Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 14 март 2022 г., брой 5650
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(14.03.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.32920
USD   1.77965
CHF   1.91186
EUR/USD   1.0990*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Аекс АД - София
Астелс АД - Ботевград
Интерхотел Сандански - България АД - София
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София
Ривиера АД - София
Фармхолд АД - Варна
Холдинг Света София АД - София
Хънтинг клуб АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Приходите от нощувки през януари 2022 г. достигат 48,5 млн. лв., като се увеличават с 86,6 на сто в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от български граждани са 26,3 млн. лв., а от чужди граждани - 22,2 млн. лева, съобщи Националният статистически институт. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2022 г. е 22,3 на сто, като се увеличава с 6,4 процентни пункта в сравнение с януари 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 31,6 на сто, следват местата за настаняване с 3 звезди - 20,2 на сто, и с 1 и 2 звезди - 12,6 на сто.

Източник: БТА

Строителната продукция в България бележи ръст, макар и скромен от 2.2% през януари 2022 г. в сравнение със същия месец на миналата година, съобщи НСИ. Темп на нарастване бележат сградното, както и гражданското и инженерно строителство. На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през януари 2022 г. се определя от положителния темп както при сградното строителство с регистрирано увеличение от 2.9%, така и при гражданското и инженерното строителство, където нарастването е с 1.3%.

Източник: economic.bg

 
Дружества
Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Градус - 1 ЕООД - Стара Загора   3 894  
  2   Пилко ЕООД - Разград   3 812  
  3   Мултимес Груп ООД - Лясковец   2 666  
  4   Зорница Комерс ООД - Кесарево   2 171  
  5   СВС-98 ЕООД - Нови Искър   2 095  
  6   Херон Трейд ООД - Пловдив   1 264  
  7   Гепард ООД - Габрово   697  
  8   Брезово АД - Брезово - Пд   630  
  9   Хелиос 2002 ООД - Пловдив   575  
  10   Чикън Груп ООД - Бургас   505  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 11.03.2022
  Обща стойност (BGN): 1 467 714.48  
Брой търгувани компании: 42
Premium 189 252.08
Standard 808 979.49
АДСИЦ 332 578.19
Структурирани 83 124.17
BEAM - Акции: 53 780.55
Най-голяма промяна в цените
Параходство Българско речно плаване АД - Русе 39.59 %
Неохим АД - Димитровград -2.44 %
BaSE - Акции: 273 803.31
BaSE - АДСИЦ: 68.20
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Акуо" (Akuo) - френска независима международна компания в сектора на производството и разработването на проекти, свързани с възобновяема енергия, обяви, че успешно е осигурила рефинансиране за проектен портфейл с пет хидроелектрически централи в България с капацитет от 15,5 мегавата мощност. Сделката идва след придобиването през март 2021 г. на "Пи Ви Би Пауър България" (PVB Power Bulgaria) - дружеството, което управлява тези пет централи, действащи от 2010-2013 г. и разположени на река Искър близо до Своге. Мостово финансиране от фонда "Айфел енерджи транзишън" (Eiffel Energy Transition Fund) направи придобиването възможно, а банковото рефинансиране бе поето от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и "УниКредит Булбанк".

Източник: БТА

"Хранилището в Чирен е запълнено на 20% от техническия си капацитет. Това е средноевропейско ниво. Затова активно започваме да работим по запълването на обема за следващия отоплителен сезон. освен това искаме да разширим двойно капацитета", посочи изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов. Той увери, че имаме достъп до два основни алтернативни източници на руския природен газ - втечнен газ от Гърция и Азербейджан. 

Източник: 24 часа

Започва работата по изграждането на индустриална зона Варна, съобщи вицепремиерът и министър на икономиката Корнелия Нинова. Такива има в Божурище, Пловдив, Стара Загора, Русе, Бургас и други. Варна е един от малкото градове без индустриална зона. В тази връзка са проведени срещи в „Агрополихим“ и в „Девня цимент“, преди това и с ръководството на „Солвей соди“, като с тях е обсъден въпросът за регистриране на индустриална зона на територията, на която са разположени тези предприятия. „Транзитна търговска зона” във Варна е разположена в Южната промишлена зона на града. Намира се само на 500 м от главния вход на Пристанище Варна и до жп гара. „Транзитна търговска зона“ предлага индустриални терени с напълно изградена инфраструктура и готови производствено-складови халета. Дружеството съдейства на бизнеса и при логистичната обработка на стоките, предназначени за внос/износ.

Източник: Банкеръ

„Стандард Профил България“ стартира втория си проект за оборудване на електромобили с каучукови уплътнения. Проектът е за следващо поколение електромобили, произведени в Германия. Първият проект на компанията, чийто завод е разположен в Стара Загора, стартира преди година с оборудване на електромобил, чиито продажби в края на изминалата година значително са се увеличили. Предприятието в Стара Загора произвежда каучукови уплътнения за автомобилната промишленост за световни производители. Близо 15% от производството му е насочено към електромобилите. През настоящата година предстои старта на още два нови проекта – за миниван и за нов автомобил. Източник: divident.eu

"Задълженията на Топлоелектрическа централа (ТЕЦ) Варна към 8 март 2022 г. са 37,5 млн. лв., а “Булгаргаз” започва запор на сметките ѝ", съобщи министърът на енергетиката Александър Николов. "Всичките 37,5 млн. лв. са за неплатени, но доставени или резервирани количества природен газ, както и за неустойки, като тези задължения са възникнали само за два месеца - януари и февруари т.г. Още на 1 февруари "Булгаргаз” спира доставките на газ за ТЕЦ Варна, като я кани да погаси дължимите суми в пълен размер до 10 март. "От страна на дружеството ще бъдат предприети всички, предвидени в закона мерки за събиране на натрупаните вземания, които включват запор на банкови сметки на длъжника, образуване на искови и изпълнителни производства със съответните обезпечителни мерки”, увери министърът на енергетиката.

Източник: БТА       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Българската стопанска камара обявява национален литературен конкурс по повод своята годишнина


Предстоящи събития

15 март: Семинар: Възможности за повишаване на квалификацията за всички

15-17 март, Брюксел: Дни на гражданското общество 2022 г.

3-31 март: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Cycling Europe - Matchmaking and expert talks

5-14 април: Решаване на проблеми с Excel – базисно ниво

12 февруари – 10 април: IAB Digital Marketing Masterclass

18-29 април: Решаване на проблеми с Excel – ниво за напреднали

12 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на BIONNALE 2022

31 май – 1 юни: RE-Source Southeast 2022


Актуални дискусии

До 14.03.2022: Земеделие: промени в мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

До 14.03.2022: Енергетика: устройствен правилник на МЕ

До 16.03.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на ГПК /МС/

До 16.03.2022: Енергетика:ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници

До 18.03.2022: Бизнес среда: промени в Закона за насърчаване на инвестициите

До 18.03.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за движението по пътищата (МС)

До 18.03.2022: Околна среда: ЗИД на Закона за опазване на околната среда

До 20.03.2022: Здравеопазване: показателите за шум в околната среда

До 20.03.2022: Здравеопазване: промени в Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда

До 21.03.2022: Социална политика и заетост:размер на МРЗ от 1 април 2022 г.

До 25.03.2022: Финанси и данъчна политика: промени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

До 25.03.2022: Образование: ЗИД на Закона за висшето образование

До 04.04.2022: Регионална политика: Наредба за изпълнение на стоманени конструкции

До 08.04.2022: Транспорт: ДА „Безопасност на движението по пътищата“Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1  - 12 март 2022, съботно-неделен

DevNet Associate  - 12 март 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Русия призовава Индия да задълбочи инвестициите си в петролния и газовия сектор на засегнатата от санкциите страна. Москва желае също така да разшири търговските мрежи на руски компании в третата по големина икономика в Азия. Руската икономика е изправена пред най-дълбоката криза след разпадането на Съветския съюз през 1991 г. заради западните санкции, наложени след като руската армия нахлу в Украйна. Някои западни съюзници насърчават Индия да осъди действията на Русия в Украйна, след като Ню Делхи се въздържа да гласува срещу Москва в общото събрание на ООН. Износът на петрол и нефтопродукти от Русия за Индия достигна 1 млрд. долара и има ясни възможности за увеличаване на това число“, коментира вицепремиерът на Русия Александър Новак, според изявление, споделено от руското посолство в Индия. 

Източник: economic.bg

Америка

Автомобилният производител Ford Motor Co. прогнозира 12% спад в продажбите в САЩ тази година заради проблемите с доставките, съобщи Automotive News. От компанията вече очакват 1,66 млн. доставки на превозни средства в Щатите през 2022 г. спрямо 1,9 млн. през 2021 г., пише изданието, цитирайки двама източници, присъствали на среща на ръководството на Ford с дилъри. Американският автомобилен производител вече е загубил 100 хил. единици от производството си, след като 37 доставчика не са успели да осигурят части по график. Говорителка на Ford не е успяла веднага да коментира новината. Недостигът на части като чипове засегна продажбите на Ford и другите автомобилни производители, а последните данни показват, че кризата с доставките няма да отслабне скоро. Миналия месец Ford отчете печалба, която се оказа по-малка от оценките на анализаторите, и предупреди, че продажбите може да започнат бавно през 2022 г. заради проблеми с веригата за доставки.

Източник: investor.bg

Азия

Японските корпорации Mitsui и Mitsubishi продължават своето участие в проекта "Сахалин-2", в който те са акционери. "Позицията на Япония по отношение на своите интереси в Сахалин силно се отличават от подхода на Европа и САЩ", пише изданието като цитира думите на своя източник. Според документите, с които списанието разполага, излизането на японските корпорации от проекта "Сахалин-2" би било в изгода на Русия и Китай. Англо-холандският концерн Royal Dutch Shell по-рано обяви за излизането си от всички съвместни с Русия проекти заради бойните действия в Украйна. По информация на Нидерландската телерадиоразпръсквателна корпорация, това означава, че Royal Dutch Shell, в частност, напуска и проекта "Сахалин-2", в който компанията притежава 27.5% от акциите, и от проекта "Северен поток - 2" (с 10% от акциите). "Сахалин-2" е нефтогазов проект, който се реализира на остров Сахалин, покрай източния бряг на Азия, при условията на разпределение на продукцията. Негов оператор е компанията "Сахалин енерджи".

Източник: Банкеръ

 
Индекси на фондови борси
11.03.2022
Dow Jones Industrial
32 944.19 (-229.88)
Nasdaq Composite
12 843.80 (-286.15)
Стокови борси
11.03.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)106.48
Heating oil ($US/gal.)3.4000
Natural gas ($US/mmbtu)4.6700
Unleaded gas ($US/gal.)3.2100
Gold ($US/Troy Oz.)1 980.30
Silver ($US/Troy Oz.)25.94
Platinum ($US/Troy Oz.)1 076.80
Hogs (cents/lb.)118.18
Live cattle (cents/lb.)132.95

       Опознай България

Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) “Кръстьо Сарафов”

Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) “Кръстьо Сарафов” е най-старото и до днес единствено държавно висше училище за театрално и филмово изкуство в България. Започнала своята история като двугодишна театрална школа към Народния театър “Иван Вазов”, впоследствие тя прераства в първото българско Държавно висше театрално училище през 1948 г. В първия випуск са приети 22 студенти по актьорско майсторство и 9 по режисура. За пръв Ректор на Държавното висше театрално училище е определен проф. Димитър Б. Митов. Сградата, в която Училището започва своя живот, се намира на бул. “Толбухин” № 43 (днес бул. “Васил Левски”). В нея има само няколко аудитории и две учебни сцени. Но тя скоро се оказва тясна да побере студентите и да им осигури нормални условия за работа. През 1951 г. по случай 75-годишнината от рождението на големия български артист Кръстьо Сарафов училището е наречено на неговото име. А през 1954 г. получава ново название – “Висш институт за театрално изкуство “Кръстьо Сарафов”. През 1955 г. Институтът получава нова, специално построена за него сграда, която се намира на ул. “Раковски” № 108А. Със своите три сцени и по-голям брой аудитории, тя предлага по-добри възможности за провеждане на учебния процес. На 1 ноември 1957 г. с комедията “Двубой” от Иван Вазов, постановка на Анастас Михайлов, се открива Учебният театър, който е едно от основните звена в Института. От 1 август 1995 г. академията получава днешното си име – Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов”. (Източник: natfiz.bg. Снимка: Facebook)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 14.03.2022
Българска версия: 30055, Английска версия: 2876

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999