Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 02 февруари 2021 г., брой 5376
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(02.02.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21749
USD   1.61853
CHF   1.80827
EUR/USD   1.2084*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Многопрофилна болница за активно лечение-Силистра АД - Силистра
Холсим Кариерни материали Пловдив АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Спад от 31% на привлечените преки инвестиции в страната показва статистиката на БНБ за периода януари-ноември 2020 г. Нетният поток от чужди капитали в българската икономика е 843.9 млн. евро за 11-те месеца на 2020 година, в която страната ни бе връхлетяна от COVID-пандемията. Това е с 381 млн. евро по-малко от година преди това. Данните са предварителни и ще бъдат ревизирани в следващите месеци, но със сигурност спадът при преките чужди инвестиции ще бъде значителен. През годината е отчетен отлив на дялов капитал за 1.008 млрд. евро. В същото време в икономиката ни са привлечени 1.225 млрд. евро чужди капитали под формата на заеми от компанията майка към дъщерните й фирми в България. 

Източник: Сега

Природният газ поскъпва от 1 февруари 2021 г. с 12,85%, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Прогнозата, която се обсъждаше на онлайн заседанието за цената на 27 януари беше за увеличение със 7,4 на сто. Газът ще струва 30,39 лв. за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Предложението на "Булгаргаз", както и цената, обсъждана в КЕВР, беше 28,92 лв. Оставаше условието в деня, в който влиза цената в сила, "Булгаргаз" да направи корекции за последните дни на януари, което и стана.

Източник: 24 часа

 
Дружества
Посредническа дейност по управление на недвижимо имущество
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Боляри ЕАД - Варна   25 416  
  2   Галерия Бургас ЕАД - София   20 567  
  3   Национална компания Индустриални зони ЕАД - София   10 299  
  4   Парк Индустрия-София Изток АД - София   8 460  
  5   Галерия Стара Загора ЕАД - София   8 074  
  6   Феърплей интернешънъл АД - София   3 276  
  7   Нео Лондон Капитал АД - София   2 815  
  8   Хелитранс АД - София   2 068  
  9   Родора ЕАД - София   1 850  
  10   Бул Инвест Груп 2009 АД - София   1 259  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 01.02.2021
  Обща стойност (BGN): 262 213.31  
Брой търгувани компании: 37
Premium 75 018.09
Standard 108 035.37
АДСИЦ 74 676.46
Структурирани 2 410.19
Облигации 2 073.21
Най-голяма промяна в цените
Юрий Гагарин АД - Пловдив 32.00 %
Еврохолд България АД - София -2.31 %
BaSE - Акции: 22 320.41
BaSE - АДСИЦ: 6 065.10
  Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 
  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Пет от 23-те банки и клонове, които работят в България държат 66,6% от активите на цялата банкова система. Въпреки кризата, общата сума на всички банкови активи в края на декември 2020 г. се е увеличила с 4,8 млрд. лв. до 124 млрд. лв., отчете БНБ. В топ листата по активи са УниКредит Булбанк, Банка ДСК, ОББ, Юробанк и Първа инвестиционна банка. 2020 г. е завършила без размествания в тази челна петица. Те управляват 82,6 млрд. лв. Расте и собственият капитал на системата - към края на декември той е с 240 млн. лв. повече спрямо септември и вече е 15,4 млрд. лв. През последното тримесечие на 2020 г. брутният кредитен портфейл на банковата система се е увеличил 1,2 млрд. лв. и в края на годината вече е 69,5 млрд. лв.

Източник: 24 часа

Производителят на детски обувки "Колев и Колев" има нов миноритарен акционер с 20% дял - това е "Фонд за капиталови инвестиции", който е част от групата на държавната Българска банка за развитие. За инвестицията, която е в размер на 1 млн. лв., става ясно от вписване в Търговския регистър. По уверенията на изпълнителния директор на компанията Иван Колев обаче това е само първи от три етапа на инвестицията, като до юни делът на фонда трябва да достигне 34%. Това бележи промяна в плановете на "Колев и Колев", която преди година възнамеряваше да е първото дружество на новия сегмент за малки и средни предприятия на Българската фондова борса BEAM. Сега този проект е замразен заради кризата. Набраният капитал е предимно за оборотни средства, но част от сумата ще бъде вложена за развитие на линията за бебешки обувки за прохождане.

Източник: Капитал

Министерство на вътрешните работи е нарушило условията на своето споразумение с Европейската комисия за отпускане на безвъзмездни средства, като е използвало средства от ЕС за закупуване на автомобили тип SUV от по-стари запаси вместо нови полицейски автомобили за всякакви терени, според разследване на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), обявиха от службата.Р азследването е започнало през юли 2018 г. "след твърдения за измама и присвояване на средства от ЕС по споразумението за отпускане на безвъзмездни средства по фонд „Вътрешна сигурност“ на ЕС, управлявано от българското Министерство на вътрешните работи". Споразумението се отнася до доставката на 350 автомобила за всякакви терени, предназначени за полицията.

Източник: Сега

Нетната печалба на пътностроителната фирма "Трейс груп холд" АД, която извършва всички видове инфраструктура – строителство, рехабилитация, поддържане, проектиране и всички свързани дейности, се повишава вследствие на реализиран приход от дългосрочен проект на територията на Сърбия. Това се случва на фона на намалението на приходите (без финансовите) от дейността. В края на декември те са в размер на 122.60 млн. лева или с 22.95% по-малко. Паричните постъпления по строителни договори на фирмата формират 95.33% от общите приходи на компанията и са на стойност 116.88 млн. лв. Но те са намалели с 35.19 млн. лева спрямо същия период на 2019-а. По-малко са и финансовите приходи. С най- съществен дял от тях (89.79%) са постъпленията от дивиденти - на стойност 5.94 млн. лв., които почти запазват нивата си спрямо същия период на 2019-а.

Източник: Банкеръ

Най-големият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти „Алкомет“ приключва 2020 г. със загуба от 3,6 млн. лв. За 2019 г. печалбата на шуменската компания е била 8,6 млн. лв.и се оказва, че резултатът през 2020 г. е по-слаб с 12,2 млн. лв. Това влошаване се случва въпреки почти запазените приходи, които за 2020 г. са само с 1,1% по-ниски до 347,8 млн. лв. Компанията е произвела 79 508 метрични тона стомана - повишение с 6,75% на годишна база. Но продажната цена на тон намалява. Инвестиционните проекти продължават и през 2021 година. Още през януари 2021 г. е заработила линия за прахово боядисване на профили, която ще осигури ново качество на повърхността на профилите. Предстои да бъде пуснат в експлоатация цех за машинна обработка на профили, както и линии за надлъжно и напречно рязане на ленти и листа, обобщават от дружеството.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Писмо до МИ относно дейността на конгресните центрове в условията на епидемична обстановка


Предстоящи събития

3 февруари: Заседание на УС на БСК

1-3 февруари: Обучение на външни потребители за работа с Националната информационна система за отпадъци (НИСО)

4 февруари: Уебинар: Финансиране на иновативни проекти и достъп до инвестиционен капитал чрез финансовите инструменти на Фонда на фондовете

8-12 февруари: Професионално обучение за придобиване на Професионална квалификация по професията “Техник-технолог по качеството на храни и напитки”

11 януари – 12 февруари: Анкета относно програма Interreg NEXT Черноморски басейн 2021-2027 г.

23 февруари: Уебинар „Невербална комуникация по време на преговори в дигитална среда“Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 30 януари 2021, съботно-неделен
DevNet – 6 февруари 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Държавният инвестиционен фонд на Норвегия, който се оценява на 1,3 трилиона долара и е най-големият от този вид в света, за първи път е изтеглил свои инвестиции от компании заради техни данъчни политики, заяви изпълнителният директор на фонда пред Ройтерс. По думите му в бъдеще вероятно ще има още подобни ходове. Фондът е един от най-големите инвеститори в света и притежава дялове в около 9200 компании в глобален мащаб, държейки 1,5% от всички листнати акции. Той определя темпа по редица въпроси в областта на околната среда, социалното и корпоративното управление (ESG). Николай Танген, който пое фонда през септември, заяви, че той е продал участията си в седем компании през миналата година поради „агресивно данъчно планиране и случаи, когато компаниите не дават информация къде и как плащат данък“. През 2016 г. норвежките законодатели наредиха на фонда да бъде по-ангажиран в глобалните усилия за борба с данъчните убежища. В резултат на това през 2017 г. фондът издаде първия си „документ с очаквания“ относно данъчната прозрачност - документ, който връчва на бордовете на всички компании, в които инвестира. В документа са описани очакванията на фонда относно действията на компаниите по даден въпрос, в случая, данъчната прозрачност. Фондът ще преработи този документ с очаквания и ще публикува актуализация през пролетта.

Източник: investor.bg

Америка

Ръководствата на Chevron и ExxonMobil са водили разговори за обединение в началото на 2020 година, съобщава Ройтерс. Това би било най-голямото обединение на всички времена, посочва още агенцията. Според Ройтерс разговорите между двете компании не са продължили дълго, но са били достатъчно сериозни - съществува документация, в която са описани някои аспекти на евентуалното сливане. Една от целите е синергия в помощ на свиващите се енергийни пазари. ExxonMobil и Chevron са двете най-големи петролни компании в САЩ. Въпреки проблемите в сектора заради пандемията от коронавируса пазарната им капиталицация достига съответно 190 млрд. долара за Exxon и 164 млрд. долара за Chevron. Пазарната стойност на комбинирана компания може да достигне 350 млрд. долара. Заедно те вероятно ще формират втората по големина петролна компания в света по пазарна капитализация и производство, произвеждайки около 7 милиона барела нефт и газ на ден.

Източник: investor.bg

Азия

Японският технологичен концерн Panasonic ще прекрати производството на слънчеви клетки и панели, тъй като компанията се сблъсква с ожесточената конкуренция на китайските играчи, които предлагат по-ниски цени. Panasonic ще спре производството още през март 2022 г. в своите фабрики в Малайзия и японската префектура Шимане. По този начин базираната в Осака компания ще излезе от бизнеса с оборудване за соларна енергия. Концернът ще купува соларни панели от други производители, за да запази позицията си в енергийната индустрия чрез бизнеса си за инсталиране на битови фотоволтаици. Според изчисления на Международната агенция по енергетика (МАЕ) през тази година добавените нови мощности за соларна енергия ще достигнат 117 милиона киловата, което е с 10% повече от предходната година. Поради увеличеното производство на китайските концерни, цената на соларните панели е спаднала до около една трета от цените през 2012 г. По-евтините продукти на компаниите от Китай принудиха японските компании постепенно да се откажат от производството.

Източник: Nikkei

 
Индекси на фондови борси
01.02.2021
Dow Jones Industrial
30 211.91 (229.29)
Nasdaq Composite
13 403.40 (332.70)
Стокови борси
01.02.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)54.10
Heating oil ($US/gal.)1.6600
Natural gas ($US/mmbtu)2.8400
Unleaded gas ($US/gal.)1.6100
Gold ($US/Troy Oz.)1 856.60
Silver ($US/Troy Oz.)28.58
Platinum ($US/Troy Oz.)1 123.20
Hogs (cents/lb.)75.50
Live cattle (cents/lb.)121.70

       Опознай България

Сретение Господне

На 2 февруари българската православна църква отбелязва деня на Сретение Господне – един от четирите празника, посветени на Богородица, както и един от дванадесетте големи празници в годината. На този ден се възпоменава описаното от евангелист Лука посрещане на Младенеца Иисус от праведника Симеон – един от 70-те преводачи на Стария Завет от еврейски на гръцки език. Според легендата, когато стигнал до "Девицата ще зачене и ще роди син...", той решил че е грешно и посегнал да поправи "девицата", но ангел го спрял. "Писаното е точно и ти няма да умреш докато не видиш с очите си изпълнението на тези думи". Така и станало - Симеон Богоприимец срещнал Дева Мария и младенеца на Сретение Господне.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.02.2021
Българска версия: 30022, Английска версия: 2877

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999