Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 28 март 2022 г., брой 5660
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(28.03.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.34568
USD   1.77770
CHF   1.91617
EUR/USD   1.1002*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Албена Холдинг АД - Оброчище
Дунапак Родина АД - Пловдив
Спартак Турс АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През февруари 2022 г. средният лихвен процент по кредитите на бизнеса в размер до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 0,04 процентни пункта до 2,96 на сто, а по тези над 1 млн. евро - с 0,01 процентни пункта до 2,23 на сто. Средният лихвен процент по кредитите на фирмите в размер до 1 млн. евро, договорени в евро, остава непроменен на ниво от 2,24 на сто, а по кредитите над 1 млн. евро намалява с 0,03 процентни пункта до 2,36 на сто. През февруари средният лихвен процент по овърдрафта на бизнеса в левове се понижава с 0,02 процентни пункта до 2,36 на сто, а по овърдрафта в евро – с 0,03 процентни пункта до 1,80 на сто.

Източник: Банкеръ

Брутният премиен приход в общото застраховане за първите 11 месеца на 2021 г. е в размер на 2 396 501 521 лева, съобщава Комисията за финансов надзор. 71,8 на сто от премийния приход е за застраховки, свързани с моторни превозни средства, а 4,9 на сто свързани със злополука и заболяване. Изплатените от застрахователите обезщетения в общото застраховане са в размер на 972 984 260 лева. 85,1 на сто от тези пари за изплатени по полици, свързани с моторни превозни средства, а 5,3 на сто – с полици, свързани със злополуки и заболяване. Общата печалба на застрахователните компании за тези период е над 237,6 млн. лева.

Източник: БТА

 
Дружества
Отглеждане на свине
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Аякс 1 ООД - Димитровград   16 755  
  2   Манекс Сън АД - Слънчево   7 162  
  3   Аякс-95 ООД - Димитровград   3 347  
  4   Хибриден център по свиневъдство АД - Шумен   2 802  
  5   Свинекомплекс Зимен АД - Зимен   2 734  
  6   Свинекомплекс Юделник ООД - Юделник   2 106  
  7   Свинекомплекс Бръшлен АД - Бръшлен   2 062  
  8   Свинекомплекс Крумово градище АД - Крумово градище   1 678  
  9   Манекс - Наско Манасиев ЕТ - Варна   1 297  
  10   Фаворит 97 ЕООД - Шумен   1 180  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 25.03.2022
  Обща стойност (BGN): 3 586 512.47  
Брой търгувани компании: 51
Premium 696 082.42
Standard 2 630 016.56
АДСИЦ 235 456.17
Структурирани 541.50
BEAM - Акции: 24 415.82
Най-голяма промяна в цените
Проучване и добив на нефт и газ АД - София 19.18 %
Софарма АД - София -7.20 %
BaSE - Акции: 888 385.10
BaSE - АДСИЦ: 495.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Интерконекторът Гърция-България (проект IGB - "Ай Джи Би") се свърза успешно с Трансадриатическия газопровод (ТАП). Физическото свързване беше изпълнено с две златни заварки, свързващи газоизмервателната станция при Комотини със съществуващата инфраструктура на ТАП, само на няколкостотин метра северно от надземното съоръжение на интерконектора, съобщиха от проектната компания "Ай Си Джи Би" (ICGB). След тестване на връзката, участъкът ще бъде засипан. Следва процес по инсталиране и интегриране на системите за измерване и управление с ТАП. При началото на търговската експлоатация на интерконектора, точката на свързване между ТАП и "Ай Джи Би", ще поеме първоначално количество от 1 милиард кубични метра газ годишно съгласно договора на "Булгаргаз".

Източник: БТА

Регламентът на Европейската комисия относно представянето на индивидуалните годишни финансови отчети на емитентите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар във формат XHTML, е вече в сила и не се предвижда ново отлагане. Съгласно Европейския единен електронен формат (ESEF), всички законно изискуеми документи трябва да бъдат обединени в един общ машинно четим документ. В тази връзка консултантската IT компания Balkan Services предостави нова услуга за преобразуване на индивидуални финансови отчети в XHTML формат.

Източник: Фирмена информация

Загубата на БДЖ нараства през 2021 година при управлението на служебния кабинет. “БДЖ-Пътнически превози” има нетна загуба от 33,3 млн. лв. за миналата година. Това е над три пъти повече от нетната загуба за предходната година от 10,82 млн. лв. Основната причина за увеличението на загубата е нарастването на разходите за ток в резултат на поскъпването на електроенергията за бизнеса. Разходите за ток на “БДЖ-Пътнически превози” през миналата година са малко над 61 млн. лв., при 41 млн. лв. за предходната 2020 г. “БДЖ-Товарни превози” също отчита по-голяма загуба през миналата година. Загубата на дружеството през 2021 г. е 8,9 млн. лв. при загуба от 2,9 млн. лв. за предходната година.

Източник: Труд

Дружествата от икономическата група на „Монбат“ АД са реализирали през февруари 2022 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 29,557 млн. лв. Това представлява минимално увеличение от 0,1% в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през февруари 2021 г., съобщава компанията. Консолидираните нетни приходи на дружеството за януари и февруари 2022 г. възлизат на 61,707 млн. лева, което представлява увеличение от 8,8% в сравнение с консолидираните нетни приходи от продължаваща дейност за същия период на 2021 г.

Източник: investor.bg

Продажбите на ток от страна на държавната централа "Марица-изток 2" продължават, като на 25 март 2022 г. бяха извършени три нови търга на българската енергийна борса. Средната минимална цена варираше между 417 и 425 лв. за мВтч, като това е малко по-високо ниво от постигнатото на сделките, извършени няколко дни по-рано. Два от търговете за количествата ток бяха за третото и четвъртото тримесечие, а само един - конкретно за месец май. Въпреки по-високите цени на търга в петък бяха продадени почти всичките предложени количества ток - общо 200 мегавата базова мощност. Общата сума, за която държавният ТЕЦ продаде ток, е над 180 млн. лв., което означава, че сделките за март и февруари са на стойност около 620 млн. лв.

Източник: Капитал

Регулирана информация       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Българската стопанска камара обявява национален литературен конкурс по повод своята годишнина


Предстоящи събития

30 март: Уебинар: Дигитална трансформация – интелигентно управление на финансите и контрола на разходите

3-31 март: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Cycling Europe - Matchmaking and expert talks

5-14 април: Решаване на проблеми с Excel – базисно ниво

12 февруари – 10 април: IAB Digital Marketing Masterclass

12-18 април: Онлайн Панаир "Спорт и Здраве III"

18-29 април: Решаване на проблеми с Excel – ниво за напреднали

12 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на BIONNALE 2022

31 май – 1 юни: RE-Source Southeast 2022


Актуални дискусии

До 29.03.2022: Здравеопазване: профилактични прегледи и диспансеризация

До 30.03.2022: Енергетика:ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници

До 30.03.2022: Земеделие: промени в Закона за подпомагане на земеделските производители

До 30.03.2022: Туризъм: Устройствен правилник на Министерството на туризма

До 30.03.2022: Регионална политика: ЗИД на Закона за пътищата

До 30.03.2022: Култура: Национален фонд „Култура"

До 31.03.2022: Околна среда: ЗИД на Закона за опазване на околната среда

До 04.04.2022: Регионална политика: Наредба за изпълнение на стоманени конструкции

До 08.04.2022: Транспорт: ДА „Безопасност на движението по пътищата“

До 14.04.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Наказателния кодекс

До 21.04.2022: Социална политика и заетост: ЗИД на Закона за социално подпомагане

До 26.04.2022: Финанси и данъчна политика: ЗИД на Кодекса за социално осигуряванеВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1  - 14 май 2022, съботно-неделен

DevNet Associate  - 14 май 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Финансовите санкции срещу Русия, включително изключването на някои руски банки от системата SWIFT, досега не са предизвикали сериозно напрежение на паричните пазари или недостиг на ликвидност в банковата система на еврозоната. Това става ясно от последния икономически бюлетин на Европейската централна банка, публикуван от Българската народна банка. Според анализаторите балансите на банките остават като цяло здрави благодарение на стабилните капиталови позиции и по-малкия брой необслужвани кредити. "Сега банките са толкова рентабилни, колкото бяха и преди пандемията", пише в документа. Лихвените проценти по банкови кредити за фирми леко се повишиха, докато тези по ипотечни кредити за домакинства остават стабилни на исторически ниски нива. Кредитните потоци към фирми намаляха, след като през последното тримесечие на 2021 г. значително нараснаха. Кредитирането на домакинствата се запазва, особено за покупка на жилище.

Източник: money.bg

Америка

Amazon е една от най-големите компании в света, като има над 185 склада за търговия. На територията на САЩ търговските бази са над 110, като работниците в тях редовно се оплакват от лошите условия на работа и ниското заплащане. Въпреки това от Amazon до момента успяват да откажат работниците си от идеята да сформират профсъюз. Подобна възможност обаче съществува в Бесемер, Алабама. Складът в 27-хилядния град е известен с името BHM1 и има възможността да се превърне в първото подобно съоръжение на компанията, чиито работници са се обединили в профсъюз, съобщава Financial Times. През 28-годишното си съществуване Amazon е безгрешен в смачкването на усилията за създаване на синдикати в САЩ. До миналата година нито едно съоръжение не беше успяло дори да проведе гласуване, камо ли да спечели. Залозите за Amazon са дори по-високи сега, отколкото по време на последното гласуване в Бесемер, тъй като недостигът на работна ръка и кризата на веригата за доставки доведоха до допълнителни разходи през последното тримесечие в размер на 4 млрд. долара.

Източник: Капитал

Азия

Инвеститори в китайски строителни компании се готвят за един от най-лошите сезони на отчетите от над десет години насам и дори така е малко вероятно да получат веднага пълна картина. Най-малко девет имотни компании, включително спрелите плащания China Evergrande Group и Kaisa Group Holdings, се очаква да пропуснат крайния срок този месец за обявяването на одитираните си годишни резултати - първия кръг от отчети от началото на кредитната криза, която предизвика сътресения в цялата индустрия и вълна от спиране на плащанията. Забавянията, придружени на моменти с оттегляне на одитори, разширяват несигурността за това колко дължат изпадналите в затруднение строителни компании и дали постигат напредък в набирането на средства, за да платят на кредиторите и да останат в бизнеса след ограниченията за прекомерния дълг. Преди шест месеца повечето частни компании съобщиха, че дълговите им профили се подобряват, но ликвидната криза постави много от тях в потиснато състояние.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
25.03.2022
Dow Jones Industrial
34 861.24 (153.30)
Nasdaq Composite
14 169.30 (-22.54)
Стокови борси
25.03.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)110.58
Heating oil ($US/gal.)3.6600
Natural gas ($US/mmbtu)5.6600
Unleaded gas ($US/gal.)3.3800
Gold ($US/Troy Oz.)1 943.70
Silver ($US/Troy Oz.)25.32
Platinum ($US/Troy Oz.)1 001.30
Hogs (cents/lb.)125.85
Live cattle (cents/lb.)137.38

       Опознай България

Боянската църква

В Боянската църква „Св. Никола и св. Пантелеймон“ има средновековни стенописи от 1259 г. с високи художествени качества и неоспорим принос в европейската художествена култура. На северната стена са изобразени ктиторите севастократор Калоян, “братовчед царев, внук на сръбския крал Стефан”, и съпругата му Десислава, а на срещуположната стена – царската двойка Константин Тих Асен и Ирина, внучка на цар Иван Асен II и дъщеря на византийския император Теодор Ласкарис. Предадени са всички подробности в облеклото, в лицата са спазени индивидуалните особености, така че може да се приеме, че това са истински портрети, рисувани вероятно от натура и то във време, когато портретната живопис е била в зачатък. В много от религиозните сцени са изобразени черти от тогавашния народен бит. Стенописите имат не само художествена, но и историческа и документална стойност. Църквата е включена през 1979 г. в Листата на световното културно наследство на ЮНЕСКО под № 42. От 2003 г. Боянската църква е филиал на Националния исторически музей.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 28.03.2022
Българска версия: 30208, Английска версия: 2916

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999