Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 14 юли 2021 г., брой 5486
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(14.07.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28704
USD   1.65133
CHF   1.80145
EUR/USD   1.1844*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Булимпекс АД - София
Граммер АД - Трудовец
КЕТ АД - София
Консорциум Агробизнес АД - София
Летище Пловдив АД АД - Пловдив
Мир АД - Хасково
Мир-инвест АД - Хасково
Перла АД - Нова Загора
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През април 2021 г. износът на страната ни за ЕС нараства с почти 60% спрямо същия месец на предходната година. През периода януари - април 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 21,7% на годишна база, показват данните на НСИ. Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - април 2021 г. се увеличава с 19,8% на годишна база. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция, Унгария и Нидерландия. През април 2021 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 56,7% спрямо същия месец на предходната година. Износът на страната ни извън ЕС също се увеличава. През януари - май 2021 г. увеличението е 12% в сравнение със същия период на 2020 г. През май 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 34% на годишна база. Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - май 2021 г. се увеличава с 20,2% в сравнение със същия период на 2020 г. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай. През май 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 41,2% спрямо същия месец на предходната година.

Източник: money.bg

Малко над 3,874 млрд. лева ще е бюджетът на новата оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 г. Това се вижда от проекта на програмата, който е публикуван за обсъждане на портала за обществени консултации strategy.bg. Социалното министерство планира да обхване около 850 хил. души чрез изпълнение на четири основни направления – развитие на пазара на труда и уменията на работната сила, подкрепа за социално включване, подпомагане на младежката заетост и социални иновации, посочва се в програмата. Почти 630 хил. души се очаква да бъдат обхванати от първия приоритет – насърчаване на заетостта и развитието на уменията. Бюджетът е малко над 1,6 млрд. лева. Сумата ще се инвестира в обучения на работната сила (безработни и заети лица) за повишаване на уменията, квалификацията и компетентностите и включването на представители на уязвими групи на пазара на труда в заетост. Мерките ще се насочват приоритетно към неактивни и дългосрочно безработни, безработни на възраст над 54 години, самотни и многодетни родители, жени и др. Предвижда се по този приоритет да се създаде център за сертифициране на неформално придобити умения и компетентности.

Източник: investor.bg

 
Дружества
Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Каргил България ЕООД - София   678 067  
  2   Севан ООД - Бургас   590 122  
  3   Билдком ЕООД - София   413 354  
  4   Кофко Интернешънъл България ЕООД - София   395 795  
  5   АДМ България Трейдинг ЕООД - София   319 627  
  6   Балджиеви 91 ООД - Севлиево   302 493  
  7   Ойроконсулт ООД - София   240 180  
  8   Рисойл Европа ЕООД - София   235 195  
  9   Корн Трейд ЕООД - Варна   203 252  
  10   Октопод С ООД - Варна   182 924  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 13.07.2021
  Обща стойност (BGN): 873 921.06  
Брой търгувани компании: 34
Premium 30 549.04
Standard 498 954.34
АДСИЦ 72 866.00
Облигации 245 746.08
BEAM - Акции: 25 805.60
Най-голяма промяна в цените
Петрол АД - Ловеч 147.52 %
Неохим АД - Димитровград -3.33 %
BaSE - Акции: 1 617.50
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и "Соф Кънект" АД, дружество със специална инвестиционна цел, мажоритарна собственост на Меридиам, подписаха договор за заем от 40 млн. евро за модернизацията на Летище София. Финансирането е подкрепено от Механизма за свързване на Европа (CEF) на Европейската комисия. Финансирането от ЕИБ ще подкрепи модернизирането на инфраструктурата и компонентите за регулаторна дейност, безопасност и сигурност според най-новите стандарти. Проектът ще подобри ефективността на летищните съоръжения, включително компонентите за енергийна ефективност и ще гарантира най-съвременна защита на околната среда. Международно летище София е част от основната Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) в регион на сближаване. То е сред най-натоварените летища на Балканите и едно от най-големите в Централна и Източна Европа, което удвои броя на пътниците между 2013 и 2019 г. България възложи 35-годишен концесионен договор за развитието, модернизирането, поддръжката, управлението и експлоатацията на летището. Заемът на ЕИБ е изцяло в съответствие с Пътната карта на климатичната банка, която бе одобрена през ноември 2020 г. 

Източник: money.bg

CETIN България, в която Теленор България отдели инфраструктурата си, придобива технологичните компании "София Комюникейшънс" ЕАД и "Ракком" АД, съобщиха от дружеството. "София Комюникейшънс" ЕАД е създадена през декември 2001 г. за доставка на MAN услуги по първата тогава алтернативна градска оптична мрежа. Компанията е сред водещите доставчици на оптични услуги в София, както и в предоставянето на телеком решения за бизнес клиенти. Тя оперира на територията на София и разполага със собствена оптична мрежа, с голяма плътност на покритие на столицата и прилежащите райони. "Ракком" АД предлага разнообразие от интернет услуги на голям брой бизнес клиенти, използвайки мрежата на София Комюникейшънс. С придобиването CETIN България разширява не само екипа, но и обхвата на услугите, които предлага на бизнеса, коментират от компанията. CETIN България бе създадена през юли месец 2020 г. след отделянето на мрежовата инфраструктура на Теленор България в отделно дружество. Компанията има над 200 служители и предоставя широка гама от висококачествени мобилни и фиксирани услуги на своите клиенти.

Източник: money.bg

Пощенска банка ще подкрепя ликвидните нужди и проекти на микро-, малки и средни предприятия в рамките на програма "Възстановяване". Това става възможно, след като финансовата институция договори с Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете) изменения и допълнения към "Портфейлна гаранция за преодоляване на последствията от пандемията Covid-19". Сред основните приоритети на Пощенска банка е устойчивото развитие на предприемаческата екосистема като ключов фактор за развитието на българската икономика. Затова банката се присъединява към програмата, чиято цел е да улесни достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с пандемията от Covid-19. Фирмите ще могат да получат свеж финансов ресурс, основно за задоволяване на текущите си нужди от ликвидност, но също и за нови инвестиции, трансформация и растеж. Променените условия на гаранцията предвиждат кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове и с минимална административна тежест. Сред основните предимства на програмата, от която Пощенска банка вече е част, са широк достъп до бизнес кредити, без изискване за материални обезпечения, с изключение на лични гаранции, предоставени от собствениците.

Източник: investor.bg

Белгийската група Spadel, част от която е и бутилиращата компания "Девин" АД , създаде инвестиционен фонд The Source с капитал от 10 млн. евро в подкрепа на стартиращи компании. Фондът ще подкрепи бизнеси, които разработват проекти в областта на водите и напитките, устойчивите опаковки, дигиталните технологии, решения за хидратация и рециклиране. Освен финансова подкрепа фондът цели да насърчи иновациите и предприемачеството в рамките на групата Spadel, която има дейност в Белгия, Нидерландия, Франция и България. Млади компании от цял свят, включително от България, могат да кандидатстват за финансова подкрепа от The Source, като изпратят кратко представяне на бизнеса си през сайта на инициативата. От "Девин" коментират, че фондът няма ограничение в размера на инвестициите.

Източник: Капитал

Дейността на мултинационалната фармацевтична компания Bayer в Румъния, България и Молдова генерира оборот от над 357 милиона евро през миналата година, съобщиха от българското звено на компанията. През 2019 г. оборотът на Bayer от операции в Румъния, България и Молдова достигна 335 милиона евро. Отделът за наука за растениевъдството на Bayer допринесе с 62% към общия оборот за 2020 г. в тази група държави, фармацевтичният отдел генерира 29%, а отдела за здравеопазване на потребителите 9%. Bayer има над 480 служители в трите държави, като основните офиси се намират в румънския в Букурещ и българския в София. Bayer, със седалище в германския Леверкузен, се управлява като компания за наука за живота с три подразделения - фармацевтика, здравеопазване на потребителите и наука за културите - и бизнес звено за здравето на животните. През фискалната 2020 г. в Bayer Group работят около 100 000 души и продажбите й са 41,4 милиарда евро.

Източник: SeeNews       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Радосвет Радев: Държавните компании се управляват по непрозрачен начин

Радосвет Радев: Не ни интересува персоналният състав на кабинета, важното е да е полезен за бизнеса

ВУЗФ: конкурс за есе за пълна стипендия Срок за кандидатстване – 31 август!


Предстоящи събития

18 юни – 19 юли: Cъстезания за иновации „Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 2021

9 септември: Тук-Там Кошер 2021 с отстъпка за членове на БСК.Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 12 юни 2021, съботно-неделен
CCNA 1 – 02 октомври 2021, съботно-неделен
DevNet – 02 октомври 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Испания ще инвестира 4,3 млрд. евро в производството на електрически превозни средства и батерии като част от своята мащабна национална програма за разходи, финансирана главно чрез средствата на Европейския съюз (ЕС), заделени за възстановяване от пандемията от коронавирус, заяви правителството в понеделник, цитирано от Ройтерс. Премиерът Педро Санчес посочи, че планът на правителството, чиято цел е да стимулира частните инвестиции в страната, ще включва цялата производствена верига, от добива на литий до производството на клетки за батерии и сглобяването на електрически превозни средства. "Важно е Испания да реагира и да предвиди тази трансформация в автомобилния сектор на Европа", изтъква той, добавяйки, че частният сектор може да допринесе за още 15 млрд. евро за инициативата, според правителствени оценки. След Германия, Испания е вторият по големина производител на автомобили в Европа и осмият по големина в света. И докато автомобилната индустрия се ангажира с глобалния процес на електрификация и преход към нови технологии, Испания се състезава с Германия и Франция в устрем за прекрояване на веригите на доставка и преоборудване на производствените бази.

Източник: Reuters

Америка

Докато централните банки, заблудените икономисти и финансовите медии правят всичко по силите си, за да убедят американците, че настоящата фаза на хиперинфлация е просто преходна, шокиращата реалност е, че Федералният резерв на практика е загубил контрол над краткосрочните инфлационни очаквания, както показва проучването на потребителските очаквания от Федералния резерв на Ню Йорк, предаде Zero Hedge. Според последната част от това наблюдение през юни, очакванията за потребителската инфлация за една година напред, скочиха с най-големия си темп досега, като нараснаха с 0,8% за един месец - от 4,0% през май до рекордно високи стойности за тази година серия от 4,8% през юни. В най-голяма степен нарастването на инфлацията се дължи на очакванията на хора, които има висше образование. Повечето американци очакват инфлацията да е трайна, като най-ценният (и широко разпространен) актив на средната класа - жилищата - се очаква да поскъпнат до почти рекордни нива от 6,2% през юни 2022 г. Това е значително по-висок темп от 12-месечния среден ръст от 3,7%.

Източник: money.bg

Азия

Китайското V-образно икономическо възстановяване от пандемията се забавя, като изпраща предупреждение до останалия свят за това колко трайно ще се окаже неговото собствено възстановяване. Променящите се перспективи се подчертават ясно, след като Китайската народна банка намали количеството пари в брой, което повечето банки трябва да държат в резерв, за да стимулират кредитирането, пише Bloomberg. Според институцията този ход не е подновен стимул, но намалението с 50 базисни точки на изискването за съотношение на повечето банки е изненадаващо. Данните в четвъртък се очаква да покажат икономически ръст през второто тримесечие до 8% след рекордните 18,3%, отчетени през първото тримесечие, според проучване на икономистите на Bloomberg. Ключовите показатели за продажбите на дребно, промишленото производство и инвестициите в дълготрайни активи също забавят нарастването си. Бързото решение на централната банка на Китай е един от начините да се гарантира, че възстановяването няма да се препъне. Очаква се икономиката да се спусне от височините, достигнати по време на първоначалния отскок заради ефекта от ниската база от миналата година. Икономистите казват, че омекотяването идва по-рано от очакваното и сега може да се развихри по целия свят.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
13.07.2021
Dow Jones Industrial
34 888.79 (-107.39)
Nasdaq Composite
14 677.70 (-55.59)
Стокови борси
13.07.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)74.90
Heating oil ($US/gal.)2.1700
Natural gas ($US/mmbtu)3.7000
Unleaded gas ($US/gal.)2.3100
Gold ($US/Troy Oz.)1 813.80
Silver ($US/Troy Oz.)26.14
Platinum ($US/Troy Oz.)1 106.40
Hogs (cents/lb.)89.38
Live cattle (cents/lb.)127.18

       Опознай България

Природен парк Златни пясъци

Природен парк Златни пясъци обхваща части от източните склонове на Франгенското плато. Намира се на 17 км североизточно от Варна. Паркът е уникално съчетание на море, зеленина и красив бряг. Обявен е за природен парк през 1943 г. Особено живописни са отвесните скални варовици, очертаващи ръба на платото. Преобладаващата част от територията на парка е заета от широколистна горска растителност, представена главно от габър и дъб. Гори от лонгозен тип заемат дълбоките влажни долове, където са пръснати 13 малки естествени езера. Паркът е местообитание на множество горски животни като сърна и язовец, а птиците са представени от над 70 вида. Историческата ценност тук е Аладжа манастир, датиращ от 13 век. На територията на парка е разположен и курортният комплекс Златни пясъци, привличащ ежегодно хиляди български и чуждестранни туристи.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 14.07.2021
Българска версия: 29962, Английска версия: 2876

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999