Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 01 октомври 2020 г., брой 5295
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 



       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(01.10.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.14373
USD   1.67051
CHF   1.81028
EUR/USD   1.1708*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  

Райкомерс
Конструкшън ЕАД,
търси да назначи
за гр. София
Работник ВиК
Технически ръководител
Водопроводчик
Машинист ПСМ (багерист)
За повече информация:
Райкомерс Конструкшън
www.raicommerce.bg

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

 


Общи събрания днес
  50 Херца АД - София
Болгар Ню Кепитъл АД - Варна
Вела 96 АД - Шумен
Дунав турс АД - Русе
Зарена АД - Марково - Пд
Илиин Марин АД - София
Нео Лондон Капитал АД - София
Порт Флот Бургас АД - Бургас
Шумен-Табак АД - Шумен
 
Предстоящи общи събрания




Финансови новини

Към края на август 2020 г. печалбата на банковата система е 686 млн. лв., или с 43.4 на сто (527 млн. лв.) по-малко от отчетената за осемте месеца на предходната година, съобщава Българската народна банка. Балансовото число на банковата система се увеличава с 1.0 млрд. лв. (0.9 на сто) до 118.8 млрд. лв. в резултат от нарастването на депозитите и на собствения капитал. Общите брутни кредити и аванси спрямо 31 юли 2020 г. се увеличават със 192 млн. лв. (0.2 на сто) до 77.0 млрд. лв. в края на август. Вземанията от кредитни институции намаляват с 13 млн. лв. до 9.6 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 205 млн. лв. до 67.4 млрд. лв.

Източник: 24 часа

Световната банка ще окаже техническа помощ на България при подготовка на териториалните планове за преход във връзка със Зелената сделка в осем енергийно интензивни региона на страната - Хасково, Сливен, Ямбол, Варна, Бургас, Ловеч, Габрово и Търговище. С решение на Министерския съвет се одобрява сключването на договор за консултантски услуги между Министерството на енергетиката и Световната банка на стойност 2,5 млн. лв. Средствата ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Добро управление“ 2014 - 2020 г. Отделно от това, средства за подготовка на териториалните планове на засегнатите от прехода въглищни региони Стара Загора, Перник и Кюстендил са осигурени по линия на Европейската комисия. Планът за всеки регион следва да представя социалните, икономическите и екологичните предизвикателства и да идентифицира нуждите от икономическа диверсификация, преквалификация и възстановяване на околната среда при отчитане на спецификите.

Източник: investor.bg

 
Дружества
Други специализирани строителни дейности
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Ему АД - Разбойна - Тщ   35 284  
  2   Агроконсулт ЕООД - Стара Загора   24 565  
  3   Инфраструктурно строителство АД - София   21 732  
  4   Сънотех ЕООД - София   18 133  
  5   АКЗ-Бургас ЕООД - Бургас   16 011  
  6   Марибор Строй ЕООД - Неделино   14 325  
  7   Евро Алианс Инженеринг ЕАД - София   12 266  
  8   Пътища М ЕООД - Монтана   8 756  
  9   Коникс Трейд ООД - Горни Богров   7 836  
  10   Полимеринжект ЕООД - Лозен - СГ   7 678  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 30.09.2020
  Обща стойност (BGN): 1 165 723.58  
Брой търгувани компании: 39
Premium 71 837.69
Standard 321 381.49
АДСИЦ 20 227.77
Структурирани 100.00
Облигации 752 176.64
Най-голяма промяна в цените
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София 30.34 %
Зърнени храни България АД - София -7.14 %
BaSE - Акции: 853.49

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българска народна банка влиза в тясно сътрудничество с Европейската централна банка. От своя страна ЕЦБ поема директния надзор върху пет български банки - УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Обединена българска банкаЮробанк България (Пощенска банка) и Райфайзенбанк България. ЕЦБ ще отговаря и за наблюдението над по-малко значимите институции, които остават обект на директен надзор от БНБ, и за общите процедури за всички поднадзорни лица. ЕЦБ ще разполага с определени директни правомощия по процеса на издаване на лицензии и одобрения, издаването на общи препоръки, указания и инструкции, планиране и осъществяване на инспекции, включително и поемане на директен надзор над по-малко значими институции. Радослав Миленков - подуправител, ръководещ "Банков надзор", ще бъде представителят на БНБ в Надзорния съвет на ЕЦБ, със същите права и задължения като всички останали членове, включително право на глас.

Източник: Сега

Едва 15,4 на сто от фирмите, ползващи ток на ниско напрежение в Югоизточна България, които трябваше задължително да изберат от 1 октомври 2020 г. търговец на ток от свободния пазар, са сторили това. Останалите минават на типови договори с почти досегашните цени за стопански потребители, определяни от енергийния регулатор, отчита "Електроразпределение Юг" - мрежовия оператор на ЕВН, обслужваща тази територия. При приемането на изискването за минаване на всички фирми на свободния пазар 184 хиляди са били обектите на територията на ЕВН, които е трябвало да сторят това. Към момента с индивидуални договори с други търговци на ток са малко над 28 хиляди обекта. Част от тях са минали към търговеца на ЕВН - "ЕВН Трейд". Близо 85 процента от обектите остават до края на юни 2021 г. на типов договор при "ЕВН Електроснабдяване", което също има лиценз за търговец на ток. С изключение на повишената нощна енергия, те са същите като досегашните, определени от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Източник: Дума

"Литекс пропърти" загуби окончателно дело за собствеността върху земята на ученическия лагер в Шабла. "Литекс пропърти" се сдоби с 10 декара в местността "Шабленски пясъци" след заменка от 2005 г., но сега губи земята. Оказа се, че към момента на извършване на заменката имотът изобщо не е бил собственост на Националното управление по горите, а на Министерство на образованието и науката и управлението не е имало право да го заменя, определи Върховния касационен съд.Теренът от 10 декара е станал собственост на частното дружество "Джитрейд" ЕООД на 3 юни 2005 г. в резултат от сключена заменка с управлението по горите. Месец по-късно - на 18 юли, "Джитрейд" е продал имота на друга фирма - "Лийдър". През 2010 г. въпросната "Лийдър" е внесла имота в Шабла като непарична вноска в капитала на "Литекс пропърти". Впоследствие се оказва, че този имот изобщо не е бил част от горския фонд. Броени месеци преди да бъде заменен имотът правителството е взело решение да го прехвърли в учредяващото се ново държавно дружество "Ученически отдих и спорт" под шапката на просветното министерство.

Източник: Сега

Проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на НЧ „Братя Грънчарови – 2002“ предстои да бъде реализиран от Община Горна Оряховица. Проектът за реконструкция на Летния театър е на обща стойност 3,2 милиона лева. Близо 2,8 млн. е безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, 426 000 лв. е дългосрочният дълг от фонда и близо 87 хил. лв. са собствените средства на Общината. Проектът предвижда цялостна реконструкция на сградата и откритата сцена на НЧ „Братя Грънчарови – 2002”. Тя е двуетажна, с надстройки на трето ниво за технически помещения, служещи за сценично осветление на изпълнителите. В амфитеатъра са предвидени 1860 седящи места и още 20 броя за хора със затруднено придвижване.

Източник: Борба - Велико Търново

"ВиК - Бургас" е обявило търг за проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадни води в Карнобат. Прогнозната стойност на поръчката е 11.4 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти е 29 октомври 2020 г. Това е вторият опит да бъдат събрани оферти в тази поръчка, като тя беше прекратена през август заради грешки на възложителя. Поръчката е част от големия воден проект на "ВиК - Бургас", финансиран по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС). Водоснабдителното дружество ще получи най-много пари по програмата в сравнение с дружите ВиК оператори - близо 460 млн. лв. е планираната инвестиция в настоящия програмен период. За сравнение - Варна, Русе и Пловдив имат проекти за около 130 - 140 млн. лв. Бургас трябва да завърши проекта си до 31 май 2024 г. Освен за станцията на Карнобат предстоят и търгове за реконструкция на две други станции за питейни води - Камчия и Ясна Поляна, които работят към едноименните язовири в общини Поморие и Приморско.

Източник: Капитал

Жаклен Коен, който подаде оставка като изп. директор на Българския енергиен холдинг (БЕХ) на 19 август 2020 г., продължава да управлява холдинга. Като изпълнителен директор той ще ръководи държавната компания до избор с конкурс на нов шеф, обясниха от Министерството на енергетиката. Според Закона за публичните предприятия ръководните екипи на дружествата с държавно участие се назначават след конкурс. Конкурсът и номинациите се провеждат след изработване на критерии за оценка, избор на комисия, в който участват по трима от ведомството, което упражнява правата на собственик, от Агенцията за публичните предприятия и контрол и независими експерти.

Източник: 24 часа



       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 





Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Радосвет Радев: Работата от дома може да роди новата икономика, в която работещите няма да са един до друг

Банка ДСК организира пореден Спортен празник с кауза

Проведе се редовно заседание на Управителния съвет на БСК

Възможностите за участие на бизнеса в Механизма за възстановяване и устойчивост бяха обсъдени на среща в БСК

Писмо на АОБР до министър-председателя относно избора на нов изпълнителен директор на БЕХ

Нови конкурси на ФНИ ще подкрепят фундаментални научни изследвания в България и ще привлекат перспективни учени с международни резултати у нас

Включете се в проучване за ролята на автоматизацията в българската индустрия


Предстоящи събития

5-8 октомври: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Torino Fashion Week Digital 2020

7-8 октомври: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Innovation Village 2020

14-15 октомври: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Istanbul Fintech Week 2020

19-22 октомври: Двустранни срещи (B2B) по време на Business Meeting Food Paris 2020

22 октомври: Robotics Strategy Forum 2020

24-25 ноември: Career Show Hybrid


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 2 – 12 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 10 октомври 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 24 октомври 2020, съботно-неделен
DevNet – 7 ноември 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Британско-холандската петролна компания Shell обяви нови мерки за строги икономии. През следващите две години трябва да бъдат съкратени общо до 9000 работни места. В същото време трябва да се направят икономии в най-важното досега подразделение - за добива и производството на нефт и газ.
 Парите, които се спестяват от подразделението за проучвания и добив Upstream, сега трябва да се инвестират в разширяване на бизнеса с възобновяеми енергийни източници и електричество. „Все още ще имаме малко нефт и газ в енергийния си микс през 2050 г., но основният ни акцент ще бъде върху устойчивото електричество, с биогорива, водород и други алтернативни решения“, заяви главният изпълнителен директор на Shell Бен ван Бюрден в сряда, цитиран от Bloomberg. Програмата за строги икономии, известна вътрешнофирмено като „Project Reshape“, е най-драстичната мярка досега в пренастройката на петролния гигант. След повече от век на постоянно нарастващо търсене на нефт и газ индустрията е изправена пред повратна точка.

Източник: investor.bg

Америка

Walt Disney Co съкращава 28 000 служители от подразделението си, отговарящо за тематичните паркове. Причината за това е ниската посещаемост заради коронавирус пандемията. Около 2/3 от съкратените са служители, които работят на непълно работно време. От април до юни оборотът на тематичните паркове е спаднал с 85 на сто на годишна база, до 983 милиона долара. Съкращенията засягат тематичните паркове на компанията, круизните кораби и бизнеса на дребно. Те включват и ръководители. Disney предлага предимства на съкратените работници, включително 90 дни услуги за намиране на работа. Преди коронавирус пандемията в парковете на Disney са работили над 100 000 души. COVID-19 затвори парковете на Disney по целия свят. Въпреки че курортите в други райони са отворени отново, включително Флорида, през юли Disney нямаше разрешение за възобновяване на работата си в двата си тематични парка в Анахайм, Калифорния.

Източник: FT

Азия

Volkswagen ще инвестира около 15 млрд. евро в електрически коли в Китай до 2024 г. с трите си партньори SAIC, FAW и JAC. Това идва в допълнение към 33 млрд. евро, които групата вече обяви през 2019 г. за глобалното развитие на сектора на електрическите автомобили. Миналата година Volkswagen си постави за цел да инвестира малко под 60 млрд. евро в насочените към бъдещето теми за електрическите автомобили, хибридизацията и цифровизацията за периода 2020 до 2024 г. От тази сума 33 млрд. евро бяха инвестирани в електрически автомобили в световен мащаб. Сега групата реши да инвестира почти половината от тази сума специално в развитието на електрически автомобили в Китай. Volkswagen не прави тази инвестиция самостоятелно, а в сътрудничество с местните си партньори. Целта е да се произведат общо 15 различни електрически и плъг-ин хибридни модела в Китай до 2025 г. - със съотношение 35% чисто електрически автомобили и 65% плъг-ин хибриди.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
30.09.2020
Dow Jones Industrial
27 781.70 (329.04)
Nasdaq Composite
11 167.50 (82.26)
Стокови борси
30.09.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)40.26
Heating oil ($US/gal.)1.1600
Natural gas ($US/mmbtu)2.5700
Unleaded gas ($US/gal.)1.1800
Gold ($US/Troy Oz.)1 898.10
Silver ($US/Troy Oz.)23.66
Platinum ($US/Troy Oz.)912.50
Hogs (cents/lb.)63.10
Live cattle (cents/lb.)112.35

       Опознай България

1 октомври – празник на българските певци и музика

През 1980 г. 1 октомври е обявен за официален празник на българските певци и музиканти. На този ден е роден средновековният български композитор Йоан Кукузел, който е наречен Ангелогласния заради изключителния му певчески талант. Според житието на твореца, който е един от най-видните певци и реформатори на византийската църковна музика, той е българин от гр. Дирахия (Дурацо), живял през XIV в. Като дете живее в Константинопол. Получава елитно образование в придворната школа, а талантът му е високо ценен от императорския двор. Тайно заминава за Света Гора и става монах в манастира “Св. Атанасий Атонски”, където прекарва остатъка от живота си.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 01.10.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999