Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 15 юли 2021 г., брой 5487
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(15.07.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29671
USD   1.65580
CHF   1.80427
EUR/USD   1.1812*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Автомагистрали Хемус АД - София
Инструментална екипировка ВТ АД - Велико Търново
Кореком Принцес АД - София
Микро 67 АД - Разград
Микро Разград АД - Разград
Прокредит Развитие България АД - София
ПФК Локомотив Пловдив - 1926 АД - Пловдив
Раломекс АД - Завет
Рила - Боровец АД - Самоков
Свилоза 2000 АД - Свищов
Свилоза Транспорт АД - Свищов
Смолян Табак АД - Смолян
София Принцес хотел АД - София
Спорт Бееви АД - Велинград
Телекомстрой АД - София
Теспом АД - Габрово
Трансинвест Русе АД - Русе
Трансстрой - Русе АД - Русе
Хидрострой АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Темпът на годишната инфлация в България продължава да се ускорява - нивото ѝ за юни спрямо същия месец на миналата година е 2,7%, съобщи НСИ. За сравнение, през май инфлацията на годишна база беше 2,5%, април – 2%, а през март - само 0,6%. През първите два месеца на годината дори беше регистрирана дефлация - съответно от 0,1% през февруари и 0,6% през януари. На месечна база инфлацията през юни е минус 0,2%. През май тя беше 0,1%, забавяйки се спрямо април, когато беше 0,7%. През март равнището също беше 0,1%. Инфлацията от началото на годината (юни 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 1,5%, а годишната инфлация за юни 2021 г. спрямо юни 2020 г. е 2,7%. Средногодишната инфлация за периода юли 2020 - юни 2021 г. спрямо периода юли 2019 - юни 2020 г. е 1%. Хармонизираният индекс на потребителските цени за юни спрямо май е 100%, т.е. месечната инфлация е 0%. Инфлацията от началото на годината е 1,7%, а годишната инфлация за юни е 2,4%.

Източник: investor.bg

Всеки трети безработен у нас получава минималното обезщетение за безработица. Това показват данни на Националния осигурителен институт за миналата година. Близо 40 на сто от хората, останали без работа, са взимали от 15 лв. до 25 лв. на ден. В сравнение с 2019 г. броят на хората с такива обезщетения е нараснал над два пъти, а делът им от общия брой получатели се е увеличил с 12,9 процентни пункта. С максимално обезщетение – от 74,29 лв. на ден, през 2020 г. са били едва 5,3% от всички безработни. Техният брой дори е намалял с 5,1% спрямо предходната година. 71,5% от всички, взимащи максималната сума, са с обезщетение, отпуснато по европейски регламенти. Това означава, че тези хора са работили в чужбина, където са получавали и по-високи заплати. Най-често минимално обезщетение пък са получавали работници, чиито договори са прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, обясняват експертите на НОИ.

Източник: expert.bg

 
Дружества
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Лукойл-България ЕООД - София   3 321 399  
  2   ОМВ България ООД - София   751 891  
  3   Петрол АД - Ловеч   534 156  
  4   Шел България ЕАД - София   494 497  
  5   Трейднет Варна ЕООД - Варна   245 611  
  6   НИС Петрол ЕООД - София   192 757  
  7   Товарни превози АД - Русе   67 649  
  8   Бенита Ойл ООД - Варна   64 880  
  9   Диас 2000 ООД - Ямбол   63 502  
  10   Интерспийд ЕООД - София   59 740  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 14.07.2021
  Обща стойност (BGN): 343 803.27  
Брой търгувани компании: 37
Premium 35 921.26
Standard 176 453.08
АДСИЦ 116 729.59
Структурирани 1 359.90
BEAM - Акции: 13 339.44
Най-голяма промяна в цените
Билборд АД - София 18.80 %
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София -10.00 %
BaSE - Акции: 2 748.25
BaSE - АДСИЦ: 400.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Шест терена, на които държавата се надява да привлече инвеститори в производство, са първите регистрирани индустриални паркове. Това стана, след като в средата на март тази година беше обнародван Законът за индустриалните паркове, който предвижда въвеждането на такъв регистър. Самият той беше създаден със заповед на икономическия министър от 10 май. Два месеца по-късно справката показва, че са регистрирани общо шест парка, като всичките те са собственост на държавната Национална компания "Индустриални зони" (НКИЗ). Нито един от съществуващите частни паркове - като тези край Пловдив и Шумен, които се развиват в партньорство с местните общини, не е включен. Това е очаквано, като се има предвид, че те на практика работят успешно, а инвеститорите ги намират и без да правят справка със списъка. В новия регистър вече присъстват индустриалните паркове в Божурище, Видин, Телиш, Карлово, Суворово и Симитли, от които действащ е само първият, а за другите е посочено, че няма информация за сключени договори с инвеститори. В същото време работещ проект като парка в Бургас например все още не е регистриран. И шестте парка са от т.нар. тип А, където дейностите не са специализирани и се допускат различни видове производство.

Източник: Капитал

Бившият дългогодишен директор на "Лукойл България" Валентин Златев, който след свалянето му от поста през април 2019 г. и окончателното му излизане от всички органи на дружеството на руския енергиен мастодонт, минава от нефта към природния газ. Това става чрез газовото дружество "Енергико Трейдинг България", чийто мажоритарен собственик в момента е швейцарската компания "Литаско СА", която управлява глобалните нужди на руската "Лукойл" за доставка на суров петрол, природен газ и петролни продукти, маркетинг и търговия. Крайната цел очевидно е директна доставка на природен газ за бургаската рафинерия "Нефтохим" от "Турски поток", което ще елиминира държавния газов доставчик "Булгаргаз" като досегашен снабдител на завода и ще наруши сериозно приходите му. Това ще стане, ако КЕВР реши да даде поисканата от "Енергико Трейдинг България" 35-годишна лицензия за търговия с природен газ.

Източник: mediapool.bg

Държавният газов оператор "Булгартрансгаз" вече е член на Европейския алианс за чист водород, в който участват повече от половината европейски газови преносни оператори, за да си сътрудничат за внедряването на водорода като чисто и неизлъчващо въглероден двуокис гориво. "Булгартрансгаз" вече има планове за строеж на тръбопровод за пренос на алтернативни на природния газ суровини като биогаз и водород до комплекса "Марица Изток", където намеренията са въглищните електроцентрали да получат евросубсидия за трансформация на газ, а после и на водород. Инициативата за създаване на Европейския алианс за чист водород бе започната през юли 2020 г. от Европейската комисия. Организацията трябва да спомогне за изпълнението на климатичните и енергийни цели на ЕС за климатично неутрална икономика до 2050 г. В инициативата участват 23 от 45-те европейски преносни оператора, членуващи в европейската организация ENTSOG, в това число: Bayernets, Conexus Baltic Grid, DESFA, Energinet, Enagás, Еustream, Fluxys, Gasunie, GRTgaz, Gas Connect Austria, GAS-SYSTEM,GASCADE Gastransport, Gas Networks Ireland, NET4GAS, Nowega, REN Gasodutos, OGE, ONTRANS, Plinacro, Snam, TRANSGAZ, Teréga, Thyssengas и Elering. От 13 юли към тях се присъединява и "Булгартрансгаз".

Източник: mediapool.bg

Комисията за финансов надзор е одобрила проспект на TBI Bank за публично предлагане и допускане до търговия на десетгодишна емисия облигации за 30 милиона евро на Българската фондова борса. Емисията включва 300 облигации с номинална стойност от 100 000 евро всяка. Купонът на емисията ще бъде определен от TBI Bank на по-късен етап, според финансовия регулатор. Сред местните банки TBI Bank се класира на 16-то място по активи в края на май, показват последните данни на централната банка.

Източник: SeeNews

Приходите на "А1 България" за второто тримесечие на 2021 г. продължават да нарастват, като достигат 145.1 млн. евро (284 млн. лв.), което е увеличение с 19.5% спрямо същия период на миналата година. Печалбата преди данъци и амортизации (EBITDA) на телекома също се увеличава и достига 55.4 млн. евро (108.4 млн. лв.). Покачване има и при третия основен показател, който телекомите следят - средният приход от абонат (ARPU) се покачва с 9.8% до 6.4 евро, или 12.5 лв. на месец. От базираната в Австрия компания намират причините за покачването в продължаващата позитивна тенденция в мобилния и фиксирания сегмент и при продажбите на устройства. Най-голям ръст се забелязва в приходите от оборудване, които са се покачили със 71.7% до 36 млн. евро. Сериозен ръст се забелязва в постъпленията от фиксирани услуги - той е 10.9% и достига 36.1 млн. евро за тримесечието. "Основните причини за това са услугите за високоскоростен интернет и ексклузивното спортно съдържание на каналите MAX Sport", заявяват от компанията. Средният приход от фиксирана линия (ARPL) бележи ръст от 8%, което се равнява на 14.5 евро. Броят на абонатите на фиксирани услуги е нараснал до 1.099 млн.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

ВУЗФ: конкурс за есе за пълна стипендия Срок за кандидатстване – 31 август!


Предстоящи събития

18 юни – 19 юли: Cъстезания за иновации „Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 2021

9 септември: Тук-Там Кошер 2021 с отстъпка за членове на БСК.Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 12 юни 2021, съботно-неделен
CCNA 1 – 02 октомври 2021, съботно-неделен
DevNet – 02 октомври 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Забрана на автомобилите с традиционни двигатели след 14 години. Това предложи Европейската комисия като част от плана за реализиране на мащабната "Зелена сделка". Европейската комисия изнесе цял набор от предложения за промени в енергетиката, транспорта и данъчната политика. Те целят да направят по-екологични редица ключови сектори, като производството на автомобили и авиацията. Крайната цел е драстично да се намалят вредните емисии, изхвърляни в атмосферата. Ако влязат в сила, мерките ще вдигнат сметките за отопление и цените на самолетните билети. Забраната за продажбата на традиционните коли трябва да влезе от 2035 година. „Дългосрочната цел от самото начало беше и остава да направим Европа първият климатично неутрален континент на света. И също - да изработим стратегия как да го постигнем. Когато започнахме, не всички бяха съгласни и имаше разпалени дебати. Но към днешна дата извървяхме дълъг път. Вече всички споделяме усещането, че преследваме една цел. 

Източник: Дарик радио

Америка

Темпът на възстановяване на американската икономика се е ускорил през последните два месеца, въпреки че повторното отваряне на икономиката след пандемията от COVID-19 създава нарастващ натиск при привличането на служители и изпълнението на поръчки, съобщи Федералният резерв. „Американската икономика се засили още повече от края на май до началото на юли, показвайки умерен до силен растеж“, съобщи централната банка в Бежовата си книга. „Нарушенията в предлагането стават по-повсеместни, включително недостиг на материали и работна ръка, отлагане на доставки и ниски наличности от много потребителски стоки“, се допълва в книгата. Докладът се основава на информация, събрана от 12-те регионални банки на Фед до 2 юли, и съставен от Федералния резерв в Бостън. Представители на Фед обмислят колко бързо да ограничат подкрепящата си парична политика на фона на разширяването на ваксинациите срещу COVID-19, което разведрява перспективите.

Източник: Bloomberg

Азия

Този вторник бе даден старт на строежа на малък модулен реактор (SMR) в най-южната провинция на Китай, остров Хайнан. Проектът е базиран в АЕЦ „Чандзян“ и използва технологията Linglong One (ACP100). Реакторът е разработен самостоятелно от Китайската държавна ядрена корпорация. Мултифункционалният, малък модулен реактор под налягане е огромно постижение на независимата иновация след „Hualong One“, проектиран от Китай ядрен реактор от трето поколение. В сравнение с по-големия „Hualong One“, малкият реактор 125 MWe Linglong One е проектиран за производство на електричество, градска топлоенергия, охлаждане, производство на промишлена пара или обезсоляване на морска вода. „Linglong One“ е първият SMR одобрен от Международната агенция за атомна енергия през 2016 г.

Източник: 24 часа

 
Индекси на фондови борси
14.07.2021
Dow Jones Industrial
34 933.23 (44.44)
Nasdaq Composite
14 645.00 (-32.70)
Стокови борси
14.07.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)72.55
Heating oil ($US/gal.)2.1300
Natural gas ($US/mmbtu)3.6700
Unleaded gas ($US/gal.)2.2800
Gold ($US/Troy Oz.)1 826.70
Silver ($US/Troy Oz.)26.36
Platinum ($US/Troy Oz.)1 129.90
Hogs (cents/lb.)89.23
Live cattle (cents/lb.)126.78

       Опознай България

Горещници

15, 16 и 17 юли са отредени от православната църква на светите мъченици Кирик и Юлита, Атиноген и Марина. Смятат се за най- горещите дни през годината и са известни като горещници. Горещниците са свързани със строго спазвани забрани за полска и домашна работа - не се ходи на нива и не се жъне, вършее, коси и копае, не се возят снопите и не се впряга кола, не се пере, не се мие, не се меси и пече хляб, не се готви, не се преде, тъче и шие. Нарушаването на тези забрани се смята причина за пожари и запалване на реколтата, дома и др. Така в разгара на лятото, земеделците отпочиват от тежкия труд и гадаят за времето през зимните януари, февруари и март. Пече ли силно слънце през трите горещника - топли, без сняг и виелици ще бъдат и зимните януарско-мартенски дни. Според поверието, ако човек се изкъпе в топли минерални извори през тези дни, ще бъде здрав през цялата година. За най-опасен от трите дни се смята третият горещник, посветен на св. Марина. В деня на нейния празник съществува обичай да се запалва нов, "жив" огън. Стопаните гасят огъня в своите огнища и отново ги палят с "млад". Горещниците са едни от най-тачените сред българите празници за предпазване от огън.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 15.07.2021
Българска версия: 29962, Английска версия: 2876

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999