Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 14 септември 2020 г., брой 5283
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(14.09.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.11652
USD   1.64993
CHF   1.81482
EUR/USD   1.1854*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 


Общи събрания днес
  Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София
Еуротерра България АД - София
Карлсберг България АД - София
Костенец-ХХИ АД - Костенец
Парк АДСИЦ - София
Руен Холдинг АД - Кюстендил
Свилоза АД - Свищов
ТК ХОЛД АД - София
Холдинг Варна АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Близо 100 млн. лв. вече е изплатената безвъзмездната финансова помощ, с която са подпомогнати микро и малки предприятия по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК), съобщиха от Министерството на икономиката. По програма „Иновации и конкурентоспособност" по процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" от 28 август всички над 27 хиляди подадени проектни предложения са в оценка. Одобрени за финансиране към днешна дата са 11 736 броя проектни предложения /вкл. 14 оценителна сесия/, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ, която е достигнала до българските микро и малки предприятия е в размер на близо 100 млн. лв. /97.4 млн. лева/. Оценени са вече 19 000 проекта, като предстои сключване на нови договори. Напредъкът от 26 август до момента се изразява в изплатени нови 35 млн.лв. към българските компании.

Източник: Банкеръ

Едва 9.9% от планираните в държавния бюджет (без бюджетите на общините) капиталови разходи са извършени през първите седем месеца на 2020 година, показва отчетът на финансовото министерство за изпълнението на бюджета. Към края на юли направените от държавата инвестиции са за 287.3 млн. лв. при планирани 2.907 млрд. лв. Значително изостават и планираните капиталови разходи по бюджетите на общините - похарчените до края на юли 319 млн. лв. са 34% от разчета за годината. Въпреки орязаните държавни инвестиции, растат общите разходи, направени по консолидираната фискална програма. Към края на юли са похарчени общо 23.542 млрд. лв. при 22.756 млрд. лв. през юли 2019 г.

Източник: Сега

 
Дружества
Рекламна дейност
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Марс Инкорпорейтед България ЕООД - София   61 675  
  2   Публисис АД - София   48 099  
  3   Огилви София ООД - София   31 932  
  4   Берлин-Хеми/А. Менарини България ЕООД - София   27 294  
  5   АстраЗенека България ЕООД - София   24 374  
  6   Пи Ейч Ди ЕООД - София   23 476  
  7   Дентсу Иджис Нетуърк България ООД - София   23 237  
  8   Медия Дайрекшън ЕООД - София   22 582  
  9   Аргент 2002 ООД - София   21 563  
  10   Зенит Адвертайзинг енд комюникейшънс АД - София   20 413  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 11.09.2020
  Обща стойност (BGN): 538 804.12  
Брой търгувани компании: 25
Premium 147 787.15
Standard 360 241.52
АДСИЦ 27 472.67
Структурирани 2 170.00
Облигации 1 132.79
Най-голяма промяна в цените
Индустриален капитал - холдинг АД - София -7.69 %
БТФ Expat Romania BET UCITS ETF ФОНД - София 5.91 %
BaSE - Акции: 25.02

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Три български компании намериха място в класацията за 2020 г. на 500-те най-бързо растящи технологични играчи в Европа, Близкия Изток и Африка (EMEA), които Deloitte излъчва ежегодно. Deloitte Technology Fast 500 EMEA е класация по сектори с фокус върху технологичната екосистема. Тя отличава компаниите, които са постигнали най-бързите темпове на растеж на приходите през последните четири години. В тазгодишния списък за региона има компании от 22 държави. С най-добър резултат от тримата български участници се нарежда Botron Software Solutions на 267 място с 503% ръст. Botron е глобална софтуерна компания. След тях в класацията e Accedia, която се нарежда под номер 382 с ръст от 280%. Компания за IT услуги е специализирана в технологичното консултиране и разработване на софтуер както за малки и средни, така и за големи предприятия по целия свят. Под номер 466 в класацията се нарежда компания Scalefocus със 185% ръст. Фокусът им е разработка на цялостни IT решения, консултантски услуги и технологична иновация за клиенти в Западна Европа и Северна Америка.

Източник: economic.bg

“И Ар Джи Капитал - 3“ АДСИЦ е продало проект София Ринг за 5,1 млн. евро с окончателен договор от 2 септември 2020 г. Имотът с площ 131 284 кв. метра е придобит на 25 април 2007 г. за сумата от 7,15 млн. евро. Имотът има около 400 м. лице на Околовръстен път. Земята съставлява два урегулирани поземлени имота, коефициентът на застрояване, на които е съответно 1,5 и 1,2, което позволява изграждане на сгради с обща разгъната застроена площ върху двата имота до 185,662 кв. м. Загубата от проекта е 2,05 млн. евро плюс платените за 13 години лихви по привлечен ресурс, отначало по банков кредит, а след това по облигационен заем. От “И Ар Джи Капитал – 3“ АДСИЦ е решено с получените 5,1 млн. лв. да бъдат погасени задълженията по облигационна емисия в размер на главница от 1,156 хил. евро и лихва от 1 009 089,22 евро. Облигационната емисия се притежава изцяло от „Фондация Америка за България“. Основните акционери към 31 декември 2019 г. са „Фондация Америка за България“ с дял от 49,37%, Франк Луис Бауър със 7,88% и Майкъл Дейвид Хънсбъргър с 5,93%.

Източник: investor.bg

"Булгаргаз“ е готов с прогнозните си цени за цената на газта през октомври и ноември 2020 г. Увеличение се предвижда и през двата месеца до малко над 26 лв. за MWh. „Булгаргаз“ внесе в КЕВР предложение за утвърждаване на цена за месец септември от 22,46 лв. за MWh. Предложението е по-високо от предварителната прогнозна цена от 21,51 лв. / MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Според изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Николай Павлов, повишението се дължи на скока на газа с 50 % на спотовите пазари. В същото време за страната ни този скок не е толкова висок, поради това, че част от съставляващата след новия договор с „Газпром“ остава с нефтена индексация, а цените на петрола през септември и по-точно на алтернативните горива остават ниски. Утвърдената от КЕВР цена на синьото гориво за август бе 18,67 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) и бе намалена с 2,25 % спрямо юли (19,10 лв. за MWh). По отношение на месец октомври, предложението на „Булгаргаз“, също внесено в КЕВР е за в размер на 24,84 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Източник: 3e News

Европейската централна банка (ЕЦБ) оповести списъка на банките в България, които ще бъдат обект на директен надзор от нея, считано от 1 октомври 2020 г., съобщи Българската народна банка. Кредитните институции, обект на директен надзор, са: "УниКредит Булбанк" АД, "Банка ДСК" АД, "Обединена българска банка" АД"Юробанк България" АД и "Райфайзенбанк (България)" ЕАД. Това решение е част от процеса на тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ съгласно решение (ЕС) 2020/1015 на ЕЦБ от 24 юни 2020 година, пише в съобщението. Началната дата на тясното сътрудничество между ЕЦБ и БНБ е 1 октомври 2020 г. Считано от тази дата с решение на УС на БНБ Радослав Миленков - подуправител, ръководещ "Банков надзор", ще бъде представителят на Българската народна банка в Надзорния съвет на ЕЦБ, със същите права и задължения като всички останали членове, включително право на глас.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Нови конкурси на ФНИ ще подкрепят фундаментални научни изследвания в България и ще привлекат перспективни учени с международни резултати у нас

Включете се в проучване за ролята на автоматизацията в българската индустрия


Предстоящи събития

14 септември: Уебинар за "Предстоящият European Green Deal call".

17-24 септември: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Food Connections 2020

17 септември: Тук-Там Кошер

1-18 септември: Национален конкурс „Най-зелените компании в България”. Срок за кандидатстване: 18 септември!

24-25 септември: Biotech Atelier - европейската конференция за биотехнологии

29 юни – 30 септември: Конкурс за есе: ''Ядрената енергетика, в симбиоза с електрическата мобилност''

5-8 октомври: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Torino Fashion Week Digital 2020

7-8 октомври: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Innovation Village 2020

14-15 октомври: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Istanbul Fintech Week 2020

19-22 октомври: Двустранни срещи (B2B) по време на Business Meeting Food Paris 2020

24-25 ноември: Career Show Hybrid


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 2 – 12 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 10 октомври 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 24 октомври 2020, съботно-неделен
DevNet – 7 ноември 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Великобритания сключи първото си търговско споразумение след Брекзит с Япония, определяйки договора като "исторически момент" на фона на дебатите по постигане на договореност с най-близките й търговски партньори от ЕС. Откакто официално напусна ЕС през януари, Великобритания се съсредоточи върху договарянето на нови търговски сделки със страни по света, въпреки че експертите твърдят, че е малко вероятно да заменят износа, загубен за ЕС, ако не може да се постигне сделка с Брюксел. „Това е исторически момент за Великобритания и Япония като първата ни голяма търговска сделка след Брекзит“, каза британският търговски министър Лиз Тръс. Сделката беше широко разглеждана като една от най-леснодостъпните за Лондон, базирана главно на споразумението между ЕС и Япония, което обхваща Великобритания до края на декември, когато приключва преходният период за Брекзит.

Източник: Reuters

Америка

Facebook обжалва предварителната заповед на ирландския регулатор за опазване на личната информация, която забранява трансфера на данни от Европа към САЩ. В четвъртък социалната мрежа е завела дело срещу Ирландската комисия за защита на данните във Висшия съд на Ирландия. Компанията твърди, че иска съдебен преглед на процеса, извършен от комисията за данни, защото тя обяви заключението си преди насоките от органа, представляващ всички регулатори по неприкосновеността на личния живот в Европейския съюз. „Липсата на сигурни, защитени и легални международни трансфери на данни ще имат ощетяващи последици върху европейската икономика“, обяви Facebook. “Призоваваме регулаторите да възприемат прагматичен и пропорционален подход, докато не се стигне до устойчиво дългосрочно решение“. Компанията не желае да коментира дали е поискала да се спре финализирането на предварителната заповед, нито да разкрие повече подробности за основанията на искането си.

Източник: Wall Street Journal

Азия

Израел и Бахрейн са се договорили с посредничеството на Съединените щати да установят пълни дипломатически отношения, обяви американският президент Доналд Тръмп. Новината бе потвърдена от Нетаняху. "Граждани на Израел, развълнуван съм да ви информирам, че тази вечер ще постигнем ново мирно споразумение с друга арабска страна, Бахрейн. Това споразумение идва в добавка към историческия мир с Обединените арабски емирства", заяви израелският премиер в комюнике. Тримата лидери публикуваха съвместно изявление в шест абзаца, което потвърждава споразумението. "Това е исторически пробив в подкрепа на мира в Близкия изток", се подчертава в текста. Тримата лидери изразяват ангажимента на страните си за "справедливо, всеобхватно и трайно решаване на израелско-палестинския конфликт, за да може палестинският народ да реализира своя пълен потенциал".

Източник: Банкеръ

 
Индекси на фондови борси
11.09.2020
Dow Jones Industrial
27 665.64 (131.06)
Nasdaq Composite
10 853.50 (-66.05)
Стокови борси
11.09.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)37.61
Heating oil ($US/gal.)1.1000
Natural gas ($US/mmbtu)2.3500
Unleaded gas ($US/gal.)1.1200
Gold ($US/Troy Oz.)1 956.80
Silver ($US/Troy Oz.)27.05
Platinum ($US/Troy Oz.)944.30
Hogs (cents/lb.)65.40
Live cattle (cents/lb.)109.90

       Опознай България

Кръстовден

14 септември е един от най-важните и тържествени църковни празници - "Въздвижение на Светия Животворящ Кръст Господен". На Кръстовден църквата извършва поклонение пред Светия честен Кръст Господен. Празникът отбелязва прехода към есенно-зимния сезон. На този ден денят и нощта се "кръстосват" - изравняват се по продължителност. Спазва се строг пост. На 14 септември се поставя началото на есенната оран и сеитба. Легендата за празника ни връща към времената, когато християните не притежават кръста на Христос. През 312 г. Константин Велики потеглил с войските си към Рим, за да освободи столицата от властта на тиранина Максентий. Силите на императора били по-малобройни и той помолил Бога за подкрепа. През нощта императорът видял в небето кръста и надпис: In hoc vinces - "с този ще победиш". Последвала победа, която направила Константин единствен император. Това предсказание го обърнало към християнството и той направил кръста своя емблема, разрешено било изповядването на християнската вяра и преследванията на християните са прекратени. Няколко години по-късно, през 326 година царица Елена, майка на Константин Велики, посетила светите места в Палестина и пожелала да открие св. кръст Господен. По указание на един стар евреин почнали да копаят и открили трите кръста в 326 година. След време над пещерата на Гроба Господен построяват храм, който е осветен тържествено на 14 септември 335 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 14.09.2020
Българска версия: 29984, Английска версия: 2886

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999