Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 12 февруари 2021 г., брой 5384
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(12.02.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22874
USD   1.61013
CHF   1.81062
EUR/USD   1.2147*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Екарисаж-Варна АД - Тополи
Застрахователно дружество Евроинс АД - София
Иновационен център по черна металургия (ИЦ-ИЧМ) АД - София
Лофт Пропъртис АД - София
Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик АД - Пазарджик
Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД - Хасково
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Банките в България спечелиха от такси и комисиони над 1 млрд. лв. през 2020 г. Общите им приходи от такси са 1,237 млрд. лв., като намаляват с 6,5% спрямо предходната година, отчитат от Асоциацията на баните в България. Разходите на банките за такси и комисиони се понижават с 8,2% до 198,4 млн. лв. В резултат нетният доход на банките в страната от такси през 2020 г. е 1,039 млрд. лв., или с 67,7 млн. лв. (-6,1%) по-малък от предходната година. Свиването на приходите на банките от такси се дължи на намалената икономическа активност в страната заради мерките срещи Covid-19.

Източник: Труд

България отчита 4.9% спад на икономиката през 2020 година. Той няма да бъде напълно компенсиран през 2021-ва, защото очакванията на Европейската комисия са за ръст на БВП от 2.7 процента. ЕК прогнозира ускорение на растежа до 4.9% едва през следващата година, което ще бъде задвижено от силното вътрешно търсене и по-динамичния износ. ЕК прави уточнението, че прогнозата не отчита изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, от който България очаква да получи 29 млрд. евро в следващите години. Еврокомисията прогнозира, че вътрешното търсене ще остане слабо през първата половина на 2021 г., предвид предполагаемото разширяване на ограничителните мерки.

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Рекламна дейност
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Макс Спорт 2000 ЕООД - София   2 505  
  2   Идея Комм АД - София   1 958  
  3   Публисис АД - София   1 510  
  4   Пак Ест ЕООД - София   1 337  
  5   Метрополис Груп АД - София   1 268  
  6   Медия Дайрекшън ЕООД - София   1 262  
  7   Микро АСУ ООД - Пловдив   1 216  
  8   Ландмарк ООД - София   1 094  
  9   Огилви София ООД - София   1 081  
  10   Ей Си Ем Консулт ЕООД - София   896  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 11.02.2021
  Обща стойност (BGN): 205 599.95  
Брой търгувани компании: 34
Premium 68 615.58
Standard 111 150.52
АДСИЦ 18 083.84
Структурирани 3 720.96
Облигации 4 029.05
Най-голяма промяна в цените
Петрол АД - Ловеч -16.67 %
Емка АД - Севлиево 6.84 %
BaSE - Акции: 8 527.33
BaSE - АДСИЦ: 13 642.80
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

ДЗИ придобива NN Пенсионно осигуряване и всички активи и пасиви от NN Животозастраховане. Сред деветте пенсионноосигурителни дружества в България NN заема шесто място по брой осигурени - 410 930 души към септември 2020 г., за когато са последните данни на Комисията за финансов надзор. Нетните активи на управляваните от компанията фондове за допълнително осигуряване към септември са 1.750 млрд. лв. Пазарният дял на дружеството според осигурените е 8.54%, но според нетните му активи е 10.64%. NN притежава универсалния фонд с най-големите индивидуални партиди - средният размер на натрупаните средства в тях е 4345.82 лв.

Източник: Сега

Министерският съвет прие решение за увеличаване на капитала на „МОБА“ ЕООД, гр. София, със стойността на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен в управление на Министерство на отбраната, находящ се в област София - град, общ. Столична, гр. София, район Витоша, кв. Драгалевци. В имота има построени осемнадесет броя сгради. Увеличаването на капитала ще се извърши чрез записване на нови дялове, които ще се придобият от българската държава чрез министъра на отбраната, на стойност равна на стойността на имотите. Източник: https://novini.bg/

До Варна ще бъде изградена най-голямата индустриална зона в Северна България, съобщи Иван Портних, кмет на община Варна. До края на март 2021 г. се очаква приемането на окончателния вариант на общия устройствен план на община Аксаково, с което ще се даде зелена светлина за развитие на новата зона, която е на площ от над 9000 дка в Аксаково. През последните години големи IT аутсорсинг компании разшириха дейността си и отвориха офиси в морската столица като KBC Group и Coca-ColaPaySafe Group и Pontica Solutions също избраха морската столица за свой първи офис извън София. На база макроикономическите данни веднага след София се нарежда Варна по БВП на глава от населението, размер на преки чуждестранни инвестиции на глава от населението и по средна работна заплата, каза Портних.

Източник: investor.bg

Старозагорската компания за производство на индустриални фолиа и опаковки „Ате Пласт“ получи от Българската агенция за инвестиции сертификат за „Инвеститор клас А“. Това стана, след като компанията представи в агенцията плана си за реализиране на инвестиция в Стара Загора в размер на 10 млн. лева, която ще бъде реализирана през следващите 3 години. „Ате Пласт“ е вторият инвеститор в новата Индустриална зона „Загоре“. Там, върху площ от 20 дка компанията ще изгради нов завод за печатни изделия върху гъвкави фолиа. Продуктът намира приложение най-вече при опаковането на хранителни продукти. Чрез тази инвестиция предприятието значително ще увеличи капацитета и възможностите на сегашната си база за печатни изделия, която е изградена преди повече от 7 години.Източник: przone.info

За първи път от 14 години държавното дружество „Слънчев бряг АД“, което управлява инфраструктурата в най-големия ни морски курорт излиза на печалба. Само за миналия летен туристически сезон приходите от сезонни дейности са намалели общо с 1 069 000 лв., заради отстъпките, които „Слънчев бряг“ АД направи към бизнес операторите в комплекса и редуцирания обем от сезонните дейности. Печалбата на дружеството за 2020 г. е в размер на 481 000 лв. От 2010 г. до момента загубите са намалени с 8 млн. лв. 75 на сто от „Слънчев бряг“ АД е собственост на държавата, а останалите акции на 24 юридически и 4224 физически лица. През 2019 г. „Слънчев бряг“ АД е регистрирало счетоводна загуба от 543 000 лв.

Източник: Труд       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Предстоящи събития

12 февруари: Заключителна конференция по проект SMecoMP

8-12 февруари: Професионално обучение за придобиване на Професионална квалификация по професията “Техник-технолог по качеството на храни и напитки”

11 януари – 12 февруари: Анкета относно програма Interreg NEXT Черноморски басейн 2021-2027 г.

18 февруари: Уебинар във връзка с кандидатстването на работодатели с проекти за условия на труд за хора с увреждания

23 февруари: Уебинар „Невербална комуникация по време на преговори в дигитална среда“Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 13 февруари 2021, съботно-неделен
DevNet – 28 март 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Трите локдауна покрай пандемия във Великобритания донесоха 22 милиарда паунда (31 милиарда долара) загуби на търговците на дребно около , за времето, в което са били принудени да затворят. Според Британският консорциум за търговия на дребно 2020 г. е била най-лошата година. Продажбите на нехранителни стоки в магазините са намалели с 24% в сравнение с 2019 г. Клиентите във физическите магазини са намалели с повече от 40% през 2020 г., тъй като потребителите са избягвали молове и други големи търговски центрове и са се насочвали към онлайн покупки. Дори когато магазините са отворени, много потребители стоят настрана, заявява британската компания за продажба на луксозни дрехи Ted Baker, чиито продажби са намалели с 47% през последното тримесечие. Веригата за облекло, някога от най-добре представящите се марки в страната, заяви, че сега очаква нейният бизнес да бъде съществено засегнат от затварянето на магазини до май, преди да започне постепенно възстановяване през втората половина на календарната година.

Източник: Bloomberg

Америка

САЩ протягат ръка към Европейския съюз в рамките на спора относно субсидиите за Boeing и Airbus. „Знаем, че има голям интерес от двете страни на Атлантическия океан към постигане на решение на спора за производителите на самолети. Службата на търговския представител очаква с нетърпение да работи с нашите европейски съюзници, за да стигне до решение, веднага след като Катрин Тай бъде потвърдена на поста си“, поясняват от службата на търговския представител на САЩ. Все още се чака среща за потвърждаване от страна на американския Сенат на търговския експерт на новата ѝ позиция. В рамките на спора, който тлее от 16 години, САЩ и ЕС се обвиняват, че неправомерно подкрепят съответните си производители на самолети за милиарди евро и долари и по този начин им дават конкурентно предимство. Оттогава и на двете страни се налагат наказателни мита върху самолетите и компонентите, както и върху вноса на други стоки, като вино и сирене.

Източник: Reuters

Азия

Toyota Motor обяви, че разполага със запас от чипове, който е достатъчен за производството в рамките на до четири месеца. Японската компания не очаква глобалният недостиг на чипове да засегне производството им веднага и поради това прогнозира ръст на годишната печалба с 54% - повече от първоначалните очаквания. За разлика от други производители на автомобили като японските им конкуренти Nissan и Honda, които бяха засегнати от недостига на полупроводници, Toyota увеличи производството си за фискалната година, приключваща през март. "В близкото бъдеще не очакваме спад в обема на производството поради недостиг на чипове, но виждаме потенциалните рискове от недостиг на чипове", заяви главният финансов директор Кента Кон. Автомобилната индустрия продължава да се бори с недостиг на чипове от края на миналата година насам. Една от причините за задълбочаването на проблема са санкциите, наложени от бившата американска администрация върху китайските фабрики за чипове.

Източник: Капитал

 
Индекси на фондови борси
11.02.2021
Dow Jones Industrial
31 430.70 (-7.10)
Nasdaq Composite
14 025.80 (53.24)
Стокови борси
11.02.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)57.86
Heating oil ($US/gal.)1.7400
Natural gas ($US/mmbtu)2.8600
Unleaded gas ($US/gal.)1.6400
Gold ($US/Troy Oz.)1 823.20
Silver ($US/Troy Oz.)27.11
Platinum ($US/Troy Oz.)1 236.80
Hogs (cents/lb.)84.25
Live cattle (cents/lb.)123.13

       Опознай България

Стефан Стамболов (1854 - 1895)

Стефан Стамболов е един от най-величаните и същевременно най-остро критикувани политици в съвременната история на България. Роден e на 12 февруари (нов стил) 1854 г. в Търново. Той навлиза в политиката след Освобождението. Започва кариерата си като борец по време на Възраждането. Учи в Одеската семинария, водач е на потушеното Старозагорско въстание от 1875 г. В първите години след Освобождението, той се хвърля енергично и ентусиазирано в борбата срещу Берлинския договор, във формирането на либералната партия и парламентарните дебати. Решимостта и способността му да различава възможното от невъзможното, го превръщат в един от най-влиятелните и уважавани политици по онова време. Избран е за пръв регент преди избирането на нов монарх в страната. Стамболов е министър-председател на България от 20 август 1887 до 17 май 1894 г. Прави много за модернизацията на страната в икономически, политически, административен и културен аспект – по негово време е изградена комплексна транспортна мрежа, създадени са много закони, поощряващи селското стопанство. Той осигурява държавна защита на стоките местно производство и подписва благоприятни търговски договори с няколко големи европейски страни. От друга страна, обаче, противниците на Стамболов има за какво да го винят: авторитарно управление, жестоко отношение към политическите му опоненти, преследване на опозицията. Неговата свръхамбициозност в крайна сметка го довежда до сблъсък с не по-малко амбициозния цар Фердинанд и слага край на политическата му кариера. След 1894 г. е подложен на различни унижения и преследвания: отказано му е разрешение да напусне страната, а имуществото му е конфискувано. На 3 юли 1895 г. е нападнат и варварски пребит от група македонци на софийска улица. Умира от раните си три дни по-късно.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 12.02.2021
Българска версия: 30015, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999