решения за:
BI. Бизнес анализи
ERP. Цялостно управление на бизнеса
FPM. Финансово планиране и консолидация
Годишни отчети в XBRL формат
Изслушваме с внимание и съветваме за избор
на точната бизнес система.
Научете повече >>

 

Райкомерс
Конструкшън ЕАД,
търси да назначи
  Водопроводчик

За повече информация:
Райкомерс Конструкшън
www.raicommerce.bg

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Атлас (АД) АД - София
Б.О.К. - Българска охранителна компания АД - София
Белатур АД - Петрич
Декотекс АД - Сливен
Доверие-Брико АД - София
Ел ей рент АД - Лом
Компания за минерални води (КМВ) Видена АД - София
Рудметал АД - Рудозем
Товарни превози 91 АД - Видин
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Българските потребители ще бъдат по-силно засегнати от увеличаващите се цени на храните и енергията спрямо други граждани на Европейския съюз, тъй като ниските доходи у нас ще бъдат допълнително подкопани от ускоряващата се инфлация, отчита в доклада си Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) Regional Economic Prospects. Инфлацията се ускори до 12.4% през март 2022, като цените на храните се повишиха със 17.4% в сравнение с март 2021 година. Прогнозата за растеж на БВП за 2022 г. е преразгледана до 2.5%, тъй като проблемите с предлагането вероятно ще продължат, докато през 2023 г. е вероятно възстановяване от 3.0% с повишен риск в случай на по-бързо нормализиране на инфлацията и стабилни инвестиции.

Източник: 24 часа

Министерството на финансите пласира ДЦК за нови 300 милиона лева на проведен аукцион. Така от началото на годината поетият нов дълг от държавата достига 1,8 милиарда лева. През март правителството погаси близо 2.7 млрд. лв. стари задължения - лихви и главница. На проведения аукцион МФ е продало на местни инвеститори книжа със срочност от 3 години и половина при лихва от средно 1,33%. За сравнение с подобни емисии по-рано тази година лихвата вече е повече от двойно по-висока. В началото на април ДЦК със срочност 3.5 години бяха пласирани с лихва 0.88%, а през февруари - с лихва 0.55%. Традиционно най-голям интерес към държавните ценни книжа за проявили банките, следвани от пенсионните фондове.

Източник: Сега

 
Дружества
Рязане, профилиране и обработване на скални материали
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Балканстон ЕООД - София   3 540  
  2   Ейч Би Минералс ООД - София   2 811  
  3   Булстоун ООД - Варна   381  
  4   Стоа ООД - София   342  
  5   Попчев Стоун Дизайн ЕООД - Слънчево   336  
  6   Гръцки мрамор ЕООД - Долна Градешница   186  
  7   Декор ООД - Хасково   65  
  8   Бумар АД - Сандански   54  
  9   Хидрострой-инвест АД - Панагюрище   40  
  10   Мрамор-Риолит-Б АД - Брацигово   23  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 10.05.2022
  Обща стойност (BGN): 1 750 801.65  
Брой търгувани компании: 48
Premium 55 371.67
Standard 1 482 573.43
АДСИЦ 31 894.56
Структурирани 141 338.78
BEAM - Акции: 39 623.22
Най-голяма промяна в цените
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София 26.00 %
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София -7.69 %
BaSE - Акции: 185 040.09
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Големи производители на текстил и облекло от Западна Европа изнасят производствата си от Украйна в България, но очакванията на компаниите са да плащат същата цена на ишлеме, каквато е в Украйна. Това са сравнително висок клас марки, които са инвестирали директно в собствено производство в Украйна и тези производства в момента са затворени, каза председателят на Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) Радина Банкова. Увеличеният обем на поръчките от западните компании към българските фирмите отключва стария проблем в страната, свързан с дефицита на работна ръка. Близо 20 процента от заетите в бранш "Облекло" са загубили работа, 10 на сто от фирмите в бранша са затворили.

Източник: БТА

Общият оборот на "Българска фондова борса" през април 2022 г. възлиза на 97.18 млн. лв. и намалява с почти 44% спрямо март, когато беше на стойност 172.24 млн. лева. През първите четири месеца на тази година оборотът се увеличава със 133.30 на сто на годишна база. По-ниският оборот е следствие от това, че броят на сделките на БФБ през април е само 6629 при 15 276 през месец март /-56.61%/. Пазарната капитализация на БФБ в края на месеца е в размер на 31.05 млрд. лв. или 21.15 на сто от БВП на страната. Най-ликвидни са били акциите на толовия завод "Неохим" АД, с които са направени 711 сделки. Сред най - търсените книжа са и на "Агрия Груп Холдинг" АД (455 сделки) и "Адванс Терафонд" АДСИЦ (394 сделки).

Източник: Банкеръ

Нетна печалба в размер на 19.5 млн. лв. отчита „Българската банка за развитие“ АД за първото тримесечие на тази година, съобщиха от кредитната институция. Само за първите три месеца на тази година ББР е отпуснала 81 нови кредита и лизингови сделки на обща стойност 17.7 млн. лева на малки и средни предприятия. Заемите са по новите кредитни продукти в подкрепа на редица сектори, сред които хотелиерството и ресторантьорството, инвестициите в зелена енергия, както и новите програми за оборотно финансиране без обезпечения. За първото тримесечие по програма „Възстановяване“ са отпуснати кредити за над 80 млн. лв. към близо 300 микро-, малки и средни предприятия. Финансовите резултати показват ръст на оперативния доход на банката, който е 27.8 млн. лв. в сравнение с 3.1 млн. лв. за същия период на 2021 г.

Източник: Банкеръ

Производителят на козметика „Лавена“ АД отчита ръст на приходите и печалбата през първото тримесечие на годината в сравнение с първите три месеца на 2021 г. Приходите на дружеството от дейността му за периода януари-март нарастват до 4,348 млн. лева от 3,997 млн. лева за същия период на 2021 г., или с почти 9% на годишна база. Общите приходи, в които влизат и 96 хил. лева финансиране от правителството (по компенсационните програми), са за 4,445 млн. лева в сравнение с 4,033 млн. лева година по-рано. Разходите на компанията се увеличават с по-бавен темп – до 4,065 млн. лева от 3,899 млн. лева, или с 4,3%. Разходите за материали на дружеството, в които влизат суровините и разходите за енергия, остават стабилни на ниво от 2,5 млн. лева.

Източник: investor.bg

В края на март 2022 г. активите на БАКБ достигнаха 2 481 662 хил. лв., което представлява ръст от 27.18% на годишна база и 12.87% повече, спрямо края на 2021г. Нетната печалба на БАКБ е в размер на 5.137 млн. лева след данъчно облагане. Данните показват ръст от 43.81% спрямо първото тримесечие на 2021 год. Спестяванията на граждани и фирми нарастват с 31.12%. За разглеждания период, банковата система отбелязва 8.6 % годишен ръст в привлечените средства. БАКБ продължава да разширява кредитния си портфейл, най-вече чрез увеличаване дела на кредити за физически лица, като по този показател ръста е с 30,87% при отчетени 14.53% за банковата система. Ипотечните кредити за граждани нарастват с 46,52% , при 15,97% ръст за банковия пазар.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

БСК стартира безплатни обучения по ЗБУТ за своите членове

Българчета спечелиха призови места в олимпиада по ИКТ

Председателят на БСК бе гост на IX-ия конгрес на КНСБ

Становище относно определяне на изискванията за екопроектиране


Предстоящи събития

9-11 май: Покана за бизнес делегация и участие в българо-чешки бизнес форум

12 май: Семинар-дискусия на тема „Чиста енергия, декарбонизация и инвестиции в енергетиката“

12 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на BIONNALE 2022

14-15 май: IAB Advanced Social Media Masterclass

14 май: Access MBA ви дава свободата да придобиете най-доброто бизнес образование

19 май: Кариерен форум за бежанци от Украйна

30 май - 2 юни: Двустранни срещи (B2B) по време на Technology & Business Cooperation Days 2022

24-25 май: Двустранни срещи (B2B) по време на Applied AI Conference 2022

31 май – 1 юни: RE-Source Southeast 2022

7-8 юни: Двустранни срещи (B2B) по време на Free From Functional & Health Ingredients Expo

10 юни: Обучение по ЗБУТ (София)

10 юни: Kонференция "Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход"

15 юни: Next Level HR

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)


Актуални дискусии

До 20.05.2022: Социална политика и заетост: Национален съвет по демографска политика към МС

До 20.05.2022: Регионална политика: ЗИД на Закона за общинската собственост

До 21.05.2022: Здравеопазване: Националната здравноинформационна система

До 27.05.2022: Земеделие: изискванията към преработените храни на зърнена основа

До 27.05.2022: Транспорт: Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство

До 30.05.2022: Финанси и данъчна политика: ЗИД на ЗДДС /ДБ, ПП, ИТН и БСП/

До 30.05.2022: Образование: Закона за кредитиране на студенти и докторанти

До 30.05.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за задълженията и договорите /МС/

До 30.05.2022: Бизнес среда: ЗИД на Закона за държавните резерви и военновременните запаси

До 30.05.2022: Енергетика: таксите по Закона за подземните богатстваВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1  - 14 май 2022, съботно-неделен

DevNet Associate  - 8 октомври 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Германия се подготвя тихомълком за внезапно спиране на доставки на газ от Русия с пакет спешни мерки, които може да включват поемането на контрол върху компании от критично значение. Подготовката, водена от министерството на икономическите работи, показва повишената готовност по отношение на доставките на газ, който захранва най-голямата европейска икономика и е от критична важност за производството на стомана, пластмаса и автомобили. Руският газ е формирал около 55% от германския внос миналата година и Берлин се оказа под натиск да се отдръпне от бизнес отношенията си, които според критиците помагат да се финансира войната на Русия в Украйна. Германия заяви, че иска да се откаже от руските доставки, но очаква да остане до голяма степен зависима от Москва за газа до средата на 2024 г.

Източник: investor.bg

Америка

Служители на американската администрация са попитали през март бразилската държавна петролна компания Petrobras дали може да увеличи добива на суров петрол. Целта на САЩ е да компенсира липсата на руски нефт, който е под ембарго заради войната на Владимир Путин в Украйна. Източници на Reuters, запознати с въпроса, са казали, че преговарящите са се прибрали с празни ръце. Ръководството на Petroleo Brasileiro SA е заявило, че нивата на производство са функция по-скоро на бизнес стратегия, отколкото на дипломация, както и че значително краткосрочно увеличаване на добива не би било възможно логистично. Ние правим всичко възможно с нашите съюзници и партньори, за да смекчим икономическите последици от руските действия върху други икономики, като Бразилия“, каза говорител на Държавния департамент на САЩ в изявление пред Reuters. „Работим с енергийни компании, за да увеличим капацитета им за доставка, особено с увеличаване на цените.“ Говорителят не даде подробности и не коментира конкретно срещата през март с представители на Petrobras.

Източник: economic.bg

Азия

Tesla спря по-голямата част от производството в завода си в Шанхай поради проблеми с осигуряването на части за електрическите автомобили, предават световните медии. Компанията е изправена пред все по-големи трудности да развива нормално бизнеса си, заради политиката на Пекин за нулев Covid и продължаващите локдауни в страната. Заводът на Илон Мъск в Шанхай планира да произведе по-малко от 200 превозни средства на ден, което е огромен спад в сравнение с традиционно произвежданите 1200 бройки в рамките на един ден. Този удар идва, след като фабриката беше изцяло затворена в продължение на 22 дни, заради политиката спрямо коронавируса. Проблемите в глобалната верига за доставки допълнително усложняват ситуацията за втория по големина производител на електромобили в Китай, след BYD. Общите им продажби в Китай са паднали с 48% през април, именно заради ограниченията, които доведоха до затворени фабрики и нарастващи разходи. 

Източник: money.bg

 
Индекси на фондови борси
10.05.2022
Dow Jones Industrial
32 160.74 (-84.96)
Nasdaq Composite
11 737.70 (114.42)
Стокови борси
10.05.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)101.46
Heating oil ($US/gal.)3.9400
Natural gas ($US/mmbtu)7.4800
Unleaded gas ($US/gal.)3.5100
Gold ($US/Troy Oz.)1 835.90
Silver ($US/Troy Oz.)21.42
Platinum ($US/Troy Oz.)953.20
Hogs (cents/lb.)101.58
Live cattle (cents/lb.)132.40

       Опознай България

Ден на Св.Св. Кирил и Методий

Още в най-старите български ръкописни книги, запазени до днес, е отбелязана паметта на светите братя - 14 февруари за св.Кирил и 6 април за св.Методий. За техния общ празник - 11 май, най-ранният запазен спомен е от XII век. Тази дата се чества и през следващите векове като църковна прослава, а през годините на българското възраждане се превръща и в гражданско тържество, изразяващо духовните въжделения на българите за църковна и политическа независимост, просвещение и национално въздигане. През 1857 година започва редовното отбелязване на празника на св.св. Кирил и Методий в Пловдив, Цариград, Шумен и Лом. Първото честване е организирано от Найден Геров през 1851 г. в Пловдив.11 май е и празник на град Шумен, където на този ден официално се откриват Друмевите театрални празници “Нова българска драма”. Историята на фестивала датира от 1966 г., когато е реализирано първото му издание под името "ДРУМЕВИ ТЕАТРАЛНИ ДНИ". Основен организатор и домакин на фестивала е Драматичен театър "Васил Друмев".


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 11.05.2022
Българска версия: 30205, Английска версия: 2912

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999