Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 20 януари 2022 г., брой 5613
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(20.01.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.35166
USD   1.72396
CHF   1.88368
EUR/USD   1.1345*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Белпром БГ АД - София
Специализирани логистични системи АД - София
Юробанк България АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Търговското салдо на България за ноември 2021 г. е на минус с 346,3 млн. евро при отрицателно салдо от 271 млн. евро за същия месец на 2020 г., съобщи Българска народна банка (БНБ). От януари до ноември салдото е отрицателно и възлиза на 477,3 млн. евро, като за същия период на 2020 г. излезе на минус със 7,6 млн. евро. В централната банка изчислиха, че текущата и капиталова сметка е на отрицателна територия със 178,9 млн. евро при дефицит от 207,9 млн. евро за ноември 2020 г. За единайсет месеца тя излиза на плюс с 363,4 млн. евро при излишък от 852,8 млн. евро за периода от януари до ноември.

Източник: investor.bg

Парламентът одобри на две четения законопроект за ратифициране на Паралелното споразумение за защитен механизъм между България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране (ЕМП) като кредитополучател, подписано от председателя на Единния съвет за преструктуриране. Целта на Единния механизъм за преструктуриране е да осигури организирано преструктуриране на неплатежоспособните банки, като разходите за данъкоплатците и реалната икономика бъдат сведени до минимум. Ратификацията касае изпълнението на ангажиментите на страната ни във връзка с членството й в Банковия съюз на Европейския съюз. Максималната сума е определена на 187 923 874 лв. (96 083 951 евро).

Източник: actualno.com

 

Организация и управление на фирмата
и оптимизация на производствените процеси

Предстоящ квалификационeн REFA-курс:
Модул 1: “Организация на работни системи и процеси”
(07.03 - 11.03.2022 и 14.03 - 18.03.2022)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(28.03 - 01.04.2022 и 04.04 - 08.04.2022)
Посочените периоди ще бъдат съобразени с ограниченията за провеждане на присъствени обучения.
Заявка за участие в курса

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, София

 

Дружества
Производство на рафинирани масла и мазнини
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Папас Олио АД - Ямбол   9 670  
  2   Кехлибар ЕООД - Лясковец   1 226  
  3   Бисер Олива АД - Стара Загора   932  
  4   Екопроекти ЕООД - София   800  
  5   Ник СОТ Груп ЕООД - Варна   738  
  6   Фаустина Груп ЕООД - София   650  
  7   Плиска Ойл ООД - Шумен   259  
  8   Хелиос Ойл ООД - Първомай   152  
  9   Клас олио АД - Карапелит   121  
  10   ХМ ООД - Плевен   82  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 19.01.2022
  Обща стойност (BGN): 1 796 153.35  
Брой търгувани компании: 45
Premium 51 768.23
Standard 252 532.62
АДСИЦ 1 040 262.21
Структурирани 32 590.91
Облигации 305 506.80
Права 1 262.43
BEAM - Акции: 112 230.16
Най-голяма промяна в цените
Еврохолд България АД - София -7.20 %
БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF ФОНД - София 4.27 %
BaSE - Акции: 2 560.00
BaSE - АДСИЦ: 17 790.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Реновирани са всички производствени мощности на радомирския завод "Ветпром", съобщи изпълнителният директор Станислав Стоев. Предприятието има 20 млн. лева годишен оборот и повече от 450 продукта в портфолиото си. Около 40 процента от производството е предназначено за вътрешен пазар, останалото е за износ. Медикаментите намират добър прием освен у нас и в Русия, Средна Азия, Балтийските и някои балкански държави. Около 250 души работят в обновения завод. При направената реновация всички сгради са напълно обновени и функционират съгласно най-съвременните изисквания на фармацевтичното производство и на добрата производствена практика. Около 98 процента от оборудването също е заменено с основни машини. Всички линии са нови - за унгвенти, гелове, инжекции, за стерилни разтвори във флакони.

Източник: БТА

"Феникс Капитал Холдинг“ АД обяви, че след търговото предложение към останалите акционери вече притежава пряко 4 859 045 от правата на глас, или 51,41%, в общото събрание на „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ. Сделките с шестимата акционери, които приеха предложението, са приключили със сетълмент на 18 януари. „Феникс Капитал Холдинг“ отправи търгово предложение към останалите акционери на „Ексклузив Пропърти“ при цена от 1,45 лева на акция в началото на октомври. Холдингът не възнамерява да отписва „Ексклузив Пропърти“ от борсата, както и да го преобразува в обикновено акционерно дружество. Няма да се променя и дейността. Основният проект на дружеството е офис сграда на бул. „Тодор Александров“ и ул. „Овче поле“ в София.

Източник: investor.bg

Частен съдебен изпълнител продава модерно оборудвана консервна фабрика в Белащица, която никога не е функционирала след построяването си през 2015 г. Крайната мярка е наложена заради дълг на собственика „Хера Трейдинг“ ЕООД към Българо-Американската кредитна банка /БАКБ/. Първоначалната цена, от която ще стартира наддаването е 4 628 430 лв. Върху имота е наложена е възбрана в полза на банката за сумата от 3 028 699, 23 лв., има договорна ипотека за 1 390 835, 80 лв. заедно с лихви, такси и разноски, както и втора ипотека за 1 650 000 лв. Отделно са данъчните задължения за около 500 лв. Пълното име на консервната фабрика е „Предприятие за преработка на зеленчуци, производство на лютеница, кетчуп и други доматени сосове”. Тя е триетажна, построена е върху собствен имот с площ 3150 кв. м.В нея са вложени над 8 млн. лв. европейски средства след спечелен проект по подмярка 4.2.„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони.

Източник: Марица

Длъжността изпълнителен директор на "Мини Марица-изток" АД се изпълнява от Тодор Тодоров. Той заема отговорния пост след като състав на Старозагорския окръжен съд спря промяна в „Мини Марица-изток“ ЕАД, като не разреши вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър - като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на мините до провеждането на конкурс да бъде вписана Илза Чинкова. Това гласи определението на Окръжен съд Стара Загора, който взема под внимание обстоятелството, че през есента на миналата година Тодор Тодоров е бил класиран на първо място за представител на държавата в дружеството. Съветът на директорите на дружеството остава в състав Тодор Тодоров, Георги Коев, Николай Диков, Цветолин Богданов и Светослав Миневски, който е и председател на борда. Източник: divident.eu

"Теленор" съобщи на абонатите си, че увеличава месечните такси по действащите договори от февруари с 3.3%, колкото е средногодишният индекс на потребителските цени за 2021 г., след като Националният статистически институт обяви данните за инфлацията през декември, както и средногодишното й ниво за 2021 г. от 3.3% В края на миналата година два телекома - А1 и "Теленор", обявиха, че в началото на 2022 г. ще индексират тарифата на месечните абонаментни планове с инфлацията от 2020 г. и тази от 2021 г. Сметките им показваха, че ръстът ще е над 5% - от които 1.7% е инфлацията от 2020 г., а очакванията за 2021 г. са за около 4.2%. Комисията за защита на потребителите забрани на мобилните оператори да "натрупва" индекси на поскъпване, и припомни, че те имат право да осъвременяват цените си, но само с инфлацията за предходната година.

Източник: Сега       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Липсва достатъчно пластмаса за рециклиране, както и стандарти на европейско ниво


Предстоящи събития

27-28 януари 2022: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Health Tech Hub Styria Pitch & Partner 2022

26 януари: Пресконференция на АОБР

20 декември – 31 януари: SDG Pioneers 2022 - Световните награди за напредък по Целите за устойчиво развитие ще се проведат и в България от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

1 февруари 2022 г.: Retail Summit 2022

10-11 февруари 2022: Уебинар за възможностите за участие в обществени поръчки на Европейската организация за експлоатация на метеорологични спътници

24 януари – 28 февруари: Дистанционно обучение на тема „Управление на проектни дейности от работодателски и синдикални организации на регионално ниво – част 1“

3-31 март: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Cycling Europe - Matchmaking and expert talksВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 - 12 февруари 2022, съботно-неделен
DevNet Associate  -11 март 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Инфлацията може да се окаже по-устойчива от очакваното поради действието на редица фактори. Такова мнение изрази гуверньорът на Английската централна банка (АЦБ) Андрю Бейли. Като причина той посочи поскъпващите енергийни стоки и сигналите, че увеличаващите се искания за по-високи заплати допринасят за ускоряването на инфлацията. Данните от официалната статистика, публикувани в сряда, показаха, че ръстът на цените във Великобритания е достигнал 30-годишен връх през декември. Такава е и ситуацията в редица други страни, където инфлацията достигна най-високите си равнища от десетилетия насам. По думите на Бейли АЦБ ще направи каквото може, за да облекчи инфлационния натиск върху домакинствата. На последното си заседание през декември 2021 г. АЦБ бе една от големите централни банки, които изненада с повишение на лихвения процент. Очакванията за следващото заседание на финансовата институция, което предстои да се състои на 3 февруари, са да има повторно покачване на лихвите до 0,5%.

Източник: investor.bg

Америка

Индексът на потребителските цени в Канада е нараснал с най-бързия си темп от над три десетилетия насам през декември. Покачването на цените поставя натиск върху централната банка на страната да започне да повишава лихвените проценти. През миналия месец годишната инфлация е достигнала 4,8%, сочи официалната статистика. За сравнение – през ноември показателят се е равнявал на 4,7 на сто, като сегашният резултат не изненадва инвеститорите, чиито прогнози съвпадат с данните. Средната стойност на основните измерители на централната банка – която често се приема като по-добър индикатор за основния ценови натиск – е нараснала до 2,93%, което също е най-високото ниво от 1991 г. насам. Данните усилват очакванията, че представителите на банката ще започнат да повишават лихвите от следващата седмица. Пазарът е в очакване на шест покачвания на разходите на кредитите през следващите 12 месеца. В понеделник централната банка на Канада публикува доклад за четвъртото тримесечие на 2021 г., който показа, че над две трети от участниците в анкета очакват инфлацията да задмине 3% през следващите две години.

Източник: investor.bg

Азия

Китай е уведомил някои компании за новите правила, които изискват най-големите интернет фирми в страната да искат одобрение за инвестиционни сделки – механизъм, който вероятно ще ограничи възможностите за растеж на местните технологични гиганти чрез придобивания, твърдят източници на Wall Street Journal. Основният интернет регулатор в страната - Администрацията на кибепространството на Китай, наскоро създаде нов механизъм, който изисква интернет компаниите да искат официално одобрение на сделките си, ако имат по 100 млн. потребители и повече или ако за миналата година имат поне 10 млрд. юана приходи, т.е. еквивалента на 1,57 млрд. долара, допълват източниците. По думите им регулаторът е уведомил за това някои компании тази седмица. Новите правила бяха обявени след година на сериозни мерки срещу китайския интернет сектор. Случващото се може да доведе до засилен регулаторен натиск върху подобни сделки и дори да блокира интернет компаниите да правят определени инвестиции, коментират източници.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
19.01.2022
Dow Jones Industrial
35 028.65 (-339.82)
Nasdaq Composite
14 340.30 (-166.64)
Стокови борси
19.01.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)86.97
Heating oil ($US/gal.)2.6800
Natural gas ($US/mmbtu)4.0100
Unleaded gas ($US/gal.)2.4600
Gold ($US/Troy Oz.)1 839.10
Silver ($US/Troy Oz.)24.19
Platinum ($US/Troy Oz.)1 025.10
Hogs (cents/lb.)91.35
Live cattle (cents/lb.)143.35

       Опознай България

Свети Евтимий -Патриарх Търновски

На 20 януари православната църква почита паметта на Преподобни Евтимий Велики, живял в 14 век. През 15 век българската църква канонизира Евтимий Търновски – българският патриарх, роден ок. 1327 г. Той произлиза от знатен род, живял във Велико Търново. Съвсем млад се присъединява към Килифаревски манастир – известен книжовен център с голямо значение за средновековна България и за другите славянски народи. След години той доразвива тази школа в истински университет с международно значение, известен като Търновската книжовна школа. След продължителен престой във Византия, Евтимий се завръща в България и се усамотява в пещера, недалеч от Велико Търново. Наблизо той построява църквата „Света Троица”. Скоро около него се събират ученици и образуват манастир. След избирането му за Търновски патриарх през 1375 г., Евтимий продължава да развива обширна книжовна дейност. При падането на Велико Търново под турско робство през 1393 г. Патриарх Евтимий остава сред последните бранители на българската държава. Заловен е и осъден на смърт, обаче става чудо и когато турският палач вдига ръка да го посече, ръката му се вцепенява, а мечът пада на земята. Патриарх Евтимий Търновски е заточен и умира през 1402 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 20.01.2022
Българска версия: 30013, Английска версия: 2874

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2024
 ПВСЧПСН
11234567
2891011121314
315161718192021
422232425262728
5293031    

Февруари 2024
 ПВСЧПСН
5   1234
6567891011
712131415161718
819202122232425
926272829   

Март 2024
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2024
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2024
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2024
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2024   2023   2022  
 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999