Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 04 май 2022 г., брой 5684
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(04.05.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.32477
USD   1.85281
CHF   1.90404
EUR/USD   1.0556*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Автотранспорт Чирпан АД - Чирпан
Българска външнотърговска компания АД - София
КЕТ АД - София
Напредък - Товарни превози АД - Нова Загора
Новоселска Гъмза АД - Видин
Сателит Х АД - София
Светлина АД - Сливен
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Печалбата на банковата система в България достига 569 млн. лева към 31 март 2022 г., нараствайки с 62,8% (220 млн. лв.) от реализираната такава през първото тримесечие на 2021 г., отчете Българската народна банка. През цялата минала година банките реализираха общо 1,4 млрд. лева печалба. В централната банка изчисляват, че в края на март размерът на разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, е 101 млн. лева, с 18,3% (23 млн. лева) по-нисък от отчетения година по-рано.

Източник: investor.bg

Общите месечни приходи, администрирани от Агенция „Митници“ през март 2022 г., са в размер на 1027,1 млн. лева и превишават приходите от същия месец на миналата календарна година с 243,5 млн. лева (31,1%). По-високи постъпления се отчитат при ДДС при внос и митата. Приходите от ДДС при внос възлизат на 596,3 млн. лева и регистрират ръст от 64,9% или с 234,7 млн. лева повече в сравнение с месец март 2021 г. За втори пореден месец приходите от ДДС от внос отбелязват най-висока стойност, отчитана като месечен приход от този приходоизточник.

Източник: 24 часа

 
Дружества
Производство на стъкло и изделия от стъкло
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   БиЕй Глас България АД - София   127 537  
  2   Пашабахче България ЕАД - Търговище   12 277  
  3   Шишеджам Аутомотив България ЕАД - Търговище   2 594  
  4   Стъклопакет ТА ЕООД - Хан Крум   2 421  
  5   Рубин трейдинг ЕАД - София   2 031  
  6   Дуерре ООД - София   1 261  
  7   Клер Д ЕООД - София   861  
  8   Екопринт Глас ООД - Осеново - Вн   638  
  9   Бул-Ит Глас ООД - Аксаково   438  
  10   Гласко ООД - Търговище   338  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 03.05.2022
  Обща стойност (BGN): 835 552.15  
Брой търгувани компании: 49
Premium 111 359.75
Standard 488 420.39
АДСИЦ 159 105.24
Структурирани 18 271.85
BEAM - Акции: 58 394.93
Най-голяма промяна в цените
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София -21.05 %
Зърнени храни България АД - София 5.64 %
BaSE - Акции: 101 743.04
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Канадската компания Trillion Energy Int., която до 2019 г. се казваше Park Place Energy, подновява проучванията си за добив на газ в участъка Вранино 1-11 в Добруджа през юли 2022 г. Вранино е село в района на Каварна, като участъкът е с площ от близо 400 квадратни километра. За него фирмата получи разрешение за проучвания за конвенционален газ и нефт още през 2014 г. по време на служебното правителство. Впоследствие първоначалните проучвания показаха, че залежите се намират на прекалено голяма дълбочина, за да е рентабилен добивът. Това накара фирмата да изостави работата и да се съсредоточи върху проучванията си в Румъния близо до границата с България.

Източник: 24 часа

Внесени са документите за вписване в Търговския регистър на нов съвет на директорите на "Български пощи" ЕАД. Новият изпълнителен директор на компанията ще е Богдан Диаманди Теофанидис. Новият председател на съвета на директорите ще е Лъчезар Проданов Арсов, а заместник председанел на Съвета на директорите Надежда Алексиева. В борда на компанията влизат още Виктор Караджов, Виктор Фачев. Новият борд се назначава до провеждането на конкурсите за нови директори. За 2021 г. загубата на компанията била 13 млн. лв. при планирана печалба от 100 млн. лв. Дружеството поддържа услуга, която е изцяло на загуба за компанията. Става въпрос за разноса на рекламни брошури. Тази дейност генерира 1 млн. лв. приход, а разходът е 5 млн. лв., каза вицепремиерът Калина Константинова.

Източник: mediapool.bg

Kongsberg Digital, дъщерно дружество на норвежката технологична корпорация Kongsberg Gruppen, заяви, че е придобило софтуерния разработчик Interconsult Bulgaria Ltd, или ICB, и ще го превърне в своя европейска платформа за изпълнение на съществуващи проекти и ускоряване на индустриалната цифровизация в контекста на енергийния преход. Смята се, че сделката допълва ноу-хауто на Kongsberg Digital в областта на Интернет на нещата (IoT), визуализацията, изкуствения интелект (AI) и машинното обучение за морската, петролната и газовата и комуналната индустрия. 

Източник: SeeNews

Производителят на козметика от Шумен „Лавена“ АД увеличава почти три пъти печалбата си през първото тримесечие на годината, тъй като ръстът на приходите на компанията изпреварва увеличението на разходите. Приходите от дейността на „Лавена“ възлизат на 4,348 млн. лева към края на март в сравнение с 3,997 млн. лева година по-рано. Увеличението е с почти 9%. Общите приходи са за 4,445 млн. лева при 4,033 млн. лева година по-рано. В тях влизат и 96 хил. лева финансиране от правителството, вероятно по схемата за компенсации за разходите за ток. Същевременно общите разходи на компанията достигат 4,065 млн. лева към края на март в сравнение с 3,899 млн. лева към края на март 2021 г.

Източник: investor.bg

Печалбата на "Централна кооперативна банка" АД в края на първото тримесечие на 2022 година е в размер на 17.22 млн. лева. Положителният финансов резултат е с 41.20% по-висок спрямо година по-рано, когато е бил 12.20 млн. лева. В края на първото тримесечие балансовата стойност на активите на ЦКБ е 7.48 млрд. лева. По този показател кредитната институция заема седмо място в класацията на БНБ на търговските банки у нас. Спрямо година по-рано банката е постигнала 8.90% увеличение на активите си или с 611.42 млн. лева. Сравнението с четвъртото тричесечие на миналата година балансовата стойност на активите отбелязва ръст от 1.30% или с 96.27 млн. лева.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

БАСЗЗ подкрепи благотворителната кампания на БЧК „В помощ на пострадалите от конфликта в Украйна“

Проведе се XIII Отчетно изборно общо събрание на Стопанска камара – Варна


Предстоящи събития

4 април – 8 май: Конкурс за проекти “Творци на бъдещето”

10-11 май: Двустранни срещи (B2B) по време на GreenTech Days 2022

9-11 май: Покана за бизнес делегация и участие в българо-чешки бизнес форум

12 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на BIONNALE 2022

14-15 май: IAB Advanced Social Media Masterclass

14 май: Access MBA ви дава свободата да придобиете най-доброто бизнес образование

30 май - 2 юни: Двустранни срещи (B2B) по време на Technology & Business Cooperation Days 2022

24-25 май: Двустранни срещи (B2B) по време на Applied AI Conference 2022

31 май – 1 юни: RE-Source Southeast 2022

7-8 юни: Двустранни срещи (B2B) по време на Free From Functional & Health Ingredients Expo

10 юни: Kонференция "Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход"


Актуални дискусии

До 10.05.2022: Околна среда: забрана на внос и развъждане на Американска норка на територията на РБ

До 20.05.2022: Социална политика и заетост: Национален съвет по демографска политика към МС

До 20.05.2022: Регионална политика: ЗИД на Закона за общинската собственост

До 21.05.2022: Здравеопазване: Националната здравноинформационна система

До 27.05.2022: Земеделие: изискванията към преработените храни на зърнена основа

До 27.05.2022: Транспорт: Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство

До 30.05.2022: Финанси и данъчна политика: ЗИД на ЗДДС /ДБ, ПП, ИТН и БСП/

До 30.05.2022: Образование: Закона за кредитиране на студенти и докторанти

До 30.05.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за задълженията и договорите /МС/

До 30.05.2022: Бизнес среда: ЗИД на Закона за държавните резерви и военновременните запаси

До 30.05.2022: Енергетика: таксите по Закона за подземните богатстваВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1  - 14 май 2022, съботно-неделен

DevNet Associate  - 8 октомври 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Германските автоконцерни BMW AG и Mercedes-Benz AG продават съвместното си предприятие за споделяне на автомобили Share Now на Stellantis за неразкрита сума, съобщава Automotive News Europe. Продажбата отразява оттеглянето на Share Now от северноамериканския пазар за споделяне на автомобили през 2019 г. в отговор на високите разходи за поддръжка и това, което компаниите описаха като „нестабилно състояние на глобалния пейзаж, свързан с мобилността“. Share Now, лидер на европейския пазар за споделяне на автомобили, позволява на клиентите да използват смартфони за краткосрочни наеми на автомобили, включително автомобили с марка Mini и Mercedes в градска среда. Чрез сделката Stellantis ще засили своето подразделение за мобилност Free2move, надявайки се, че глобалният тласък за намаляване на емисиите на въглероден диоксид също ще стимулира търсенето на услуги като споделяне на автомобили и ще осигури нови парични потоци.

Източник: investor.bg

Америка

Amazon обяви, че планира да създаде над 2500 корпоративни и технологични работни места през идните години в много градове в американския щат Калифорния. Тези работни места ще включват позиции в строителството на облачна инфраструктура, подобряване на технологията за виртуален асистент Alexa и проектирането на видео игри. Общини в щата Калифорния приветстваха Amazon през последното десетилетие и се убедиха от първо лице как инвестициите ни могат да отключат нови възможности за съседите им и местните икономики. Това каза вицепрезидентът за световното икономическо развитие в Amazon Холи Съливан. В допълнение компанията обяви, че ще разшири технологичните си центрове в районите на Сан Диего и Лос Анджелис, включително в Ървин и Санта Моника. Създаването на работни места и икономическото развитие е от основно значение за един устойчив и динамичен град, каза членът на градския съвет на Сан Диего Крис Кейт.

Източник: БТА

Азия

Германските автопроизводители удвояват дела си на китайския пазар на електрически превозни средства през първото тримесечие, съобщава консултантска компания PwC. През разглеждания период в Китай са продадени общо един милион изцяло електрически коли – две трети от глобалните регистрации в сегмента за това време. Благодарение на своите нови модели германските компании удвояват своя дял на китайския пазар до 4% в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., изтъква партньорът в PwC Феликс Кунерт. В Китай делът на електромобилите с батерии (BEV) от общия пазар достига 15 процента, като на основните европейски пазари той е 13%, в Южна Корея - 7%, в САЩ - 5 на сто, а в Япония – около процент. Проблемите в глобалните вериги на доставка свиха пазарния дял на плъгин хибридите в Европа. На фона на увеличеното време за доставка европейските автоконцерни сега се опитват да увеличат пазарния си дял при изцяло електрическите модели.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
03.05.2022
Dow Jones Industrial
33 128.79 (67.29)
Nasdaq Composite
12 563.80 (27.74)
Стокови борси
03.05.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)103.59
Heating oil ($US/gal.)4.1300
Natural gas ($US/mmbtu)7.8000
Unleaded gas ($US/gal.)3.5400
Gold ($US/Troy Oz.)1 865.10
Silver ($US/Troy Oz.)22.61
Platinum ($US/Troy Oz.)964.90
Hogs (cents/lb.)102.20
Live cattle (cents/lb.)135.33

       Опознай България

Църква Успение на Св. Богородица в с. Сапарево

Село Сапарево се намира на няколко километра от град Сапарева баня. Църквата Успение на Св. Богородица е най- голямата в общината и е изключително красива. Централният й купол се крепи от четири колони, които са увенчани с позлатени образи. Построена е в периода 1861–1864 г. Представлява умален вид на църквата в Рилския манастир. В изографисването и при изработването на дърворезбата художникът и майсторът- резбар също са се стремили да подражават на образци от Рилската обител. На мястото на днешната църква в началото на 19 век имало само един каменен кръст, което подсказва, че там е имало старо оброчище. Църквата е изградена по инициатива на Алексо Грахльов, който бил най-бедният човек в селото. Подтик към това му дало съновидение, в което му се явила Богородица и му казала да построи църква. Освен това тя му казала къде да копае, за да намери необходимите за строежа пари. Котелът, в който бедният човек намерил заровените златни пари, и до днес се пази като реликва в църквата. За строежа били наети майстори от Трън, прочути със своите строителни умения, а за украсата бил поканен дърворезбар и иконописец от Банско-Разложката школа.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.05.2022
Българска версия: 30208, Английска версия: 2913

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     

Ноември 2023
 ПВСЧПСН
44  12345
456789101112
4613141516171819
4720212223242526
4827282930   

Декември 2023
 ПВСЧПСН
48    123
4945678910
5011121314151617
5118192021222324
5225262728293031


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999