Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 17 март 2022 г., брой 5653
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(17.03.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.32870
USD   1.77900
CHF   1.89225
EUR/USD   1.0994*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Даесеф АД - София
Контактни елементи АД - Драгоман
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Броят на застрахователните компании в България намалява към декември 2021 година, за сметка на това активите им се увеличават с над 10 на сто, съобщи Българската народна банка. В края на изминалата година у нас са работили обащо 49 застрахователни дружества, като на годишна и на тримесечна база броят им е с 2 компании, извършващи общо застраховане по-малък. Средствата, управлявани от застрахователните дружества са се увеличили за година с 926 млн. лв. (10.1%) и са достнали 10.116 млрд. лв. към края на декември 2021 година. 

Източник: money.bg

Желаещите да променят осигурителното си дружество за втора пенсия се увеличават в края на 2021 година. През четвъртото тримесечие на миналата година в трите вида пенсионноосигурителни дружества са подадени общо 99 382 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. В сравнение с третото тримесечие, техният брой се увеличава с 11 001, от 88 381 заявители, отчита Комисията за финансов надзор.

Източник: 3e News

 
Дружества
Производство на тютюневи изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   КТ Интернешънъл ЕАД - Пловдив   4 938  
  2   Сокотаб ЕООД - Радиново   4 818  
  3   София-Булгартабак АД - София   2 389  
  4   Благоевград-БТ АД - Благоевград   1 226  
  5   Глобал Табако ООД - София   406  
  6   Плевен-Булгартабак ЕАД - Ясен - Пл   401  
  7   Първомай БТ АД - Първомай   234  
  8   Слънце Стара Загора-Табак АД - Стара Загора   211  
  9   Вирджиния ТАБ ЕООД - Избеглии   91  
  10   Балкан Табак АД - Хасково   66  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 16.03.2022
  Обща стойност (BGN): 1 132 928.04  
Брой търгувани компании: 45
Premium 248 395.58
Standard 732 850.24
АДСИЦ 115 714.71
Структурирани 7 929.50
Облигации 902.80
BEAM - Акции: 27 135.21
Най-голяма промяна в цените
Юрий Гагарин АД - Пловдив 27.66 %
Зърнени храни България АД - София -8.65 %
BaSE - Акции: 187 806.59
BaSE - АДСИЦ: 390.20
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Заради безпрецедентно по-високите реални цени спрямо заложената прогноза в ценовото решение на КЕВР, към края на март 2022 г. "Топлофикация София" ще има недовзет приход в размер на 413 млн. лв. В резултат на наложения мораториум върху цените на топлинната енергия и премията, която дружеството получава от Фонд "Сигурност на електроенергийната система", се формира огромен ликвиден недостиг, увеличаващ задълженията към "Български енергиен холдинг" (БЕХ) и "Булгаргаз". Това води до спешна необходимост от предоговаряне на условията по дълга към БЕХ, като от своя страна кредиторът налага условия за строга финансова дисциплина, включваща преразглеждане на разходите за персонал.

Източник: 24 часа

Най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната - „Адванс Терафонд“ АДСИЦ продължава да допълва инвестиционния си портфейл с нови поарцели. През февруари тази година то е закупило 735 дка имоти при средна цена от 1332 лв./декар. През януари агрофондът плащаше по 1360 лева - най-висока стойност, при която дружеството давало за своите земеделски земи. Заедно с това през втория месец на тази година са продадени и 164 дка ниви на средна цена 2541 лв./декар. Така към края на февруари 2022 г. „Адванс Терафонд“ притежава 183 125 дка земеделска земя и още 60.8 дка земя в урбанизирани територии.

Източник: Банкеръ

"Фонд за недвижими имоти България" (ФНИ) продава търговския си център във Варна, който е отдаден под наем на веригата Mr. Bricolage. През февруари дружеството със специална инвестиционна цел обяви, че е сключен предварителен договор за имота, който ще бъде продаден срещу 6.8 млн. евро без ДДС. Mr. Bricolage има договор за наем на обекта до края на 2026 г., който ще остане в сила и след завършването на сделката. След изтичането му веригата ще преговаря за удължаването му с новия собственик, коментира изпълнителният директор на "Доверие - Брико" Траян Халаджов. Дружеството управлява магазините Mr. Bricolage в България въз основа на споразумение с френската група Mr. Bricolage. За тази и следващата година е предвидено отварянето на още два обекта от веригата, с което броят на магазините й в страната ще достигне 13.

Източник: Капитал

В Тракийския университет Стара Загора ще открият първия по рода си в страната „Център за аквапоника“. Тракийският университет в партньорство с инвеститора „Аква Фийлд“ ООД изградиха за по-малко от година Центъра за аквапоника, разположен на площ от 4000 кв.м. Първият цикъл на производство стартира през пролетта на 2022 г., а първата аквапонична продукция за българския пазар ще се реализира през есента. Годишната продукция е около 120 000 зеленолистни органично произведени растения и около 3 тона риба с отлично качество и вкус при непрекъснато производство – 365 дни в годината. Аквапониката е комбинация от рециркулираща аквакултура и хидропоника (безпочвена растителна култура). Източник: divident.eu

Единственият в България производител на консумативи за хемодиализа – „Етропал“ АД, отчита загуба в края на последното тримесечие на 2021 г. заради силния ръст на разходите. Дружеството отчита спад на поръчките и продажбите на основните продукти, които произвежда – за хемодиализа, заради намаляващия брой на хоспитализираните диализно болни в страната и чужбина заради пандемията от коронавируса. Консолидираните нетни приходи от продажби на „Етропал“ в края на последната четвърт на 2021 г. достигат 11,567 млн. лева при 7,674 млн. лева година по-рано, като увеличението достига 50,7%. Намаляват обаче продажбите на продукция за периода до 5,27 млн. лева от 6,244 млн. лева година по-рано, или с 15,6%.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Готовността за осигуряване на работа на бежанци от Украйна бе обсъдена на среща с работодатели в Смолян

Българската стопанска камара обявява национален литературен конкурс по повод своята годишнина


Предстоящи събития

15-17 март, Брюксел: Дни на гражданското общество 2022 г.

3-31 март: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Cycling Europe - Matchmaking and expert talks

5-14 април: Решаване на проблеми с Excel – базисно ниво

12 февруари – 10 април: IAB Digital Marketing Masterclass

18-29 април: Решаване на проблеми с Excel – ниво за напреднали

12 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на BIONNALE 2022

31 май – 1 юни: RE-Source Southeast 2022


Актуални дискусии

До 18.03.2022: Земеделие: ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

До 18.03.2022: Бизнес среда: промени в Закона за насърчаване на инвестициите

До 18.03.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за движението по пътищата (МС)

До 18.03.2022: Околна среда: ЗИД на Закона за опазване на околната среда

До 20.03.2022: Здравеопазване: показателите за шум в околната среда

До 20.03.2022: Здравеопазване: промени в Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда

До 21.03.2022: Социална политика и заетост:размер на МРЗ от 1 април 2022 г.

До 25.03.2022: Финанси и данъчна политика: промени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

До 25.03.2022: Образование: ЗИД на Закона за висшето образование

До 04.04.2022: Регионална политика: Наредба за изпълнение на стоманени конструкции

До 08.04.2022: Транспорт: ДА „Безопасност на движението по пътищата“

До 14.04.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Наказателния кодексВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1  - 12 март 2022, съботно-неделен

DevNet Associate  - 12 март 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Франция иска да прекрати вноса на руски газ и петрол до 2027 г., заяви френският министър-председател Жан Кастекс. Като част от тези усилия страната ще увеличи капацитета си за внос на втечнен природен газ (ВПГ), добави той. Кастекс обяви и мерки за подпомагане на домакинствата, компаниите, фермерите и рибарите, които имат за цел да смекчат въздействието на санкциите срещу Русия върху френската икономика. Компании, чиито разходи за газ и електричество представляват "най-малко 3 процента от оборота им и които могат да отбележат загуби през 2022 г." ще бъдат подпомогнати от държавата, като се позволи "поемането на половината от допълните им разходи за енергия", уточни ръководителят на френското правителство. Рибарите ще се възползват от "изключителна финансова помощ", която ще се равнява "на 35 евроцента на литър дизелово гориво" до края на юли. Ще бъде предоставен и пакет от 400 милиона евро в помощ на животновъдите, които са изправени пред нарастващите разходи за фуражи, уточни Кастекс.

Източник: 24 часа

Америка

Walmart иска да наеме над 50 хил. служители до края на април, тъй като гони растеж в нови бизнес категории от онлайн хранителни стоки до реклама. Гигантът каза, че новите наети ще включват лични купувачи, шофьори на доставка и учени по данни, наред с други. Walmart, който вече е най-големият частен работодател в страната с около 1.6 млн. служители, има за цел да засили рекламния си бизнес, да разшири своя пазар с трети страни и да пусне услугата си за доставка на хранителни стоки директно до хладилника на допълнителни пазари. Добавянето на нови служители обаче може да бъде трудна задача в момента. Компанята ще се конкурира за работна ръка с други търговци на дребно и ресторанти в тесния пазар, където някои компании повишават заплащането и бонусите, за да привлекат работници. Началната заплата на Walmart е 12 долара, по-ниска от минималната ставка от 15 долара на час при конкурентите Target и Amazon. Като част от новия си бизнес натиск, Walmart заяви, че ще наеме над 5000 инженери, учени по данни и технически експерти и ще превърне Торонто и Атланта в центрове за този глобален технологичен екип.

Източник: CNBC

Азия

Индия въвежда мерки, за да помогне на страната да стане основен износител на висококачествена пшеница, след като вносителите се борят за доставки след инвазията на Русия в Украйна. Стъпките, които трябва да бъдат изпълнени за около две седмици, включват гарантирането, че одобрени от правителството лаборатории ще тестват качеството на пшеницата за износ, предоставяне на допълнителни железопътни вагони за транспорт и работа с пристанищните власти, за да се приоритет на износа на пшеница. Индия – най-големият производител на пшеница в света след Китай, се опитва да сключва сделки за износ на пшеница и да се възползва от излишъка от записи у дома и от острия ръст на глобалните цени. Страната вижда сътресенията, причинени от конфликта между Русия – най-големия износител на пшеница в света, и Украйна – друг водещ доставчик, като възможност да продава пшеницата си на световния пазар.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
16.03.2022
Dow Jones Industrial
34 063.10 (518.76)
Nasdaq Composite
13 436.50 (487.93)
Стокови борси
16.03.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)96.68
Heating oil ($US/gal.)3.1500
Natural gas ($US/mmbtu)4.7500
Unleaded gas ($US/gal.)3.0000
Gold ($US/Troy Oz.)1 934.50
Silver ($US/Troy Oz.)25.41
Platinum ($US/Troy Oz.)1 019.50
Hogs (cents/lb.)120.48
Live cattle (cents/lb.)135.53

       Опознай България

Св. Алекси – Божи човек

На 17 март Християнската църква почита паметта на Св. преподобни Алексий, човек Божи. Той е роден в древен Рим по времето на управлението на Теодосий Велики. Родителите му решили да го оженят рано, въпреки неговото намерение да се отдаде на Бога. Преди сватбата си Алекси получил видение – явил му се Св. Павел, като му казал: “Този, който обича баща и майка повече от мен не е достоен за мен.” Пред самия олтар Алекси погледнал кръста с угризения, след което безмълвно напуснал църквата като изоставил всичките си близки. Осемнадесет години той живял в манастир в Сирия. Там той станал много уважаван свети човек, чието тържествено и безмълвно посвещение често било тема на много дискусии не само между монасите, но и в обществото, на което служел. Всичките години светеца в името на неговото обещание изкарал в мълчание и укривал своята самоличност. Наказанията и лишенията, на които сам се подложил, заради колебанието си били прекалено жестоки и забулени в мълчание. Званието “Божи човек” той получил след смъртта си поради неговото себеотрицание и пълно отдаване в служба на Бога.
Днес имен ден имат Алекси, Алекса, Алеко, Алексей.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 17.03.2022
Българска версия: 30056, Английска версия: 2876

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999