Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 04 ноември 2020 г., брой 5319
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(04.11.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.17213
USD   1.67136
CHF   1.82634
EUR/USD   1.1702*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Инвестбанк АД - София
ЧЕЗ Разпределение България АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

За първото полугодие на 2020 г. спадът на БВП спрямо съответния период на 2019 г. е ревизиран от 4.2 на 3.8 процента, отчита Министерството на финансите. Тенденцията на намаляване на броя на регистрираните безработни, започнала от средата на май, се наблюдава и през септември. В края на месеца регистрираните безработни са достигнали 236 058 души. Нарастването на годишна база се забави, възлизайки на 63 хиляди повече безработни, в сравнение със същия месец на 2019 г. През септември новорегистрираните безработни са били почти изключително лица без конкретна квалификация (около 85 на сто за месеца, докато обичайният им дял е между 45 и 50 на сто).

Източник: 24 часа

Продължава тенденцията към спад на производството на базовите централи в България, съобщи Електроенергийният системен оператор (ЕСО) за десетмесечието. От началото на годината тези централи (основно използващите въглища и АЕЦ "Козлодуй") са произвели 27,6 тераватчаса електроенергия, което е намаление с над 10 на сто. За същия период на 2019 година базовите мощности в България са произвели малко над 30 тераватчаса електроенергия. Цялостното понижение на производството на електроенергия в страната е съпроводено и с намалено потребление. В периода януари - октомври производството на електроенергия в страната се свива с 8,4 на сто, докато спадът в потреблението е в рамките на 3,75%.

Източник: investor.bg

 
Дружества
Производство на помпи и компресори
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Ханон Системс Пловдив ЕООД - Стряма   263 131  
  2   Капрони АД - Казанлък   50 393  
  3   Кяшиф ЕООД - Джебел   43 291  
  4   Бъдещност АД - Чирпан   32 752  
  5   Копа хидросистем ЕООД - Троян   16 948  
  6   Монтана хидрауликс ООД - Монтана   9 842  
  7   Хидросистем ЕООД - Ямбол   9 380  
  8   Кирково ООД - Кирково   8 350  
  9   Вакуум Ел Систем ООД - Ямбол   7 858  
  10   Нак Маш 97 ООД - Ботевград   7 588  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 03.11.2020
  Обща стойност (BGN): 1 246 137.25  
Брой търгувани компании: 33
Premium 42 841.50
Standard 1 190 719.70
АДСИЦ 12 239.05
Права 337.00
Най-голяма промяна в цените
Етропал АД - Етрополе 13.00 %
Еврохолд България АД - София -4.12 %
BaSE - Акции: 5 990.00
BaSE - АДСИЦ: 73 600.00
  Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 
  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Дънди прешъс металс Челопеч", която оперира две златни мини в страната, се отказа окончателно да търси руди в площта "Свети Никола", която попада в областите Стара Загора и Пловдив. Това стана след натиск от местен инициативен комитет, който принуди компанията да оттегли проекта си. В резултат на това в средата на октомври министърът на енергетиката отмени разрешението, което беше издадено преди година след положително становище от всички институции, а в края на месеца представители на компанията потвърдиха отказа си и на среща с председателя на комитета. Компанията получи разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площта "Свети Никола" в средата на декември 2019 г. за срок от 3 години и се ангажира да инвестира най-малко 470 хил. долара в тези дейности. "Свети Никола" е с площ от малко под 156 кв. км и попада в пет общини - Стара Загора, Казанлък, Павел баня и Братя Даскалови (в област Стара Загора) и община Брезово (в област Пловдив).

Източник: Капитал

Фондация „Америка за България“ е прехвърлила всички притежавани от нея акции от капитала на „И Ар Джи Капитал 3“ АДСИЦ при масовата продажба на акции на 29 октомври 2020 г. Фондацията е продала 1 036 700 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 49,37% от капитала му. Вследствие на разпореждането с всички притежавани акции правото на глас на Фондацията е паднало под 5%. Дружеството обяви имената и на други двама продавачи на акции с дял над 5% от капитала. Единият акционер е Майкъл Хънсбъргър, гражданин на САЩ. Той се е разпоредил със 124 500 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на „И Ар Джи Капитал“, представляващи 5,93% от капитала. В същия ден своите акции е продал и американецът Франк Луис Бауър. Той е извършил разпореждане със 165 509 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на дружеството, представляващи 7,88% от капитала. За ден големите акционери са продали 63,18% от капитала на дружеството.

Източник: investor.bg

Ръководството на „Летище София“ ЕАД изпрати писма до авиокомпаниите, с които ги уведоми, че открива „процеса по консултиране на размера и системата от летищни такси“, които трябва да влязат в сила от 1 януари и да важат до 31 декември 2021 година. Предлага се драстично увеличаване на таксата за заминаващи пътници („Такса пътници“ ) - от 1 януари за заминаващ възрастен пътник по международни линии тя скача от 7.27 на 11.66 евро (60.3%), а за дете – от 3.64 на 5.83 евро. Ръководството на аеропорта залага по-нисък ръст на таксите за излитащите пътници към Варна и Бургас: за възрастен увеличението е от 5.54 на 6.24 евро, а за дете - от 2.77 на 3.12 евро. Почти двойно увеличение е предвидено за такса „Сигурност за въздухоплавателни средства, превозващи пътници“ (Такса сигурност“) - от 3.36 на 6.54 евро за заминаващи, което е скок от 94.6 на сто. „Такса пътници“ и „Такса сигурност“ се начисляват директно в цените на билетите.

Източник: Банкеръ

Дружествата, които работят на животозастрахователния пазар в България са записали брутен премиен приход от общо 227.5 млн. лв. премия към 30 юни 2020 г., което представлява спад от 14% спрямо 30 юни 2019 г. (265.6 млн. лева). Делът на най-големите пет животозастрахователни дружества в общия брутен премиен приход възлиза на 91.9% (при 92.7% за същия период на 2019 година). ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ запазва челната си позиция към 30 юни 2020 г. с брутен премиен приход в размер на 60.8 млн. лв. или 26.7% пазарен дял. Това представлява спад от 29.7% спрямо края на първото полугодие на 2019 година. На втора позиция е „ДЗИ - Животозастраховане“ ЕАД - с пазарен дял от 26.6%, а на трета позиция е ЗАД „Алианц България Живот“ - с пазарен дял от 20.6 на сто. Нетната печалба в животозастрахователния сектор намалява с 35.7% през първото шестмесечие на 2020 г. до 16 млн. лв. спрямо 24.9 млн. лв. за същия период през 2019 година.

Източник: Банкеръ

Държавната фирма „Автомагистрали“ ЕАД има 7 действащи договора с Агенция „Пътна инфраструктура“, които са сключени след проведени процедури за възлагане на обществени поръчки или на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки. Сред тях са договорите за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ и модернизация на участъка от Макреш до Монтана от пътя „Видин –Ботевград“. Дружеството изпълнява също поддръжката на участъци от магистралите „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“. „Автомагистрали“ има и договор за укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления, съобщава министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Средната цена за изграждане на километър път по възложените проекти варира от 10 058 539,49 лв. с ДДС до 16 460 717,70 лв. с ДДС.

Източник: Труд       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

БСК провежда анкетно проучване относно връзката между бизнеса и висшето образование. Можете да се включите в проучването до 8 ноември.

БСК обявява конкурс за детска рисунка и новогодишно пожелание на тема "2021 (по)желания". Срокът за кандидатстване е 24 ноември!


Предстоящи събития

10 ноември: Обучение „Възстановяване непрекъснатостта на дейността след COVID-19 чрез прилагане на стандартите ISO“

10 ноември: Уебинар на тема: „Как да извлечем максимума от виртуални международни бизнес срещи“.

10 ноември: Стопанска мисия "Металообработка и машиностроене" в София

24-25 ноември: Career Show Hybrid

27-28 ноември: Базар на професиите


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 24 октомври 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 7 ноември 2020, съботно-неделен
DevNet – 7 ноември 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Въпреки последиците от COVID-19 за пазарите обемът от инвестиции в бизнес имоти в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) остава относително стабилен и достига близо 8 млрд. евро през първите три тримесечия на 2020 г., сочат данни на консултантската компания Colliers International. Полша е привлякла инвестиции от 4 млрд. евро, които съставляват 50% от общия обем в региона през периода. Средният размер на трансакциите е нараснал с 31,5%, а броят на сделките е намалял с 32%, показват още данните на Colliers. „Имотните цикли обикновено отразяват и следват икономическите цикли. Поради това е неизбежно да има известен отлив на инвестиционна дейност при настоящата среда“, коментира Анди Томпсън, ръководител на инвестициите в Чехия и Словакия в Colliers. „Но трябва да се отбележи, че пазарът се държи много различно спрямо последната криза. Инвеститорите остават доста активни през този цикъл както в Чехия, така и в по-широкия регион на ЦИЕ“, допълва той. „Сделките напредват, недвижимите имоти остават много привлекателна възможност за инвестиция предвид спреда между доходността от първокласни площи и риска. Пазарът сега е и много по-дълбок, инвеститорите са много по-обучени, а самите недвижими имоти се представят добре през последния цикъл и се очаква да се представят добре и в бъдеще в ЦИЕ“, казва Томпсън.

Източник: Associated Press

Америка

Дефицитът на Съединените американски щати расте и ще продължава да го прави на фона на опитите на властите да прокарат втори пакет стимули за икономиката. Вашингтон ще трябва да финансира помощите чрез емитирането на още дълг - но това повдига въпросът кой ще го купи. Този въпрос пък идва на фона на промяна в геополитическия пейзаж: Китай, някога най-големият купувач на американски дълг, се отдръпва. "Макар че американската икономика постепенно се възстановява, разходите за справяне с пандемията растат", пише Кристиян Мий, изследовател и анализатор в Schroders. Той посочва, че бюджетният дефицит на САЩ достига $3 трлн. за последните 12 месеца към края на август. Ако Конгресът одобри още един пакет стимули на стойност трилиони долари, заедно с по-ниските данъчни приходи, дефицитът ще достигне 20% от БВП на страната. Китай притежаваше най-много американски дълг, но заради напрежението между Пекин и Вашингтон започна да продава и вече е на втора позиция след Япония. Според данни на американското правителство Поднебесната империя притежава щатски облигации на стойност $1,06 трлн. към август т.г. Към края на 2015 г. страната притежаваше $1,24 трлн. "Макар че частните чуждестранни инвеститори продължават да купуват облигации, това не е достатъчно, за да компенсира анемичното търсене от официалните институции", според Мий.

Източник: CNBC

Азия

Китайската Lenovo Group, която е най-големият производител на персонални компютри в света, отчете по-висока от очакваното тримесечна печалба. Освен това обяви, че продължава да печели от „новата нормалност“ – работата от дистанция заради Covid-19. Китайският гигант постави нови рекорди за приходите на групата, за печалбата преди данъци и за нетната печалба, а трите ѝ ключови бизнес групи генерираха растеж на годишна база за първи път от шест тримесечия. „Миналото тримесечие беше това, което бих нарекъл перфектно тримесечие за Lenovo“, коментира председателят на компанията Ян Юенцин. „Надявам се, че текущото ще е още по-добро“. Lenovo отчете 53% скок на нетната пeчалба за отчетния период, завършил през септември, до 310 млн. долара. Тя успя да надмине средната прогноза на анализаторите за 224 млн. долара, сочат данни на Refinitiv. Приходите са се увеличили със 7 на сто до 14,5 млрд. долара. Основната печалба на акция за второто тримесечие бе в размер на 2,59 щатски цента, или 20,08 хонконгски цента. Бордът на директорите на Lenovo обяви междинен дивидент в размер на 6,6 хонконгски цента на акция. Тъй като пандемията принуди компаниите по света да се насочат към работа от дистанция, а хората предпочитат да стоят повече вкъщи, компанията очаква да спечели от скока на продажбите на персонални компютри и таблети.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
03.11.2020
Dow Jones Industrial
27 480.03 (554.98)
Nasdaq Composite
11 160.60 (202.96)
Стокови борси
03.11.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)38.75
Heating oil ($US/gal.)1.1400
Natural gas ($US/mmbtu)3.0700
Unleaded gas ($US/gal.)1.0900
Gold ($US/Troy Oz.)1 901.00
Silver ($US/Troy Oz.)23.90
Platinum ($US/Troy Oz.)866.20
Hogs (cents/lb.)65.40
Live cattle (cents/lb.)107.82

       Опознай България

Професионален празник на русенските корабостроители

Година след Освобождението от турска власт през 1879 г. Русия подарява официално на Княжество България военни плавателни съдове заедно с кораборемонтната си работилница в Русе, която става част от организационната структура на Флотилията и Морската част в Русе. Наред с наименования като Русенски портов завод, механически завод, ремонтна работилница и др., в морската история тази работилница е популярна като Флотски арсенал - Русе. Тя е първото металообработващо предприятие в България и по материално-техническа база и броя на работниците е най-голямото предприятие на българската метална индустрия до началото на XX век. Първият кораборемонт е направен с приспособяването на колесния параход „Опит” за яхта на княз Александър I Батенберг. През 1881/1882 г. в Русе е построен първият български железен кораб “Бот-1” с дължина 16 м, широчина 3 м и водоизместимост 60 тона, с което се поставя началото на българското корабостроене. 4 ноември се чества за Професионален празник на русенските корабостроители от 1993 г. (Снимка: morskivestnik.com)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.11.2020
Българска версия: 29974, Английска версия: 2881

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999