Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 10 ноември 2020 г., брой 5323
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(10.11.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.16775
USD   1.64591
CHF   1.81465
EUR/USD   1.1883*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Агро финанс АДСИЦ - Пловдив
Гранитоид АД - Батановци
Добротица-БСК АД - Добрич
Домат АД - Джулюница
Илевън Кепитъл АД - София
Каменица АД - Пловдив
Кариера Драгоево АД - Лозево
Кейбъл Нетуърк АД - София
Краун Банско Спа Хотел АД - София
Пловдивинвест 21 АД - Пловдив
Пловдивинвест АД - Пловдив
Юнона АД - Хасково
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Депозитите на нефинансовите предприятия, на домакинствата и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) в края на септември 2020 година са 9.883 млн. броя и намаляват за една година с 2.8 процента, съобщава Българската народна банка. В тези депозитни сметки има 86.682 млрд. лева и количеството им се увеличава за една година с 9.4 процента. В края на септември нефинансовите предприятия държат на депозит в банките 28.529 млрд. лева и размерът на тези спестявания нараства за една година с 12.4 на сто В края на третото тримесечие на 2020 г. броят на депозитите на домакинствата и НТООД е 9.299 млн., като намалява на годишна база с 2.8 на сто. Размерът на тези депозити в края на септември 2020 г. е 58.152 млрд. лева и нараства със 7.9 на сто на годишна база.

Източник: 24 часа

Промишленото производство в България нараства през септември спрямо август 2020 г. Въпреки това то продължава да бележи спад на годишна база, който обаче е значително по-малък от понижения в разгара на първата вълна на пандемия през пролетта, отчита Националният статистически институт (НСИ). Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, се е повишил през септември с 2,3% спрямо август, когато нарасна с едва 0,9%, като това промишлената активност се възстановява за пети пореден месец от дъната през март и април. През септември е регистрирано повишение на месечна база в преработващата промишленост - с 3,5%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,2%, а понижение - в добивната промишленост - с 4,3%.

Източник: Банкеръ

 
Концесии

Транспортната комисия в Столичния общински съвет реши да даде 8-годишна концесия на сдружението "София Байкс", свързана с дружество "Моушън артс" ООД, което се занимава с рекламата в метрото. Решението трябва да бъде потвърдено на предстоящата сесия на столичния парламент в четвъртък. През 2017 г. СОС избра "София Байкс" да дава колела под наем след конкурс, в който участваха още 3 фирми и консорциуми. Последваха жалби пред КЗК и съдебни обжалвания, като м.г. Върховният административен съд постанови СОС да продължи процедурата, спазвайки дадените й съдебни указания. Концесията предвижда "София Байкс" да плаща прогресивна такса на Столична община. През първата година тя ще е 30 000 евро без ДДС, през втората - 50 000, през третата- 60 000. През 4-а и 5-а таксата ще е по 80 000, през 6-та - 100 000, а през 7-а и 8-а - по 150 000 евро. "София Байкс" трябва да направи и инвестиции във веломрежата на стойност 1,15 млн. евро без ДДС.

Източник: Сега

Дружества
Отглеждане на свине
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Аякс 1 ООД - Димитровград   15 008  
  2   Свинекомплекс Бръшлен АД - Бръшлен   6 883  
  3   Манекс Сън АД - Слънчево   4 970  
  4   Манекс - Наско Манасиев ЕТ - Варна   2 645  
  5   Свинекомплекс Зимен АД - Зимен   2 279  
  6   Свинекомплекс Юделник ООД - Юделник   1 908  
  7   Свинекомплекс Брестак АД - Брестак   1 836  
  8   Хибриден център по свиневъдство АД - Шумен   1 773  
  9   Тетрахиб АД - Никола Козлево   1 321  
  10   Фаворит 97 ЕООД - Шумен   787  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 09.11.2020
  Обща стойност (BGN): 288 594.34  
Брой търгувани компании: 35
Premium 72 767.57
Standard 131 077.04
АДСИЦ 80 174.24
Структурирани 4 575.50
Най-голяма промяна в цените
Параходство Българско речно плаване АД - Русе -10.00 %
София комерс - заложни къщи АД - София 9.38 %
BaSE - Акции: 166 569.81
BaSE - АДСИЦ: 26 940.00
  Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 
  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Четвърта голяма обществена поръчка, част от големия воден проект на ВиК - Сливен, е спечелена от обединение на "Нивел строй". Фирмата вече спечели търгове за над 80 млн. лв. през последните два месеца. Компанията рязко започна да печели обществени поръчки в сферата на ВиК и пътното строителство през последните две години. Единственият друг победител в строителна поръчка, финансирана по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) на ВиК - Сливен, е "Кристална вода", свързана с Румен Гайтански-Вълка. Тя ще изпълнява реконструкция на ВиК мрежа в сливенския квартал "Речица" за над 19 млн. лв. с ДДС. Новата победа на "Нивел строй" е в търг за реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води в Сливен и в Нова Загора. Той е разделен на две позиции, но и двете са с еднакъв победител - обединението "Нивел Аква ПОСВ", в което участват "Нивел строй""Аква конструкшън" и подизпълнител "Уотър енвайро проджект".

Източник: Капитал

Българската транспортно-логистична компания Discordia е добавила още 100 нови камиона към своя автопарк, съобщиха от дружеството. Така компанияta вече разполага със 700 тежкотоварни автомобила. Преди година Discordia съобщи, че планира да инвестира над 200 млн. лв. до 2022 г., при очаквани приходи от 400 млн. лв. Дружеството увеличава и броя на служителите си. Към края на 2019 г. за нея работят 1 125 души, а приходите набъбват с 20% до 154 млн. те нови тежкотоварни автомобила, в които компанията инвестира, са от най-ново поколение и отговарят на всички изисквания за автомобили от стандарт Евро-6. Discordia увеличи своя флот цели два пъти за последните 3 години. Плановете на Discordia са да увеличи флотилията си с още 40 автомобила до края на годината.

Източник: news.bg

Община Пловдив е подписала договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за реализацията на проект „Подобряване на градската среда в Зона с потенциал за икономическо развитие „Гладно поле“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, съобщиха от пресцентъра на общината. Общата инвестиция по проекта е 11 886 112.50 лева, като от тази сума 9 264 652.50 лева е безвъзмездна финансова помощ, а 2 621 460 лева е собственият принос на Община Пловдив. Той ще се изпълнява в продължение на 30 месеца. Целта на този проект е да допринесе за обновяването на зоната и създаването на предпоставки за оптимално използване на териториалните ресурси и инвестиции в икономика, базирана на знанието. В Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 на Пловдив е заложена идеята "Гладно поле" да стане високотехнологичен парк.

Източник: Банкеръ

Приходите от продажби на „Захарни заводи“ нарастват с 8,4% през деветмесечието спрямо година по-рано, показва консолидираният отчет на дружеството. През периода между януари и септември производителят на захарни изделия е реализирал приходи за 103,7 млн. лв. спрямо 95,8 млн. лв. през същия период на 2019 г.Приходите от продажба на продукция са в размер на 92,4 млн. лв., като нарастват с 28,8% на годишна база. Най-голям дял в приходите имат тези от продажби в България (72,33%), на второ място са продажбите от пазари в ЕС (18,9%). Делът на държави извън блока достига 8,77% от общите продажби. Приходите от продажба на стоки намаляват с 56% на годишна база до 9,9 млн. лв. В същото време приходите от услуги се понижават с близо 5% спрямо деветмесечието на 2019 г.

Източник: investor.bg

„София хотел Балкан“ АД, дружеството, опериращо едноименния хотел, по-известен с предишната си търговска марка Шератон, отчита 73%-ен спад на годишна база на приходите от нощувки до 1,91 млн. лв. за деветмесечието на 2020 г. Приходите от нощувки само за лятото на 2020 г. (юли-септември) са едва 0,38 млн. лв. при спад с 84% на годишна база. Приходите от наеми са по-стабилни, но и те падат рязко - от 1,21 млн. лв. за същия период на миналата година до 925 хил. лв. за деветмесечието на 2020 г., което представлява намаление от 24% на годишна база Продажбите за деветмесечието са за общо 3,95 млн. лв. като намаляват с 66% на годишна база, само за лятото са 959 хил. лв., което е спад със 75% на годишна база. „София хотел Балкан“ АД излиза на сериозна загуба от 3,87 млн. лв. за деветмесечието на 2020 г., при загуба от 16 хил. лв. за същия период на 2019 г. Само за лятото на 2020 г. загубата е 1,37 млн. лв. при 73 хил. лв. минус за лятото на 2019 г. Със спад на продажбите от 66% софийският хотел е с резултат, подобен на този на „Албена“ АД, която отчете 65% спад на продажбите на неконсолидина база, и с по-лоши резултати от отчетените от ММЦ Приморско, което е с минус 44%.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Общинските болници: Пред разпад сме

БСК обявява конкурс за детска рисунка и новогодишно пожелание на тема "2021 (по)желания". Срокът за кандидатстване е 24 ноември!


Предстоящи събития

10 ноември: Обучение „Възстановяване непрекъснатостта на дейността след COVID-19 чрез прилагане на стандартите ISO“

10 ноември: Уебинар на тема: „Как да извлечем максимума от виртуални международни бизнес срещи“.

10 ноември: Стопанска мисия "Металообработка и машиностроене" в София

24-25 ноември: Career Show Hybrid

27-28 ноември: Базар на професиите


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 24 октомври 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 7 ноември 2020, съботно-неделен
DevNet – 7 ноември 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Гръцката телеком група OTE съобщи, че е постигнала съгласие за продажбата на своя дял от 54% от оператора Telekom Romania Communications за 268 млн. евро на Orange Romania, подразделение на френската Orange, предава SeeNews. Сделката оценява доставчика на фиксирани услуги на 497 млн. евро. Трансакцията трябва да бъде одобрена от регулаторите и се очаква да приключи през второто полугодие на 2021 г. OTE ще запази собственост върху Telekom Romania Mobile Communications. В момента Telekom Romania има 930 хил. клиенти, които използват фиксиран интернет, както и 1.2 млн., които са абонирани за телевизия, което прави компанията вторият най-голям доставик в страната. През 2019 г. Telekom Romania Communications генерира приходи от 622 млн. евро. През юли 2019 г. Telekom Romania съобщи, че ще съкрати 692 от общо 5 831 служители като част от програма за преструктуриране, която започна през 2017 г. Останалите 46% от Telekom Communications Romania са собственост на ресорното министерство на Румъния. Telekom Mobile Romania е собственост на Cosmote Mobile Communications, част от OTE Group, със 70%, Telekom Romania Communications с 30%.

Източник: news.bg

Америка

Рекордно ниските лихви по ипотечните кредити в САЩ не са били достатъчни да компенсират недостига на наличности, а продължаващият ръст на цените на жилищата намалява достъпността им и през третото тримесечие на 2020 г., сочи индексът на Националната асоциация на жилищните строители и Wells Fargo. Средната цена на жилищата отвъд океана остава твърдо над прага от 300 хил. долара, преминат през второто тримесечие. 58,3% от новите и съществуващите жилища, продадени между началото на юли и края на септември, са били достъпни за семейства, получаващи коригиран среден годишен доход в САЩ от 72.9 хил. долара. Това е спад спрямо 59.6% от продадените жилища през второто тримесечие на тази година, които са били достъпни за хора със средни доходи, и най-ниското ниво от четвъртото тримесечие на 2018 г. „Въпреки че ниските лихви по ипотечните кредити и благоприятните демографски развития помагат за стимулирането на търсенето, липсата на наличности, задълбочена от проблеми със снабдителната верига заради пандемията от COVID-19, допринася за растящите цени на жилищата“, коментира председателят на Националната асоциация на жилищните строители (NAHB) Чък Фоук.

Източник: investor.bg

Азия

За първи път от началото на търговската война със САЩ, Китай подписа споразумение за закупуване на втечнен природен газ (LNG) от американски износител. "Foran Energy Group заяви, че е подписала рамково споразумение с американския производител Cheniere Energy за 26 доставки от 2021 до 2025 г.", пише агенцията. Пояснява се, че сделката е сключена по време на годишната търговска конференция в Шанхай. Цените за доставка ще бъдат фиксирани към американския бенчмарк Henry Hub. Агенцията отбелязва, че китайските компании са спрели да подписват дългосрочни договори за доставка с американски износители, след като Китай наложи мита върху доставките в отговор на американските мита върху китайски стоки, въведени през 2018 година. Американските доставки на втечнен природен газ за Китай спряха изцяло между май 2019 г. и март тази година. Оттогава вносът се възобнови, тъй като КНР планира да изпълни задълженията си по първата фаза на търговско споразумение, което Пекин подписа със САЩ през януари.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
09.11.2020
Dow Jones Industrial
29 157.97 (834.57)
Nasdaq Composite
11 713.80 (-181.45)
Стокови борси
09.11.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)39.79
Heating oil ($US/gal.)1.2000
Natural gas ($US/mmbtu)2.9000
Unleaded gas ($US/gal.)1.1500
Gold ($US/Troy Oz.)1 878.90
Silver ($US/Troy Oz.)24.28
Platinum ($US/Troy Oz.)873.00
Hogs (cents/lb.)65.60
Live cattle (cents/lb.)111.82

       Опознай България

Битката при Варна - 10.11.1444г.

На 10 ноември 1444 г. в битката при Варна, наречена Паметна битка на народите, кръстоносните войски на полско-унгарския крал Владислав III и унгарския пълководец Янош Хуняди са победени от турските войски на султан Мурад II. Битката се води между 20 000 християнска армия и три пъти по-многобройните турски войски на султан Мурад II. В нея участват българи, унгарци, поляци, чехи, словаци, власи, рутени, хървати, саксонци, литовци и кръстоносен рицарски отряд на римския папа Евгени IV. След нея Балканите и Югоизточна Европа падат за векове напред под османо-турска власт. Варненският поход е резултат от образуването на широк антиосмански съюз, чието начало е поставено през 1439 година с Флорентинската уния, поставила византийската църква под върховенството на папата. Към него се присъединяват Венецианската република, Бургундия и Унгария, където папата успява да постигне помирение между наследниците на Албрехт Хабсбург и избрания от аристокрацията за крал Владислав III. В памет на загиналите в битката в центъра на бойното поле, на мястото, където загива полско-унгарският крал Владислав III Ягело, наречен посмъртно Варненчик, още по време на робството българите поставят дървени кръстове. През 1935 г. е построен символичен мавзолей на краля, а през 1964 г.с построяването на музейна сграда е изграден мемориалният комплекс “Парк-музей Владислав Варненчик”. (Снимка:bg.wikipedia.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 10.11.2020
Българска версия: 29972, Английска версия: 2881

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999