Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 12 март 2021 г., брой 5403
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(12.03.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28298
USD   1.63408
CHF   1.76742
EUR/USD   1.1969*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Лазерни и оптични технологии АД - София
Многопрофилна болница за активно лечение-Проф.д-р Параскев Стоянов АД - Ловеч
Многопрофилна болница за активно лечение-Света Петка АД - Видин
Персенк Хвойна АД - Хвойна
Хляб 97 АД - Казанлък
Централен универсален магазин АД - София
Шумен-Табак АД - Шумен
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през 2020 г. са общо 232 148, отчетоха от Комисията за финансов надзор (КФН). Общият размер на прехвърлените средства през миналата година от един в друг съответен пенсионен фонд е 813 279 425 лв., в т. ч. 739 233 861 лв. в универсалните фондове, 70 537 296 лв. в професионалните и 3 508 268 лв. в доброволните фондове.

Източник: 3e News

Забавяне на ръста на кредитите за бизнеса и домакинствата може да се очаква от второто тримесечие на 2021 г., прогнозира БНБ. Влияние за това ще окаже постепенното изтичане на удължените срокове на мораториума за отсрочване на плащанията по банкови кредити и необходимостта вноските по заемите да бъдат възстановени. С изтичането на удължения срок за отсрочване на кредитите може да се очаква увеличение на дела на необслужваните заеми, което вероятно ще повлияе за известно повишение на лихвите по новите кредити.

Източник: Труд

 

Организация и управление на фирмата
и оптимизация на производствените процеси

Предстоящ квалификационeн REFA-курс:
Модул 1: “Организация на работни системи и процеси”
(12.04 - 16.04.2021 и 19.04 - 23.04.2021)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(10.05 - 14.05.2021 и 17.05 - 21.05.2021)

Заявка за участие в курса

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-88 или 02/980-10-90, София
Концесии

Правителството одобри решението на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за откриване на процедура за определяне на концесионер за концесия за строителство на пристанищен терминал със Зимовник-Русе, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе. Концесията включва проектиране и изграждане, чрез разширение, преустройство и реконструкция на съществуващ терминал, като целта е да се създадат условия за обслужване и временен престой на кораби и други плаващи съоръжения целогодишно. Общата прогнозна стойност на концесията е 10 810 246 лв., а от инвеститора се изискват задължителни инвестиции в строителство, рехабилитация и закупуване на активи, в размер не по-малко от 2 848 000 лв. без ДДС за срока на договора.

Източник: 3e News

Дружества
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Палиррия България ЕАД - Нова Загора   53 980  
  2   Агри България ЕООД - Радиново   44 683  
  3   Ойропак ЕООД - София   42 689  
  4   Куминяно Фрут ООД - Катуница   42 400  
  5   Виктория Нутс ЕООД - София   36 541  
  6   Дерони ООД - Хасково   32 778  
  7   Конекс Тива АД - Оризово   19 630  
  8   Керпи ЕООД - Павликени   17 816  
  9   Диони ООД - Стара Загора   16 499  
  10   Братя Пепеч ООД - Поройно - Сс   13 233  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 11.03.2021
  Обща стойност (BGN): 301 026.82  
Брой търгувани компании: 39
Premium 44 208.91
Standard 226 912.90
АДСИЦ 28 327.01
BEAM - Акции: 1 578.00
Най-голяма промяна в цените
Топлофикация Русе ЕАД - Русе 6.67 %
Зърнени храни България АД - София -2.82 %
BaSE - Акции: 1 408.12
BaSE - АДСИЦ: 16 390.93
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

34,44 лв. за мегаватчас е прогнозата на "Булгаргаз" за цената на природния газ за месец май 2021 г.. Тя е без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. По закон дружеството е задължено да обяви предвижданията си месец преди да внесе в КЕВР заявление колко да струва газа. Прогнозната цена на газа отразява развитието на европейските газови пазари и котировките на алтернативните на природния газ горива към 10 март. Окончателната цена ще бъде предложена за утвърждаване от КЕВР на 1 май, отчитайки котировките на ценообразуващите компоненти къ 30 април. 

Източник: 24 часа

Изпълнителните директори на ББР Николай Димитров и Панайот Филипов ще представят България в Инвестиционния фонд на инициативата „Три морета“. Николай Димитров ще бъде член на Надзорния съвет, а Панайот Филипов - на Управителния съвет на Инвестиционния фонд, който ще осигурява част от необходимото финансиране за засилване на сътрудничеството между страните – членки в региона на Черно, Адриатическо и Балтийско море. През декември 2020 г. ББР стана акционер клас „А“ във Фонда с парична вноска от 20 млн. евро.

Източник: Банкеръ

Тенденцията е до 2050 година всички тежкотоварни камиони и превози да бъдат качени на влакове в рамките на целия ЕС, каза Красимир Папукчийски - генерален директор на Държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура". През 2021 година за инвестиционната програма на Национална компания "Железопътна инфраструктура" са осигурени 190 милиона лева национално финансиране, както и средства по програмата за европейско свързване. Сред приоритетите на компанията за тази година е обновяването на железопътната инфраструктура в Северна България. Стартирали са строителните дейности по подновяването на отсечката "Русе-Каспичан", която трябва да приключи до 2024 година и да позволи скорост на влаковете до 150 км. в час.

Източник: 24 часа

Производителят на опаковки "АТЕ пласт" ще увеличи капацитета си с инвестиция за 10 млн. лв. Компанията ще премести една от двете си бази в Стара Загора на ново място, където ще монтира допълнително машини. Това ще й позволи да поеме растящото търсене. Проектът се очаква да приключи до края на следващата година или най-късно в средата на 2023 г. Компанията има две производствени бази в града, като в първата се правят опаковки, които са в директен контакт с хранителни продукти. Втората база е изградена по европейски проекти и е разположена в широкия център на Стара Загора. В нея се произвеждат различни видове опаковки и за други индустрии извън хранителната. Предвижда се откриване на 31 работни места.

Източник: Капитал

Съветът на директорите на „Топливо“ АД е решил да направи апортна вноска в „Синергон имоти“ ООД под формата на собствени земя, сгради и съоръжения в гр. Добрич и гр. Русе. Другият съдружник в „Синергон имоти“ е основният акционер в „Топливо“ „Синергон холдинг“ АД. “Синергон холдинг“ отчете консолидирана загуба за групата от 4,35 млн. лв. за 2020 г. след консолидирана печалба от 1,06 млн. лв. за 2019 г., но тогава имаше еднократен ефект от продажбата на Гранд хотел Пловдив. Консолидираните продажби на „Синергон холдинг“ през 2020 г. са на стойност 340 млн. лв., като намаляват със 7% на годишна база. Те са формирани основно от „Топливо“ и „Синергон Петролеум“ ООД (оператор на бензионостанциите SNG).

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Предстоящи събития

11-12 март: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на International Machinery Forum 2021 - The Factory of Tomorrow

10-12 март: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Free From Food Asia Virtual Summit и Free From Packaging Asia Online

15 март: Заседание на НСТС

18 март: Онлайн среща „Наука и бизнес“ представя научни разработки, готови за въвеждане в производството

25 март: Онлайн обучение „Културни особености при правене на бизнес с Индия“

12 април: REFA-курс "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси"Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29 май 2021, съботно-неделен
DevNet – 29 май 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Мнозинството в Европейския парламент настоя Европейската комисия да започне да прилага новото законодателство, което обвързва разходите от общия бюджет със състоянието на върховенството на закона в държавите от ЕС. Засега ЕК изчаква становището на Европейския съд дали новите правила са допустими по европейското законодателство. Групата на Европейската народна партия съобщи, че ЕП ще поиска Съдът на ЕС да разгледа въпроса по спешна процедура. Социалистите и демократите подкрепиха искането законодателството да се прилага. От "Обнови Европа" отбелязаха, че досега Европейският съд се е произнасял бавно по въпроси, свързани с върховенството на правото. По техните думи вече има няколко случая, по които ЕК може да задейства новите мерки. Групата "Идентичност и демокрация" настоя, че новите правила преследват политически цели и "скандален" натиск над избрани с мнозинство правителства. ЕК ще може да взима решения в разрез с културата и историята на народите, това е безгранично нахалство, заявиха националистите. Зелените посочиха, че щом европейското законодателство е прието, трябва да се прилага.

Източник: Банкеръ

Америка

Бюджетният дефицит на САЩ премина прага от 1 трлн. долара за първите пет месеца на фискалната година (започнала през октомври) и то без да се вземат предвид новите стимули на президента Джо Байдън, които бяха окончателно приети от Камарата на представителите в сряда. Пропастта само за месец февруари е в размер на 310.9 млрд. долара – скок от 235.3 млрд. през същия месец на 2020 г., показват данни на Министерството на финансите на САЩ. С това дефицитът става 1.05 трлн. долара – рекорд за първите пет месеца на фискалната година. За сравнение година по-рано той бе 624.5 млрд. долара, преди коронавирусната криза да удари страната с пълна сила. Президентът Джо Байдън се очаква в петък да подпише новия пакет помощи на стойност 1.9 трлн. долара – значително по-голям по размер от това, на което анализаторите първоначално очакваха Конгресът да се съгласи. Мерките се очаква да дадат тласък на икономическия растеж с директни плащания за голяма част от американските домакинства и увеличена подкрепа при безработица.

Източник: Bloomberg

Азия

Съединените американски щати, Австралия, Япония и Индия са напът да обединят сили в създаването на верига за поръчки и доставки на редкоземни метали, с която да се изправят срещу доминиращото положение на Китай в доставките на тази критични за производството на телефони, електромотори и батерии елементи. В момента Китай произвежда почти 60% от редкоземните метали по света и пазарната мощ на държавата създава притеснения. Държавите от QUAD — Четиристранния диалог по сигурността — възнамеряват да се изправят срещу Поднебенсата империя като работят заедно по нови производствени технологии и по разработването на отделни проекти. Те възнамеряват да застанат начело и на усилията по разработване на международни правила в областта. Съобщението се очаква този петък, когато държавните глави на четирите държави ще се срещнат виртуално. Допълнително, премиерите и президентите им вероятно ще обявят сделка за споделяне на ваксини с развиващите се държави. Големите технологични компании разчитат на добитите в Китай редкоземни метали за производството на електромобили и на батерии за тях. 

Източник: Nikkei

 
Индекси на фондови борси
11.03.2021
Dow Jones Industrial
32 485.59 (188.57)
Nasdaq Composite
13 398.70 (329.84)
Стокови борси
11.03.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)65.76
Heating oil ($US/gal.)1.9600
Natural gas ($US/mmbtu)2.6700
Unleaded gas ($US/gal.)2.1400
Gold ($US/Troy Oz.)1 716.50
Silver ($US/Troy Oz.)25.99
Platinum ($US/Troy Oz.)1 206.60
Hogs (cents/lb.)99.13
Live cattle (cents/lb.)119.68

       Опознай България

Еменски каньон

В западната част на Търновските височини р. Негованка образува живописен пролом, известен с името Еменски каньон. Село Емен, чието име носи каньонът, е разположено в полите на Предбалкана на 20 км. западно от Велико Търново. Каньонът дава началото на екопътека, която започва с пещера и завършва с приказния водопад Момин скок висок 10 метра. Негованската екопътека е първата екопътека, построена на територията на България. През 1980 г. Еменският каньон и водопадът са обявявени за защитена територия. Над петдесетметровите отвеси, сводове, водопади и пещери са изненадваща гледка за равнинния терен, сред който се намира каньонът на реката. Дължината му е 950 метра. В неговото начало се разкрива входът на Еменската пещера, свързана с повърхността с естествен вход. Тя е дълга 3113 м и заема седемнадесето място в списъка на най-дълбоките пещери в България. В миналото е използвана последователно като гъбарник, като склад за узряване на сирене и като част от изградената над нея военна база.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 12.03.2021
Българска версия: 30002, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999