Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 18 март 2022 г., брой 5654
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(18.03.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.31967
USD   1.76982
CHF   1.88332
EUR/USD   1.1051*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Аутомотор 99 АД - София
Гленмоор Кепитал АДСИЦ - Варна
Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София
Зеда Тур АД - София
Компас Фонд за Вземания АДСИЦ - София
Медицински Център ДВ Медикал АД - София
Мина Станянци АД - София
Родина АД - Хасково
Родина Хасково АД - Хасково
Тексим-Транс АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Компаниите за управление на активи са регистрирали в България 1358 колективни схеми, които продават свои дялове към края на 2021 година. Те управляват 6.11 млрд. лева от парите на българите към декември, като сумата расте спрямо края на септември, когато в техните портфейли е имало 5.26 млрд. лева. В сравнение с декември 2020 г., стойността на техните активи са нараснали с над 2 млрд. лева. Привлечените от сектор „Застрахователни компании и пенсионни фондове“ средства към края на декември имат най-голям дял в активите на чуждестранните инвестиционни фондове. Заедно с това те нарастват със 796.4 млн. лева (24.8%) до 4.01 млрд. лева при 3.21 млрд. лева към края на 2020 г.

Източник: Банкеръ

Таванът на помощите, които отпуска държавата на небитовите потребители заради високите цени на електроенергията, ще бъде увеличен за април 2022 г. от 250 на 300 лева за мегаватчас. Това е предложението на Министерството на енергетиката за гласуване в МС, направено след широк кръг консултации с всички заинтересовани страни - бизнеса, Министерството на финансите, КЕВР и други. Схемата за подпомагане остава същата - 75 процента от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за април и базовата цена от 185,59 лева за мегаватчас (средна цена базов товар на пазар "ден напред" на БНЕБ за юли 2021 г.).

Източник: БТА

 
Дружества
Отглеждане на домашни птици
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Градус - 98 АД - Стара Загора   6 512  
  2   Еко Фарм 2005 ЕООД - Сливен   2 829  
  3   Ангелов - Иван Ангелов ЕТ - Пещера   2 686  
  4   Авис ЕООД - Завет   2 280  
  5   Камчия ЕАД - Шумен   1 652  
  6   Градус 7 ООД - Стара Загора   870  
  7   Галус Къмпани ООД - Костинброд   793  
  8   Консорциум Агробизнес АД - София   578  
  9   Андип-92-Андрей Павлов-Андреана Павлова ЕТ - Пловдив   436  
  10   Квинс-Арго ЕООД - Лозница   302  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 17.03.2022
  Обща стойност (BGN): 2 152 050.84  
Брой търгувани компании: 45
Premium 160 167.32
Standard 1 179 265.53
АДСИЦ 109 289.01
Структурирани 83 243.30
Облигации 538 656.76
BEAM - Акции: 81 428.93
Най-голяма промяна в цените
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София 30.00 %
Зърнени храни България АД - София -2.63 %
BaSE - Акции: 1 001 505.00
BaSE - АДСИЦ: 227 761.80
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Компанията за продажба на храни и напитки през вендинг машини "Брейктайм" има нов основен акционер. Фондът Integral навлиза след инвестиция от 5 млн. евро, чрез които получава най-големия дял в дружеството. Последното голямо финансиране на този бизнес беше през 2015 г., когато друг фонд - NEVEQ II вложи 1 млн. евро. Базираният в Лондон Integral става мажоритарен акционер чрез увеличение на капитала на дружеството. Съоснователят на компанията Цветан Лъжански запазва съществен дял. Преди сделката той държеше 42.5% от "Брейктайм", следван от NEVEQ II с 21.59% и другият съосновател Светодар Йосифов с 19.59%. Integral е управляван от българина Стефан Цветков, а е финансиран от европейски институции като ЕБВР и ЕИФ, както и от IFC. Сделката е през българското дружество на фонда - "Орбит инвестмънт холдингс".

Източник: Капитал

Продължава засиленото предлагане на дългосрочни договори за доставка на ток по фиксирани цени от държавата ТЕЦ "Марица-изток 2". На 17 март централата реализира, макар и не на 100%, четири търга за продажба на електроенергия от април до края на септември 2022 г. Договорените приходи от тях са 94 млн. лв., а средната цена - 450 лв./мВтч, което е с 30% по-ниско от нивата при сделките на 9 март. Тогава бяха продадени много по-малко количества енергия, но приходите бяха 84 млн. лв. През февруари ТЕЦ "Марица-изток 2" успя да пласира енергия за още 160 млн. лв. (при значително по-ниски цени от сегашните - около 330 лв./мВтч). С което общите приходи стават около 340 млн. лв.

Източник: Капитал

Даниела Везиева - бивш министър на икономиката във второто служебно правителство на Стефан Янев е назначена за член на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ". Това е станало на 15 март със заповед на министъра на транспорта Николай Събев, който е принципал на дружеството. Очаква се Везиева да бъде избрана и за председател на борда на железниците, което трябва да стане след заседание на Съвета на директорите.

Източник: 24 часа

Обемът на природния газ, съхраняван в подземното газохранилище в Чирен (ПГХ "Чирен"), е 18,03 процента към 15 март или 1,0481 тераватчаса, отчита Асоциацията на европейските оператори на газохранилищата. Преди месец - на 17 февруари - ПГХ "Чирен" е било запълнено на 22,09 на сто (1,2844 тераватчаса). Европейските подземни газохранилища са пълни на 25,80 процента или с 286,5956 тераватчаса природен газ към 15 март. На 17 февруари те са били пълни на 31,73 на сто или 352,4804 тераватчаса. Българското ПГХ "Чирен" е на едно от последните места по запълненост с природен газ в ЕС.

Източник: БТА

„М+С хидравлик“ АД - Казанлък ще използва сума в размер на 11 829 960 лева от печалбата за 2021 година за изплащане на дивиденти, става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19 май 2022 г. Брутна сума на дивидента за една акция е 0.30 лева. Мениджърите на дружеството предлажат остатъкът от положителния финансов резултат да се отнесе във фонд „Неразпределената печалба“. В разпределението на дивидента ще участват акционерите "Стара планина холд" АД, който контролира 30.61% от капитала, "Индустриален капитал холдинг" АД е с дял от 22.16%, "М+С 97" АД - с 23.86 на сто. Останалите книжа са собственост на по-малки инвеститори.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Полезна информация относно сертификатите за форсмажор

Излезе от печат бр. 3 на „Алманах за земята“

Откриват първия по рода си център по аквапоника в Тракийски университет

Андрей Делчев: Няма недостиг на петрол и газ

Българската стопанска камара обявява национален литературен конкурс по повод своята годишнина


Предстоящи събития

3-31 март: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Cycling Europe - Matchmaking and expert talks

5-14 април: Решаване на проблеми с Excel – базисно ниво

12 февруари – 10 април: IAB Digital Marketing Masterclass

12-18 април: Онлайн Панаир "Спорт и Здраве III"

18-29 април: Решаване на проблеми с Excel – ниво за напреднали

12 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на BIONNALE 2022

31 май – 1 юни: RE-Source Southeast 2022


Актуални дискусии

До 18.03.2022: Земеделие: ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

До 18.03.2022: Бизнес среда: промени в Закона за насърчаване на инвестициите

До 18.03.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за движението по пътищата (МС)

До 18.03.2022: Околна среда: ЗИД на Закона за опазване на околната среда

До 20.03.2022: Здравеопазване: показателите за шум в околната среда

До 20.03.2022: Здравеопазване: промени в Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда

До 21.03.2022: Социална политика и заетост:размер на МРЗ от 1 април 2022 г.

До 25.03.2022: Финанси и данъчна политика: промени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

До 25.03.2022: Образование: ЗИД на Закона за висшето образование

До 04.04.2022: Регионална политика: Наредба за изпълнение на стоманени конструкции

До 08.04.2022: Транспорт: ДА „Безопасност на движението по пътищата“

До 14.04.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Наказателния кодексВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1  - 12 март 2022, съботно-неделен

DevNet Associate  - 12 март 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейската комисия (ЕК) одобри схемата на Чехия за подпомагане на енергийно интензивните компании в страната заради високите разходи за електроенергия, съобщават от Брюксел. По програмата ще бъдат отпуснати 1,4 млрд. евро, които са мотивирани като средства за покриване на индиректните разходи за скъпите емисии въглероден диоксид, търгувани през европейската ETS. Схемата на чешкото правителство не нарушава правилата за държавна помощ и е в съзвучие с целите на Зелената сделка, коментират от ЕК. Мярката няма да доведе до ограничения на свободната търговия в общността. С отпуснатите средства ще бъде ограничено и "въглеродното изтичане", посочва още комисарят по въпросите на конкуренцията Маргрете Вестагер. "Въглеродното изтичане", тоест изнасянето на производството в трети страни, извън ЕС, в които климатичните политики не са толкова амбициозни, реално намалява икономическата активност в общността, а глобалните емисии, водещи до климатични промени, не се ограничават. По тази причина и в Брюксел предприемат мерки, за да не бъде допусната релокацията на индустрията извън общността.

Източник: investor.bg

Америка

Администрацията на Джо Байдън е разрешила допълнителен износ на втечнен природен газ за Европа от две големи съоръжения на брега на Мексиканския залив. С този ход САЩ ще се опита да помогне на Стария континент в енергийната приза, изострена от инвазията на Русия в Украйна, предава Reuters. Министерството на енергетиката (DOE) е издало одобрения, позволяващи на основния доставчик Cheniere Energy да изнася приблизително по 2 млрд. куб. м на ден от свръхохладеното гориво от своите терминали Sabine Pass край Тексас и Луизиана. То е предназначено за страните, които нямат споразумения за свободна търговия със САЩ, включително и за цяла Европа. Досега от терминалите бе разрешено да се изнася LNG единствено за страни със споразумения за свободна търговия, сред които Канада, Мексико, Австралия и някои стани от Азия, Централна и Южна Америка.

Източник: economic.bg

Азия

Индийската група Reliance Industries и подкрепяната от Softbank Group Ola Electric ще получат стимули в рамките на програмата на индийското правителство на стойност 2,4 млрд. долара в подкрепа на местното производство на батерии. Двете компании спечелиха търг, съобщава Ройтерс, цитирайки източници, запознати с темата. Сред класиралите се за държавните субсидии компании изпъкват Hyundai Global Motors Company и индийският производител на бижута Rajesh Exports. Миналата година правителството финализира програма за насърчаване на компаниите да произвеждат батерии на местно ниво, тъй като се стреми да създаде вътрешна верига на доставка за чист транспорт и съхранение на възобновяема енергия, за да постигне целите си за декарбонизация. Ola Electric и Hyundai ще получат стимули за производствен капацитет от 20 гигаватчаса (ГВтч), докато Reliance и Rajesh Exports спечелиха стимули за 5 ГВтч, споделят източниците. Те не представят данни за финансовата стойност на отделните стимули.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
17.03.2022
Dow Jones Industrial
34 480.76 (417.66)
Nasdaq Composite
13 614.80 (178.23)
Стокови борси
17.03.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)105.20
Heating oil ($US/gal.)3.5000
Natural gas ($US/mmbtu)4.8600
Unleaded gas ($US/gal.)3.2200
Gold ($US/Troy Oz.)1 933.40
Silver ($US/Troy Oz.)25.37
Platinum ($US/Troy Oz.)1 026.80
Hogs (cents/lb.)116.98
Live cattle (cents/lb.)135.93

       Опознай България

Тракийска гробница в Свещари

Тракийска елинистична гробница от първата половина на III век пр. Хр. Намира се в североизточна България, на 2,5 км югозападно от село Свещари, на 42 km североизточно от Разград. Разкрита е през 1982 г. под висока могила -Гинина могила. Състои се от коридор (дромос) и три сводести помещения. Най-богато украсена е централната камера - каменна пластика, релефи и стенописи. Има едикула, оформена като фасада на храм с изобразен конник, който получава златен венец от богиня (хероизация, обожествяване на погребания), следвана от религиозна процесия. По трите стени има висок релеф от 10 кариатиди. Погребалният ритуал, строителната техника, архитектурното оформление и украсата свидетелствуват, че в гробницата е погребан тракийски владетел. Гробницата е включена в Списъка на ЮНЕСКО за световното природно и културно наследство.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.03.2022
Българска версия: 30056, Английска версия: 2876

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999