Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 02 март 2021 г., брой 5396
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(02.03.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25956
USD   1.62269
CHF   1.77577
EUR/USD   1.2053*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Финансови новини

На 8 март 2021 г. Българската народна банка (БНБ) ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца (3 833-дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент. Номиналната стойност на предложеното количество е 200 млн. лева. Това е част от първата емисия, която Министерството на финансите пусна през февруари и тогава набра 300 милиона лева от нея като дългово финансиране. И сега лихвеният процент е фиксиран на 0,10%.

Източник: investor.bg

Комисията за енергийно и регулиране одобри тарифата на "Булгаргаз" за природния газ за март - 28,64 лв. за мегаватчас. През февруари е била 30,39 лв./MWh. Но през април се очаква голямо повишение - прогнозата на "Булгаргаз" за четвъртия месец е за 33,41 лв. за MWh. Цената на природния газ вече се определя месец за месец, като промените са в синхрон с котировките на европейските газови хъбове и петролни пазари. При утвърждаването на цената са отчетени заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт".

Източник: Сега

 

Организация и управление на фирмата
и оптимизация на производствените процеси

Предстоящ квалификационeн REFA-курс:
Модул 1: “Организация на работни системи и процеси”
(12.04 - 16.04.2021 и 19.04 - 23.04.2021)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(10.05 - 14.05.2021 и 17.05 - 21.05.2021)

Заявка за участие в курса

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-88 или 02/980-10-90, София
Дружества
Други бизнесуслуги, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Юнион-груп АД - София   18 789  
  2   Ц.Б.С.-2009 ООД - София   10 971  
  3   Дест ЕООД - София   9 779  
  4   Имърчантпей ООД - София   5 882  
  5   Р и Ко АД - София   5 162  
  6   Техем Сървисис ЕООД - София   1 517  
  7   Наспърс Класифайдс България ЕООД - София   1 035  
  8   КРЗ Инвест АД - Варна   988  
  9   Интернет Секюритис България ЕООД - София   721  
  10   Джи Ел Солюшънс ООД - Варна   680  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 01.03.2021
  Обща стойност (BGN): 677 026.52  
Брой търгувани компании: 33
Premium 77 097.62
Standard 217 689.41
АДСИЦ 371 389.03
Структурирани 9 815.60
Облигации 1 034.86
Най-голяма промяна в цените
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София 7.30 %
София комерс - заложни къщи АД - София -5.23 %
BaSE - Акции: 3 914.90
BaSE - АДСИЦ: 202.95
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Канадската компания Velocity Minerals е придобила правата за търсене и проучване на медно-златни руди в площта "Иглика" в Югоизточна България. Това е станало, като е ускорила упражняването на опцията си за 100% от дяловете на "Болкан минерал дивелъпмънт", която е титуляр на разрешението. Компанията е сключила ново споразумение с "Болкан минерал дивелъпмънт", което променя условията за упражняване на опцията, договорени в средата на миналата година. Според новите условия продавачите ще получат 2% от бъдещите приходи, но не повече от 5 млн. американски долара. "Иглика" е с площ 105 кв. км и е разположена в Югоизточна България (в района на Странджа). Канадската Velocity се занимава с проучване и разработване на златни находища, като фокусът й е България, където от години си партнира с "Горубсо - Кърджали"

Източник: Капитал

В Бургас започна изграждането на първата по рода си в страната анаеробна инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци. С нея ще се осигури допълнителен капацитет за процеса по сметосъбиране и сметопреработка. Проектът за нейното изграждане се изпълнява в партньорство между трите общини Бургас, Поморие и Несебър, съобщиха от Община Поморие. Инсталацията ще работи на принципа на естествен процес, при който разграждането на отпадъците се извършва от специални бактерии при пълна липсата на кислород. Вследствие на този процес ще се получава компост и метан, от който ще се произвежда електричество и топлинна енергия. Капацитетът на инсталацията е за преработка на 30 652 тона биоразградими отпадъци годишно.

Източник: 3e News

Нетната печалба на „Спиди“ АД се увеличава с 63% на годишна база към края на четвъртото тримесечие на 2020 г. , като достига 31 млн. лв. показва консолидираният тримесечен отчет на куриерската компания. След резкия скок през второто тримесечие, търсенето на куриерски услуги до голяма степен се нормализира, като онлайн търговията се задържа до нива, близки до тези от второто тримесечие, като същевременно се възстанови бизнес активността. „Спиди“ АД отчита 23% ръст на приходите, като приходите от куриерски услуги достигат 272,6 млн. лв. Международните доставки продължават да реализират изпреварващ ръст от близо 40% в резултат на силното представяне на румънския пазар и засилената активност на онлайн магазините в страните от централна и югоизточна Европа.

Източник: investor.bg

Българската фондова борса обяви началото на търговията с акции на „Биодит“ АД, което започва на 4 март 2021 г. За търговия е допусната емисия в размер на 13 820 583 лв. с номинална стойност на акция от 1 лв. Акциите са обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми. Първично публично предлагане на пазара за растеж BEAM, с което беше увеличен капиталът на технологичната компания, се проведе на 21 януари, като акциите бяха презаписани над 2,6 пъти. БФБ допусна до търговия временна емисия акции, издадена от „Биодит" с цел осъществяване на първично публично предлагане на до 1 млн. обикновени безналични акции. От четвъртък инвеститорите ще могат да търгуват компанията с постоянния ú борсов код BDT.

Източник: investor.bg

Рейтинговата агенция Фич повиши перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг в чужда и местна валута на БЕХ ЕАД от стабилна на позитивна, запазвайки рейтинга на ниво ‘BB’. Промяната е следствие от скорошната ревизия на перспективата на кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна. Рейтингът на емисиите необезпечени облигации на холдинга остава непроменен – на ниво ‘ВВ-‘. Кредитният рейтинг на БЕХ ЕАД представлява самостоятелен кредитен профил на компанията от ‘b+’, повдигнат с две стъпки до ниво ‘ВВ’, отразявайки силните връзки със собственика на капитала на компанията – българската държава.

Източник: Труд       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Предстоящи събития

11-12 март: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на International Machinery Forum 2021 - The Factory of Tomorrow

10-12 март: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Free From Food Asia Virtual Summit и Free From Packaging Asia OnlineВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 27 февруари 2021, съботно-неделен
DevNet – 17 април 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Дъщерното дружество на китайската Zijin Mining Group в Сърбия - Zijin Bor Copper, ще инвестира 408 милиона долара в комплекса си в град Бор през 2021 година. Планираното вложение е по-голямо от миналогодишното, възлизащо на 360 милиона долара, се казва в официално съобщение на компанията. Междувременно дружеството ще завърши строителството на нова фабрика към мината Маджданпек, която трябва да заработи през второто тримесечие. Същото съоръжение до края на годината трябва да бъде изградено и до още една мина в Бор, експлоатирана от компанията. През декември 2018 година Zijin Mining Group инжектира капитал от 350 милиона долара в сръбската RTB Bor. Така китайският лидер стана мажоритарен собственик на една от най-големите компании в минната индустрия в западната ни съседка. След това дружеството беше преименувано на Zijin Bor Copper.

Източник: money.bg

Америка

100-те най-богати американци биха платили над 78 млрд. долара като данък върху богатството, предложен от сенатора-демократ Елизабет Уорън и други депутати. Наричан Закон за ултрамилионерския данък, законопроектът ще изисква домакинствата с нетна стойност над 50 млн. долара да плащат 2% данък върху богатството си годишно, като допълнителен данък от 1% за тези, които надхвърлят 1 млрд. долара. Предложението на Уорън е малко вероятно да мине в крайно разделения Конгрес. Джеф Безос, най-богатият човек в света, ще трябва да плати допълнителни данъци в размер на най-малко 5.4 млрд. долара през 2021 г., ако законопроектът стане закон, докато Илон Мъск ще плати 5.2 млрд. долара. Мярката ще струва на Бил Гейтс допълнителни 4 млрд. долара, а Марк Зукърбърг ще трябва да изплати над 2.9 млрд. долара, за да покрие данъка. През 2020 г. най-богатите 100 американци са добавили 598 млрд. долара към богатството си, според индекса на милиардерите на Bloomberg. Данъкът ще улови 13% от това увеличение. Законопроектът включва разпоредби срещу избягване, като по-строги изисквания за отчитане и 40% данък за богатите американци, които се отказват от гражданството си.

Източник: Bloomberg

Азия

Китайските разходи за проучвания и развитие (R&D) достигнаха рекорден връх от 2.4% от брутния вътрешен продукт на страната през 2020 г., сочат предварителни данни на Националното статистическо бюро. Общите разходи за развойна дейност са скочили с 10,3 на сто спрямо година по-рано до 2.44 трлн. юана (377.8 млн. долара), обяви бюрото. Това е най-бавният им растеж от пет години и е под ръста от 12.5% през 2019 г. Лидерите на Китай се очаква още тази седмица да обявят допълнителни мерки за подкрепа на икономиката, така че тя да зависи все по-малко от други, когато става дума за технологии и иновации. Освен това управляващата Комунистическа партия ще обяви икономически и други цели за годината, за следващите пет години и до 2035 г. Това ще се случи на същата среща, предвидена за тази седмица. Американските политики, които се опитват да обуздаят продължаващия растеж на Китай, накараха Пекин да се бори за все по-голяма технологична независимост. 

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
01.03.2021
Dow Jones Industrial
31 535.51 (603.14)
Nasdaq Composite
13 588.80 (396.48)
Стокови борси
01.03.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)59.85
Heating oil ($US/gal.)1.8000
Natural gas ($US/mmbtu)2.7700
Unleaded gas ($US/gal.)1.9100
Gold ($US/Troy Oz.)1 713.40
Silver ($US/Troy Oz.)26.19
Platinum ($US/Troy Oz.)1 177.80
Hogs (cents/lb.)87.73
Live cattle (cents/lb.)118.98

       Опознай България

143 години от Освобождението на България

На 3 март (19 февруари) 1878 г. е подписан Санстефанския мирен договор между Русия и Османската империя. С него се слага края на Руско-турската освободителна война 1877–1878. Според договора се създава автономно, трибутарно българско княжество с християнско правителство и народна милиция. Окончателните граници на Княжеството трябвало да се определят от смесена руско-турска комисия, но предварително се уточнява, че територията на България ще обхваща земите от р. Дунав по новоустроената сръбска граница и оттам по западната граница на казите Враня и Куманово, по Кораб планина до Черни Дрин, откъдето границата се спуска на юг, включвайки Качаник, Тетово, Гостивар, Галичник, Дебър, Струга, Охрид, Охридското езеро, Корча, достигайки до пл. Грамос, след което върви на изток до устието на р. Вардар и оттам до Орфанския залив, като Костур и Воден остават в България, а Солун и Халкидическия п-в - в Турция. Оттук границата минава по брега на Егейско море до Булугьол, като Кавала остава в България, след което извива на север до Родопите и на изток до Мидия и Черно море, като Ксанти, Смолян, Кърджали, Лозенград, Люлебургаз и Малко Търново остават в България, а Одрин – в Турция. Българският народ участва много активно във войната. Наред с Българското опълчение, в хода на войната възникват спонтанно множество въоръжени отряди (с около 35 000 бойци). Инициатор за създаването на Самостоятелна българска доброволческа войска бил руският ген. Р. А. Фадеев. Българските опълченци проявили особено голям героизъм при отбраната на Шипченския проход (9-11 август 1877). Въпреки многократно превишаващата ги османска войска заедно с руските войници те не позволили на армията на Сюлейман паша да премине Балкана и да се прехвърли в Северна България. В края на декември с. г. те взели участие и в боевете при Шипка и Шейново, където била разбита армията на Вейсел паша.
За първи път 3 март се чества през 1880 г. С решение на парламента от 5 март 1990 г. датата е обявена за национален празник.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.03.2021
Българска версия: 30003, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999