Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 15 април 2021 г., брой 5427
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(15.04.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25020
USD   1.63476
CHF   1.77271
EUR/USD   1.1964*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Българска месна компания АД - София
ДК Домостроене АД - Бургас
Доверие-Брико АД - София
Елтех АД - Пловдив
Информационно обслужване АД - София
Нипроруда АД - София
Синергон хотели АД - Пловдив
Скай Управление на активи АД - София
Хънтинг клуб АД - София
Юробанк България АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Министерският съвет прие Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2020 година от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала. Отчисленията са в размер на 50 на сто, в съответствие със заложените параметри в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. От обхвата на разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране, както и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“.

Източник: Банкеръ

След два месеца с дефлация потребителските цени отново се повишават - с 0.6% на годишна база през март 2021 г., отчита Националният статистически институт (НСИ). На месечна база инфлацията е 0.1% през март, като хранителните стоки са по-евтини с 0.1%, а транспортът поскъпва с 3%. По европейския Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) инфлацията на годишна база е 0.8% през март. Темпът на повишение на цените се ускорява и в ЕС - от 0.9% през февруари на 1.3% през март по предварителни данни на Евростат и причината са енергийните цени.

Източник: Капитал

 

Организация и управление на фирмата
и оптимизация на производствените процеси

Предстоящ квалификационeн REFA-курс:
Модул 1: “Организация на работни системи и процеси”
(10.05 - 14.05.2021 и 17.05 - 21.05.2021)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(31.05 - 04.06.2021 и 07.06 - 11.06.2021)
Посочените периоди ще бъдат съобразени с ограниченията за провеждане на присъствени обучения.
Заявка за участие в курса

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. +359 2 980 10 90, София
Концесии

„Трейс БГ“, част от „Трейс Груп Холд” е новият концесионер на находище „Тополовград" в област Хасково. Договорът за добив на строителни материали - мрамори, мраморизирани варовици и доломити, от находището е сключен с „Пътстройинженеринг" АД, а „Трейс БГ“ ЕАД е правоприемник на този концесионер. „Каолин“, която ще търси и проучва неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали, в площ „Припека", разположена на територията на община Димитровград, област Хасково. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от две години. „Холсим кариерни материали" е новият концесионер на първи и втори участък от находище „Лозница 1" в област Пазарджик. „Кубик - M3“ ще проучва строителни материали в площ „Полето", разположена в землищата на селата Огняново и Балдево, област Благоевград. "БКС" ЕООД Смолян ще проучва строителни материали в площ "Селище", разположена в землището на едноименното село, обл. Смолян.

Източник: economic.bg

Дружества
Издаване на вестници
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   168 часа ЕООД - София   19 607  
  2   Сега ЕАД - София   4 847  
  3   Трета възраст-Росица Николова ЕТ - София   3 431  
  4   Български Фермер ООД - София   1 450  
  5   Книгоиздателска къща Труд ЕООД - София   1 437  
  6   Тема Спорт ЕООД - София   1 250  
  7   Вестник Строител ЕАД - София   1 036  
  8   Вестникарска група България ООД - София   1 022  
  9   Медийна Група България Холдинг ООД - София   917  
  10   Издателство Прес ООД - София   573  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 14.04.2021
  Обща стойност (BGN): 5 159 791.68  
Брой търгувани компании: 53
Premium 91 111.23
Standard 2 888 715.32
АДСИЦ 1 903 890.55
Структурирани 3 014.08
Облигации 268 256.21
BEAM - Акции: 4 804.30
Най-голяма промяна в цените
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София -13.16 %
Юрий Гагарин АД - Пловдив 12.87 %
BaSE - Акции: 18 108.60
BaSE - АДСИЦ: 52.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българската телекомуникационна компания Neterra направи първа копка на новия си дейта център в столицата. Sofia Data Center (SDC Sofia 2) ще се намира непосредствено до SDC-1, близо до метростанция "Младост 1". След като бъде завършен, компанията ще разполага с общо четири такива съоръжение в страната – две в София, едно в село Столник и едно в Русе. Новото съоръжение е с площ от над 1400 кв. м. центърът е на 4 нива, с 2 МW инсталирана мощност. В съответствие с плановете си да постигне въглеродна неутралност до края на 2021 г., Neterra проектира SDC-2 с последно поколение енергийно ефективни климатични инсталации, обясняват от компанията. Neterra отчете нетна печалба от 216 000 лева при приходи от 19.7 млн. лева през 2019 г., според последния годишен финансов отчет.

Източник: economic.bg

„Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД, част от групата на „Алфа Финанс Холдинг“ АД, ще преустанови предлагането на инвестиционни продукти и услуги като управляващо дружество, като вече е подало заявление пред Комисията за финансов надзор за връщане на лиценза на дружеството. Причината за това решение е обявеното преди пет години поетапно оттегляне от капиталовия пазар в България поради липсата на политика за развитието му и невъзможност за създаване на устойчиви бизнес модели. Управляващо дружество е с предмет на дейност управление на инвестициите в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, на принципа на разпределение на риска. То управлява няколко колективни инвестиционни схеми, между които „Алфа Индекс Имоти” и „Алфа SOFIX Индекс".

Източник: investor.bg

Антикорупционната комисия КПКОНПИ е решила незабавно да поиска от Софийския градски съд да бъдат вдигнати възбраните, наложени по искане на самата комисия върху 14 многофамилни жилищни сгради в комплекса на обвиняемия бизнесмен Васил Божков "Нове хоумс". Решението е мотивирано с достатъчната обезпеченост на претенциите по отношение на Васил Божков и свързаните с него търговски дружества, както и с това, че с наложените възбрани върху сгради и права на строеж, собственост и понастоящем на "Нове хоумс" АД, на практика се засягат интересите на близо 250 лица, които са сключили предварителни договори за придобиване на жилища и са заплатили значителни суми на акционерното дружество, обяснява комисията.

Източник: Сега

„България мол“ и прилепените към него две офис сгради, наречени „Инфинити тауър“ са собственост на президента на руската нефтена компания „Лукойл“ Вагит Алекперов, разкри сайтът „Бивол“, публикувайки документи, от които се вижда, че още от 2018 г., когато имотът бе продаден от дотогавашния инвеститор на базирания в Люксембург фонд SQC Opportunity SCA SICAV RAIF, той всъщност е собственост на руския милиардер, съпругата му Лариса и синът му Юсуф. Зад люксембургския фонд официално стои испанската инвестиционна група Squircle Capital, но от документите се вижда, че към началото на 2020 г. реалните собственици на групата са руският милиардер и семейството му чрез своя The Venice Trust. Дружеството собственик „Бул. България 69“ е заложено пред Уникредит Булбанк и италианската банка майка Уникредит като обезпечение по кредит за 119 млн. евро. Дългът, макар и преструктуриран и значително намален след сделката от 2018 г., все още не е изплатен.

Източник: 24 часа

Над 1.25 млрд. лв. са разпределените към края на март 2021 г. от синдиците на фалиралата КТБ средства към кредиторите, отчитат от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). Разпределената за възстановяване сума е значително по-голяма от прогнозите за не повече от 800 млн. лв. на специализираната международна разследваща компания АликсПартнърс Сървисис ЮКей (AlixPartners Services UK LLP). За повече от 6 години синдиците са успели да съберат около 25% от активите на банката. Няма данни колко от въпросните 1.25 млрд. лв. са в резултат от събиране на предоставени от КТБ кредити, от осребряване на активи на банката или от обявяване за недействителни на извършени прихващания след нейния фалит. По-голямата част от разпределените за връщане пари - 928 млн. лв., отиват във ФГБВ, който е най-големият кредитор на КТБ, след като изплати през 2015 г. защитени влогове за 3.7 млрд. лв.

Източник: Сега       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Включете се в анкетно проучване на тема: „Covid-19 и работата от разстояние“! Срокът за участие е 25 април.


Предстоящи събития

20 април: БЕЗПЛАТЕН уебинар: Дигитализиране контрола и управлението на договори

11 май: Retail Digital Summit 2021

3 - 12 май: Connect Day 2021

10-12 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Software Days – The Future of Digital Business

12 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на BIONNALE 2021

19-20 май: Българската стопанска камара e партньор на Career Show TechВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29 май 2021, съботно-неделен
DevNet – 29 май 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европа може да има мрежа с дължина 40 хил. километра до 2040 година за пренос на водород. Става въпрос за съществуващата газова инфраструктура, която да бъде модернизирана, така че да пренася алтернативното гориво. Това коментират операторите на газопреносната мрежа в Европа, цитирани от Ройтерс. Като част от плановете за декарбонизация Европа смята да произвежда водород чрез електролиза и възобновяеми енергийни източници. Този зелен водород ще замести сивия - произведен от природен газ и замърсяващ околната среда, пояснява още агенцията. Водородът се смята и за решение за енергоемката индустрия и тежкотоварния транспорт и плановете за намаляването на емисиите от тези сектори, както и за възможност за отопление на сградите. Според оценките на Европейската комисия (ЕК) тази трансформация ще изисква 320 - 460 млрд. евро инвестиции до 2030 година, в което се включва изграждането на нови зелени мощности, които да захранят процеса, инфраструктура и съхранение на водорода. Според оценки на индустрията само за инфраструктурата ще са необходими между 43 млрд. евро и 81 млрд. евро до 2040 година. Почти 70% от нужната инфраструктура съществува и днес - газопреносните мрежи, за които се оказва, че има и техническа възможности, и са икономически изгодни за тази цел. Останалата част са нови разклонения до потребителите на водород.

Източник: investor.bg

Америка

Главният изпълнителен директор на Intel Corp заяви пред Ройтерс, че компанията води преговори за започване на производството на чипове за автомобилни производители, за да облекчи недостига, който спъва автомобилните фабрики да работят. Intel Corp води преговори с компании, които проектират чипове за автомобилната индустрия, за производството на тези чипове във фабричната мрежа на Intel в рамките на шест до девет месеца. Изпълнителният директор се срещна в понеделник с представители на Белия дом, за да обсъди веригата за доставка на полупроводници. Intel е една от последните компании в полупроводниковата индустрия, която едновременно да проектира и произвежда свои собствени чипове. Миналият месец компанията заяви, че ще отвори своите заводи за външни клиенти и ще изгради заводи в САЩ и Европа в опит да се противопостави на доминиращите азиатски производители на чипове като Taiwan Semiconductor Manufacturing Co и Samsung Electronics Co Ltd.

Източник: Reuters

Азия

Законопроектът за избирателната реформа на Хонконг е внесен в законодателния орган на града. С това се дава ход на промени, които ще дадат на Пекин по-голям контрол над процеса, като същевременно ще намали броя на пряко избраните представители в законодателния орган, съобщава АП. Законопроектът е част от усилията за овладяване на политическите протести и опозицията в Хонконг, който е част от Китай, но има по-либерална политическа система от предаването му през 1997 г. на Великобритания. Политическите свободи са под заплаха, откакто Китай наложи закон за националната сигурност на Хонконг миналата година и сега обновява избирателния плоцес като част от репресиите след месеци на продемократични протести през 2019 г. Хонконгският секретар по конституционните и континенталните въпроси Ерик Цанг коментира, че законопроектът ще подобри управлението на Хонконг. Законопроектът мина първо и второ четене в сряда. Очаква се текстовете да бъдат окончателно приети на трето четене в края на май с малко съпротива. Всички продемократични депутати подадоха оставки през ноември след свалянето на четирима техни колеги, които Пекин определи като недостатъчно лоялни на режима.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
14.04.2021
Dow Jones Industrial
33 730.89 (53.62)
Nasdaq Composite
13 857.80 (-138.26)
Стокови борси
14.04.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)63.11
Heating oil ($US/gal.)1.8900
Natural gas ($US/mmbtu)2.6200
Unleaded gas ($US/gal.)2.0300
Gold ($US/Troy Oz.)1 738.60
Silver ($US/Troy Oz.)25.49
Platinum ($US/Troy Oz.)1 174.20
Hogs (cents/lb.)107.70
Live cattle (cents/lb.)120.05

       Опознай България

Георги Стойков Раковски

Първият идеолог и организатор на национално-освободителното движение в България – Георги Стойков Раковски, е роден в Котел през 1821 г. с името Сава Стойков Попович. Учи в местното килийно училище, продължава в Карлово при Райно Попович. От края на 1837 г. постъпва в гръцко училище в Цариград. През 1841 г. пътува до Атина, където е създадено тайно македонско дружество с цел организиране на общо въстание. От началото на 40-те години на ХІХ в. близо три десетилетия участва най-активно в борбите за църковна и политическа свобода на българите. Като един от ръководителите на Браилския бунт през 1842 г. е осъден на смърт, но тъй като е имал гръцки паспорт, присъдата е трябвало да бъде изпълнена в Гърция. Със съдействието на гръцки дейци е освободен и изпратен във Франция. След 1847 г. е в столицата на империята и участва в борбите за независима българска църква. По време на политическото раздвижване на българите във връзка с Кримската война изгражда „Тайно общество" – политическа организация, която да подготви българския народ за въстание (1853). През същото лято организацията вече е разполагала с 3600 българи, организирани в отряди и готови за действие. Развива публицистична дейност. Издава в. „Българска дневница", обнародва „Предвестник горского пътника" и довършва поемата „Горски пътник". Съставя своя първи „План за освобождението на България" (1858) – първата общонационална програма за освобождение на България. По- късно издава в. „Дунавски лебед" (1860-1861) – първия печатен орган на българското революционно движение. Изработва нов „План за освобождението на България" (1861). Организира Първа българска легия (1862). Пътува до Атина, Цетина и Букурещ (1863) с цел обединяване на балканските християни срещу Османската империя. От края на 1863 г. се установява в Букурещ. Обосновава тактиката и идеологията на четническото движение в „Привременен закон за народните горски чети за 1867-о лето". Автор е на поемата „Горски пътник" (1857), на „Показалец или ръководство…" (1859), „Няколко речи о Асеню първому…" (1860) „Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите" (1860), „Българските хайдути" (1867) и др. Умира на 9 октомври 1867 г. от туберкулоза в Букурещ.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 15.04.2021
Българска версия: 29988, Английска версия: 2876

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999