Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 21 февруари 2022 г., брой 5635
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(21.02.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.34442
USD   1.72259
CHF   1.87125
EUR/USD   1.1354*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Адара АД - София
Анг комерс АД - Велико Търново
Враца Старт АД - Враца
Демисвет ЕАД - София
Индустриална зона Загоре АД - Стара Загора
Сила Холдинг АД - София
Стефтрейд - 2015 АД - София
ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Нарастват отпусканите бързи кредити в България. Най-голямо увеличение има при малките суми, които хората взимат на заем за по няколко месеца, за да покрият належащи нужди в семейния бюджет. Повече фирми прибягват до бързите заеми, отчита БНБ. Общият размер на кредитите, отпуснати от дружества, специализирани в кредитиране, към края на декември 2021 г. е 3,702 млрд. лв. Това е увеличение с 20,5%, или с 629,3 млн. лв. за година. Само през последното тримесечие на миналата година ръстът на бързите заеми е с 6,1%, или с 213,9 млн. лв.

Източник: Труд

Очакванията на пенсионно-осигурителните дружества за дейността им през първото тримесечие на 2022 г. са по-сдържани спрямо оптимизма им в края на 2021 година. Акумулираните активи в допълнителните задължителни и в допълнителните доброволни пенсионни фондове ще продължат да нарастват, но по-скромни размери спрямо оценката на финансовите посредници през четвъртото тримесечие. Заедно с това броят на осигурените лица във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване ще запази растежа си близо до този от предходната анкета..

Източник: Банкеръ

Вносът на сухо мляко в България е колкото този на Сърбия, Гърция, Румъния и Швейцария, взети заедно
Борислав Георгиев, експерт по външна търговия

Непрекъснато нараства броя на проучвания и научни публикации доказващи връзката между употребата на палмово масло и ръста на раковите заболявания. Независимо от това, някак мълчаливо, употребата на палмовите масла остава устойчиво голяма, както в България, така и в съседните страни, от които внасяме редица хранителни продукти. За качеството на нашите храни, днес представяме на вашето внимание външнотърговска статистика за вноса на мляко, сухо мляко и палмово масло. Пълен текст на анализа
Коментари по представените материали, можете да изпращате на адрес: bic@bia-bg.com

 

Организация и управление на фирмата
и оптимизация на производствените процеси

Предстоящ квалификационeн REFA-курс:
Модул 1: “Организация на работни системи и процеси”
(07.03 - 11.03.2022 и 14.03 - 18.03.2022)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(28.03 - 01.04.2022 и 04.04 - 08.04.2022)
Посочените периоди ще бъдат съобразени с ограниченията за провеждане на присъствени обучения.
Заявка за участие в курса

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888924185, 02/980-10-90, София

 

Дружества
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Брой
служители
  1   Палиррия България ЕАД - Нова Загора   597  
  2   Конекс Тива АД - Оризово   518  
  3   Фрукто Сливен АД - Варна   436  
  4   Агри България ЕООД - Радиново   345  
  5   Булконс АД - Първомай   265  
  6   Ойропак ЕООД - София   256  
  7   Олинеза Премиум ООД - Костинброд   244  
  8   Виктория Нутс ЕООД - София   229  
  9   Куминяно Фрут ООД - Катуница   207  
  10   Амева Юръп АД - Стара Загора   195  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 18.02.2022
  Обща стойност (BGN): 1 812 111.19  
Брой търгувани компании: 40
Premium 46 516.30
Standard 1 025 731.43
АДСИЦ 626 295.69
BEAM - Акции: 113 567.77
Най-голяма промяна в цените
Юрий Гагарин АД - Пловдив -7.14 %
Индустриален холдинг България АД - София 2.97 %
BaSE - Акции: 2 193.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българска банка за развитие (ББР) стартира нова програма за подпомагане на фирмите при неочакваното повишаване на цените на електроенергията. Микро-, малките и средните фирми от всички сектори на икономиката ще могат да получат необезпечен кредит, за да разсрочат разходите си за ток за четири последователни месеца по избор в рамките на 2022 г. Минималният заем ще бъде 20 000 лв., а максималният – 200 000 лв. Размерът на финансирането ще се определя на база на нетната стойност (след приспадане на компенсацията от държавата) на фактурите за консумирания от дружествата ток за периода януари – декември 2022 г., като банката може да покрие до 75% от стойността на съответната сметка.

Източник: mediapool.bg

"За строителството на двата нови участъка от Третия лъч на метрото Столична община ще осигури 53% от общия обем на нужните средства. За тази цел общината планира да получи инвестиционен кредит от Европейската инвестиционна банка на стойност 195 млн. евро“, заяви зам.-кметът по финанси и здравеопазване Дончо Барбалов. Представено е на публично обсъждане намерението за поемане на дългосрочен инвестиционен кредит от ЕИБ за строителството на етапи 3 и 4 от Линия 3 на софийското метро. Общата стойност за изграждане на двата участъка е 769 млн. лв., като Столична община ще осигури 409 млн. лв. или 53% от нужните средства. Остатъкът от 360 млн. лв. беше заложен за финансиране от Плана за възстановяване и устойчивост на България.

Източник: Дарик радио

Пътниците на Летище София през първия месец на 2022-рa са намалели с 41,3% спрямо предпандемичната 2019 година. За изминалия период са обслужени общо 309 504 пътници, което е с 218 хил. по-малко в сравнение с преди COVID-19. Почти наполовина е намалял и пътникопотокът по международните редовни линии – близо 45% в сравнение с първия месец на 2019 г. Броят на пътуващите с вътрешни полети също бележи сериозен спад от 35% през януари т.г., добавят от летището. Излетелите и кацнали самолети на летището през първия месец на годината са 3529 и се наблюдава спад от 24,2% спрямо 2019 година.

Източник: Труд

Акционерите на „Ямболен“ АД са одобрили предложението на мениджърите за сключване на договор за проектиране, извършване на строителни и монтажни дейности и доставка на оборудване на фотоволтаична инсталация за собствена консумация и продажба на електроенергия. Централата ще е с инсталирана мощност 9998.46 киловатпика (kWp) в района на град Ямбол. Страни по договора са „Ямболен”, като възложител, и "Пи Ви Консулт" ООД, като изпълнител. Уговорената цена на придобиваното имущество е в размер на 5 813 355 евро без ДДС. Предвижда се проектиране и строителство на две фотоволтаични инсталации - една на покриви на сгради и една на терен. Общата стойност на инвестицията с ДДС възлиза на 7.375 млн. евро (14.42 млн. лева).

Източник: Банкеръ

Напредва проектът за увеличаване на индустриалните площи на Стара Загора във връзка с привличане на по-големи инвестиции в региона, съобщиха от ръководството на Индустриална зона „Загоре“. Предвижда се общински земеделски земи с площ от 350 дка от южната страна на пътя до Индустриална зона "Еленино", които се отдаваха доскоро под аренда, да бъдат използвани за целта. Към тези общински земи трябва да бъдат присъединени и площите на провалилата се в миналото Индустриална зона "Еленино", която разполага с 206 дка. Предвижда се и изграждане на фотоволтаичен прак с мощност от 5 до 10 мегавата на мястото на рекултивираното общинско сметище, който да захранва новите производства. Източник: divident.eu

Регулирана информация       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Бюджет 2022: Наливаме пари в една неефективна икономика

Сдружението за модерна търговия настоява ограниченията за търговските обекти предлагащи стоки за неежедневни нужди спешно да бъдат облекчени


Предстоящи събития

25 февруари: Уебинар: Представяне на възможностите за работодатели по Националната програма за заетост на хората с увреждания

7 март – 8 април: Курс REFA - оптимизиране на производствените процеси

25 февруари – 8 април: Серия уебинари: Китайските регулации на дейностите по киберсигурност

24 януари – 28 февруари: Дистанционно обучение на тема „Управление на проектни дейности от работодателски и синдикални организации на регионално ниво – част 1“

3-31 март: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Cycling Europe - Matchmaking and expert talks

12 февруари – 10 април: IAB Digital Marketing Masterclass

12 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на BIONNALE 2022


Актуални дискусии

До 21.02.2022: Земеделие: прилагане на схемите за директни плащания

До 21.02.2022: Наука и технологии: промени в НП „Европейски научни мрежи“

До 24.02.2022: Финанси и данъчна политика: дейността на КПН над регистрираните одитори

До 24.02.2022: Финанси и данъчна политика: Проекти на бюджети на РБ, ДОО и НЗОК

До 25.02.2022: Правосъдие и вътрешни работи: промени в Закона за насърчаване на инвестициите

До 25.02.2022: Бизнес среда: промени в Закона за насърчаване на инвестициите

До 25.02.2022: Образование: ЗИД на Закона за висшето образование

До 25.02.2022: Социална политика и заетост: ЗИД на Закона за личната помощ

До 28.02.2022: Околна среда: ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух

До 28.02.2022: Регионална политика: трансгранично сътрудничество между РБ и РСМ 2021-2027 г.

До 04.03.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за автомобилните превози

До 04.03.2022: Енергетика: лицензиране на дейностите в енергетиката

До 14.03.2022: Енергетика: устройствен правилник на МЕ

До 20.03.2022: Здравеопазване: промени в Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда

До 21.03.2022: Социална политика и заетост:размер на МРЗ от 1 април 2022 г.Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1  - 12 март 2022, съботно-неделен

DevNet Associate  - 12 март 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейската централна банка (ЕЦБ) не може да си позволи да игнорира покачването на цените на недвижими имоти, заявява в интервю за Financial Times членът на изпълнителния съвет Изабел Шнабел. Според нея повишаването на цените в сектора е "безпрецедентно" и ако финансовата институция не реагира сега, възможността за отговор в бъдеще би била ограничена. ЕЦБ не включва цените на жилища в цялостния си инфлационен индекс, което не е широкоразпространена практика, но се очаква до няколко години и това да се случи. Шнабел заяви, че ако жилищата попаднат в цялостния индекс, то инфлацията за третото тримесечие на 2021 г. би достигнала точно 2%, което е и поставената от ЕЦБ цел. Данни на банката показват, че тя е била 1.4% в периода юли-септември. Шнабел изрази мнение, че данните от януари задължават ЕЦБ да вземе мерки при следващата си среща, която е насрочена за 10 март. 

Източник: Капитал

Америка

По-рисковите активи изпращат будещо тревога послание към Федералния резерв на САЩ: централната банка или трябва да действа по-бързо и агресивно, за да затегне паричната политика, или последиците от предстоящото увеличение на лихвите ще влошат положението още повече. Колкото и обезпокоително да звучи, помислете, че така или иначе изглежда по-малко вероятно Фед да успее да спаси икономиката от страшно твърдо кацане, пише Bloomberg. Анализаторите вече очакват шест увеличения на лихвите през тази година от страна на Фед. Тези прогнози помрачават особено силно технологичните акции, като индексът Nasdaq Composite се понижи с 15,6% от своя връх, постигнат през ноември. Книжата на компании като Netflix Inc., Meta Platforms Inc. и Zoom Video Communications Inc поевтиняха значително, като някои от тях отчетоха дори 40-процентни ценови понижения през последните три месеца. 

Източник: investor.bg

Азия

Почти една година след като дълговата криза на имотния пазар в Китай предизвика първа пълна от спиране на плащанията от строителни компании, индустрията се бори за оцеляване. Продажбите на жилища продължават да намаляват, а завишените разходи за обслужване на дълга правят немислимо рефинансирането на чуждестранни облигации за много строителни компании. Международните агенции понижават рейтингите си на имотните облигации, а няколко оттегляния на одитори се прибавят към съмненията за финансовата прозрачност няколко седмици преди сезона на отчетите. Неочакваният срив с 81% на книжата на листната в Хонконг строителна компания засилва притесненията за риска за маржовете. Президентът на China Vanke, една от най-големите строителни компании в страната, е призовал служителите да се подготвят за битка, която може да оздрави или да пречупи компанията.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
18.02.2022
Dow Jones Industrial
34 079.18 (-232.85)
Nasdaq Composite
13 548.10 (-168.65)
Стокови борси
18.02.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)89.91
Heating oil ($US/gal.)2.7400
Natural gas ($US/mmbtu)4.6700
Unleaded gas ($US/gal.)2.8100
Gold ($US/Troy Oz.)1 893.00
Silver ($US/Troy Oz.)23.78
Platinum ($US/Troy Oz.)1 072.60
Hogs (cents/lb.)109.40
Live cattle (cents/lb.)145.88

       Опознай България

Двор на кирилицата в Плиска

Дворът на кирилицата в Плиска е създаден от Карен Алексанян. Открит е на 2 май 2015 г. по случай честването на 1150- годишнината от Покръстването на българите в източноправославната християнска вяра. Респектът пред делото на царя покръстител и обединител на българите изразява параклисът в края на двора - "Св. Борис I Покръстител". Високите над 2 м кирилски букви са изработени в Армения от 12 арменски скулптори. Естественият керемиден цвят на пясъчника туф, от който са направени скулптурите, излъчва топлотата и силата на арменската земя. Шест от буквите изписват името на първата българска столица Плиска. Останалите са разположени свободно върху затревената площ, без да следват азбучния ред. Защото всяка има своето послание с изображенията и орнаментиката си. Скулптурите на цар Борис и на св. Кирил и св. Методий са изработени от българския скулптор Бехчет Данаджъ. Галерията е разположена в просторно помещение от зидан камък в старинен стил. Картините в нея са нарисувани по идеи на създателя и са закупени от него. Автори са доц. Иван Узунов – ръководител на катедра Живопис във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Михаила Михайлова от София и Валентин Гюлешев от Търговище. Пред Крепостта е разположена Алея на писателите, на която ще са представени творци от национални култури и религии, писали и пишещи на кирилица. Тя е ткрита на 1 ноември 2017 г. с бюст-паметника на поета Пейо Яворов. Специално място е отделено и на автори, които са създавали на кирилица и книги за деца. Върху внушителна стена са поставени 14 барелефа на творци от 10 националности, които ще се допълват във времето. (Снимка:http://дворнакирилицата.bg/)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 21.02.2022
Българска версия: 30057, Английска версия: 2876

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999